harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Kolem dokola okolo Sokola (a hlavně Sokolovny)

Ředitel Festivalů Fantazie k diskuzím o kultuře v Chotěboři

Autor:   Václav PravdaVydáno: 11.12.2003
Odkazy k článku:
Články z Harryho Posledních Novinek 12/2003 jsou za koncem tohoto článku dole.
Jednání okolo chotěbořské sokolovny

Loňská diskuze o sokolovně v Chotěbořském Courierovi:
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské Sokolovně?
Bylo - nebylo
Sarajevo, politika a podobné případy
Stanovisko TJ Sokol Chotěboř
Z pohádky do pohádky
Článek dosud četlo čtenářů: 

Rozhodl jsem se napsat tento příspěvek, přestože Festival Fantazie www.festivalfantazie.cz potřebuje Sokolovnu a přestože se trochu obávám reakce, ale jsem přesvědčen, že je zapotřebí vystoupit i s odlišným názorem, aby si občané Chotěboře mohli udělat vlastní názor. Omlouvám se v článku zmíněným osobám a ujišťuji je, že má kritika není osobní. Doufám, že můj článek bude užitečným, i když asi nepříjemným zrcadlem pro TJ Sokol i městský úřad a že se nestane překážkou naší další spolupráce.

Starosta TJ Sokol píše ve svém příspěvku o potřebě prostoru pro kulturu v Chotěboři a o tom, že Sokolovna jím nebyla vinou nájemníka. Ovšem dopouští se přinejmenším zkreslení. Není pravda, že v Sokolovně se nekonaly kulturní akce. V Sokolovně se konal jen co vzpomínám koncert Monkey Business, koncert Alvarez Perez, Eurocon, Festival Fantazie a další kulturní a společenské akce. Není pravda, že by konání kulturních akcí bylo znemožněno vysokým nájmem. Nájem komerční Sokolovny byl například podstatně nižší, než nájem stejné plochy nekomerční Obchodní Akademie. Nájem Sokolovny byl nižší, než nájem Sportovní haly od TJ Chotěboř, rovněž nekomerčního subjektu. Nemluvě o tom, že OA a hala nejsou pro kulturu určené a vybavené. Nájem sám o sobě vůbec nebyl vysoký, odpovídal úrovni prostor a kvalitě služeb, které nájemník poskytoval, odpovídal nákladům na údržbu. To, že Sokolovna byla dříve dostupná za pár korun komukoliv, vedlo koneckonců k její devastaci. Kdo si nepamatuje “proslulé” záchody v Sokolovně?

 

Další novější články

Kolem dokola okolo Sokola (Sokolovny)
Hudba Praha hrála v Oudoleni
Podruhé o MUDr. Zdeňce Čermákové
Hokejové stránky posledního dvacetiletí
Marcel Kříž hrál v Chotěboři
Fotovzpomínky na Týden knihoven
20 let Hokejového klubu HC Vilémov
Před zahájením školního roku v SOUT
Už jsme zase dál
Jak se nám žije v Basře
Jednání okolo chotěbořské sokolovny
Konečně zase na spojení - náš rodák píše z polní nemocnice v Iráku
Chotěbořská koule 2003
Ještě jednou k domu v Severní ul.
O moderním sportovním karate
Mašinka jela až do pohádky
Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama
Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Nekonání kulturních akcí je způsobeno mnohem více dlouhodobým nezájmem chotěbořských občanů o kulturu, ten může potvrdit každý, kdo pořádá kulturní akce, důkazů najdete jen na těchto stránkách mnoho. Všichni volají po “tý kultůře”, ale kdykoliv se něco děje, drtivá většina dá přednost bačkorám nebo hospodě. Všichni tuší, že by kultury mělo být více a řeční o tom, zaklínají se kulturou, ale zájem prostě není a když je, tak nedostatečný. Nejde o cenu kulturních akcí, řada akcí je zdarma, za dobrovolné vstupné, za velmi nízké vstupné. Kuřáci dají víc za cigarety, než za kulturu, počítaje i televizní poplatek, půjčovné za videokazety apod. Případní pořadatelé musejí počítat s nízkou účastí, nízká účast při nízkém vstupném znamená nízký příjem, který nemusí stačit na nájem. Dále je nutné připočítat dosud nevýraznou pomoc ze strany městského odboru kultury (nemyslím finanční) a v neposlední řadě i nezkušenost většiny potenciálních pořadatelů s efektivní organizací a propagací. A samozřejmě je mnohem snadnější mluvit o tom, jaké úžasné kulturní akce by někdo dokázal v ideálních podmínkách, než skutečně něco udělat i v podmínkách neideálních. Ale že to jde, dokazují akce KD Junior, o.s. QuoVadis? nebo náš Festival Fantazie s mezinárodní účastí a více než 1000 účastníků, kteří přinesou Chotěboři kolem 1,5 miliónu korun každý rok a šíří slávu Chotěboře po celé republice. Je jednodušší se vymlouvat na vysoký nájem, než věnovat stovky hodin přípravě akce, její propagaci, organizaci, úklidu atd. Jsem po svých zkušenostech s pořádáním kulturních akcí i realizace projektů v práci přesvědčen, že bylo možné v Sokolovně dělat úspěšnou velkou kulturní akci minimálně jednou za měsíc (a další menší), bez ohledu na nájem. Je to otázka schopností a vůle pořadatelů a práce odboru kultury. Když chybí, nižší nájem to nezachrání.¨

V dalším textu se budu věnovat samotné situaci v Sokolovně. RCV získalo granty z evropských fondů na rekvalifikační a další vzdělávání, tyto peníze investovalo do záchrany Sokolovny a její úžasné přeměny, jak bylo smluveno se Sokolem. Pokud vím, bylo podmínkou grantů dlouhodobé poskytování vzdělávacích služeb a nelze se tedy divit, že na základě nájemní smlouvy uzavřené s TJ Sokol na (myslím) 20 let teď RCV brání svá práva i za cenu soudního sporu. Sokol ty investované milióny RCV vrátit pochopitelně nechce.

Proč ale Sokol vypověděl smlouvu RCV? Rozhodně ne proto, aby zachránil chotěbořsku kulturu, jak se nám teď snaží namluvit. Rozhodně ne proto, že RCV by zásadně porušovalo smlouvu, naopak, investovalo do Sokolovny více, než bylo smlouvou zavázáno. Koneckonců i ty nezkolaudované prostory jdou na vrub Sokola, který coby majitel odmítl podat žádost o kolaudaci, zřejmě kvůli čistě osobním sporům. Jde jen a jen o majetek. RCV sehnalo peníze na záchranu Sokolovny, o jejímž zbourání před lety už šly městem řeči, protože se delší dobu nevyužívala, na její obnovu nebyly peníze a nebyl nikdo schopný, kdo by ji postavil na nohy. Ten schopný se našel a přinesl do Chotěboře z evropských a státních peněz mnohamilionové částky, zachránil Sokolovnu a z ruin vybudoval důstojný kulturní stánek, na který by byla jiná města pyšná a toho schopného by v jeho záměrech podporovala.

V RCV ale nastal rozkol, nemohu soudit proč a kdo byl v právu, a část zaměstnanců odešla. Vzhledem ke svému členství v Sokolu ale mohli nyní, když je Sokolovna rekonstruovaná a opět zajímavá, ovlivnit smluvní vztah, který náhle přestal vyhovovat, protože zatímco do majetku Sokola investovalo RCV obrovské částky, Sokol dostával v hotovosti pouze malý nájem. Logicky, protože si se Sokolovnou nevěděl rady a obrovské peníze, hodně převyšující reálný nájem, dostával v majetku. Takže tu teď máme “novou” Sokolovnu, ve které lze “pouhou” výpovědí smlouvy RCV vydělávat peníze pro Sokol. Pro ten Sokol, který podle mých informací toho v kultuře nebo sportu v Chotěboři mnoho nedokázal, za celou dobu své porevoluční existence, ačkoliv paní J. Tomášková (dříve RCV) je zaměstnána již několik let na odboru kultury a sportu a měla tedy tu nejlepší příležitost skloubit zaměstnání s členstvím v Sokole.

V článcích okolo Sokolovny se můžeme také dočíst o zásluhách na získaných grantech, které měli odešlí zaměstnanci RCV. Jsem přesvědčen, že kdyby právě ti odešlí zaměstnanci měli příslušné znalosti a schopnosti, které přinesly ty velké peníze, jistě by za těch několik let byli schopni získat jiné peníze pro jiné projekty. Možná by podnikatelský záměr mohli od začátku realizovat přímo za Sokol, bez toho, aby Sokolovnu pronajímali. Jenže tak to nebylo a není. Jsem přesvědčen, že kdyby tyto schopnosti získat granty měla například paní Tomášková (neupírám jí jiné schopnosti a omlouvám se, že ji beru za příklad), nediskutovali bychom dnes o tom, jak mizerně na tom je chotěbořská kultura, protože by Chotěboř byla v jiné situaci. Ale není to jen otázka peněz. Že to jde, je vidět na příkladu mnoha jiných měst a vesnic. Vím o čem mluvím, protože jsem hlavním pořadatelem velkého festivalu a řady dalších aktivit, pro Eurocon jsem získal nemalý grant z evropských peněz, aniž by kultura byla mým zaměstnáním. Všechny kulturní aktivity (dva festivaly a pomoc při dalších, vedení dvou neziskových organizací, vydávání časopisu a přispívání do dalšího, správa 3 webových stránek, ...) dělám ve volném čase, přitom ve velmi náročném zaměstnání trávím cca 11 hodin denně a nemohu se zde věnovat koníčkům. Znám Petra Musílka, který toho pro chotěbořskou kulturu dělá neuvěřitelně mnoho; i dalších velmi aktivních lidí s mnoha zásluhami a skvělými výsledky je v Chotěboři dost (lidé z KD Junior, knihovny, muzea, samozřejmě ZUŠ, různých spolků). V práci jsem už rovněž získal velkou zakázku z evropských peněz, velmi pravděpodobné je získání dalšího grantu, aniž bych to měl přímo v náplni práce. Uvádím tato fakta pro potvrzení, že když se chce, tak to jde. Možnosti jsou, jen je chtít a umět využít.

RCV se samozřejmě dopustilo chyb. Faktických, jako například nedodržení všech formalit při rekonstrukci půdních prostor, což by ovšem při troše vůle ze strany Sokola šlo napravit. Hlavní chybou ale bylo podcenění komunikace. RCV málo komunikovalo, nevysvětlovalo veřejnosti svůj postoj a důvody, nemělo takový vliv na městském úřadě, jaký pochopitelně má Sokol – to vše vedlo k tomu, že městský úřad a mínění lidí je spíše na straně Sokola. RCV se dostalo do pozice, jako kdyby bránilo rozkvětu chotěbořské kultury, což je nesmysl. Vzpomínám například na článek Z. Mrkvičky odsuzující RCV za nemožnost konání rockových koncertů v Sokolovně v době, kdy ještě nefungovaly záchody s výjimkou jediného, což stačilo ke schválení hygienikem pouze například pro prodej koberců, ale nestačilo pro ples nebo koncert. Už tenkrát se RCV neumělo bránit, ačkoliv mělo argumenty a fakta na své straně. Pár měsíců po článku se v Sokolovně rockový koncert konal a od té doby několik, nicméně špatný dojem zůstal. Za pořadatele Festivalu Fantazie ovšem mohu říci, že přestože nájem nebyl vysoký, spolupráce s RCV byla vždy výborná a na profesionální úrovni. Navíc RCV je ta organizace, která zachránila Chotěboři Sokolovnu, na to bychom neměli zapomínat a měli bychom tento fakt velmi ocenit alespoň my ostatní, když to nechce udělat TJ Sokol.

Na závěr bych chtěl vyjádřit určitou obavu o další osud Sokolovny. TJ Sokol myslím není schopen zhodnotit a rozvíjet Sokolovnu a řídit její využití, neprokázal doposud potřebné organizační a další schopnosti. Pouze z nájmu za kulturní akce Sokolovna nemůže žít, zvláště když má být nižší. Kromě toho nižší nájmy povedou ke snížení údržby a úklidu, postupnému úpadku a možná až devastaci. Otázkou je, kdo si od TJ Sokol bude chtít Sokolovnu pronajmout, po negativních zkušenostech, které udělalo RCV. Pokud se ovšem nenajde seriózní a schopný nájemce podporovaný městským úřadem a spolupracující s pořadateli, odehraje se v Sokolovně (za velké slávy a mnoha proslovů o záchraně Sokolovny pro kulturu) pár plesů, zábav a diskoték s nízkým nájmem, Sokolovna pak pomalu upadne do stavu, ve kterém byla před lety. Úroveň chotěbořské kultury není otázkou výše nájmu Sokolovny, je to problém přístupu ke kultuře každého z nás. Moc rád bych se mýlil.

Jsem velmi zvědavý, jaké nájemné budou Sokolové chtít za pronájem Sokolovny rpo Festival Fantazie ve dnech 2.-6.7.2004 a chci věřit, že bude ještě příznivější, služby ještě lepší. Doufám, že až se osobní spory v Chotěboři urovnají, vášně uklidní a protistrany sporu smíří, umožní slibná a rostoucí spolupráce SFK Avalon s městským zastupitelstvem a úřadem a nová předpokládaná spolupráce s TJ Sokol udělat z Festivalu Fantazie opět nezapomenutelnou kulturní událost celorepublikového významu a v dohledné době znovu uspořádat celoevropskou akci.

Ing. Václav Pravda, ředitel Festivalu Fantazie, předseda SFK Avalon

Články o Sokolovně z nedávné doby v Harryho Posledních Novinkách, na které není výše odkaz:

Odpověď starosty Sokola: Jak na to?

Již po druhé se na stránkách chotěbořského Couriera Harryho objevil článek ing. Michala Janáčka s připomínkami ke kulturnímu dění v Chotěboři. Zabývá se zde otázkou proč chotěbořáci musí jezdit za kvalitní kulturou po okolních vesnicích. Já, jako starosta místní organizace TJ SOKOL mu mohu odpovědět, že asi největším problémem je prostor, kde by se takovéto akce mohly konat. Bylo tradicí, že se konaly v chotěbořské Sokolovně. Dosavadní nájemník však nastavil pro chotěbořské spolky tak drahé podmínky, že se kulturní akce v Sokolovně již několik let nekonají a ta slouží jen pro podnikatelské aktivity nájemníka. Tento nájemník dostal výpověď a TJ SOKOL chtěl od října 2003 organizovat v Sokolovně činnosti, zaměřené zejména na společenské a kulturní akce ve městě (koncerty, taneční, vystoupení hudebních skupin). Protože však stávající nájemník, občanské sdružení KD Junior republikové centrum vzdělávání (dnes již figurující pod názvem PERSPEKTIVA ŠANCE) tuto výpověď ke dni 20.10.2003 nerespektoval, tak se většina plánovaných akcí nemohla uskutečnit. Sdružení odmítá odejít ze Sokolovny, přestože se dopustilo závažného porušení nájemní smlouvy. Vše se bude řešit soudní cestou. I když to bude asi chvíli trvat, chce pak TJ SOKOL nastavit při pořádání akcí v Sokolovně takové finanční podmínky, které by umožnily spolkům a dalším organizacím zde tyto akce opět pořádat, aby se Sokolovna stala kulturním stánkem města. Závěrem žádáme organizace, které mají v zájem v roce 2004 pořádat akce v Sokolovně, aby se přihlásily na adrese: Radek Svoboda, TJ SOKOL p.o.Box 92, pošta Chotěboř.
Radek Svoboda, starosta TJ Sokol Chotěboř

(4.12.).

Ještě k sokolovně

K vedlejšímu článku o Sokolovně nám další info zaslal činovník TJ Sokol Jana Tomášková: "Ze Sokolovny odešla jen soukromá firma RCV s.r.o (dříve PDC s.r.o) rodiny Širokých a pronajala si prostory v bývalém TELECOMU ( naproti OA). Jinak provoz sálu včetně balkonů a sociálek v 1. patře je v Sokolovně  možný, malá omezení se týkají zadního vchodu a šaten v suterénu. Když se začne používat přední vchod, tak se akce budou v Sokolovně konat. Není zkolaudovaná zejména  celá půda, kde si nájemník bez stavebního povolení a tudíž souhlasu SOKOLA  vybudoval kanceláře a několik pokojů na ubytování. Výbor Sokola připravuje  podrobný článek, podložený protokolem  stavebního úřadu."  
(5.12.)

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet