harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Bylo - nebylo

Pohádka z města královského

Autor:  Jana Tomášková Vydáno: 17.10.2002
Odkazy k článku:
Článek dosud četlo čtenářů: 


V jednom malém království se po jedné palácové revoluci ujal vlády král Brzobohatý I.


Žil si dobře i za minulé vlády, protože byl bystrý a mazaný. V revolučních dnech zůstal v pozadí, ale pak navázal kontakty s vůdcem revoluce a stal se jeho kamarádem. Vůdce revoluce neměl ambice stát se králem, ale na jeho doporučení vítězové zvolili králem Brzobohatého I. a vůdce se stal jeho Prvním rádcem.

Král přestoupil k jiné víře. A pohádka pokračovala. Král byl velice schopný a to všeho. Zpočátku se obklopil lidmi, které potřeboval. Na jeho dvoře vládl téměř demokratický duch, království se slibně hospodářsky rozvíjelo, protože nad trůnem viselo heslo: "Co není zakázáno, to je dovoleno!"

Občas se sice mezi dvořany ozvaly hlasy, že by se měly dodržovat zákony a etika. Král hlasitě souhlasil, ale časem zařídil, aby se na dotyčného něco našlo. Pak následoval "dobrovolný " odchod od dvora a život šel dál. O místa u dvora byl zájem a o nové, poslušnější dvořany nebyla nouze.
Ze začátku se král ještě občas radil s Prvním rádcem, pochleboval mu a mazal med kolem úst. A První rádce mu věřil více než své ženě, protože si krále vážil a považoval ho za svého nejlepšího přítele. Nikdo netušil, že král vedle královské pokladny má ještě jednu a to svoji soukromou. Polovina zlaťáků šla do královské truhly, polovina do soukromé. Král si jen mnul ruce, jak se vlk nažral a koza zůstala celá, protože daně berňáku ( ten existuje i v pohádkách) platil jen z královské pokladny. Léta běžela a vše mu procházelo. Poctivou práci za něho vykonával jiní ...

 

Další novější články

Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Rozlité rybníky nad Chotěboří, srpen 2002
Záplavy na Doubravce srpen 2002
Harry by měl zavrčet na autora článku v Echu
Pavel Hejtmánek doplňuje informace ke kauze Haly
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VIII. část
Dvě reakce na mediální přestřelku
Odpověď Pavla Hejtmánka starostovi města
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
4. Chotěbořská koule 2002
Tajemství chotěbořského podzemí
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VII. část
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Král se zabýval jen tím, co ho bavilo. Studoval okultní vědy, poslouchal hlasy z hvězd a řídil království dle horoskopů. V době, kdy jeho syn dosáhl věku dospělosti, se král už cítil být více než králem. Věřil tomu, že je nejmocnější na světě a začal si hrát na věštitele a předpovídatele budoucnosti.

Mezitím byl jeho syn ve světě na zkušené a když se vrátil, otec mu okamžitě koupil nový kočár se šestispřežením. Koně ustájil v královské stáji a veškerý provoz šel z peněz dvora. Král syna pyšně představil svému Prvnímu rádci a dvořanům a začal ho zacvičovat ve vládnutí. A syn byl učenlivý. Nejprve následník tůnu Bystrozraký II. vyměnil heslo nad trůnem. Nové heslo znělo: " Co je psáno, to je dáno!" A hned začal heslo naplňovat. Prvního Rádce vyhodil od dvora, protože byl starý a neměl písemně, že je Rádce! Sám se jmenoval Prvním Rádcem. Padělal si glejt, který ho opravňoval řídit království. Otec král mu předal klíče od královské pokladny a od soukromé je panu králi vzal sám. Pokračoval v přehazování zlaťáků z královské truhly do soukromé. Když královskou vyplenil, nechal krále podepsat půjčku na vysoký úrok a bezpracně tak získal další peníze do své truhly. Také si nechal od dvořanů podepsat smlouvu na třicetiletý bezplatný pronájem hradu. Kdo protestoval, byl popraven.

Nikdo neví, jak by mu to dlouho procházelo. Jenže dvořané začali být s vládou obou Bystrozrakých nespokojeni, spojili se s lidem a přišlo nové povstání...

Král Bystrozraký I. byl uvržen do vězení, syn ho v tom nechal, sebral peníze a pokusil se o útěk. Při cestě přes řeku se jeho kočár s truhlami zlaťáků potopil a Bystrozraký II. horko těžko zachránil holý život. Pak se někde ve světě ztratil a už o něm nikdo neslyšel. Král Bystrozraký I. se cítil velice ukřivděn, na syna zanevřel a dožil svůj život v cele. Zůstal po něm pouze nápis: " Při své cestě vzhůru bys neměl zapomínat na své přátele, nikdy nevíš, zda je nebudeš potřebovat při své cestě dolů!"

Bude-li vám tento příběh v našem městě něco připomínat, není to podobnost čistě náhodná.
Jana Tomášková

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet