harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Zachraňte Festival fantazie - II. a III.

Reakce Václava Pravdy na článek v MF Dnes a na odpověď ředitelky OA

Autor: Václav Pravda, SFK Avalon ChotěbořVydáno: 17.3.2003
Odkazy k článku:
Reakce ředitelky OA a VOŠ na otevřený dopis Václava Pravdy
Obchodní akademie a VOŠ Chotěboř
Zachraňte prosím Festival fantazie - otevřený dopis Václava Pravdy
www.festivalfantazie.cz
Článek dosud četlo čtenářů: 


IZachraňte prosím Festival Fantazie v Chotěboři 2

Václav Pravda

V Mladé Frontě Dnes, v příloze Vysočina, vyšel dne 15.3. článek Festival Fantazie je ohrožen. Najdete ho na adrese http://www.mfdnes.cz/mfdnes.asp?r=Cmfvrchovina&c=vysocinal_4_2

Článek je vcelku dobře napsaný, v kostce popisuje situaci. Nemůže ale samozřejmě zahrnout všechny informace a ani ne příčinu mého rozzlobení, proto píší toto doplnění.

  1. Není pravda, že by se Obchodní Akademie vzdávala dotace Krajského úřadu posunem rekonstrukce. Krajský úřad má pro festival pochopení a posun navrhl sám.
  2. Výuka má být dotčena v každém případě. Rekonstrukce mají začít již 16.6., výuka tak bude tak jako tak dotčena, dokonce více, než při uvažovaném týdenním zkrácení školního roku 2003/4. Sice bude tou dobou maturitní ročník již pryč ze školy, ale 3 ročníky zůstávají a řešení výpadku teplé vody prostřednictvím výletů, praxí a podobných akcí, které má Obchodní Akademie v plánu, budou mít na výuku tak jako tak dopad.
 

Další novější články

Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

3. Informovanost. Na možný problém nás neupozorňovala paní ředitelka, ale paní hospodářka, která je naším kontaktem v Obchodní Akademii. Škola ovšem nikdy nejednala aktivně, nikdy nás neinformovala sama od sebe, vždy jsem informace museli žádat, ačkoliv škola od nás byla informována dostatečně a dostatečně včas a je i v jejím zájmu situaci vyřešit. Informaci z listopadu popíráme, naopak, ještě v listopadu jsem se na základě svého telefonátu dozvěděl od paní hospodářky, že je poskytnutí dotace na rekonstrukci stále v jednání. V únoru jsem paní hospodářce opět volal a teprve tehdy jsem se dozvěděl, že rekonstrukce je schválena a že je dokonce schválena od 16.6. o čemž jsme předtím vůbec nevěděli a mohli se tak domnívat, že posun o týden nebude problém.

4. Proč nejednám osobně s paní ředitelkou. S paní ředitelkou nejednáme osobně z prostého důvodu – organizaci festivalu dělám ve volném čase, pracuji v náročném zaměstnání v Praze a nemohu jezdit do Chotěboře ve všední dny. Nejednám s ní osobně po telefonu z toho důvodu, že jí nechci zatěžovat s provozními věcmi, ty řeším s hospodářkou a teprve když je připravena smlouva k podpisu, přijedu na osobní schůzku s paní ředitelkou, řešíme ceny a dolaďujeme podmínky. Třetím důvodem je fakt, že se nám spolu osobně jedná obtížně.

5. Musím popřít formulaci v článku: “S paní ředitelkou máme ty nejhorší zkušenosti.” Fakt je, že máme nejhorší zkušenosti s JEDNÁNÍM s paní ředitelkou Obchodní Akademie ze všech lidí a subjektů, se kterými přijdeme při organizaci do styku, to ale neznamená, že to jsou zkušenosti tak strašné a už vůbec to neznamená, že když ta obtížná jednání dokončíme, že by Obchodní Akademie neplnila své závazky. Plní je a já děkuji panu školníkovi i pracovnicím na internátu, které pomáhají s hlídáním a mají trpělivost s účastníky, děkuji kuchařkám, které pro účastníky připravují jídlo.

6. Stále je to v rukou paní ředitelky. Když mě pracovníci školského odboru KÚ informovali, že v pravomoci ředitelky je posun zahájení školního roku a že to není v pravomoci KÚ, ačkoliv je investorem celé rekonstrukce, neměl jsem důvod jim nevěřit. Navíc, když zřejmě je v pravomoci ředitelky upravit výuku tak, aby rekonstrukce ukrojila ze školního roku celých 14 dní, jakkoliv se to zamaskuje. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že jediný, kdo s posunem může něco udělat, je stále paní ředitelka, protože i podle těchto nových informací vyplývajících z článku je jen ona oprávněná požádat o prodloužení prázdnin, i kdyby na MŠMT. To ovšem paní ředitelka neudělala a možná ani udělat nechce, jinak by řešení už dávno našla. Stále je tedy ona tou rozhodující osobou, která může ukázat palcem nahoru nebo dolů.

7. Posun školního roku není nutný. Navíc se domnívám, že posun zahájení školního roku není nutný, stačí jen ohlídat stavební firmu, aby z 9 na 8 týdnů zkrátila rekonstrukci a neprotahovala ji. Stále také platí, že peníze, které účastníci utratí v Obchodní Akademii (cca 180.000,- zisku) mohou významně pomoci při zkrácení doby rekonstrukce najmutím dodatečných pracovních sil, i kdyby jen na úklid. Nevidím tedy žádný reálný důvod pro neposunutí rekonstrukce. Domnívám se, že jde jen o typické jednání v zaběhnutých kolejích, osobní pohodlí a svou roli asi hraje náš osobní “nevztah” s paní ředitelkou. Mělo by ovšem být nepodstatné, kdo je viníkem “nevztahu” a jak k tomu došlo, pro rozhodování by podstatná měla být fakta, reálné možnosti, okamžitý kulturní i finanční přínos i přínos do budoucnosti, pro školy v Chotěboři i pro město samotné.

8. Nejde jen o letošní ročník. Jde o existenci největšího obdobného festivalu v ČR, v situaci, kdy celá řada dobrovolných pořadatelů dalších velkých akcí vzdala souboj s komerčními podmínkami a nedostatkem volného času. Tento festival má v podstatě podobu konference, s přednáškami v několika souběžných sekcích a ačkoliv je organizován dobrovolníky a ne profesionální agenturou, předčí svým rozsahem drtivou většinu profesionálních odborných konferencí v ČR, včetně těch v Paláci kultury v Praze. Účastníci jsou především z řad nemajetných studentů a jakékoliv výkyvy kvality festivalu, například omezení ubytování nebo snížení počtu účastníků mají zásadní vliv na úspěch v dalších letech. Bohemiacon v Ústí nad Labem navštívilo v roce 1996 přes 1000 účastníků, ale pořadatelé akci dále nerozvíjeli, pověst akce se zhoršovala, účast stále klesala a ročníku 2001 se zúčastnilo jen 250 účastníků, pokud si dobře vzpomínám, nemluvě o loňských pár desítkách. Pověst akce je strašně křehká a jakékoliv omezování bude mít za následek její likvidaci. Zvlášť, když rekonstrukce má pokračovat v OA i příští rok v druhé polovině internátu a neochota situaci řešit zůstane evidentně i pro příští rok.

9. Přesun ubytování je nevýhodný, ne-li nemožný. Dále je třeba si uvědomit, že právě ti lidé, kteří se ubytují v Obchodní Akademii jsou ti, kteří nějaké peníze mají, to jsou ti, kteří chodí v Chotěboři do restaurací a prodejen utrácejí tam peníze. Většina ubytovaných ve spacáku si stravu vozí z domu nebo se stravuje chlebem s paštikou. V okruhu 10 km od Chotěboře máme obsazené všechny ubytovací kapacity. Letos jsme zrušením míst v SOU Chotěboř přišli o 24 lůžek, o dalších 22 jsme přišli v Libici, kde nám nerezervovali ubytování a poskytli ho nějaké skupině pro dovolenou. Přibyl hotel Harmonie na Borku. Nepočítáme s využitím Slunce, kde bylo ubytováno cca 70 zahraničních účastníků včetně hostů. V tuto chvíli nám tedy i při stejném počtu účastníků jako loni chybí asi 30 lůžek a to i při plném využití internátu na Štěpánově. I kdyby se nám podařilo zajistit nějaké ubytovací kapacity v Havlíčkově Brodě, stoupnou výrazně náklady na dopravu lidí (loni jsme za autobusy do Havl. Brodu a dalších míst v okolí Chotěboře utratili přes 50.000,- Kč) a sníží se počet účastníků, protože doprava mimo Chotěboř je velmi nepopulární a z ohlasu například zahraničních účastníků zaznívala velká kritika právě na fakt nutnosti dopravy. Přitom v Chotěboři není hotel ani úrovně havlíčkobrodského Slunce, což bylo pro zahraniční účastníky stěží přijatelné minimum. Podaří-li se přesun, přesune se i útrata účastníků mimo Chotěboř. Loni navíc v tomto termínu probíhal v Havl. Brodě handbalový turnaj a kromě hotelu Slunce nebyla v celém Brodě volná lůžka.

10. Přesun akce je nemožný. Jednak má své pevné místo v celoročním kalendáři obdobných akcí, jednak je vázaný na prázdniny, protože jinak bychom vůbec neměli šanci účastníky ubytovat. Není možné ho udělat uprostřed prázdnin, protože jednak jsou tam dvě jiné akce, jednak proto, že už si účastníci naplánovali prázdniny a přesun někam doprostřed by měl katastrofální dopad na účast. Na konci prázdnin jsou plánové dvě další akce, navíc v půlce září je v Bratislavě ještě větší akce Istrocon, která je dostupná i pro fanoušky z ČR a také se jí každý rok mnoho set fanoušků účastní. Opět by to mělo obrovský dopad na účast, protože studenti nemohou vydat peníze na obě akce a museli by se rozhodovat mezi nimi. navíc by tento přesun neschválil Československý Fandom, oficiální organizace SF klubů, z jejíhož pověření je součástí Festivalu Fantazie Parcon, prestižní národní setkání fanoušků.

11. Proč jsem rozzlobený. Moje rozzlobení je myslím pochopitelné – věnuji bez nároku na odměnu ročně stovky hodin volného času organizaci festivalu a ti, kdo z práce našeho klubu profitují (i když samozřejmě ne pro sebe), o pořádání festivalu nestojí. Kdyby o něj stáli, jejich jednání by vypadalo jinak, nemyslíte? Jsme na přelomu. Nerozhodne-li se do 28.3. o posunu rekonstrukce (a to nejde jen o Obchodní Akademii, ale i o gymnázium a Sportovní halu, ve kterých také má v dobu festivalu probíhat rekonstrukce), budeme nuceni festival úplně zrušit. Už teď má nejasná situace vliv na účast, museli jsme pozastavit rozsáhlou propagační kampaň, přišli jsme o jednu třetinu možností (utekly nám uzávěrky v časopisech). Do 31.3. máme podat žádost o dotaci na KÚ, ovšem nemohu věnovat další z mnoha víkendů na přípravu žádosti, když nebude jasná budoucnost festivalu. Jsme v zoufalé situaci, přihlížíme likvidaci akce, kterou rozvíjíme několik let, kdo by nebyl rozzlobený?

12. Tvrdé jednání? Víte, jaký pocit zklamání z nezájmu řešit situaci prožíváme? Jde o každý den, organizace se hroutí a dosavadní pokusy selhaly. Selhalo i zaslání dopisu s prosbou o pomoc přímo paní ředitelce, ještě před zveřejněním v Chotěbořském courieru. Ano, tlačím na pilu a využívám v zoufalství každou možnost, včetně otevřeného dopisu.

13. Co chceme? Vše, o co nám jde, je podpora ze strany města a KÚ, kterou máme slíbenou, a pomoc paní ředitelky. Slovní vyjádření zájmu a podpory nestačí, potřebujeme vidět konkrétní činy – tedy ze strany města zajištění Sportovní haly, případně domluvu s ředitelem Gymnázia, a hlavně domluvu s paní ředitelkou Obchodní Akademie a dopis na KÚ podporující paní ředitelku, ze strany paní ředitelky žádost na KÚ o změnu termínu rekonstrukce spolu s návrhem dofinancování dalších dělníků z prostředků získaných z festivalu. KÚ je změně nakloněn, je tedy skutečně jen na paní ředitelce, jak se zachová.

14. Omluva. Jestli jsem se svým chováním a osobním (ne)jednáním paní ředitelky nějak dotkl, tak se hluboce omlouvám a prosím, aby ponechala stranou osobní důvody a zachránila Festival Fantazie, je skutečně jen v jejích rukou. Slibuji, že při dalších jednáních se budu více snažit jednat v souladu s jejími představami.

 

Zachraňte prosím Festival Fantazie 3

Vážená paní ředitelko.

Děkuji za odpověď a dovolte, abych ve stručnosti reagoval.

Ad 1) Prostřednictvím paní hospodářky jsme již po ukončení akce, při vyřizování plateb a dalších záležitostí, informovali Obchodní Akademii o záměru pro příští rok a v průběhu podzimu jsem osobně telefonicky několikrát paní hospodářku žádal, aby Vás informovala o našich záměrech, včetně zájmu o prodloužení akce na 9 dní, stravování. Jsou jenom dvě možnosti:

  1. Hospodářka neinformovala Vás. Tím by ovšem neplnila své povinnosti starat se o ekonomiku školy, což i vzhledem k faktu, že nám je celou dobu spolupráce nakloněna, zní nepravděpodobně.
  2. Informaci jste nebrala v potaz při přípravách rekonstrukce.

Ad 2) Podstatné je, že KÚ, jako investor akce, souhlasí s posunem a případným zkrácením. Návrh na posun rekonstrukce a případné zkrácení školního roku (které není nezbytně nutné) můžete (i na MŠMT) podat pouze Vy, celé řešení je tedy pouze na Vás. Můj dopis jste dostala s jednodenním předstihem před uveřejněním, kontroloval jsem si telefonicky, kdy budete mít možnost dopis číst a Vaše pracovnice mě ujistila, že dopis vytisknou a ráno Vám předají. Dopis vyšel veřejně až další den, když jsem se nedočkal reakce. Pro mě je používání e-mailu tak běžné, že mě nenapadlo ještě kontrolovat Vaše pracovnice, jestli dopis skutečně předaly. Je to moje chyba, omlouvám se.

Ad 3) Pokud bude domov mládeže v provozu až do 27.6., znamená to posun rekonstrukčních prací, které budou mít vliv na možnost ubytování o POUHÝ TÝDEN. V srpnu jsou dva týdny rezervy na dokončení rekonstrukce, včetně dalších možností již mnou popsaných. Kvůli neposunutí rekonstrukce o jeden jediný TÝDEN má tedy skončit několikaletá dobrovolnická práce desítek mladých lidí a významná a perspektivní kulturní akce?

Ad 4) Posun zahájení skutečných prací dle Vašich vlastních slov neznamená, že není možné zahájit přípravné práce. O této možnosti jsme na majetkovém odboru KÚ jednali a tato možnost byla shledána rovněž reálnou.

Ad 5) Ani nelžu, ani nepomlouvám. Uvádím jednoznačná fakta. Pokud se cítíte některými formulacemi a údaji dotčena, pokud je cítíte jako lži a pomluvy, prosím uveďte je, jinak nemohu reagovat ani věc napravit. Můj dopis byl psaný jako veřejná prosba, protože zprostředkovaná jednání přes paní hospodářku neměla úspěch, nepomohl ani můj dopis. Pořád ale můj dopis zůstává prosbou, přes to, že některá fakta ukazují Vaši neochotu hledat a najít řešení, což je zřejmě to, co Vám vadí. Já to chápu, ale neměl jsem jinou možnost.

Pořád jste to Vy, na kom závisí osud letního Festivalu Fantazie, podzimního festivalu Avalcon Speciál, osud SFK Avalon, osud časopisu našeho klubu, pořád jen Vy můžete učinit kroky k záchraně Festivalu Fantazie a Vaše slova a reakce pouze na nepodstatné argumenty zatím bohužel nenaznačují, že byste měla zájem o záchranu, což nás všechny pořadatele velmi mrzí. Ačkoliv záchrana je v zájmu celého města i Obchodní Akademie a ačkoliv přináší a bude přinášet škole i městu nezanedbatelné a potřebné finanční prostředky. Jakkoliv jsme si osobně nepadli do noty, jakkoliv jsem se Vás dotknul, jakkoliv teď ventilujeme na veřejnosti různé argumenty, zůstává podstatný jeden fakt – Vy jediná můžete Festival Fantazie zachránit. A o to Vás prosím, za celý klub a všechny účastníky.

S pozdravem Václav Pravda, SFK Avalon

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet