harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu

ROZHOVOR se sbormistrem Geoffreyem Williamsem

Autor: Milan Moc, Pavel Fiala, Alena MotyčkováVydáno: 12.5.2003
Odkazy k článku:
Komorní orchestr mladých Chotěboř
ZUŠ Chotěboř
Článek dosud četlo čtenářů: 

Níže je text dvou článků: Zpráva o zájezdu a rozhovor.

Fotografie k oběma článkům jsou zcela dole.

Dne 22.04.2003 odjel komorní orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř, člen sdružení Ymca Brno, na koncertní zájezd do anglického Liverpoolu. Jednalo se v pořadí již o 2. zájezd v rozmezí šesti let. Mladí chotěbořští hudebníci pod vedením své dirigentky Věry Fialové předvedli během čtyř pobytových dnů tři náročné koncerty v liverpoolských chrámech, včetně úvodního koncertu v ústřední liverpoolské katedrále, kde orchestr vizuálně působil dojmem kapky v moři. Ne však sytým malebným zvukem, ladící souhrou a perfektním společenským vystupováním mladých muzikantů!

Orchestr se svými sólisty podal vždy znamenitý výkon. Nadšení a ovace publika na každém z koncertů nebraly konce. Při závěrečných dlouhotrvajících potlescích ocenilo publikum hudební výkony na všech koncertech potleskem ve stoje a mnohému posluchači se zarosily oči slzami upřímného dojetí. Tak přijali liverpoolští skvělý výkon hudebníků z malého města v srdci Evropy, jehož jméno sice neuměli správně po česku vyslovit, ale které se znenadání ocitlo na úvodních stranách několika liverpoolských novin.

 

Další novější články

Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama
Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Jako přímému účastníku koncertního zájezdu Komorního orchestru mladých při Základní umělecké škole Chotěboř mi nezbývá, než poděkovat tomuto znamenitému tělesu a jeho dirigentce za vynikající reprezentaci školy a Chotěboře. To by však mohlo působit dost neosobně. Za úspěchem se totiž skrývají nekonečné hodiny příprav každého jednotlivce, trpělivost, ale náročnost a pedagogická profesionalita dirigentky a vedoucí orchestru paní učitelky Věry Fialové, korepetiční zkušenosti pana učitele Josefa Seckého, administrativní a hospodářská pomoc paní Jarmily Nedbalové, překladatelská činnost ing. Aleny Motyčkové a v neposlední řadě pochopení rodičů každého z členů orchestru pro smysluplnou náročnou práci, před kterou je jejich dítě dlouhodobě postaveno. Úspěch koncertů byl umocněn rovněž sólovými výstupy mladé sopranistky prof. Jany Novákové, doprovázené naším orchestrem. Všem jmenovaným vyjadřuji na tomto místě svůj neformální dík a obdiv.

Každá akce podobného rozsahu a významu se samozřejmě neobejde bez sponzorských darů. Přestože všichni účastníci zájezdu do Anglie přispěli ze svých prostředků nemalou částkou, byl zdar celé akce závislý na sponzorských příspěvcích. Ředitelství ZUŠ Chotěboř a vedení Komorního orchestru mladých upřímně a srdečně děkuje za významnou pomoc Městu Chotěboř, sdružení YMCA Brno, firmě INTERLIGNUM Chotěboř, firmě DESAN Chotěboř, firmě UNSTAV Chotěboř, Lékárně u Havlíčka Chotěboř, firmě INCO Chotěboř, společnosti VADE BOHEMIA Chotěboř, paní MUDr. Věře Melounové, panu Jiřímu Pavláskovi a firmě PLECHTECHNIK Havlíčkův Brod.

Při poslechu hudebních výkonů chotěbořských mladých lidí mne soustavně napadala myšlenka, že naše město není jen městem regionálního i špičkového sportu, jak se všeobecně traduje. Dovoluji si tvrdit, že je to rovněž město plné hudby, město vynikajících mladých hudebníků, o jejichž výkonech si ještě dlouho budou vyprávět nadšení posluchači vzdálení na tisíce kilometrů.

Mgr. Milan Moc,ředitel ZUŠ Chotěboř


Komorní orchestr mladých (KOM) při Základní umělecké škole Chotěboř, člen sdružení YMCA Brno, se začátkem týdne vrátil z úspěšného turné v anglickém Liverpoolu.

Komorní hudba světových i českých klasiků zazněla v perfektním nastudování dirigentky Věry Fialové v impozantní liverpoolské anglikánské katedrále – jedné z největších staveb svého druhu v Evropě. Nadšené ovace sklidil orchestr také v naplněném kostele Sv. Anny (St. Anne Church) a turné zakončil v kostele Christ Church, kde v publiku zasedl i starosta liverpoolské čtvrti Sefton.

Návštěva Komorního orchestru mladým v Anglii se uskutečnila na pozvání sboru při kostele Sv. Anny a sboru Sefton Singers a byla v rámci sedmileté spolupráce již druhou, neboť poprvé orchestr zavítal do Liverpoolu již v roce 1996. Chotěbořští hudebníci měli možnost přivítat anglické přátele ve svém městě na podzim roku 2001.

Pro členy orchestru byl připraven také zábavný mimokoncertní program, v rámci kterého mladí hudebníci navštívili muzeum Beatles v Liverpoolu, ZOO v městečku Chester, absolvovali vzrušující projížďku “obojživelným” vozidlem (Yellow Duck) po liverpoolských docích a centru města. Za typického anglického počasí okusili příchuť irského moře a vytrvalý déšť je neodradil od procházky po přilehlé přírodní rezervaci a písečných dunách.

V den odjezdu požádali zástupci orchestru jednoho z organizátorů – p. Geoffreye Williamse – o krátký rozhovor.

komorch08.jpg (147365 bytes)

Geoffrey Williams zahajuje koncert

P.F.: Geoffe, stejně jako my jste jistě také Vy plný dojmů z uplynulého týdne. Které jsou ty nejsilnější?

G.W.: Dojmů z návštěvy vašeho orchestru v Liverpoolu je mnoho a je velmi těžké vybrat jeden nejsilnější. Ještě dlouho budu na tento úžasný týden vzpomínat. Radostí pro mě bylo, jak rychle se děti z Chotěboře a Liverpoolu skamarádily a jakou úžasnou hudbu dokázaly společně předvést. Naše děti se mě již dnes ptají, kdy pojedou do Chotěboře a zase uvidí své nové kamarády….

P.F.: Řekněte nám, prosím, něco o Vašem sboru při kostele Sv. Anny.

G.W.: Kostel Sv. Anny má dlouholetou tradici sborového zpěvu. V roce 1967 získal nejvyšší ocenění Královské školy chrámové hudby (Royal School of Church Music). Bohužel v 80. letech zaznamenal sbor úpadek a když jsem se v roce 1985 stal jeho sbormistrem, měl pouze 12 členů. Dnes má již 40 členů a velmi široký repertoár. Zkoušíme dvakrát týdně a kromě toho se ještě scházíme v klubu, kde tvrdou práci při zkouškách vyrovnáváme zábavou a hrami. Členové sboru jsou nejenom výbornými hudebníky, ale také mými dobrými přáteli.

P.F.: Jak hodnotíte na mladé hudebníky z Chotěboře?

G.W.: Již při našich předchozích setkáních jsem byl, a jsem si jist, že hovořím za všechny naše členy, ohromen fenomenální kvalitou a talentem těchto mladých hudebníků, profesionalitou a vyzrálostí provedení, ale zároveň skromností a spontánností členů orchestru. Naše společné vystoupení s orchestrem pro nás bylo velikou poctou a úžasným zážitkem a velmi se těšíme na další.

P.F.: My všichni jsme v Liverpoolu prožili krásný týden a vám všem patří velký dík. Kolik lidí se vlastně na organizaci podílelo?

G.W.: Bylo jich opravdu hodně a všichni se na přípravě a organizaci podíleli s radostí a ochotou. Ať již to byly hostitelské rodiny tak i ti, kteří připravovali výlety, zábavný program či občerstvení. Za svoji práci byli všichni byli odměněni úžasnou hudbou a radostí dětí, která z nich čišela na každém kroku. Velký dík patří Davidu Steeleovi (vedoucímu sboru Sefton Singers – pozn. autor), který přípravy zahájil, ale z důvodu vážné nemoci nemohl naplno dokončit.

P.F.: Děkuji Vám za rozhovor.

Připravili Pavel Fiala a Alena Motyčková

komorch01.jpg (123941 bytes)

komorch02.jpg (119554 bytes)

komorch03.jpg (117789 bytes)

komorch04.jpg (115680 bytes)

komorch05.jpg (107554 bytes)

komorch06.jpg (117573 bytes)

komorch07.jpg (220347 bytes)

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet