harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Ještě jednou k domu v Severní ulici

Jak se jeví situace po roce obyvatelům Severní

Autor: Zdeňka StřasákováVydáno: 5.6.2003
Odkazy k článku:

Loňské články v Chotěbořském Courieru k domu v Severní ul.:
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ulici
Nikdo za nic nemůže, jede se dál?
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu
Článek dosud četlo čtenářů: 

Vyjádření místostarosty k tomuto článku uvádíme zcela dole.

Ještě jednou k domu v Severní ulici

Před rokem a opět v poslední době se v regionálním tisku objevilo několik článků o tom, jak chotěbořská radnice chce stavět přes odpor lidí, ti jsou vyzýváni k rozumu, jak kvůli petici nebudou lidé bydlet apod. Většina informací v článcích má jedno společné – vychází z pohledu některých úředníků města, méně z pohledu členů minulého zastupitelstva a už vůbec ne z pohledu obyvatel Severní ulice a nejbližšího okolí.

Zhruba vloni touto dobou se město rozhodlo postavit na pozemku na rohu Severní a Dlouhé šestipodlažní dům o 18 bytových jednotkách. První zádrhel byl v tom, že tento pozemek vůbec není v územním plánu veden jako stavební, takže bylo nutno územní plán dodatečně změnit. Podoba zamýšlené stavby se lidem z okolí vůbec nelíbila, navíc neřešila problémy daného území, spíš naopak. Město dostalo dvě petice, které na problémy upozornily. Z časového odstupu se některé připomínky mohou jevit jako příliš emotivní. Na zastupitelstvu v květnu 2002 byl přítomen nezávislý odborník - architekt,který intuitivně vyjádřené požadavky obyvatel Severní ul. přesně formuloval.Všichni tehdejší zastupitelé toto stanovisko dostali, prostudovali ho a na základě podrobného rozboru pak rozhodli – odsouhlasili petici jako oprávněnou. Situace byla tehdy poměrně vyhrocená, jak vyplývá z tehdejších článků v tisku.

 

Další novější články

Ještě jednou k domu v Severní ul.
O moderním sportovním karate
Mašinka jela až do pohádky
Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama
Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

severni1.jpg (20845 bytes)
Starší foto z archívu redakce ukazuje bytové domy v Severní ulici při pohledu od svaté Anny.
Nový dům by měl stát na pravém okraji snímku. Měl by být menší než červená stavba vlevo,
dnes již dokončený dům má 25 bytů, nový dům jich má jen 18.

Jsme všichni o rok starší a doufejme i moudřejší. Je jasné, že víc než 400 žádostí o byt jedna osmnáctibytovka nevyřeší, takže stavět otázku tak, že kvůli petici lidé nemají kde bydlet, že bydlící to nezajímá, je přinejmenším nešťastné. Navržená změna územního plánu se jeví být zpracována účelově, nebere v potaz to, že v ul.Dlouhé jsou dvoupodlažní rodinné domky se sedlovou střechou a dvoupodlažní bytový dům rovněž se sedlovou střechou. Zatím se zdá, že město vůbec nemá regulační plán, který by stanovil, co lze v dané lokalitě stavět. To může vést k tomu, že se sníží hodnota nejen nového domu, ale zástavby již existující.

severni2.jpg (35654 bytes)
Další starší archívní snímek redakce ukazuje bytové domy v Severní ulici z opačného pohledu, od jihu.
Je to ta zadní řada. Nový dům by měl stát na levém okraji řady, tam co je zelený trojúhelník trávy.

Celá polemika kolem toho, co na parcelách č.1473, 1474,1476/1 bude, či nebude stát, se nedotkla dvou podstatných okruhů.

Prvním je to, že v sousedství navrhovaného nového domu je dům, kde bydlí řada občanů města, kteří jsou leckdy sociálně méně přizpůsobiví a jejich styl života je odlišný od většinové společnosti, kterou mnohdy obtěžují (např.hlukem apod.) Není jasné, zda zájemci o koupi bytu v tomto domě vědí, že – zjednodušeně řečeno – budou mít s těmito občany společný dvůr.

Další okruh je ten, že radnice nestanovila jasně, nebo nezveřejnila, jak zajistí, aby se tyto byty nestaly jen výhodným uložením peněz pro ty, kterým se investice do nemovitostí jeví jistější než banky, sami v bytě nebydlí, jen ho se ziskem pronajímají. Z tohoto hlediska by bylo jistě poučné podívat se na situaci v novém domě v Březové ulici.

Jednejme věcně, nenechme se unášet emocemi, populismem a demagogií. Zkusme tedy najít průsečík oprávněných potřeb a přání obou stran, bydlících i nebydlících. Úkolem města by pak mělo být oslovit architekta, který najde konkrétní řešení odpovídající zájmům obou stran. Že to při dobré vůli půjde, o tom není pochyb. Naši zvolení zastupitelé se jistě dokáží správně rozhodnout.

Zdeňka Střasáková
Chotěboř 3.6.2003

Vyjádření místostarosty k výše uvedenému článku:

Už dnes 5.6. v 16 hodin máme jednání s obyvateli, jichž se má zamýšlená výstavba dotknout. Považuji za unáhlené, aby někdo psal na Internet a roznášel po zastupitelích písemnosti ještě dříve, než proběhlo jednání s vedením města.

Letošní situace se zásadním způsobem liší od situace loňské. Tím nemám na mysli podstatné změny v zastupitelstvu, ale podstatnou změnu v přístupu státu k bytové výstavbě. Stát už prostě bytovou výstavbu podporovat nebude a toto je prakticky poslední šance města Chotěboře dosáhnout na státní dotaci, a to ještě podle příznivých pravidel roku 2002. Dotaci však můžeme dostat pouze na ten pozemek, na který bylo loni zažádáno. Nelze stavět na jiném parcelním čísle!

Buď tedy postavíme ještě posledních 18 bytů nebo jsme s bytovou výstavbou v Chotěboři skončili! Bez 7,5 milionu korun státní dotace do toho sami jít nemůžeme, město na takové investice příjmy nemá a mít nebude. Jinak nemá smysl předbíhat výsledky dnešního jednání. Snad ještě větu k sousedství problémovější skupiny obyvatel: tento problém neumíme řešit, nemáme k němu v rámci platné legislativy kompetence a za každou dobrou radu budeme vděčni.

Milan Linhart, místostarosta

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet