harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Jednání kolem chotěbořské sokolovny

Výbor TJ Sokol Chotěboř k častým dotazům občanů

Autor: výbor TJ Sokol ChotěbořVydáno:   5.7.2003
Odkazy k článku:
Loňská diskuze o sokolovně v Chotěbořském Courierovi:
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské Sokolovně?
Bylo - nebylo
Sarajevo, politika a podobné případy
Stanovisko TJ Sokol Chotěboř
Z pohádky do pohádky
Článek dosud četlo čtenářů: 


Pozn. red.: Chotěbořské Echo č. 6/2003 přineslo v červnu článek výboru TJ Sokol Chotěboř o jednání okolo chotěbořské sokolovny. V jeho závěru výbor přislíbil, že o dalších jednáních bude veřejnost pravidelně informovat. Protože Chotěbořské Echo o prázdninách nevychází, poskytl výbor našemu listu první informace o dalších jednáních, proběhlých až po vydání článku v Echu.

Jednání kolem chotěbořské sokolovny

Rozhodli jsme se reagovat stručným vysvětlením na časté dotazy občanů Chotěboře ohledně Sokolovny. Nejprve trochu historie. K největším investicím a rekonstrukcím došlo v Sokolovně zejména v letech 2000 - 2001. Většina stavebních prací (dle KDJ v částce kolem 10.mil ) byla realizována a financována neziskovým občanským sdružením KD Junior- republikové centrum vzdělávání bez stavebního povolení. Poslední stavební povolení bylo vydáno vlastníkovi TJ SOKOL v roce 1999 na přístavbu zadního vchodu.

Proto bylo rozhodnutím stavebního úřadu při MěÚ v Chotěboři zahájeno řízení o dořešení staveb bez stavebního povolení a jejich dodatečné kolaudaci. Jedná se zejména o stavby vzniklé v prostorách půdy ( několik kanceláří a pokojů sloužících k podnikání společnosti RCV s.r.o), o kotelnu vybudovanou v sokolovně( dříve se sokolovna vytápěla z vedlejšího kulturního domu). Bez stavebního povolení byla též vybudována společenská místnost s barovým pultem místo sklepa na uhlí a bar u zadního vchodu.

Termín k nápravě měli účastníci řízení do 30.6.2003.

 

Další novější články

Konečně zase na spojení - náš rodák píše z polní nemocnice v Iráku
Chotěbořská koule 2003
Ještě jednou k domu v Severní ul.
O moderním sportovním karate
Mašinka jela až do pohádky
Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama
Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

TJ SOKOL proto přikročil k jednáním o narovnání vztahů a podmínkách nové nájemní smlouvy mezi KD Junior a TJ SOKOL, která by umožnila vlastníkovi a chotěbořské veřejnosti akce v Sokolovně za příznivějších podmínek. Podmínkou SOKOLA bylo, aby se v nové smlouvě respektovaly požadavky obou stran a nebyla by výhodná pouze pro KD Junior. Pak by byl SOKOL ochoten požádat jako vlastník o kolaudaci. Strany si písemně vyměnily návrhy a další jednání mělo proběhnout 19.6.2003, ale KD Junior schůzku na poslední chvíli odvolal.

Další schůzku inicioval SOKOL a došlo k ní dne 2.7.2003. Jednající strany se bohužel nedomluvily, jednání skončilo ve chvíli, kdy zástupci občanského sdružení KDJ - republikové centrum vzdělávání, odmítli doložit, kdo je statutárním zástupcem KDJ a odešli. Jejich právník při odchodu doporučil Sokolům, aby začali jednat se stavebním úřadem sami. Proto Sokolové zažádali o kolaudaci těch prostor, na které bylo vydáno řádné stavební povolení a budou respektovat a podporovat další postup stavebního úřadu v záležitostech kolem stavebního řízení v Sokolovně.

Občané města se ale nemusí bát toho, že by jim Sokolovna přestala sloužit ke kulturním a společenským akcím. Sál, balkony, podium, bufet u předního vchodu, WC nejsou předmětem stavebního řízení.

TJ SOKOL jen mrzí, že KDJ nerespektuje klauzuli ve staré nájemní smlouvě, že musí mít k pronajímání sálu na akce písemný souhlas Sokolů. Přemrštěný nájem je pro většinů spolků ve městě překážkou k uskutečňování jejich akcí, a proto je většinou pořádají v Hotelu U zámku.

Výbor TJ Sokol Chotěboř.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet