Letecké fotografie Chotěboře
Sídliště Na Skřivánku
letfotskrivanek.jpg (174094 bytes)

V pravé části snímku je sídliště "Šumperských" domků, vlevo zástavba domky různých typů. Zcela vlevo prakticky není vidět ulice Pod alejí, uprostřed probíhá kolem volejbalových kurtů ulice Na Skřivánku (napojuje se zleva ulice Sportovní), do níž ústí trochu výš ulice Třešňová, vpravo probíhá ulice Šumperská (v ní sídlí naše redakce). V horní části snímku je chatová zástavba zahrádkářské kolonie, probíhající od Svaté Anny (ta je vlevo mimo snímek) až k silnici na Bezděkov (vpravo nahoře). Třešňovou alej najdete zcela vlevo uprostřed výšky snímku.
Foto exkluzívně pro Chotěbořský Courier je pořízené přes sklo kabiny letadla, fotografoval Jiří Uttendorfský, pilot Jan Adamec.

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet