GHP
Giga Horse Power

Pro ty, kteří HP nepamatují:
Giga HP=745,7x109 W

Zpět na hlavní stránku
Zpět na stránku CHnet
Nové glosy jsou vždy nahoře.
Glosy 2001 zde
Glosy 2000 zde
Glosy 1999 zde
Ještě starší Glosy zde

Glosy
Harryho
pánaročník
2002

  ghp.jpg (5839 bytes)


jpdsweb.gif (22745 bytes)

@   Čeština je jazyk, který při nedodržení přesné formulace vytváří slovní spojení s několika možnými významy a pak to vede ke zmatení čtenáře. Znepokojuje mne, že se s tímto faktem příliš často setkávám v úředních formulacích, určených pro množství čtenářů. Jako příklad použiji formulace usnesení z Rady města Chotěboře (snad mi to její členové odpustí, ale právě oni by to po tom, kdo usnesení formuluje, měli číst, když už si to nepřečte po sobě sám autor. Příklad první: "Rada města se rozhodla, že každý z jejich členů a tajemník MěÚ věnují na povodňový fond ze svých vlastních prostředků celkovou částku 4.000 Kč." Tuto nejasně formulovanou zprávu převzaly noviny Vysočina, které dne 18.9. formulaci ještě trochu pozměnily: "Rada města rozhodla, že každý z členů rady včetně tajemníka městského úřadu, věnují na povodňový fond ze svých vlastních prostředků celkovou částku 4000 korun." A teď čtenáři přemýšlej: Dali každý 4 tisíce nebo 4 tisíce dala celá Rada (včetně tajemníka je jich osm, tak by to bylo 500 na jednoho)? Stačilo vynechat slůvko "každý" a napsat skutečnou celkovou částku za celou Radu. Aby bylo jasno: Nejde mi vůbec o to, kolik kdo dal, jde mi o to, že nejasná formulace připouští dvojí výklad a mate čtenáře! Příklad druhý: "Rada města projednala sdělení OkÚ Havlíčkův Brod o změně poskytnutí pomoci v zaplavených oblastech, připravovaných OkÚ Havlíčkův Brod. Rada města ukládá předložit návrh v zastupitelstvu města na využití fin. prostředků pro obnovu majetku ve městě a v místních částech." Přečtěte si první větu usnesení raději dvakrát. Formulace je poněkud nesrozumitelná, vypadá to jakoby Okresní úřad připravoval zaplavené oblasti. Pokud tam slovo "změně" nahradíte slovem "změnách", už to srozumitelné bude. Druhá věta též mate čtenáře, hovoří o využití finančních prostředků pro obnovu majetku ve městě. Ale jakého majetku? Městského, soukromého, zaplaveného, stačilo by jedno slůvko navíc a bylo by jasno. Dalo by se také přímo formulovat, že půjde o pomoc zatopeným občanům (jak doufám). Takže se obracím na všechny z vás, kdo něco píšete, co po vás budou číst jiní: Po napsání si to po sobě přečtěte a raději třikrát. Já si to čtu čtyřikrát (jsem už přece jen starší sklerotik)...
@   Pernamentka či permanentka? Asi jste se s tím také setkali. Chybně vysloveno se to dá přeslechnout, ale chybně napsáno to tluče do očí, tedy aspoň těm, co v mládí hodně četli a mají vizuální paměť. Horší je, že organizace, používající permanentní vstupenky, běžně šíří mezi obyvatelstvem chybný výraz a mnohdy to pronikne i do sdělovacích prostředků (právě čtu na sportovní straně Cesty Vysočiny článek "Výhoda pernamentek", kde je chybný termín pernamentka uveden čtyřikrát). Přimlouvám se tedy u všech, co to mohou odchytit a změnit (tedy hlavně u redaktorů a pracovníků organizací, pracujících se vstupenkami), vraťte se ke správnému pravopisu permanentky. Akademický slovník cizích slov uvádí: permanentka - hovorově permanentní vstupenka, jízdenka ap., permanentní - stálý, neměnný, nepřetržitý. A basta! Takže, bacha, hoši v HC Chotěboř, vás zanedlouho čeká vydávání permanentek!
@   Česká pošta, instituce to státní, funguje stejně jako České dráhy. To jest špatně. Slouží mizerně a zdražuje (o frontách u přepážek raději pomlčím, zdá se, že zavedení počítačů na poštách úřednice zdržuje). Jako člověku internetovému by mi to nemuselo moc vadit, jak se posílá dopis a nalepuje známka, to jsem už zapomněl (naposledy jsem olizoval známku v dobách kdy stála polovic...). Ale už třicet let mám na poště P.O.Box, tedy poštovní schránku. Má to své výhody, ale i nevýhody, kterých nyní přibývá, takže uvažuji, zda vůbec má ještě pro mne cenu. Kdysi byla zdarma (vlastně tím, že ji máte, šetříte práci listonoši), už deset let je za peníze, ale to vem čert, je to služba. Jenže zatímco dříve jsem si mohl poštu ze schránky vyzvednout kdykoli, nyní už ne: O polední přestávce jsou zamčené druhé dveře poštovní, za nimiž schránky jsou, takže skrz sklo se na ně mohu jen koukat. Přitom první dveře odemčené jsou, asi proto, že Poště je líto čekajících venku, aby nezmokli. Čekali jsme tam tři na odemčení, když minutu před třináctou hodinou vešla dovnitř slečna, odemkla si klíčem, obdařila nás zářivým úsměvem - a zase zamkla. Brady nám spadly jen nakrátko, půl minuty po ní vešla další slečna, odemkla a pohlédnouc na své hodinky, nechala už odemčeno, takže úderem třinácté jsme do vytoužené pošty přece jen vešli...
@   V létě to bude pět let, co přišel internet i do Chotěboře, ale stále pro mnoho lidí jakoby nebyl. Není to od nich záměr, prostě si na to nevzpomenou. Příklad: V každém čísle Chotěbořského Echa najdeme rubriku Představuje se (v posledním čísle se představuje Roboterm). V této rubrice vždy ředitel nebo jiný přední manažer velké chotěbořské firmy uvádí o svém podniku nejrůznější data a zajímavosti. Ale ještě se nestalo, že by někdo z nich uvedl v závěru článku adresu na webové stránky své firmy. Prostě si to neuvědomují a ani nevědí, kolik čtenářů by se na takto prezentovanou adresu rádo podívalo. Jejich škoda, ale...
@   Nevím, zda občas nahlížíte do programu kina, ať již na internetu nebo na papíře. Já ano, protože jej s Harrym přepisujeme do internetové podoby. Za tu dobu mnoha měsíců, co to děláme, jsme si všimli, že autor popisků měl zjevně ve škole potíže se slohem, ale mnohdy je má i sám se sebou. Někdy jeho popisky neřeknou divákovi vůbec nic, jindy jsou zbytečně mnohomluvné a poněkud stupidní. Tentokrát Harry přímo povyskočil nad únorovým programem. U filmu Jako kočky a psi neznámý umělec uvádí: " Komedie o tom, že osud je v jejich pařátech."   Nu, přejeme autorovi (s chotěbořským kinem, připomínáme, nemá nic společného!), aby jej nějaký orel skalní či kondor odnesl ve svých pařátech někam pryč, aby tu nemrvil češtinu. Psi a kočky mají přece odjakživa packy či tlapky, a tak autor může být jen spokojen, že je tak daleko od Harryho tlap...
@    Půvabným termínem obohacují náš život od Nového roku České Dráhy (jeho účinek již tak půvabný není). Jde o termín "náhodný cestující". To je darebák, jenž si vzpomněl bůhvíproč najednou cestovat zrovna s ČD a je třeba jej za to potrestat jízdným zvýšeným až o 60 %. Jestli se to ujme, potěš nás pánbůh. Přijdete k holiči, on vás ostříhá a poté zvolá: "Milý pane, už jste tu půl roku nebyl, jste náhodný vlasatec a tedy máte přirážku 50%!". Půjdete po náměstí, dostanete žízeň a stavíte se na jedno pivo, načež číšník vás upozorní, že jste náhodný pijan a tedy žádných Kč 17, ale s přirážkou pro náhodného to bude 27,20. Půjdete na úřad přihlásit psa a dozvíte se, že jako náhodný psí pán to nebudete mít za čtyři stovky, ale za šest. Poklepe vám na rameno kolemjdoucí: "Před chvilkou jsem vám náhodou ukradl z kapsy peněženku, byla v ní stovka, tak prosím ještě šedesát doplatit!" Takže Vy čtenáři, co teď náhodou čtete tyto stránky, máte to s přirážkou! Jo kdybyste nebyli náhodní čtenáři, to by byla jiná...

Glosy 2001 zde Glosy 2000 zde  Glosy 1999 zde  Ještě starší Glosy zde
Zpět na hlavn
í stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet