harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Hokejové stránky posledního dvacetiletí

1983 - 2003

Autor:   Výbor hokej. klubu HC ChotěbořVydáno: 11.11.2003
Odkazy k článku:
Hokej v Chotěboři a v 1. krajské lize
Zimní stadion města Chotěboře
Zimní stadion v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Harryho Poslední Novinky o montáži střechy ZS
Zimní stadion bude zastřešen (článek z r. 1999)
Článek dosud četlo čtenářů: 


Slavíme 70 let skromně.

Tímto článkem navazujeme na stránky Hokejového Almanachu, který byl vydán k 50.výročí od svého založení jako oddílu místního Spartaku v r.1933, i když hokej se v Chotěboří hrál místními studenty již podstatně dříve, jak jsme se mohli v Almanachu dočíst. Letos tomu je na podzim již 70 let od svého založení.

zs0603b.jpg (72515 bytes)
ZS města Chotěboře, červen 2003
Foto: Chotěbořský Courier Harry

 

Další novější články

Hokejové stránky posledního dvacetiletí
Marcel Kříž hrál v Chotěboři
Fotovzpomínky na Týden knihoven
20 let Hokejového klubu HC Vilémov
Před zahájením školního roku v SOUT
Už jsme zase dál
Jak se nám žije v Basře
Jednání okolo chotěbořské sokolovny
Konečně zase na spojení - náš rodák píše z polní nemocnice v Iráku
Chotěbořská koule 2003
Ještě jednou k domu v Severní ul.
O moderním sportovním karate
Mašinka jela až do pohádky
Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama
Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Hokejisté před časem rozhodli, že slavit budou na úrovni po čtvrtstoletích, tj.v tomto případě při 75.výročí a počítají s dokončení hokejové haly komplexně a se sportovními cíly klubu i města.

Chotěboř se dočkala umělé ledové plochy k 50 .výročí hokeje. Slavnostní otevření bylo 5.11.1983

za účasti Dukly Jihlava, tehdejšího mistra republiky a přítomno bylo 2000 diváků. Byla to tehdy událost pro celé okolí, tribuny nebyly, diváci stáli na hliněných valech. Šatny byly v suterénu nové sokolovny, které zhotovil rok předem hokejový oddíl.

Nová plocha vyvolala potřebu správní budovy se sociálním zázemím . Jednopatrová budova podél kluziště i s počátečním provozem ubytovny v I. patře byla dokončena v roce 1988 a je využívána oddílem dodnes.

Umělá ledová plocha iniciovala zájem o bruslení a lední hokej z řad mládeže a divácký zájem .

V provozu byla od října do února, pak s ohledem na počasí se nedal led uchladit.

Hokejová družstva hrála od mladších žáků až po dospělé krajský přebor. Postupně se činnost rozšířila o přípravku a elévy od 6 let, v rámci školy bruslení byla založena hokejová předpřípravka pro předškolní děti . Společně se Základní školou Butulova byla vytvořena hokejová třída .

Oddíl od té doby má v soutěžích dospělé, juniory, dorostence, starší a mladší žáky, elévy, přípravku a vede hokejovou předpřípravku.

V roce 1997 se klub osamostatnil

vyčleněním z TJ dle platných zásad a hospodaří samostatně. Členská základna se pohybuje kolem 300 členů z toho 220 mládeže a žactva. Na veřejném bruslení je návštěvnost 10000 lidí podle sezóny. Na utkání chodí 500-1000 diváků.

Další vyžití je pravidelná soutěž amatérských družstev, každý rok se účastní 8-12 týmů.

Po celou dobu jsme hráli nejvyšší krajské soutěže a dospělí dokonce II.ligu v sezóně 1994-1995.

V posledních dvou letech dospělí byli krajským přeborníkem a hráli zatím neúspěšně v baráži do II.ligy. Junioři byli v roce 1997 krajští přeborníci a postoupili do I.české ligy, ale z provozních důvodů nezpůsobilosti stadionu pro tuto soutěž ji museli nakonec popustit Havlíčkovu Brodu.

V žákovských kategoriích byli též úspěchy na druhém nebo třetím místě v kraji.

V minulém volebním období rozhodlo město o zastřešení stadionu,

což bylo celou veřejností kvitováno. Hokejový klub vyšel vstříc požadavku převodu majetku městu, aby se dala akce realizovat, s tím že zároveň bude nájemcem a provozovatelem dle smluvních podmínek.

Akce byla realizována na podzim r.2002. Je to velký přínos celému městu a okolí po celý rok.

Pro ucelený, dokončený a kulturní stánek je však nutné v dalším období ještě investovat a upravovat. Vždyť strojovna,chlazení,plocha,rolba jsou 20 let staré, jsou za hranicí životnosti a že jsou v provozu je dobrou vizitkou klubu, že je dobrým hospodářem a pečovatelem o majetek.

Poslední dvacetileté období

se tak jeví v dosavadní sedmdesátileté historii jako nejúspěšnější a to jak z hlediska sportovních výsledků, tak i vytvořených podmínek provozování zimních sportů .

Fanoušci přesto nepřijdou zkrátka,  připravujeme akce, které obohatí tuto jubilejní sezónu v podobě utkání dospělých se soupeřem zvučného jména, setkání bývalých hráčů a vánoční turnaje žáků.

Vedení klubu touto cestou děkuje

široké veřejnosti, jednotlivcům, známým i bezejmenným obětavým činovníkům, sponzorům, dále organizacím a orgánům města a spádových obcí za jejich podporu v celé 70leté historii ledního hokeje v Chotěboři.

Věříme, že i v budoucnu bude hokej a bruslení v krásném a bezpečném prostředí přitažlivé pro další mladé adepty, tak jako tomu bylo dosud z hlediska zájmu a významu .

V Chotěboři dne 4.11.2003
HC Hokejový klub CHOTĚBOŘ

 

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet