harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Před zahájením školního roku v SOUT

Střední odborné učiliště má nové počítačové učebny

Autor: ing. František Hruška, ředitel SOUT ChotěbořVydáno: 23.8.2003
Odkazy k článku:
Web SOUT Chotěboř
Článek dosud četlo čtenářů: 

Fotky autora jsou zcela dole na konci článku

 

Před zahájením školního roku

V červnu skončil minulý školní rok, ve kterém na SOU technickém Chotěboř ukončilo studium absolvováním maturity ve studijním oboru mechanik strojů a zařízení 20 absolventů, v nástavbovém studiu oboru provozní technika a nábytkářská výroba 30 absolventů, výuční list získalo 70 absolventů v učebních oborech zámečník, elektrikář a truhlář. Řada z nich pokračuje v nástavbovém studiu, někteří na vyšších odborných nebo vysokých školách.

V září nastoupí k dennímu studiu 110 nových žáků a po třech letech také k dálkovému studiu 50 studentů z oblasti Vysočiny a Pardubického kraje. Dálkové studium má své významné místo ve vzdělávání dospělých.

Zároveň s ukončením školního roku začala příprava na školní rok nový.

Pro zlepšení podmínek pro výuku byly vybudovány 2 nové učebny výpočetní techniky, čímž se rozšířila možnost využití ve výuce, ale také pro kurzy dospělých a dětí z KD Junior.

 

Další novější články

Před zahájením školního roku v SOUT
Už jsme zase dál
Jak se nám žije v Basře
Jednání okolo chotěbořské sokolovny
Konečně zase na spojení - náš rodák píše z polní nemocnice v Iráku
Chotěbořská koule 2003
Ještě jednou k domu v Severní ul.
O moderním sportovním karate
Mašinka jela až do pohádky
Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama
Zachraňte Festival fantazie, II. a III.
Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

V rámci zlepšení hygienických podmínek a prostředí probíhala o prázdninách rekonstrukce šaten a rozvodů topení, sociálního zařízení, bylo zabudováno odsávací zařízení ve školní kuchyni na Štěpánově a kromě malování a úklidu při využití vlastních kapacit byla provedena elektroinstalace v učebnách, dřevěné obložení stěn, bylo vyrobeno 30 oken pro výměnu ve škole a byla provedena řada dalších oprav na všech pracovištích školy, což představovalo výkony a zabezpečeno vybavení ve výši cca 2 miliony Kč, z toho polovina byla financována z prostředků, které SOU získalo vlastní zakázkovou činností.

Kromě zlepšování podmínek pro výuku, které bude pokračovat i v příštím školním roce a je závislé na finančních zdrojích, je naším cílem zlepšit i vlastní systém vzdělávání ve všech oborech, rozšiřování využití informačních technologií, zvyšování úrovně jazykových znalostí a stejně tak v oblasti odborné přípravy, rozšíření spolupráce s výrobními organizacemi v regionu. Nadále budeme pokračovat v organizování soutěží pro žáky v odborných dovednostech, kde bychom chtěli navázat na loňské úspěšné výsledky a také v tradičních sportovních soutěžích a turnajích v malé a sálové kopané, přespolním běhu, hokeji a poznávání v rámci exkurzí a zájezdů, dnů otevřených dveří.

V Městském muzeu Chotěboř bude do konce října pokračovat výstava Učňovské školství v Chotěboři, která informuje o vývoji školy prostřednictvím řady historických dokumentů.

Snahou školy je nadále být významnou vzdělávací institucí, která připravuje absolventy pro desítky podniků a provozů v regionu.

 

sout0803f.jpg (30859 bytes)

Počítačová pracoviště

sout0803.jpg (18274 bytes)

Na horním i dolním snímku jsou pohledy do jedné z nových počítačových učeben

sout0803b.jpg (20423 bytes)

sout0803c.jpg (17002 bytes)

Počítače žáků jsou spojeny do sítě, ovládané učitelem

sout0803d.jpg (17590 bytes)
Učebna je vybavena dataprojektorem, který zobrazuje displej notebooku učitele vlevo dole

sout0803e.jpg (17793 bytes)
Jedno počítačové pracoviště

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet