harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Zachraňte prosím Festival fantazie

Otevřený dopis ředitelce Obchodní akademie Chotěboř

Autor: Václav Pravda, SFK Avalon ChotěbořVydáno: 12.3.2003
Odkazy k článku:
www.festivalfantazie.cz
Článek dosud četlo čtenářů: 


Organizátor významných mezinárodních festivalů SFK Avalon (Eurocon 2002, Parcon, Avalcon) prosí paní ředitelku Petrlíkovou o záchranu budoucnosti festivalu, který každoročně propaguje jméno města Chotěboře a přivádí k nám stovky mladých lidí.

Euroconu 2002 se zúčastnilo 1300 účastníků z celého světa a kromě kulturního přínosu to pro Chotěboř, zejména pro školy, znamenal i zajímavý přínos finanční.

Pořadatelé plánují další rozvoj akce do dalších let, ale zahájení letního filmového festivalu v Chotěboři a navazujícího Festivalu fantazie, ale i celá budoucnost těchto již tradičních akcí, nyní závisí jen na rozhodnutí ředitelky Obchodní akademie v Chotěboři.

Zachraňte prosím Festival fantazie

Vážená paní ředitelko Obchodní Akademie.

Obracím se na Vás s velikou prosbou. Jak víte, požádali jsme Obchodní Akademii jako každý rok i tentokrát, s dostatečným předstihem, abychom si mohli pronajmout prostory Vaší školy pro uspořádání mezinárodního festivalu fanoušků fantastiky Parcon/Avalcon 2003. V letošním roce ovšem hrozí, že prostory nebudou k dispozici z důvodu rekonstrukce kotelny a rozvodů na internátu, a jediný, kdo může zachránit Chotěboři a zájemcům a mládeži z celé republiky Festival Fantazie, jste Vy.

 

Další novější články

Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Popíšu situaci:

Od roku 1996 pořádá naše neziskové občanské sdružení SFK Avalon setkání příznivců fantastiky, s rostoucí účastí, rostoucím ohlasem a přínosem pro mládež i pro město Chotěboř. Tyto nekomerční a téměř nesponzorované akce pořádáme bez nároku na odměnu ve svém volném čase a jen já sám strávím jejich přípravou několik set hodin ročně. Drobný výnos těchto akcí využíváme například na vydávání čtvrletníku, jediného podobného literárního nezávislého časopisu na Vysočině, nebo na podporu začínajících dobrovolných pořadatelů podobných menších akcí po celé republice.

V loňském roce jsme (poprvé po 30 letech v ČR) uspořádali festival Eurocon 2002, kterého se zúčastnilo 1300 účastníků z celého světa. Dosud největší akci tohoto druhu v ČR podpořilo grantem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, spolupracovali jsme s Českými Drahami, Českým rozhlasem Region a řadou dalších organizací z podnikového i společenského sektoru. Kromě kulturního významu této akce pro mládež můžeme zmínit i poměrně značný propagační a komerční přínos pro celou Chotěboř. Jenom Obchodní Akademie, jak víte, získala 166.000,- Kč (zisk odhaduji cca na 110.000,- Kč), což ještě významně navýšilo přínosy z minulých let spolupráce.

V letošním (školním) roce jsme už věnovali několik set hodin přípravám jubilejního 10. ročníku Avalconu (v roce 1999 a 2002 jsme pořádali dva), povýšeného již potřetí na národní setkání fanoušků Parcon 2003, které má dvacetiletou tradici a pořádá jej každý rok ten klub, který předloží nejlepší kandidaturu. Kromě Parconu/Avalconu jsme rozšířili záběr akce o první ročník Filmového Festivalu Fantazie a první ročník Festivalu Fantazie GameWorld, zaměřeného na veškeré hry s fantastickými prvky. Plánované trvání akce jsme prodloužili na 9 dní, od 28.6. do 6.7.

Termín akce je pevně daný kalendářem obdobných akcí a kromě tohoto důvodu je nezměnitelný i z důvodů organizačních a marketingových. Z úspěchu Festivalu letního Fantazie těží i pro další roky plánovaný podzimní Avalcon Speciál, další akce pro menší počet účastníků.

Plánované rozšíření akce a její pokračující zpřístupňování stále většímu počtu účastníků z celé ČR i ciziny vychází z našich dlouhodobých plánů vybudovat veliký Festival Fantazie, jehož prostřednictvím bude Chotěboř známá a jehož prostřednictvím také získá finanční prostředky, ať už nepřímo přes chotěbořské a podnikatelské subjekty od účastníků, nebo z nemalých grantů od krajských, státních a mezinárodních organizací. Máme připravenou rozsáhlou propagační kampaň, která do Chotěboře letos přivede nejméně 1500 účastníků.

Chotěboř má ty nejlepší podmínky pro podobný festival, koncentrace vhodných budov pro pořádání této akce, i s potenciálem pro růst do dalších let, není jinde obvyklá. Náš klub má nejlepší zkušenosti s pořádáním těchto akcí a chce i nadále pokračovat v rozvoji.

Jedinou slabinou Chotěboře je nedostatek ubytovacích kapacit a tady je právě ukryt zásadní problém.

Popis problému:

letošním přelomovém roce (rozšíření o nové akce a na více dní) je stejně jako jindy nezbytně nutné poskytnout účastníkům dostatek lůžek přímo v Chotěboři a co nejblíže akci. Sice jsme schopni zajistit problematické ubytování i mimo Chotěboř, což ostatně již děláme v maximální míře, ale bez kapacity internátu Obchodní Akademie (2/5 lůžkových kapacit Chotěboře) nejsme schopni Festival Fantazie uspořádat ani v omezeném rozsahu. Vzhledem k tomu, že plánovaná rekonstrukce a problémy s ubytováním budou pokračovat i příští rok, může to znamenat prakticky likvidaci slibně se rozvíjející akce, která je vzhledem ke své nekomerčnosti velmi citlivá na změny.

Návrh:

Ovšem jedna možnost záchrany Festivalu Fantazie tu je. A sice ta, že Vy osobně, jako ředitelka Obchodní Akademie, budete souhlasit s návrhem Krajského úřadu v Jihlavě, investora celé 3,5 miliónové rekonstrukce, který po jednáních se mnou našel řešení v posunu termínu rekonstrukce. Původně měla rekonstrukce začít 16.6. a skončit 16.8., a znamenala zkrácení školního roku 2003 o 14 dní. Posun zahájení rekonstrukce o 3 týdny (od 7.7.) by znamenal posun zahájení školního roku 2004 na 7.9., byl by tedy zkrácen jen o jeden týden.

Riziko:

Jediné riziko, které je známo, je nedodržení termínu dokončení rekonstrukce. Ovšem dle odborného posudku vedoucího oddělení správy realit majetkového odboru Krajského úřadu pana Eduarda Jozífka je velmi reálné stihnout rekonstrukci v uvedeném termínu. Dále je jistě možné se stavební firmou, která bude vybrána, uzavřít takové smlouvy, které stanoví vysoké penále za případné nedodržení termínu, což ji bude motivovat. Navíc lze část zisku OA z pronájmu ubytování a prostor a zajištění stravování pro Festival Fantazie investovat do týmu pracovníků, kteří urychlí průběh, dokončení a úklid rekonstrukce. K omezení rizika na naprosté minimum existuje tedy několik účinných nástrojů a není tedy žádný věcný důvod na návrh nepřistoupit.

Přínos:

Bude-li rekonstrukce posunuta dle návrhu Krajského úřadu, Městského úřadu a organizátora akce, bude Festival Fantazie 2003 zachráněn. Obchodní Akademie získá cca 180.000,- Kč zisku, gymnázium a Zvláštní škola a ZŠ Smetanova celkem cca 60.000,- Kč zisku, nemluvě o dalších ziscích podnikatelských subjektů.

Na základě zkušeností z minulých ročníků předpokládáme, že účastníci utratí v Chotěboři asi 2 milióny korun za jediný týden. A to nemluvíme jen o letošním roce, plány nás organizátorů sahají až do roku 2007, pro který chceme opět kandidovat na uspořádání Euroconu.

Přesun rekonstrukce tak znamená pro Chotěboř každoročně několikamiliónový finanční přínos a nevyčíslitelný kulturní a společenský přínos.

Nepřesunutí rekonstrukce znamená likvidaci Festivalu Fantazie a významné kulturní organizace Chotěboře, našeho SFK Avalon.

Je teď jenom na Vás, zda ukážete palcem dolů nebo nahoru, a já vás za všechny dobrovolné pořadatele moc prosím, abyste pomohla Festivalu Fantazie.

Děkuji.

Ing. Václav Pravda, SFK Avalon Chotěboř

www.festivalfantazie.cz

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet