harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy

Odpověď ředitelky Obchodní akademie a VOŠ

Autor: Blažena Petrlíková, ředitelka OA a VOŠVydáno: 17.3.2003
Odkazy k článku:
Obchodní akademie a VOŠ Chotěboř
Zachraňte prosím Festival fantazie - otevřený dopis Václava Pravdy
www.festivalfantazie.cz
Článek dosud četlo čtenářů: 


Ing. Pravda Václav, SFK Avalon Chotěboř

Pane inženýre,

reaguji na Váš otevřený dopis, který je uveřejněn v Chotěbořském Courieru 12.3.

K Vašim tvrzením v dopise uvádím:

1. ..., požádali jsme Obchodní akademii jako každý rok i tentokrát, s dostatečným předstihem, ...

Naposledy jsem s Vámi mluvila v květnu loňského roku (podepisovali jsme smlouvu pro uskutečnění akce v roce 2002) a tehdy jsem Vás upozorňovala, že v roce 2003 plánujeme rekonstrukci na domově mládeže. V prosinci 2002 jsme Vás telefonicky informovali (rozhovor hospodářky školy s panem Pátkem) o tom, že plánovaná akce se opravdu uskuteční. Žádná další jednání neproběhla. Se mnou o tom nikdo nemluvil, nyní se dovídám, kde všude si na mne stěžujete.

2. ... jedna možnost záchrany Festivalu Fantazie tu je. A sice ta, že Vy osobně, jako ředitelka Obchodní akademie, budete souhlasit s návrhem Krajského úřadu v Jihlavě, ...

Nejedná se o návrh krajského úřadu, ale jsou to závěry Vašich jednání s některými úředníky na kraji. Jak vyplývá z dalšího, některá tvrzení jsou nepravdivá, řešení některých návrhů není v kompetenci ředitele školy. O Vašem dopise mě telefonicky informovala Mgr. Štěrbová (zástupkyně hejtmana Kraje Vysočina).

 

Další novější články

Reakce na otevřený dopis Václava Pravdy
Zachraňte prosím Festival fantazie
Jan Kasal a Cyril Svoboda v Chotěboři
Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

3. ...Původně měla rekonstrukce začít 16.6. a skončit 16.8., a znamenala zkrácení školního roku 2003 o 14 dní. ...

Nejedná se o zkrácení školního roku, pouze škola umožní vybrané firmě přípravné práce. Škola, školní jídelna i domov mládeže budou v provozu až do 27. června 2003.

4. ...zahájení rekonstrukce o 3 týdny (od 7.7.) by znamenal posun zahájení školního roku 2003/2004 na 7.9., ...

Není v kompetenci ředitele školy prodloužit prázdniny (není to dokonce ani v kompetenci krajského úřadu). Toto může pouze MŠMT ve vážných případech (loni to bylo zasedání NATO, povodně)

5. ...dle odborného posudku vedoucího oddělení správy realit majetkového odboru krajského úřadu je velmi reálné stihnout rekonstrukci v uvedeném termínu. ...

S požadavkem, aby mohly být přípravné práce zahájeny ještě před koncem roku (aby se rekonstrukce zvládla během prázdnin) přišel zástupce majetkového odboru kraje.

Nebudu se snižovat k tomu, abych vyvracela Vaše lži a pomluvy (např. MF Dnes z 15. března 2003). Domnívám se, že Vaši vinou se celá záležitost dostala z prostoru jednání, o které jste ani v nejmenším neprojevil zájem, do prostoru stěžování a pomluv, což považuji za ztrátu času.

RNDr. Petrlíková Blažena, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet