Historická chvíle pro chotěbořský Zimní stadion

Zimák bude zastřešen
Městské zastupitelstvo schválilo návrh
Jiřího Pavláska 16 hlasy

pavlasek1.jpg (8426 bytes)

Na řádném zasedání Městského zastupitelstva v pondělí 25.října předložil zastupitel Jiří Pavlásek (ODS) návrh na usnesení, který vám přinášíme v původním znění vpravo pod fotkou ledové plochy Zimního stadionu.

Zastupitelstvo návrh po vzrušené diskusi přijalo a uložilo tím městské radě podniknout takové kroky, aby stavba zastřešení Zimního stadionu byla zahájena v roce 2000.

Zimní stadion s umělou ledovou plochou, budovaný počátkem osmdesátých let jako tzv. akce Z a otevřený v r. 1983, se tedy dočká kýženého dokončení.

Jiří Pavlásek předložil na uvedeném zasedání celkem 5 návrhů na usnesení. Kolem nich se rozvinula diskuse, která nabrala vzrušení, když nepsaný hlavní řečník opozice v zastupitelstvu ing. Jan Tůma (KSČM) jako obvykle pronášel své negativní   připomínky, přičemž se dopustil omylu, jenž vyvolal rozhořčení mezi přítomnými zastupiteli a prudkou reakci navrhovatele Pavláska. Zastupitel Tůma totiž (ač již druhé období je členem MZ a měl by tedy znát jednací řád) namítal, že předkládané návrhy nebyly projednány v městské radě a nemohou být tedy přijímány v zastupitelstvu (což byl naprostý omyl). Krom toho podal protinávrh, aby body c) a d) Pavláskem navrhovaného usnesení č. 4 (viz vpravo) byly z usnesení vypuštěny. Opomněl totiž tentokrát, že bod d) navrhuje začlenění financí do návrhu rozpočtu, který se bude v zastupitelstvu přece po Novém roce ještě projednávat.

Tento protinávrh zastupitelstvo Tůmovi drtivou většinou odmítlo a v následném hlasování byl návrh usnesení č.4 přijat 16 hlasy, přičemž 3 zastupitelé se zdrželi hlasování (Tůma mezi nimi) a nikdo nebyl proti. (O průběhu zasedání zastupitelstva přineseme zvláštní článek.)

Nejšťastnější mezi zastupiteli byli právě ti dva, kteří byli do zastupitelstva zvoleni za sdružení Hokej veřejnosti, totiž Vítek Heřmanský a Pepa Doležal.

hokejzast.jpg (8428 bytes)

Náš fotoaparát je zachytil spokojené a zářící na Zimním stadioně, kam přinesli velkou novinu hned po zasedání.

hokejpres.jpg (10937 bytes)

Ve večerních hodinách přišlo několik zastupitelů též na Zimní stadion, aby podiskutovali s přítomnými zástupci HC Chotěboř. Na snímku je vpravo městský radní Milan Stránský (ČSSD) při rozhovoru s presidentem HC Chotěboř Zdeňkem Drahošem.

hokejstad.jpg (5542 bytes)

 

Návrh na usnesení Městského zastupitelstva
v Chotěboři
dne 25. 10. 1999

č. 4

Návrh na usnesení:

Městské zastupitelstvo v Chotěboři ukládá městské radě provést tyto kroky vedoucí k realizaci zastřešení zimního stadionu v Chotěboři:

  1. neprodleně zahájit jednání s vlastníkem a s provozovateli zimního stadionu o společném postupu a o vyřešení majetkových vztahů k novostavbě,
  2. vypracovat a projednat věcný a finanční harmonogram postupu prací tak, aby stadion byl zastřešen nejpozději do konce tohoto volebního období,
  3. vyčlenit z rozpočtu města na rok 1999 finanční prostředky na potřebné přípravné práce,
  4. začlenit do návrhu rozpočtu města na rok 2000 finanční prostředky na průzkumné práce, projektové práce a na zahájení stavby.

 Odůvodnění:

Záměr zastřešit zimní stadion se objevuje ve volebních programech již téměř 20 let a objevil se i ve volebním programu loňském. Protože volební období rychle ubíhá a dosud nebylo v této záležitosti nic podniknuto, mám za to, že je nejvyšší čas radikálním způsobem tento volební příslib naplnit.

Jistě zazní argument o nedostatku finančních prostředků. Jestliže ale dokážeme najít prostředky na výstavbu hasičské zbrojnice, domnívám se, že obdobnou částku dokážeme každoročně najít i na takovouto hmatatelnou podporu nejúspěšnějšího a možná nejpopulárnějšího českého sportu - tedy hokeje.

Žádám členy zastupitelstva, aby uvedené usnesení schválili.

Datum: 25.10.1999

Předkladatel: Jiří Pavlásek, člen městského zastupitelstva a městské rady za ODS

wpe2.jpg (2038 bytes)

Je jasné, že tímto usnesením teprve všechno začíná. Řadu starostí bude mít HC Chotěboř, řadu jich bude mít zastupitelstvo, zvláště při sestavování a schvalování rozpočtu na rok 2000. Lze očekávat, že protivníci zastřešení stadionu ještě vyrukují. Ale je zřejmé, že zastupitelstvo jako celek má dobrou vůli celou akci začít.

Jsme rádi, že tuto dobrou zprávu můžeme přinést hned po jednání zastupitelstva. Harryho pán, před dvaceti léty člen hokejového výboru, byl u toho, když se podařilo prosadit, že se se stavbou zimního stadionu s umělou ledovou plochou začne. Byl i u jeho výstavby i otevření. Jsme rádi, že budeme moci být i při jeho dokončení zastřešením a pochopitelně vám budeme přinášet informace i fotky.

Zpět na hlavní stránku