harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Reforma veřejné správy:
Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!

Plný text článku Jiřího Císaře, v MF Dnes uveřejněného ve zkrácené verzi

Autor: Jiří Císař, člen Zastupitelstva města ChotěbořeVydáno: 18.2.2003
Odkazy k článku:
Článek dosud četlo čtenářů: 


V pondělí 12.2. uveřejnily noviny MF Dnes článek člena Zastupitelstva města Chotěboře ing. Jiřího Císaře "Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz!" Protože byl článek uveden v redakcí seškrtané verzi (a na konci přílohy Sport), přinášíme vám laskavostí autora plný původní text článku:

Už několik týdnů zabírá první stránky vašeho deníku volba prezidenta. Všechna menší města, na které připadla v rámci reformy veřejné správy úloha tzv. "malého okresu", mají ale již řadu týdnů docela jiné starosti, a je s podivem, že o nich není dosud ve vašem listu ani zmínky.

Jedná se totiž "pouze" o městské rozpočty těchto menších měst. Jen výdajové kapitoly č.6 těchto měst - Veřejná správa - totiž narostly zhruba o 100 % oproti loňsku a tvoří již zhruba 40 % veškerých výdajů našeho rozpočtu . A to za stávající úrovně příjmů. Město bylo přinuceno přijmout ke stávajícím 62 zaměstnancům dalších 35 většinou dosavadních pracovníků okresního úřadu s tím, že jim samozřejmě musí zachovat stávající "okresní" platy. Okresní úřad dostával na výdaje na tyto úředníky 660 tisíc ročně, města dostanou nyní pouze polovinu, zbytek musí hradit ze svého.

 

Další novější články

Reforma veřejné správy: Zvýšení kompetencí? Spíše likvidace peněz města!
Bekky varuje lyžaře a pejskaře
Hokejový turnaj SOU za účasti J. Augusty
Nejlepší sportovci Chotěboře 2002
Setkání starosty s řediteli velkých firem
Na stopě strávníkovi školní jídelny
MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka
Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Rozlité rybníky nad Chotěboří, srpen 2002
Záplavy na Doubravce srpen 2002

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Dále podle jakési státní vyhlášky musely např. narůst platy městské (!) policie o 30%. Byli jsme přinuceni dále zahrnout do rozpočtu celou městskou knihovnu a výdaje na lékařskou pohotovostní službu. Výsledkem je skutečnost, že město Chotěboř nemá na nejzákladnější opravy havarijních stavů. O nějakých investicích tedy není možné vůbec hovořit.

Například budova historické radnice je v dezolátním stavu, střecha s trámy, silně napadenými snad všemi mořnými škůdci včetně dřevomorky, hrozí havárií. Tělovýchovná zařízení města hrozí zavřením od hygienika nebo elektrikáře. Město je již poměrně dost zadluženo a tak nelze počítat s dalším úvěrem.

Jsme tak svědky tristního procesu likvidace městských rozpočtů menších měst. Vrchnost ušetřila za okresy, ale tím způsobem, že tyto zaměstnance přesunula na pověřená města a dala jim na ně jen polovinu peněz. A ještě se tomu říká "zvýšení kompetencí". To je do nebe volající drzost. Kompetence pevně drží v ruce vláda a ministerstva a na města nedají ani milimetr svých kompetencí. Na tato města se valí pouze další a další povinnosti platit, platit a zase platit. Vrchnost nařídí komu, kolik a kdy, města pak mají "kompetenci" rozhodnout se, kde na to vezmou. Města nemají možnost se nijak bránit, protože tyto "kompetence" nemohou již na nikoho převést.

A to ani nemluvím o městských kompetencích, které jsou v jiných - skutečně demokratických zemích - zcela běžné, jako jsou například městské daně. Neexistuje. O všech daních přece musí rozhodovat vrchnost. Ti "dole" jsou přece úplně blbí a nemohou o ničem rozhodovat. Tvrdý centralizmus a nesmyslné spojení státní správy se samosprávou, který tady zavedy předchozí vlády, prostě vrchnost nechce za žádnou cenu pustit z ruky. Je to velké neštěstí, nebetyčná výhoda pro státní rozpočet, kraje a ministerstva a hrob městských rozpočtů.

Neexistuje tady žádná samospráva. To je jedna velká iluze. Vše důležité nařizuje vrchnost. Tzv. samospráva "rozhoduje" pouze to, kde na to vezme. Pod pojmem samospráva si představuju zejména to, že městu nebude nikdo nařizovat, kolik má brát starosta či městský strážník. Že si bude moct rozhodovat zcela svobodně o svých příjmech a výdajích v obci. Že platnost schválené městské vyhlášky nemůže vrchnost zrušit ani pozastavit, pouze ústavní soud. Že státní správa nebude napojena na městský rozpočet. Atd, atd. Je toho hodně, ale je zcela jisté, že se do toho vrchnosti nechce šáhnout. Tuční kapři si přece rybník sami nevypustí, nebo snad ano ?

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet