harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo

s fotografiemi na konci článku

Autor:  Doc. ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc., ČVUT Praha Vydáno: 27.10.2002
Odkazy k článku:
Arkus Architekt Studio 2000
Statická kancelář TOBRYS
Článek dosud četlo čtenářů: 


V květnu roku 2000 začal „příběh“ rekonstrukce zimního stadionu v Chotěboři. Městské zastupitelstvo v čele se starostou města Ing. Zdeňkem Stejskalem rozhodlo realizovat zastřešení zimního stadionu, tribuny a nutné interiérové úpravy.


Z několika předložených návrhů byl vybrán návrh architektonického atelieru ARKUS ARCHITEKT STUDIO 2000, spol. s r.o., který podle názoru zastupitelů a výběrové komise nejlépe řešil koncept celého území, tj. nejen zastřešení sportovní plochy, ale i zakomponování stávajících šaten a příslušenství včetně optického oddělení blízkého  objektu školy s tělocvičnou.

Nejen urbanistické a architektonické řešení (autor: Ing. arch. Jiří Soukup), ale i konstrukčně technické řešení (statik: Ing.Tomáš Bryčka, TOBRYS, spol. s r.o.) je mimořádné.

Zastřešení je provedeno z obloukových příhradových dřevěných vazníků o výšce 2,5 metrů, které jsou osazeny na jedné straně na ocelových sloupech, na druhé straně na monolitických železobetonových základech, propojených do konstrukce tribuny. Rozpětí těchto vazníků je 60 metrů bez vnitřních podpěr. Čela haly jsou ze dřeva, které zároveň slouží jako rastr pro uchycení čirého makrolonu. Střešní plášť je navržen z řezaných krokví. Interiér haly v jednoduché barevnosti s plně přiznanou konstrukcí zastřešení působí velmi elegantně.

 

Další novější články

ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Rozlité rybníky nad Chotěboří, srpen 2002
Záplavy na Doubravce srpen 2002
Harry by měl zavrčet na autora článku v Echu
Pavel Hejtmánek doplňuje informace ke kauze Haly
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VIII. část
Dvě reakce na mediální přestřelku
Odpověď Pavla Hejtmánka starostovi města
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
4. Chotěbořská koule 2002
Tajemství chotěbořského podzemí
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VII. část
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Tato zdařilá stavba je výsledkem dobré spolupráce osvíceného investora a projektantů. Dokazuje obecně známou zkušenost: každá realizace stavby je svým způsobem složitý proces a odpovědnost architekta, podpora investora a vzájemná důvěra jsou nezbytné. Toto se v Chotěboři podařilo. Stavba bude kolaudována ještě v tomto roce. Ať přinese hodně radosti sportovcům i divákům.

Doc. ing. arch. Alena Mansfeldová, CSc., ČVUT Praha

Fotky ukazující zakomponování ZS do městské zástavby pořídil pro náš list 26. a 27.10.2002 Mirek Stehno:

zs68.JPG (75164 bytes)

zs67.JPG (62711 bytes)

zs69.JPG (53494 bytes)

Následující fotografie pořídil Harryho pán, nejprve ty nejnovější z 24. a 25.10.2002:

zs61.JPG (29990 bytes)

zs62.JPG (43977 bytes)

zs63.JPG (28489 bytes)

Pro porovnání jsou tu ještě fotografie z montáže prvních dvou vazníků 21. a 25.8.2002:

zs64.JPG (30623 bytes)

zs65.JPG (48145 bytes)

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet