leden
2003

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice
Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry.
Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Radniční okénko

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Setkání starosty s řediteli a manažery velkých firem

  Před vánočními svátky pozval starosta Tomáš Škaryd k seznamovacímu setkání 14 ředitelů a vedoucích manažerů velkých chotěbořských firem. Účelem setkání bylo vzájemné seznámení, předložení návrhů na spolupráci města s velkými firmami a zjištění názorů přítomných na koncepční otázky rozvoje města. Na setkání byli přítomni též tajemník MěÚ Jiří Fišera a dva zástupci Okresní hospodářské komory, předseda ing. Milan Šulc a místopředseda ing. Antonín Urban.

rosetkvf2.JPG (20307 bytes)

rosetkvf1.JPG (20777 bytes)

V úvodním proslovu seznámil starosta přítomné se záměry nového vedení města a Zastupitelstva a požádal hosty o přednesení jejich názorů na další rozvoj města a na vzájemnou spolupráci velkých firem s radnicí. "Zaručuji vám," řekl, "že budu jednat vždy vstřícně, komunikativně a otevřeně se všemi subjekty ve městě. Mám osobní zájem podporovat vaše podnikatelské snahy. Byl bych rád, pokud bychom našli společné cesty k rozvoji města."

Tajemník Městského úřadu Jiří Fišera poté informoval hosty o reformě veřejné správy a důsledcích pro město a Městský úřad.
rosetkvf3.JPG (37786 bytes)
Na snímku zleva: předseda OHK ing. Milan Šulc, místopředseda OHK ing. Antonín Urban, nový ředitel TENEZ ing. Luděk Karásek, radní a obchodní ředitel ALKA Holding ing. Petr Gregor, ředitel ALKA Holding ing. Stanislav Pometlo.

Tajemníka Fišeru následoval Milan Šulc, předseda OHK, jenž hovořil o čtyřech úkolech, které nyní Komora řeší: rozdělení dotací EU pro rok 2003 (na podporu podnikatelů, inovací, nových technologií), vztahy HK s ostatními zeměmi (podnikatelské mise, vyhledávání možných partnerů), kooperační vztahy mezi podnikateli a koncepce postupu ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2003.
Antonín Urban, místopředseda OHK, informoval o struktuře hospodářských komor v okrese a kraji. Vyzval ke sjednocení chotěbořských podnikatelů do jakési místní komory.
Starosta Škaryd poté vyzval přítomné hosty k přednesení jejich názorů na průmyslovou zónu, místní komunikace, bytovou výstavbu a úroveň života v Chotěboři.
Ředitel a.s. TENEZ Karásek navrhl, že město by se mělo zabývat svojí koncepcí vzhledem k energiím a upozornil na nutnost věnovat se trhu práce.

rosetkvf4.JPG (28278 bytes)
Na snímku zleva: ředitel Statku Doubravka ing. Vladimír Nedbal, ředitel firmy Camona Vilém Doležálek, jednatel téže firmy ing. Jiří Uttendorfský.

Diskuzi ředitelů a manžerů pak zahájil ředitel firmy Interlignum Vladimír Kubeš. Řekl, že výměna vedení města má vliv na chování městských úředníků. Upozornil na problém ubytování kvalitních pracovníků a na rozhodující vliv kulturní a sportovní nadstavby na spokojenost lidí žijících ve městě.
K tomu podotkl starosta, že důležitá je i úroveň školství ve městě a jeho dynamika. Poukázal na horký problém učňovského školství. Řekl, že současné snahy kraje o sloučení středních škol v Chotěboři nepovažuje za právě šťastné.

Ředitel Statku Doubravka ing. Vladimír Nedbal poté navrhl, aby město se spádovými obcemi a s vlastníky pozemků uvažovalo o pozemkových úpravách včetně vyřešení cestní sítě. Město by si pak mohlo soustředit pozemky do zájmových zón. Vyzval též k soustředění pozornosti na obnovitelné zdroje energií.

rosetkvf5.JPG (36311 bytes)
Na snímku zleva: Ředitel firmy Interlignum ing. Vladimír Kubeš, ředitel firmy Agroekol Luboš Krov a jednatel téže firmy Josef Jelínek, ředitel firmy Feroplast Karel Klepetko, manažer firmy Roboterm ing. Břetislav Pour.

Další diskuze přítomných se věnovala otázkám průmyslové zóny. Vladimír Kubeš by nejprve řešil lidské zdroje a snažil se zastavit odchody kvalitních pracovníků z Chotěboře. Antonín Urban upozornil, že zde již velká průmyslová zóna je, totiž areál Chotěbořských strojíren. Výrobní ředitel NATE Ladislav Kavalír hovořil o problémech firmy s ubytováním a s kurzem koruny a rovněž vyslovil názor, že je třeba preferovat bytovou výstavbu před průmyslovou zónou.

rosetkvf6.JPG (23029 bytes)
Na snímku zleva: ředitel GCE ing. Václav Peterka, ředitel CHS Služby ing. Pavel Flejberk, výrobní ředitel NATE ing. Ladislav Kavalír

K tomu se připojil též ředitel CHSS Pavel Flejberk i ředitel firmy Roboterm Břetislav Pour, který pozval starostu na návštěvu jejich firmy. Oba hovořili o nutnosti stavět byty.
Ředitel firmy Camona Vilém Doležálek naopak podporoval využití průmyslové zóny, vyslovil názor, že pracovních příležitostí je tu málo a apeloval na nutnost vybudování chodníků pro pěší do průmyslové zóny, na jejímž okraji Camona stojí. Břetislav Pour pak upozornil, že ve městě není hotelové ubytování pro důležité hosty zdejších firem, které by bylo na potřebné úrovni.

K tomu podotkl starosta, že město má cenný pozemek Na Koubku, kde se budou v budoucnu muset soustředit provozovny obchodů a služeb.
Poté přítomní diskutovali na výzvu starosty o komunikacích a průjezdu městem. Vyslovili se pro průtah, nikoli obchvat, pro řešení zchátralé zástavby při příjezdu od zámku, pro více jednosměrných ulic a pro kruhový objezd u Herrmanna.
Na návrh Pavla Flejberka se pak diskutovaly otázky rozpočtu města, když o nich nejprve pohovořil starosta. Řekl, že ve srovnání s okolními městy má Chotěboř rozpočet neúměrně malý a je nutno hledat více zdrojů z nabídek dotací. Tajemník Fišera oznámil, že na Stavebním úřadu bude od 1. ledna zaměstnanec, jehož hlavním úkolem bude pro město vyhledávat možnosti dotací všemi možnými způsoby, včetně internetu.
K dotacím a rozvojovým programům se pak vyslovil i Milan Šulc, předseda OHK.
Oficiální diskuzi pak ukončil starosta oznámením, že rád navštíví jednotlivé firmy. Zhodnotil průběh této seznamovací schůzky jako přínosný a ocenil otevřené názory přítomných na průmyslovou zónu. "Vezmu si z toho ponaučení," řekl, "nová bytovka v Severní ulici je pro mne neuzavřená záležitost. Lokální zájmy musí jít při řešení bytů ve městě stranou."
Radní Petr Gregor k tomu dodal, že Rada města se teprve orientuje v problémech a záležitostech města. "Některé věci však již řešíme, " řekl a uvedl úspěšná jednání o repasi zastaralého chladícího zařízení na Zimním stadionu.
Starosta ukončil oficiální část setkání poděkováním všem přítomným za účast a přáním všeho nejlepšího do nového roku. Potom se pokračovalo neoficiálními diskuzemi ve skupinkách.

Na setkání byl přítomen jako zástupce tisku šéfredaktor Cesty Vysočiny Ladislav Marek, jemuž po skončení oficiální části poskytl starosta Tomáš Škaryd rozhovor.

rosetkvf7.JPG (18622 bytes)

rosetkvf8.JPG (17786 bytes)

V závěru schůzky, již při neoficiálních rozhovorech hostí, přišel mezi ně také místostarosta Milan Linhart. Na snímku sleduje diskuzi mezi Václavem Peterkou a starostou.

Radniční okénko

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003