harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Chotěboř povede Rada inženýrů

Vedení města je úplně nové

Autor: Jiří Poděbradský (Harryho pán) Vydáno: 13.11.2002
Odkazy k článku:
Zastupitelstvo Chotěboře zvolené v r. 1994
Zastupitelstvo Chotěboře zvolené v r. 1998
Zastupitelstvo Chotěboře zvolené v r.  2002
Volební stránka Chotěbořského Couriera 2002
Článek dosud četlo čtenářů: 


První, ustavující zasedání Zastupitelstva města se konalo ve středu 13.11.2002 od 15 h ve Školní jídelně. Ač ta je větší než obvyklý sál KD Junior, šel jsem tam raději o čtvrthodinu dřív a udělal jsem dobře. Sál sice ještě nebyl zaplněn, místo jsem našel už jen dost vzadu, což se projevilo i na kvalitě pořízených fotek (ty jsou zcela dole na konci tohoto článku).

Přesně v 15 hodin zahájil zasedání dosavadní starosta Zdeněk Stejskal a v tu chvíli už byl sál plný, že vzadu lidé museli stát. Odhaduji to na 150 přítomných. Starosta oznámil, že nejstarší dosavadní zastupitel Stanislav Motyčka jej pověřil, aby ustavující zasedání vedl, a též, že jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé. Když přednesl návrh programu a vyzval k připomínkám, vyskočil staronový zastupitel Jan Tůma (KSČM, nepleťte si jej s Františkem Tůmou, novým to zastupitelem za ČSSD) s tím, že Zastupitelstvo není schopno se usnášet, protože v něm sedí osoba do něj nezvolená. Tím nezklamal mé očekávání, že co nejdříve vystoupí, aby ukázal své mezery ve znalosti zákonů. Starosta (asi proto, že to též očekával) se ani nepokusil ho poučit, že se mýlí, jen vlídně odsekl: "Nejdříve musíme složit slib..." Jan Tůma, patrně spokojen, že se už coby nový zastupitel občanstvu předvedl, nic dále nenamítal, takže program byl pak hladce schválen. Příčinou tohoto extempore (které vyvolalo veselí v sále mezi některými znalci dřívějších zasedání) bylo, že mezi zvolenými zastupiteli seděl první náhradník volební strany Změna pro Chotěboř Jiří Císař, a seděl tam oprávněně, jak uvidíme dále.

 

Další novější články

Chotěboř povede Rada inženýrů
Vrátí se nám komunismus?
Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Rozlité rybníky nad Chotěboří, srpen 2002
Záplavy na Doubravce srpen 2002
Harry by měl zavrčet na autora článku v Echu
Pavel Hejtmánek doplňuje informace ke kauze Haly
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VIII. část
Dvě reakce na mediální přestřelku
Odpověď Pavla Hejtmánka starostovi města
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
4. Chotěbořská koule 2002
Tajemství chotěbořského podzemí

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Zprávu o výsledku voleb pak přednesl tajemník MěÚ Jiří Fišera, který též přítomným představil všechny nové i staronové zastupitele. Sympatické bylo, že každý přitom povstal a uklonil se přítomným do sálu. Tajemník poté oznámil, že dne 11.11. oznámil písemně Registračnímu úřadu zvolený zastupitel dr. Myjavec, že se svého mandátu vzdává, načež podle volebního zákona hned další den, tj. 12.11. přešel mandát zastupitele na prvního náhradníka téže volební strany a to byl právě ing. Jiří Císař, známý manažer firmy INCO a hudebník, jenž tak hned na začátku vadil zastupiteli Janu Tůmovi. Tajemník zakončil konstatováním, že nebyly vzneseny žádné stížnosti ani připomínky proti volbám do Zastupitelstva.

Všichni zvolení zastupitelé pak složili slib předepsaný zákonem a stvrdili to podpisem listiny před starostou. Následovala obvyklá rutina, totiž volba návrhové komise, jejímž úkolem není většinou nic jiného, než na úplném konci zasedání přečíst jakýsi zápis z něj a nechat to schválit. Rušnější byla volba komise volební, protože po výzvě, aby strany navrhly členy volební komise, učinili tak pouze Nezávislí Chotěbořska, kteří navrhli Josefa Boháče. K překvapení všech pak už nikdo nechtěl nikoho dalšího navrhnout. Starosta tedy duchapřítomně začal jednotlivé volební strany vyvolávat, některé oznámily, že nemají kandidáty, až jsem měl o volby strach, ale naštěstí to zachránili lidovci a komunisté, kteří přece jen navrhli Motyčku a Lebrušku. Josef Boháč pak zvolen předsedou celé komise, jež měla mít na starosti průběh voleb otců města.

Starosta pak připomněl, že minulé zastupitelstvo odmítlo zabývat se otázkou druhého místostarosty a dotázal se, zda někdo chce předložit návrh. Kupodivu nikdo ze zastupitelstva nového se neodvážil něco o tom navrhnout, takže nebylo o čem hlasovat. Jen Jan Tůma navrhl, aby zanedlouho navržení kandidáti do funkcí přednesli svůj program, aby bylo možno lépe mezi nimi vybírat. Tento návrh byl schválen v poměru 16 proti jednomu (pět se zdrželo), takže jsme s napětím očekávali, kdo bude ty volební projevy přednášet.

Ukázalo se, že budeme zklamáni. Když začala tajná volba starosty návrhy jednotlivých stran na kandidáty na starostu, všichni mluvčí volebních stran oznamovali, že kandidáta nemají, zachránila to ČSSD, která jediná vyhlásila kandidátem Tomáše Škaryda. Ten byl ihned vyzván k proslovu, načež přítomným sdělil, že kandidaturu přijal s cílem určité změny, když zaregistroval nespokojenost občanů s řízením města a byl pak při povolebních jednáních osloven. S určitou úctou, prohlásil, jsem přijal tento návrh, protože se ukázalo, že jsem přijatelný pro většinu volebních stran. Chci přispět k rozvoji města, řekl dále důrazně, a ke spokojenosti občanů, konkrétní program nebudu vyhlašovat, najdete jej ve volebních programech stran, které mne oslovily. Tím k úlevě všech přítomných dal najevo, že nebude půl hodiny přednášet, aby se někdo mohl lépe rozmyslet, a bylo to přijato potleskem v sále.

Pak už se volilo. Tajně, zastupitelé chodili za plentu a buď kandidáta zakroužkovali nebo nic. Volební komise si následně odnesla urnu do kanceláře, snad aby jim nikdo nekoukal do kšeftu, vrátila se za hodnou chvíli a předseda Josef Boháč oznámil výsledek, který mne nepřekvapil: Škaryda volilo 17 zastupitelů, 4 lístky byly prázdné. Úvahou dojdeme k tomu, že ony 4 hlasy byly asi hlasy ODS. Ale to je jen úvaha, volby byly tajné, tak proč pátrat, jak kdo volil...

Volbu přivítali přítomní potleskem. Nyní už bývalý starosta Stejskal pogratuloval starostovi novému a pronesl krátký projev na rozloučenou (ovšem neloučil se a řídil zasedání až do konce). V tomto okamžiku oznámil přestávku.

Po přestávce jsme napjatě očekávali vyhlášení kandidátů na místostarostu. Že jedním bude Milan Linhart, to se vědělo. ODS oznámila, že kandiduje Zdeňka Stejskala. Nikdo další už nekandidoval. I zde jsme se dočkali projevů k přítomným. Zdeněk Stejskal v krátkém proslovu řekl, že za 8 let se něco naučil a že má pocit, že ví, kde nás bota tlačí. Tvrdil, že ví, kde sehnat peníze. Okolní města měla víc peněz než my, řekl, ty nám chyběly. Když budu zvolen, uvedl dále, budu se snažit, abych to, co jsem se naučil, řádně uplatnil a zdokonalil.

Milan Linhart mluvil o něco déle, zvučným a jistým hlasem vítěze voleb. V koalici s ČSSD, řekl (a na nezávislé přitom zapomněl, což mne trochu zamrzelo), máme jasnou představu o získání dalších peněz, které město potřebuje. Je lépe peníze získat, než za každou cenu šetřit, uvedl dále v průhledné narážce na soupeře. Pak vyjmenoval priority: rekonstrukce silnice do H. Brodu, další pracovní místa, byty, dům pro seniory. V závěru se prohlásil příznivcem zachování příslušnosti Chotěboře do kraje Vysočina a k Havlíčkovu Brodu. Není to jen o penězích, dodal ještě, je to i o organizování a mezilidských vztazích. Tady bude nutno obnovit zpřetrhané vazby ve městě, řekl další narážku na minulé vedení. Společnými silami dokážeme daleko více.

Výsledek tajných voleb byl zajímavý. Nejprve oznámeno, že Stejskal dostal 7 hlasů, poté, že Linhart hlasů 14 a bylo to jasné. Počet hlasů by sváděl k domněnce, že Stejskala volili 4 za ODS a tři komunisté, ale není tomu tak. To by musel volit sám sebe, a pak v kuloárech se po skončení jeden zastupitel z jedné "spřátelené" strany přiznal, že Stejskala volil. Kdoví, jak to tedy bylo a je lépe, že volba byla tajná.

Nadešla volba zbývajících 5 členů Rady. ODS nepostavila kandidáta, čímž dala najevo, že přejde do jasné opozice. Též Chotěbořská aktivita nekandidovala. Takže Nezávislí Chotěbořska kandidovali Karla Polívku, Změna pro Chotěboř hned dva - Vladimíra Jonáše a Víta Heřmanského, KSČM Jana Tůmu, ČSSD Tůmu Františka a KDU-ČSL Petra Gregora. To bylo překvapení, protože na 5 míst v Radě bylo 6 kandidátů, takže šlo předem uhodnout, že vypadne Jan Tůma a z ostatních budou Radní (i když můj soused vedle mne se stále obával nějakého podrazu).

A taky že jo: volební komise oznámila pořadí: Heřmanský 21 (to si zaslouží gratulaci, Vítku!), Jonáš 19, Frant. Tůma 18, Karel Polívka a Petr Gregor shodně 17 hlasů. Jan Tůma vypadl ze hry s 6 hlasy.

Na závěr programu byly další návrhy. Místostarosta Linhart navrhl, aby se hlasovalo jen o termínech první Rady a prvního Zastupitelstva, o dalších pak příště. To mu zastupitelé 17 hlasy schválili a další návrhy už nebyly. Takže první Rada bude 25.11. (pondělí) a první Zastupitelstvo pak 9.12. (též pondělí, takže pondělky zůstanou).

Bývalý starosta ještě vyzval občany k diskuzi, jeden se skutečně přihlásil, ale jak sám řekl, do dnešního slavnostního zasedání to nepatří. Stěžoval si jako občan Zámecké ulice, že dostali oznámení, že se jim bude v zimě ulice bagrovat a nedostanou se tedy s auty ven. A že zítra podají petici (takže nová Rada má hned co řešit). Zdeněk Stejskal mu pak vysvětlil, že VAK bude v této ulici pokládat novou kanalizaci, aby se zabránilo opakovanému zaplavování domů v Osevní a jejich ulici. Bagrování bude postupné, vždy po jednom až dvou domech, kdy se na pár dní nedostanou s auty ven. Občan poděkoval za vysvětlení, ale řekl, že s tím stejně nesouhlasí.

Poslední slovo si vzal starosta Tomáš Škaryd. Poděkoval všem za důstojný průběh voleb (taky že takový byl, to bylo v napjaté povolební situaci sympatické). Znovu přislíbil, že bude pracovat pro rozvoj města a pro občany. Poděkoval bývalému vedení města a zastupitelům a zasedání ukončil.

Co dodat? Povolební koalice KDU + ČSSD + 3 Nezávislé strany (14 mandátů) se při dlouhých jednáních na volby radních i otců města dobře připravila. Bez problémů vyšachovala ODS (4 mandáty) i komunisty (3 mandáty) ze hry. Chotěboř má tedy zcela nové vedení města, povede jej Rada 6 inženýrů a jednoho obchodníka. Nikdo z těch šesti nebyl dříve zastupitelem, obchodník Heřmanský ano, ale nebyl v Radě. Nebudou to mít chlapci snadné, budou se muset naučit spoustu předpisů, zákonů, postupů i fint, nemají mezi sebou nikoho radního z dřívějška, jenž by jim poradil (dřívějšek odvržen jako nutná změna), bude tedy porušena kontinuita (jak mi řekl po zasedání Jirka Pavlásek, jehož výsledky voleb pochopitelně jako člena ODS mrzely). Budou mít opozici v ODS a jistě i v KSČM, jejíž zástupci jsou už na tuto roli zvyklí. Ostatně jim to Jan Tůma jasně připomněl. Navíc hned zpočátku budou muset řešit problémy přechodu Chotěboře na tzv. malý okres...

Co mne se týče, mně ti nováčci nevadí. I já jsem zastáncem změn a doufám, že změny, které jistě budou pokračovat, povedou k lepšímu. Ukážou to činy, nikoli slova.

(Omlouvám se, ale fotky zde uvedu později, je už noc a nechce se mi do ještě hlubší noci je upravovat pro internet, když mne čekají ještě hokejové výsledky. Mějte tedy trpělivost a vraťte se sem zítra či pozítří. Až tu budou, Harry to oznámí ve svých Novinkách.)

Tomáš Škaryd (34) je zástupcem ředitele Okresní správy sociálního zabezpečení v Havl. Brodě.
Milan Linhart (41) je informatikem a.s. ETA Hlinsko.
Karel Polívka (51) je majitelem zahradnictví v Chotěboři.
Vladimír Jonáš (48) je manažerem pro plánování výroby GCE s.r.o. Chotěboř
Vít Heřmanský (48) je obchodníkem ovocem a zeleninou v Chotěboři.
František Tůma (44) je ředitelem ZZN a.s. Havl. Brod.
Petr Gregor (35) je obchodním ředitelem a jednatelem s.r.o. ALKA - Holding Chotěboř.

Fotopříloha
(jak už jsem napsal výše, fotky nejsou nijak slavné kvality, protože jsem seděl dost vzadu a nechtěl používat blesk)

1zastup1.JPG (16420 bytes)
Pohled do zaplněného sálu Školní jídelny, starosta Stejskal právě zahajuje.

1zastup2.JPG (14658 bytes)
Noví zastupitelé ve stoje skládají slib a každý se podepisuje před starostou.

1zastup3.JPG (14248 bytes)
Kandidát na starostu Tomáš Škaryd uvádí svou kandidaturu.

1zastup4.JPG (14436 bytes)
Bývalý zastupitel Jirka Uttendorfský spolu s hasičem Lubošem Vackem přihlížejí volbám.

1zastup5.JPG (15988 bytes)
To už se tajně volí starosta, do urny právě vhazuje svůj lístek zastupitel Jirka Císař.

1zastup6.JPG (19012 bytes)
Po volbě starosty někteří přihlížející odešli, ale i tak ještě mnozí stáli vzadu. Třetí zprava u stolu je šéfredaktor Chotěbořského Echa Stanislav Pavlíček.

1zastup7.JPG (14623 bytes)
Předseda volební komise Josef Boháč vyhlašuje výsledek volby starosty.

1zastup8.JPG (21476 bytes)
Nový starosta Škaryd (uprostřed zády) přijímá gratulaci starosty Stejskala.

1zastup10.JPG (20194 bytes)
Už je po volbách a místostarosta Milan Linhart (vlevo) se starostou Tomášem Šarydem plní mé přání, aby se usmívali do objektivu.

1zastup9.JPG (25855 bytes)
Volbám též přihlížel Vilém Doležálek (vlevo), první náhradník Nezávislých Chotěbořska. Ta sportovní postava vpravo, to jsem já. Foto Jiří Uttendorfský.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet