harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Obecní živnostenský úřad informuje

Změny v živnostenském podnikání

Autor:   František Šimon, vedoucí OŽÚ ChotěbořVydáno: 7.1.2004
Odkazy k článku:
Živnostenský zákon na Portálu veřejné správy
Živnostenský zákon včetně pozdějších úprav
Živnostenské podnikání
Portál veřejné správy - Podnikatelé
Článek dosud četlo čtenářů: 

 

Změn v legislativě je stále velmi mnoho, proto bychom chtěli touto cestou podnikatele informovat o některých změnách v živnostenském podnikání v oblasti  dopravy, stavebnictví a činnosti účetních poradců a vedení účetnictví.

U koncesovaných živností Silniční motorová doprava osobní a Silniční motorová doprava nákladní se jedná dle § 40b zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, o tyto změny:

Od 1. ledna 2004 se povinnost prokazovat finanční způsobilost rozšiřuje i na vnitrostátní dopravu.

Dopravci, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu autobusy, tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel na základě koncese, jsou povinni nejpozději do 31. července 2004 prokázat finanční způsobilost podle § 4a zákona o silniční dopravě před příslušným dopravním úřadem a potvrzení o finanční způsobilosti předložit živnostenskému úřadu, který vydal koncesi k provozování silniční dopravy.

Nepředloží-li dopravce potvrzení o finanční způsobilosti, pozbývá vydaná koncese uplynutím této lhůty platnost.

 

Další novější články

Obecní živnostenský úřad informuje
Co se děje na svaté Anně
TJ Sokol - učitel barona Prášila
Kolem dokola okolo Sokola (Sokolovny)
Hudba Praha hrála v Oudoleni
Podruhé o MUDr. Zdeňce Čermákové
Hokejové stránky posledního dvacetiletí
Marcel Kříž hrál v Chotěboři
Fotovzpomínky na Týden knihoven
20 let Hokejového klubu HC Vilémov
Před zahájením školního roku v SOUT
Už jsme zase dál
Jak se nám žije v Basře
Jednání okolo chotěbořské sokolovny
Konečně zase na spojení - náš rodák píše z polní nemocnice v Iráku
Chotěbořská koule 2003
Ještě jednou k domu v Severní ul.
O moderním sportovním karate
Mašinka jela až do pohádky
Komorní orchestr mladých byl v Liverpoolu
Velký voči před otevřením
Čarodějnice a veřejný úklid ve Svinném
Chotěbořské prvenství: Čelní reklama

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Pro úplnost uvádíme kontakt na dopravní úřad:

Krajský úřad
odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, Jihlava
tel. 564 602244
fax. 564 602428
e-mail [email protected]

Další změna se týká živností vázaných:
Projektová činnost ve výstavbě
Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

U těchto živností bylo možno doložit odbornou způsobilost i tzv. průkazem zvláštní způsobilosti.

Ale zákon 224/2003 Sb. kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto již neumožňuje.

Oprávnění k projektování a oprávnění k provádění staveb udělená podle vyhlášky č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb., nebo vyhlášky č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, zaniká uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona – tedy k 1.1.2005.

Znamená to tedy, že kdo podnikal v těchto živnostech s “oprávněním – průkazem zvláštní způsobilosti” musí k 1.1.2005 doložit odbornou způsobilost jinými doklady v souladu s živnostenským zákonem.

Poslední změnou, na kterou bychom rádi upozornili, je změna vázané živnosti Činnost účetních poradců, vedení účetnictví.

U této živnosti dochází k 1.1.2004 ke změně názvu živnosti na Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. Živnostenské oprávnění s původním názvem živnosti zůstávají v platnosti a považují se za živnostenské oprávnění s novým názvem, do 1.1.2006 se však po projednání s podnikatelem musí nahradit průkazem živnostenského oprávnění s novým názvem živnosti. Tento úkon nepodléhá správnímu poplatku.

Tímto článkem nelze obsáhnout všechny změny živnostenského zákona a předpisů souvisejících. Je nám známo, že změny v legislativě nepatří mezi oblíbené, tyto změny nejsou jen povinnosti podnikatele, ale i živnostenských úřadů. S konkrétními dotazy se můžete obrátit i na pracovníky živnostenského úřadu, kteří Vám v případě nejasnosti rádi poradí.

Kontakt na náš úřad je:

Městský úřad Chotěboř
Obecní živnostenský úřad

Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

vedoucí úřadu tel. 569 641 128 e-mail [email protected]
registrace a rejstřík tel. 569 641 127 e-mail [email protected]
kontrola tel. 569 641 155 e-mail [email protected]

 

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet