harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Harry by měl zavrčet na autora článku
v Echu

aneb To je ale ten Ouřad levnej !

Autor:  ing. Jiří Císař, člen Zastupitelstva města Chotěboře Vydáno: 25.6.2002
Odkazy k článku:
Hlavní příjmy a výdaje rozpočtu města Chotěboře 2002
Jiří Císař: Pane starosto, pozor na byrokracii !
Odpověď starosty: Vážně byrokracie?
Jiří Císař kontruje
Článek dosud četlo čtenářů: 

Nenápadný článek v Chotěbořském Echu, samé finanční údaje, ale v nich jedna chyba přes druhou. Člen Zastupitelstva města Chotěboře si jich povšiml a protestuje proti matení veřejnosti. Pod jeho článkem najdete vyjádření místostarosty a pod ním obvyklou drzou Harryho poznámku..

Milý Harry, tak tohle je trochu silný tabák !

Dostalo se mi do ruky červnové číslo Echa a ejhle, na co nenarazím.

Přehledný sloupek na 3. straně dole, nazvaný “Vybrali jsme z rozpočtu města na rok 2002”. Pokud bych byl řadový občan Chotěboře, po prostudování zveřejněných čísel bych musel říci: “To ty provozní výdaje na městský úřad nejsou ještě tak vysoké, jak se povídá, vždyť jen samotné Technické služby nás stojí skoro stejně !”

Ale jelikož tato čísla alespoň řádově stále mám v dobré paměti, protože jsem je – jako ostatně každý rok – oponoval (mimochodem opět neúspěšně), našel jsem si rozpis rozpočtu na rok 2002 a nestačil jsem se divit. Nevím, kdo poskytl autorovi tato čísla, či z jakého materiálu čerpal, ale výsledkem je dezinformace v krystalické podobě.

 

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

rozpočet02b.jpg (22074 bytes)
Kopie části článku z Chotěbořského Echa: opravdu tu Městský úřad stojí jen o málo víc, než Technické služby...

Ale nyní k faktům:

Pod nadpisem “Některé neinvestiční výdaje města v roce 2002” se v prvním řádku “Městský úřad ” objevilo číslo 11.474.000 Kč, což je pouze první řádek dlouhého seznamu výdajů této kapitoly (na jehož konci se skví cifra téměř 32 milionů). Jedná se ale pouze o mzdy, dokonce bez sociálního a zdravotního pojištění !

rozpočet02.jpg (29938 bytes)
Vyhledali jsme si v redakci příslušnou cifru rozpočtu, a opravdu, jsou to platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje!

A hned další řádek, “Technické služby ”, obsahuje naopak cifru 10.693.000 Kč, což je celkový příspěvek města Technickým službám včetně více než dvoumilionové částky na investice, která v provozních výdajích samozřejmě nemá co dělat. Totéž se týká v dalších řádcích např. Městského muzea.

Autor článku se tedy snaží stručně řečeno udělat Městský úřad před očima veřejnosti zhruba 3 x levnější, než ve skutečnosti je, a jelikož ani to mu není málo, u některých jiných zařízení města naopak smísit provozní výdaje s investičními, aby se svými “provozními” výdaji alespoň řádově přiblížila Úřadu.

Nevím, jakou a čí chybou se takováto mírně řečeno hrubě zkreslená čísla dostala do chotěbořských novin, ale na redakci Echa důrazně žádám v příštím čísle zveřejnit minimálně na téže straně omluvu, vysvětlení, a hlavně uvedení všech chybných údajů na pravou míru. Chtěl bych věřit, že v tom nebyl úmysl, ale to by mě musel nejdříve o tom někdo přesvědčit, a to v tomto případě bude velice nesnadné.

Je to samozřejmě mé tvrzení, ale kýžený výsledek - ovlivnění chotěbořské veřejnosti potřebným směrem - už byl úspěšně nastartován. Jakoukoliv opravu už si přečte pouze zlomek čtenářů tohoto čísla, a už si to všichni ani nedají do spojitosti s původním pocitem, který v nich vzbudil pohled na původní čísla.

Ing. Jiří Císař, člen městského zastupitelstva a člen finanční komise
cisar@inco.cz

Naše redakce požádala místostarostu ing. Stanislava Motyčku o vyjádření k článku ing. Císaře:

Při přípravě podkladů pro červnové Echo došlo z časových důvodů k otisknutí chybných údajů. Místo položky "Městský úřad" měl být uveden název "Místní zastupitelské orgány a činnost místní správy" s finanční částkou 24 346 330 Kč.

V témže sloupci "Technické služby města" měla být uvedená částka 8 663 000 Kč. Položkou" Muzeum" ve výši 1 300 000 Kč je míněn příspěvek na provoz příspěvkové organizace města a je celý neinvestičního charakteru. V Echu, které vyjde v měsíci září, bude provedena oprava.

Harryho drzá poznámka na závěr: Vyprávěl mi jednou můj pán starý vtip z dob, kdy jsem ještě nebyl na světě. Bylo to nějak takto: "Rádio Jerevan upřesňuje svou předešlou zprávu, že Hanzelka poblil v Kremnici Husáka: Nebylo to v Kremnici, ale v Kostnici, nepoblil ho, ale upálil, nebyl to Husák, ale Hus a neupálil ho Hanzelka, ale Zikmund !" 
V předchozím vyjádření k Císařově článku se dozvídáme, že to nebyl "Městský úřad", ale "Místní zastupitelské orgány a činnost místní správy" a že to nebylo 11 474 000 Kč, ale 24 346 330 Kč. -  No sakra, to musela být časová tíseň, když dva údaje v jednom řádku jsou oba fatálně chybné... Není divu, že se ekonomický a počítačový inženýr pan Císař rozčílil, přece jen, házet milióny sem tam (také jsme našli v rozpočtu 32 milionů a ne 24, kolik teda vlastně ten ouřad stojí?)... Pro naše čtenáře dodávám, že již řadu let upozorňuje ing. Císař v Zastupitelstvu, ve finanční komisi i našem listě (viz odkazy nahoře) na stále se rozvírající nůžky mezi příjmy města a výdaji na Městský úřad a městská zařízení, jež rostou a rostou, ale příjmy jim nestačí...
Až do září tedy čtenáři Chotěbořského Echa budou žít v domnění, jak je ten Městský úřad vlastně levný.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet