harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Chotěbořská povolební matematika

Analýza Harryho pána

Autor: Jiří Poděbradský Vydáno: 5.11.2002
Odkazy k článku:
Zastupitelstvo Chotěboře zvolené v r. 1994
Zastupitelstvo Chotěboře zvolené v r. 1998
Zastupitelstvo Chotěboře zvolené v r.  2002
Volební stránka Chotěbořského Couriera 2002
Článek dosud četlo čtenářů: 


Harryho pozn.:
Autor článku (a můj pán) byl v létech 1990 - 1998 členem Zastupitelstva města Chotěboře, v létech 1994 - 1998 členem Rady města. Ve volbách v roce 1998 již nekandidoval, protože se mnou založil tyto noviny a nechtěl být vázán do některé městské politické či volební struktury. V roce 2002 souhlasil s umístěním na 20. místě kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů Změna pro Chotěboř, protože souhlasil s volebním programem tohoto sdružení a chtěl svým jménem přispět k získání hlasů pro něj. To se mu myslím podařilo, získal jich 674, což je 8. pořadí v uvedeném sdružení a 14. místo (ze 126) v počtu hlasů všech nezvolených kandidátů.

*  *  *

Nejprve porovnám výsledky voleb z r. 1994,1998 a 2002. Poté budu analyzovat výsledky voleb nynějších. Nakonec nastíním, jaké možnosti koalic na radnici připadají teoreticky v úvahu.

Pohled na níže uvedenou tabulku získaných mandátů ukazuje, že ve srovnání s minulými volbami ztratila 1 mandát pouze KSČM. Hlavní politické strany a Hokej veřejnosti (Nezávislí Chotěbořska) si svůj počet mandátů udržely. Tři volební strany z r. 1998 již letos nekandidovaly a jejich voliči se tedy rozptýlili, nevíme ovšem jak. Objevila se místo nich nová síla - SNK Změna pro Chotěboř, která rázem získala 3 mandáty. Další nové SNK, Chotěbořská aktivita (rozuměj tím fotbalisté a TJ CHS) má 2 mandáty shodně s kandidátkou hokejistů. Ve srovnání s rokem 1998, kdy politické strany měly celkem 20 mandátů, letos získaly pouze 14 mandátů. Nezávislé kandidátky posílily ze 2 mandátů v r.1998 na 7 mandátů letos, což znamená, že nezávislí se stali v Chotěboři silou, s níž se bude muset počítat. Jasný (a udivující ve srovnání s jinými obcemi) je pokles mandátů pro KSČM (v roce 1994 měly KSČM a SDL dohromady 6 mandátů, letos má samotná KSČM, do níž kandidáti SDL v roce 1998 přešli, už jen 3 mandáty, tedy polovinu...)

 

Další novější články

Chotěbořská povolební matematika
Reakce P. Širokého na Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř
Anketa: Polopravdy a nepřesnosti aneb košile nebo kabát
ZS v Chotěboři - mimořádně zdařilé dílo
Stanovisko výboru TJ Sokol Chotěboř k článku ing. Širokého
Sarajevo, politika a podobné případy, I.část
Bylo - nebylo (pohádka z města královského)
Nevysvětlitelné záhady v chotěbořské sokolovně?
TJ Sokol - hrobník kultury v Chotěboři?
Rozlité rybníky nad Chotěboří, srpen 2002
Záplavy na Doubravce srpen 2002
Harry by měl zavrčet na autora článku v Echu
Pavel Hejtmánek doplňuje informace ke kauze Haly
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VIII. část
Dvě reakce na mediální přestřelku
Odpověď Pavla Hejtmánka starostovi města
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
4. Chotěbořská koule 2002
Tajemství chotěbořského podzemí
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

  Počet mandátů v Zastupitelstvu
Volební strana 1994 1998 2002
ODS 8 4 4
KDU-ČSL 3* 4 4
ČSSD 1* 3 3
KSČM 3 4 3
SDL 3** - -
Změna pro Chotěboř -   3
Nezávislí Chotěbořska
(Hokej veřejnosti)
- 2 2
Chotěbořská aktivita - - 2
ČSNS 2* 1 -
US - 2 -
DŽJ - 1 -
SPR-RSČ 1 - -

Hvězdička u mandátů 1994 = strany byly v předvolební koalici (6 mandátů celkem).
**/ Kandidáti přešli v dalších volbách do KSČM

Rozdělení sil na volebním nebi Chotěboře se tedy přes stejné výsledky hlavních politických sil (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM) poněkud změnilo, ve prospěch (skutečně) nezávislých kandidátů, kteří nyní tvoří třetinu zastupitelstva. Je otázkou, do jaké míry se tito kandidáti budou orientovat na společný postup. Zatímco hokejisté, fotbalisté a sportovci kandidovali asi s úmyslem ovlivnit výdaje města ve prospěch jejich sportů (tady se hokejisté asi budou zlobit, že to není pravda, že jim nejde jen o hokej, ale o město jako takové, některým bych to rád věřil, faktem je, že zvolili jiný název strany než v roce 98), SNK Změna pro Chotěboř ve svém programu jasně deklarovalo, že nechce být prospěšné žádné jednotlivé skupině obyvatelstva, ale všem. Tato situace může (ale nemusí) znamenat, že se síla 7 mandátů nedá dohromady a nebude postupovat jednotně...

Ale přejděme k analýze letošních volebních výsledků. Co zarazí především, je nízká volební účast, proti roku 1998 volilo o téměř třetinu voličů méně. Zdá se podle toho, že nejmladší kandidáti na všech kandidátkách neuspěli a získali jen minimum hlasů, že k volbám nepřišli především mladí a to je varující. Vítězové voleb by si z toho měli vzít poučení a hledat příčiny nezájmu mladých o chod města. Nejmladší nový zastupitel Michal Jakeš má 33 let a další dva nejmladší zvolení mají shodně 34 let (Škaryd a Richter), což je již věk mladým od 18 do 30 let dosti vzdálený.

Pohled na zvolené zastupitelstvo dále ukáže, že opět uspěli kandidáti s titulem MUDr. (Myjavec a Richter), dr. Josková je na 12. místě nezvolených a dr. Melounová na místě 13., bezpochyby proto, že kandidovala dost vzadu. Když je řeč o titulech zvolených, z 21 členů Zastupitelstva jich mají dvě třetiny, tedy 14, nějaký titul. Nejvíce je inženýrů, rovných 10.

Dále si povšimněme kandidátů, kteří byli již v minulém zastupitelstvu. Je jich 10 proti 11 novým zastupitelům. Samozřejmě tu hraje roli to, na jakém místě kandidátek dřívější členové zastupitelstva kandidovali. Přesto to naznačuje, že dost velká část voličů dala přednost novým tvářím ve vedení města. Ostatně o tom svědčí i volební úspěch SNK Změna pro Chotěboř, které změny přímo ve svém volebním programu deklarovalo. První KDU-ČSL zaznamenala 18,12% hlasů, zatímco čtvrtá Změna pro Chotěboř 16,60%. Rozdíl mezi první a čtvrtou volební stranou je tedy pouhých 1,5% hlasů, což svědčí o vyrovnané síle všech 4 prvních subjektů (to se ovšem neprojevuje v počtu mandátů, první dva subjekty mají po 4 mandátech, třetí a čtvrtý po 3 mandátech).

Pořadí členů zastupitelstva podle počtu hlasů ukazuje změnu ve vedení. Zatímco v r. 1998 vedli Jiří Pavlásek (1326 hlasů), Zdeněk Stejskal (1207), Stanislav Motyčka (1144), Vladimír Myjavec (1118) a Věra Melounová (1041), v letošních volbách je pořadí nejlepších Markéta Valtrová (1034 hlasů), Jiří Pavlásek (1019), Milan Linhart (1009), Petr Gregor (980) a Stanislav Motyčka (969).

Své postavení tedy ztratil dřívější starosta Jiří Pavlásek, ale je druhý, což je stále vysoko a svědčí o jeho oblibě. Prvenství politicky neznámé Markéty Valtrové je jistě dílem jejího zaměstnání v Zelené lékárně, odkud je voličům hodně známá, a jistě i dílem masívní volební kampaně lidovců, bilboardy u silnic počínaje a oslavnými články o kandidátech v Cestě Vysočiny konče. Markéta Valtrová byla katapultována z 9. místa na 1. místo kandidátky. Jiří Pavlásek, druhý na kandidátce ODS tedy poskočil v počtu hlasů na první místo v kandidátce. Svou pozici druhé osoby v počtu hlasů v r. 1998 ztratil dosavadní starosta Zdeněk Stejskal, který je v letošním pořadí až na 7. místě s 901 hlasy (klesl z 1. místa na kandidátce ODS na místo druhé, přeskočen Pavláskem). Vladimír Myjavec, ač na 8. místě kandidátky, poskočil v ní na místo 3. a byl zvolen opět do Zastupitelstva, když se umístil na 11. místě v počtu hlasů (837). O umístění Věry Melounové jsem se již zmínil výše. Nově se tedy propracovali do čelného pořadí lídři lidovců Milan Linhart (celkově 3. s 1009 hlasy) a Stanislav Motyčka (celkově 5. s 969 hlasy). Krom Linharta je tu novou tváří také Petr Gregor (celkově 4. s 980 hlasy).

Možnost křížkování jednotlivých kandidátů využilo jistě mnoho voličů, což právě ukazují skoky zvolených v porovnání s původním umístění na své kandidátce. Krom zmíněné Valtrové, byl značně katapultován kupředu známý obchodník a hokejista Vítek Heřmanský, který se z 10. místa své kandidátky v SNK Změna pro Chotěboř propracoval na místo první (910 hlasů). Ze 7. místa na 2. se v kandidátce KSČM posunula Marie Poděbradská (834 hlasů), což přikládám její oblibě u generace jejích bývalých žáků, kteří k volbám přišli a volili ji znovu jako v létech minulých. Velmi poskočil také Tomáš Richter, který byl v kandidátce sportovců na 13. místě a získal místo první s 587 hlasy. Karel Polívka, známý majitel zahradnictví, zase na kandidátce hokejistů skočil ze 14. místa na místo druhé s 564 hlasy a je tedy též členem Zastupitelstva.

V porovnání s původním pořadím na kandidátkách zjistíme, že některé volební strany asi špatně zvolily své lídry a ti nebyli do Zastupitelstva zvoleni. Týká se to především sportovních kandidátek, kde u hokejistů byl zvolen až původně třetí Josef Boháč (první dva lídři neprošli, ale Vilém Doležálek, původně druhý, je prvním náhradníkem) a u fotbalistů/sportovců byl zvolen též původně třetí Michal Jakeš (takže první dva lídři též neprošli, když druhým lídrem byl 29 letý fotbalista Benák, ale jeho voliči k volbám nepřišli). Rovněž lídr Změny pro Chotěboř Renata Piklová do zastupitelstva neprošla (takže nestačilo k získání žen - voliček, že je to žena, ženy asi raději volí muže), původně druhý lídr Vladimír Jonáš prošel hladce. Hlavní lídři čtyř politických stran tedy zvoleni byli, i když ne na prvních místech. Výjimkou je lídr KSČM Jaroslav Lebruška, který první zůstal, jistě díky známé disciplíně jeho voličů, která nemá u jiné volební strany obdobu.

Zajímavý je pohled na první náhradníky do zastupitelstva (přijde na ně řada, když některý zastupitel z jejich volební strany odstoupí). V KDU-ČSL je to Vladimír Kubeš (856 hlasů), umístil se jako 5. na své kandidátce, když kandidoval jako třetí. V KSČM je to Václav Hochman, dřívější zastupitel (765 hlasů). V ODS je to Jozef Pikla (749 hlasů). Věčným náhradníkem se zdá býti Jiří Císař ze Změny pro Chotěboř (738 hlasů), jenž již v minulém zastupitelstvu náhradníkem byl a rok před volbami do Zastupitelstva postoupil. Zdalipak se mu to zopakuje? V ČSSD je náhradníkem Břetislav Pour (735 hlasů). Ve sdružení fotbal/TJ je náhradníkem Ján Zapalač (493 hlasů). Náhradník hokejistů Vilém Doležálek získal 462 hlasů.

Věkové rozmezí zvolených kandidátů je od 33 do 63 let, což naznačuje i věk voličů, kteří k volbám šli.

Volební systém dává každé straně, která získá přes 5% voličů, šanci mít v Zastupitelstvu své lidi, i když dosáhli malého počtu hlasů. Přitom čím více strana dostala, tím více musel mít jejich kandidát hlasů, aby se do Zastupitelstva dostal. Nové Zastupitelstvo má tedy členy, kteří získali nejméně 533 hlasů v Chotěbořské aktivitě, 564 hlasů v Nezávislých Chotěbořska, 755 hlasů v ČSSD, 804 hlasů v KSČM, 819 hlasů v ODS, 837 hlasů ve Změně pro Chotěboř a 969 hlasů v KDU-ČSL.

Nezatracujte tedy své kandidáty, kteří se do Zastupitelstva nedostali, přestože získali více hlasů než poslední zastupitel (tj. 533). Je jich 52! Zmíněným náhradníkem Vladimírem Kubešem počínaje a Janem Rychlým ze Změny pro Chotěboř konče.

Na závěr analýzy výsledků voleb uvedu svůj názor, jak by měly jednotlivé strany být spokojeny. Určitě bude spokojena KDU-ČSL. První místo ve volbách jí dává možnost nárokovat si starostu (ačkoli to nemají tak jisté, jak si ukážeme dále). Vzhledem k vynaloženým předvolebním prostředkům a aktivitám bych však očekával alespoň o mandát více, 18% hlasů však k tomu nestačilo, bylo třeba se přehoupnout přes dvacítku... Být členem ODS, moc spokojen bych nebyl. Čtyři mandáty jsou ucházející, ale též by neškodil jeden navíc. 17% voličů je ve srovnání s minulou slávou málo... Spokojenost bude panovat v KSČM, třetí místo a 16% hlasů jsou povzbudivé, ale jen zdánlivě, jak jsem uvedl výše, tato strana v Chotěboři ztrácí. Spokojenost bude jistě ve Změně pro Chotěboř, přes 16% hlasů je na první pokus dost. Nespokojena by měla být ČSSD, která sice má 3 mandáty, ale procentně ztrácí. Předvolební akce s ministrem tedy moc nepomohly... Chotěbořská aktivita i Nezávislí Chotěbořska, dvě sportovní volební strany jistě spokojeny mohou být, protože dostaly asi maximum, co v chotěbořských podmínkách lze, tedy po dvou mandátech. Ty jim umožní, aby výměnou za svou podporu žádaly po vedoucích silách města protislužbu. Místa v Radě na ně asi nezbydou, takže jaká to asi protislužba bude? Jistě sliby o penězích, a to je vlastně to, co potřebovaly...

Poměrně vyrovnané výsledky voleb dávají zajímavou povolební matematiku. Proberme si, jaké možnosti teoreticky mohou nastat při povolebních jednáních o obsazení starosty, místostarosty (případně dvou) a pěti členů Rady.

Na první pohled by se zdálo, že ti co vyhráli (KDU-ČSL a ODS), mají vyhráno, ale není tomu tak! Tyto dvě strany mají dohromady jen 8 mandátů, přičemž minimum pro zvolení starosty, místostarosty a Rady je 11 hlasů. Ty tedy musejí od někoho získat, ale pořád to bude jen minimum, které by nezaručovalo úspěch v dalších čtyřech létech, když se bude hlasovat o důležitých rozhodnutích. K tomu je potřeba mít aspoň 15 hlasů, protože účast na jednáních není stoprocentní a mnohdy mohou na jednání chybět jeden či dva, tři nepřítomní, aby Radou či starostou předložený návrh prošel většinou hlasů (to se v minulosti občas stalo). Proberme si tedy teoretické možnosti povolební tiché koalice.

Vycházejme z předpokladu, že stejně jako v minulosti nebudou volební strany jednat s KSČM, jež má v Zastupitelstvu Poděbradskou a Tůmu, kteří v minulosti zrovna nevynikali konstruktivním přístupem. Je to ovšem jen předpoklad...

1) KDU + ODS + ČSSD, celkem 11 mandátů, když Změna odmítne. To je málo. Nutno přibrat obě sportovní strany, pak by bylo 15 mandátů. 

2) KDU + ODS + Změna, celkem 11 mandátů, když ČSSD odmítne. Opět málo, nutno přibrat obě sportovní strany, bude 15 mandátů.

3) KDU + ODS + obě sportovní strany, celkem 12 mandátů, když ČSSD i Změna odmítnou. Nic moc, jen těsná většina a s tím spojené problémy.

4) KDU + ODS + ČSSD + Změna, celkem 14 mandátů. Obě sportovní strany zůstanou stranou. Tato možnost není však pravděpodobná, protože ČSSD a Změna budou požadovat tolik míst v Radě, že na KDU a ODS by už další místa v Radě nezbyla... Totéž se dá říci o tzv. široké koalici všech nekomunistických volebních stran. Není prostě dost míst v Radě...

Když je řeč o Radě, problém je v tom, že v 7 členné Radě je starosta a místostarosta, takže zbývá 5 členů. Když si vítěz voleb rozumně znárokuje 3 místa včetně funkcionáře, zbudou jen 4 místa, to je pro ODS dvě a pro třetí přizvanou stranu dvě (méně než dvě, to neprojde u strany, která má tři mandáty). Na další přizvané do koalice už nezbyde... Z tohoto pohledu se jeví varianta 3) jako přijatelná (v Radě KDU 3, ODS 2, a sportovci po 1). Mít však proti sobě ČSSD a Změnu...

Zdálo by se, že možnosti jsou vyčerpány. Teorie je sice šedivá a strom života zelený, ale:

5) ČSSD + Změna + obě sportovní strany, celkem 10 mandátů. To je sice málo, ale s tichou podporou KSČM to dá 13 mandátů a vyloučí oba vítěze voleb ze hry. Zdá se to příliš dobrodružné, mít proti sobě 8 členů takto zhrzených a rozezlených, to by bylo jistě těžké. Takže přidejme:

6) KDU + Změna + ČSSD + jedna či obě sportovní strany. Bude 12 či 14 mandátů a starosta pro KDU. Podělí se o místa v Radě. ODS vypadne ze hry, což KSČM jistě ráda podpoří.

Jsou ještě i další možnosti, vycházející z případné tajné dohody mezi některými stranami, kdy by při hlasování o starostovi a místostarostovi navržení kandidáti neprošli. Pak již nemohou více kandidovat a bylo by nutno znovu jednat, což by mělo vliv i na rozdělení míst v Radě.

Zcela nepředvídatelná je situace v obsazení starosty a místostarosty. Záleží na požadavku KDU-ČSL, protože ODS jistě bude nárokovat starostu (možná že sleví na místostarostu) pro Stejskala (57 let), kterého by rádi viděli potřetí na radnici. Záleží tedy na Milanu Linhartovi (41 let), ale i na Stanislavu Motyčkovi, jenž díky hlasům z vesnic rovněž uspěl. Před volbami, kdy si ČSSD patrně představovala daleko lepší výsledek, se mluvilo také o Milanu Stránském jako o místostarostovi po Motyčkovi, jenž dosáhl důchodového věku. Získané tři mandáty po volbách těžko tento úmysl dovolí. Vidím to tak, že se ODS a KDU dohodnou (pokud se dohodnou, může to být i jinak) na Linhartovi a Stejskalovi. Je však otázkou, do jaké míry jim to ostatní strany, které musí přibrat do koalice, dovolí. Mnozí zvolení se už nechali slyšet, kdo není pro ně přijatelný a bude nutno je něčím lámat, aby své stanovisko změnili. Vzhledem k tomu, že volby jsou tajné, stejně není nikdy jisté, zda povolební dohody budou při volbách starosty, místostarosty a radních dodrženy, takže všechno může být jinak... Lze očekávat, že ti, co před volbami prosazovali druhého místostarostu, znovu tento návrh dříve či později předloží. Pak by nastalo další jednání, jehož výsledek nelze předvídat, jako nelze určit, zda by toto nové Zastupitelstvo druhého místostarostu schválilo. Rozhodně půjdu na první zasedání Zastupitelstva, abyste měli přímé informace o průběhu voleb.

Bude jistě zajímavé sledovat, jak se budou povolební jednání vyvíjet. Těžko vám o tom budeme moci podat zprávy (ač jsem kandidoval za Změnu, odmítl jsem účastnit se jednání o povolebních jednáních Změny, zastávám názor, že jednat mají ti, co byli zvoleni a ostatní, byť by byli lídry, do toho nemají co mluvit, a co se mne týče, mohl by někdo říci, že se tam cpu jen kvůli informacím pro noviny). Již dříve na mnohých uzavřených jednáních zaznělo: Jen to proboha nikdo nevykecejte, ať se to nedostane do Harryho novin. Takže zbývá možnost, že to sice nikdo nevykecá přímo mně, ale přijde mi to oklikou přes řadu známých někoho známého. Pak to ovšem v Harryho novinách bude a jak už to bývá, obviněn z úniku informací bude někdo, kdo za to vůbec nemůže... V každém případě sledujte Harryho Poslední Novinky, protože i on může něco vyčenichat.

Dovětek pro laskavého čtenáře: Tyto noviny jsou soukromé noviny a placené ze soukromých prostředků. Vydavatelé (tedy já a Harry) mají tudíž právo vyjadřovat vlastní názory, které se čtenářům nemusejí líbit. Čtenáři to někdy opomíjejí a píší nám rozezlené maily. Rádi ovšem (a především) uveřejňujeme v našich novinách také názory jiných, kteří s námi nesouhlasí.
(Protože vo vo, vo tom to je, ne?)

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet