harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Tajemství chotěbořského podzemí

Je pod námi brána do jiné dimenze?

Autor:  Harryho pán Vydáno: 1.6.2002
Odkazy k článku:
www.zahady.cz
www.ufo.cz
Fantastic Fact Club (český)
www.pagoda.cz
www.fenomen.cz
EUROCON 2002 v Chotěboři
Článek dosud četlo čtenářů: 

Počátkem července se v Chotěboři bude konat celoevropská akce EUROCON 2002. Setkají se na ní příznivci sci-fi, fantasy, astronomie, kosmonautiky, ale také záhad všeho druhu. Podařilo se nám zjistit, že zde se svým referátem vystoupí také jistý chotěbořský záhadolog, jenž objevil a zčásti již prozkoumal rozsáhlé a záhadné chotěbořské podzemí.

Záhadolog, jenž si nepřeje být jmenován, souhlasil s rozhovorem pro náš list a jako projev přízně k Chotěbořskému Courierovi i k bobtailu Harrymu, jehož rád občas podrbe přes plot na hlavě (vám to neradím zkoušet), když jde okolo nás, se uvolil předem prozradit některá fakta ze svých fantastických objevů, o nichž bude přednášet na Euroconu. A nutno rovnou říci, že to bude bomba celoevropského formátu...

O existenci chotěbořského podzemí tu nikdo nemá žádné tušení a neexistují ani žádné dochované písemné zprávy. O to je větší překvapení, že Chotěboř má záhadné podzemí obdobného charakteru, jako je v Jihlavě (jistě víte, že tam strávil reportér TV Nova noc a natočil tam záhadné jevy). Objevitel chotěbořského podzemí, jehož budeme v tomto článku nazývat pan KM, však nehodlá zvát sem televize ani sdělovací prostředky a chce zatím uchovat věc v tajnosti, dokud se mu nepodaří dokončit svůj dlouholetý průzkum.

 

Další novější články

Tajemství chotěbořského podzemí
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VII. část
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ul.
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VI. část
Velká čistka v údolí Doubravky
Chotěbořští orienťáci běhali za maďarský klub
K diskuzi o nejlepších sportovcích Chotěboře
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, V. část
Kulečníkem proti drogám
Rozhovor s maratoncem Lukášem Pelouchem
Neobvyklá horlivost Městské policie? (Odpověď starosty Harrymu)
Vyhlášení nejlepších sportovců Chotěboře 2001

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Z toho důvodu vystoupí na Euroconu inkognito a bude tam přednášet, skrytý za oponou z látky, prostřednictvím mikrofonu. Jeho přednáška bude tlumočena do němčiny a angličtiny.

Ale vraťme se k vlastnímu objevu. "Na vchod do zdejšího podzemí jsem přišel náhodou, jež přeje připraveným. Záhady podzemních chodeb v Čechách mne již dávno fascinovaly a řadu z nich jsem navštívil, včetně toho jihlavského," uvedl nám pan KM. Samozřejmě neprozradil, kde vchod do podzemí je, jen to, že je dobře skryt před zvědavými zraky a dlouho tedy nemohl být odhalen. Prozradil však, že je v oblasti historického jádra Chotěboře, jehož centrem je zdejší kostel.

Pan KM v minulých létech vykonal stovky průzkumných výprav, při nichž odhalil, že pod Chotěboří je soustava chodeb o úhrnné délce mnoha kilometrů. Jedna z těchto chodeb vede i pod místy, kde byli v dobách husitských upáleny stovky obětí. Tam právě se stal pan KM svědkem záhadných jevů, srovnatelných se zážitky redaktora Klímy z TV Nova v jihlavském podzemí. Podrobnosti, včetně fotografií tam pořízených, uvede na Euroconu a máme příslib, že je pak budeme moci uveřejnit v našem listě.

Zajímal jsem se o strukturu a systém chodeb. K tomu pan KM uvedl: "Systém chodeb je velmi spletitý a dlouho mi trvalo jeho zmapování. Poté, co jsem mapy dohotovil, jeví se mi v uspořádání chodeb jistá struktura, která je mi však dosud záhadou a neumím si ji vysvětlit. Možná ji pochopím po dokončení průzkumu a zakreslení všech chodeb, už mi jich moc nezbývá."

"Zajímavé přitom je," řekl mi dále pan KM, "že zasypané východy ze systému vedou jen k několika starobylým domům, z nichž mnohé již neexistují a na jejich místě stojí domy nové. Z toho usuzuji, že do systému mělo v minulých staletích přístup několik rodin chotěbořáků, ale ty to utajily, nikde o tom není písemná zmínka. Záhadou mi ovšem potom je, k čemu jim chodby sloužily. Je tam sice několik rozšířených prostor, které mohly sloužit jako úkryty v době nebezpečí, ale nic víc... Zdá se mi proto, že systém chodeb byl vybudován mnohem dříve, než zmíněné domy, při jejichž stavbě se asi náhodou podařilo majitelům prokopat se do podzemí. Kdo ale potom celý systém vybudoval a proč? Mám na to své teorie, které podporují některé mé nálezy v podzemí, ale to si zatím nechám pro sebe, nalezl jsem totiž několik předmětů záhadného původu a účelu, přičemž minimálně dva nejsou podle mne pozemského původu..." dodal záhadolog KM. Protože i já mám několik důkazů o přítomnosti mimozemšťanů, málem jsem nadskočil a žadonil po panu KM, aby mi některé ukázal výměnou za moje, ale příkře to odmítl, takže jsem si nedovolil naléhat dále. "Možná někdy v budoucnu si o tom popovídáme," dodal.

Využil jsem jeho sdílnosti a zkusil se zeptat, zda jsou do systému podzemních chodeb napojeny chodby, v nichž se tu před léty těžil uran. "To je také zajímavé," řekl mi k tomu pan KM, "uraňáci do starého systému nikdy nepronikli, i když některé jejich chodby patrně vedou nedaleko... Nikde jsem také nenarazil na propojení se středověkými chodbami po těžení stříbra. Pozůstatky po nich tu někde musejí být, ale já jsem je nenašel."

chotjadro.JPG (47178 bytes)
Vpravo je náměstí, v levé části snímku je historické jádro Chotěboře.
Tam někde je skryt vchod do chotěbořského pozemí.
Letecké foto pro Chotěbořského Couriera Jiří Uttendorfský, pilot Jan Adamec.

Objevitel chotěbořského podzemí pak prozradil našemu listu asi největší zážitek se svých objevitelských výprav. Na průzkumu jedné dlouhé chodby, vedoucí až mimo město, se setkal s něčím, co si vysvětluje jako průchod nebo bránu do jiné dimenze. "Přede mnou se ve světle mé přilbové svítilny objevila zvláštní, vlnící se přepážka, která zčásti odrážela světlo a zčásti jej propouštěla, takže bylo vidět, že za ní chodba pokračuje dál, " říká pan KM. Nejprve zkusil hodit kamínek, když prolétl, zkusil se dotknout. Ruka přepážkou prošla a matně ji viděl. Sebral odvahu a vkročil dále. V tu ránu se však ocitl v prostoru, nijak další pokračování chodby nepřipomínajícím, naopak to byl prostor plný jasného bílého světla a mnohem mnohem větší. Zároveň bylo jeho uspořádání pro oko pozorovatele težko definovatelné. Ulekl se a vkročil zpět. Raději svůj pokus neopakoval a nechal to na jindy.

Když se však o několik dní později vrátil, nic tam nebylo a chodba pokračovala normálně dál. Zpočátku byl zklamán, ale pak přišel na to, že podivná brána se objevuje v pravidelných intervalech na určitou dobu. Hodně času strávil průzkumem časové linie celého jevu, aby se ujistil, jak dlouho jev trvá a mohl se z výzkumných cest za bránu vrátit bez problémů. Co tam objevil, už nechtěl říci, že si to nechává na Eurocon, jen tolik prozradil, že jde o fanatstické věci, dosud ne úplně jemu jasné a  prozkoumané, takže se jim hodlá nadále věnovat.

"Vždycky jsem věřil, že svět okolo nás překonává naši fantazii a nyní se mi to potvrdilo. Jsem šťastný člověk," řekl nám pan KM a rozloučil se příslibem dodání dalších informací naší redakci.

Počkáme si tedy na Eurocon. Už jsem se po internetu přihlásil a zaplatil vstupné, takže vás budu moci informovat o osobních zážitcích, pokud se tam ovšem nevypravíte se mnou též.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet