harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Pavel Hejtmánek doplňuje informace

ke kauze Sportovní haly
a redakce doplňuje fotky ZS ze 17.6.

Autor:  Mgr. Pavel Hejtmánek,
předseda TJ CHS Chotěboř
Vydáno: 22.6.2002
Odkazy k článku:
Dvě reakce na mediální přestřelku Hejtmánek - Stejskal
Odpověď Pavla Hejtmánka starostovi města
Starostova odpověď předsedovi TJ CHS
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Článek dosud četlo čtenářů: 

Vážení čtenáři,

pokud jste četli moje články zamýšlející se nad situací v Chotěboři, dovolte mi doplnit několik informací od doby vzniku prvního článku. Celý první článek vznikl v souvislosti s nedostatky se zastřešením zimního stadionu a vyvolal vcelku očekávané reakce.

Je však třeba uznat, snahu pana starosty Ing. Stejskala o vysvětlení celé situace. V minulých dnech došlo k setkání pana starosty a Mgr. Hejtmánka předsedy TJ CHS. Navzájem si vysvětlili své postoje v dané kauze a výsledkem setkání je dohoda o lepším se informování navzájem a případné neshody řešit u kulatého stolu.

Došlo i k vysvětlení situace mezi TJ a stavebním úřadem v Chotěboři. Vedoucí tohoto úřadu ing. Stratil připustil, ve svém článku na internetu, nedostatky v provádění stavby, ale podotkl, že nedošlo k žádnému podnětu týkajícího se změny stavby.

 

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Na základě tohoto vysvětlení je třeba uznat výhrady stavebního úřadu, že k porušení zákona z jejich strany nedošlo, protože se žádné řízení nekonalo.

Pokud se tedy týká úředníků stavebního úřadu chápeme jejich dotčení. O všech prováděných pracech vědělo oddělení VIM a správná zákonná cesta by byla řízením o změně stavby před jejím dokončením, tak jak uvádíme ve druhém článku. Jako zástupce TJ věřím, že uzavřená dohoda o lepším informování se přenese i do projednávání dalších záležitostí ve městě.

zs03.JPG (19298 bytes)
Ilustrační foto redakce: stav ZS dne 17.6.2002. Moc se toho zatím nezměnilo.

Jsme dobrovolným občanským sdružením, které se, převážně na vlastní náklady, snaží o zachování možnosti cvičení dětí a mládeže v zimních měsících a prostor pro cvičení většiny škol ve městě.

Nevím je to jen můj názor, ale uznání a ocenění zaslouží všichni dobrovolní pracovníci TJ, starající se o chod jediné větší haly ve městě, a všichni dobrovolní cvičitelé a trenéři ve všech sportovních spolcích ve městě.

Není však naší starostí ani v našich silách dbát nad dodržováním předpisů a nařízení ve správě města. Blahopřeji p. ing. Stratilovi k jeho výkladu na téma mé osoby a TJ v této kauze. Jen doufáme, že podobné nedostatky se nebudou tímto způsobem omlouvat.

zs04.JPG (23871 bytes)
Ilustrační foto redakce: Sportovní hala je podepírána opěrnou zdí.

Naším úmyslem nebylo konkrétně pojmenovat zodpovědné osoby ani vyvolat veřejné spory, chtěli jsme pouze upozornit na nepovolenou stavbu bez dokumentace. A proč jsme nekontaktovali stavební úřad: nikdo z nás nepředpokládal, že se navzájem neinformují jednotlivé referáty městského úřadu a že jsme o prováděných pracech věděli dříve než stavební úřad, nemluvě o dokumentaci k těmto pracem.

Ponechám na Vás vážení čtenáři, aby jste si udělali úsudek o celé záležitosti.

Mgr.Pavel Hejtmánek, předseda TJ CHS

zs05.JPG (18562 bytes)
Ilustrační foto redakce: Na stavbě pracují tři dělníci...

Harryho pozn.: K celé kauze špatně založené Sportovní haly a zastřešení Zimního stadionu nutno dodat, že daleko horší než spory tu vedené je fakt, že je konec června a po čtyřech měsících se na akci Zastřešení Zimního stadionu mnoho nezměnilo (a je otázkou, do jaké míry k tomu přispěly zbytečně vyvolané rozpory kolem sousední Sportovní haly TJ CHS). Pracuje tam pět dělníků, tedy leckdy moc nepracuje, protože tu není materiál, tu ani potřebné nářadí (máme zprávy o půjčování nářadí od zaměstnanců ZS). Jsme skutečně zvědavi, jak to chce generální dodavatel do října, kdy by se mělo bruslit, stihnout. V redakci se domníváme, že odpovědní  i zainteresovaní činitelé (kteří se nám zdají dost v klidu), starostou a Radou města počínaje, přes odbor investic města, výbor HC Chotěboř a stavebním dozorem konče, by se měli hrozivým skluzem zabývat...

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet