harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Krajské volby 2004

Chotěboř nutně potřebuje vysokou účast

Autor:   Milan Linhart, místostarostaVydáno: 12.10.2004
Odkazy k článku:
VOLBY 2002 v Chotěboři
Harryho Volební archív 1994,1998, 2000
Článek dosud četlo čtenářů: 

Fotografie kandidátů z Chotěboře je níže

Chotěboř nutně potřebuje vysokou účast v krajských volbách!

Nedávno byly volby do EP a již 5. a 6. listopadu máme jít zase volit do krajského zastupitelstva. Už nás to všechny unavuje, ale tentokrát je opravdu důležité volit a dělat preferenční kroužky. Proč?

1. Pravomoci krajů výrazně posilují a z Prahy se do nich přesouvá rozhodování o školství, zdravotnictví, neziskovém sektoru, sociální péči, dopravě, atd. Hodně peněz uvnitř kraje přerozdělují různé komise v rámci grantových schémat, o dalších finančních prostředcích rozhoduje zastupitelstvo.

2. Na přerozdělování peněz uvnitř kraje má jistě vliv i bydliště jednotlivých zastupitelů nebo členů komisí. Nejedná se tedy o čistou soutěž politických stran, je to i soutěž jednotlivých měst a regionů. Zástupci Chotěboře nejsou na kandidátkách příliš v popředí a bez Vašich preferenčních hlasů nemají šanci. Jedině vysoká volební účast v Chotěboři a okolí je může postrčit na kandidátce o něco výš, pokud voliči nezapomenou udělat příslušné kroužky. Povoleny jsou nejvýše čtyři. Chce-li se kandidát posunout dopředu, musí jich nasbírat několik tisíc!

 

Další novější články

Krajské volby 2004
Úspěch karatistů na Adria Cup 2004
Jak jsme ve Francii našli nové přátele i jednoho rodáka
Dvěstě v městě, třista z místa
Vypečený pravěk
Na Svaté Anně jako na Ještědu
Návštěva prezidenta republiky v Chotěboři
První Miss Podoubraví je z Chotěboře
Jaká je politická síla Chotěboře?
O rozpočtu města na rok 2004
Jarní prázdniny v Dodge City
Rozhovor s Mistrem republiky Pavlem Halamou
Lyžařský areál potřebuje i morální pomoc
Chotěbořští karatisté v Brně
Obecní živnostenský úřad informuje
Co se děje na svaté Anně
TJ Sokol - učitel barona Prášila
Kolem dokola okolo Sokola (Sokolovny)
Hudba Praha hrála v Oudoleni
Podruhé o MUDr. Zdeňce Čermákové
Hokejové stránky posledního dvacetiletí

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

 

 

 

3. Volby rozhodnou o osobě hejtmana a nové radě kraje. Autorita hejtmana i dalších členů rady vůči státním orgánům i soukromému sektoru má velký vliv na fungování a prosperitu celého kraje. Vysočina by měla být teoreticky nejchudším krajem, ale naštěstí je na tom zatím mnohem lépe. Bude však velmi důležité, koho si zvolí na příští 4 roky do čela, protože vyhráno ještě zdaleka není.

VEDENÍ MĚSTA PROTO NALÉHAVĚ VYZÝVÁ OBČANY, ABY PŘIŠLI VOLIT V CO NEJVYŠŠÍM POČTU A NA KANDIDÁTCE STRANY, KTEROU SI SVOBODNĚ ZVOLÍ, UDĚLALI PREFERENČNÍ KROUŽKY KANDIDÁTŮM Z CHOTĚBOŘE, PŘÍPADNĚ Z PODOUBRAVÍ.


 

 

 

Profily kandidátů, kteří nám byli známi ke dni uzávěrky ECHA (jejich foto je níže):

Ing. Tomáš Škaryd, 36 let, starosta,
12. za ČSSD

Nezávislý kandidát České strany sociálně demokratické do Zastupitelstva kraje Vysočina. Vzdělání ekonomického směru, po ukončení Střední ekonomické školy v Chotěboři absolvoval provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Dosud jediný pracovní poměr uzavřen na Okresní správě sociálního zabezpečení v Havlíčkově Brodě, kde pracoval na pozici referent sociálního zabezpečení osob samostatně výdělečně činných dále vedoucí oddělení a zástupce ředitele. Do komunální politiky vstoupil v roce 2002 a své zkušenosti z této oblasti chce využít na krajské úrovni s cílem podpořit rozvoj Chotěbořska a celého mikroregionu Podoubraví. Jako hlavní priority bude prosazovat modernizaci dopravní infrastruktury, která má přímou vazbu na zkvalitnění podmínek ekonomického rozvoje území. Dále posílení ekonomické a sociální stability související se zvýšením zájmu o bydlení a podnikání, s rozvojem cestovního ruchu a podporou volnočasových aktivit v našem regionu.

Ženatý, manželka pracuje v Základní škole Buttulova Chotěboř, syn Tomáš stáří 13 let. Mezi největší záliby patří myslivost, rekreační sport, péče o chalupu a zahradu.

Ing. Milan Linhart, 43 let, místostarosta, 14. za KDU-ČSL

Absolvent fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, specializace makroekonomické analýzy. Dlouhodobá praxe v informatice, naposledy oblast finance a účetnictví v ETA a.s. Hlinsko. Místopředseda Svazku obcí Podoubraví, jednatel Tepelných a realitních služeb Chotěboř, s.r.o., jednatel Technické a lesní správy Chotěboř, s.r.o., rok a půl členem správní rady VZP v Havlíčkově Brodě, člen správní rady občanského sdružení Fokus Vysočina v Havlíčkově Brodě (sociální oblast). Člen širšího celostátního vedení KDU-ČSL.

Pokud by měl možnost na nějaké úrovni v kraji pracovat, rád by se věnoval hlavně své původní profesi, tedy hospodaření a rozpočtům. V rámci Podoubraví se zajímá i o regionální rozvoj, teď se například připravuje metropolitní internetová síť a revitalizace údolí Doubravy. Za dva roky práce na radnici má blízko i k oblastem zdravotnictví a sociálních věcí. Do jeho kompetencí patří i kultura, sport a životní prostředí. Za hlavní cíl považuje rekonstrukci silnice z Chotěboře do Havlíčkova Brodu.

Jana Tomášková, 54 let, zastupitelka, 25. za ODS

Vedoucí oddělení kultury a regionálního rozvoje MěÚ Chotěboř. Je absolventkou chotěbořského gymnázia a střední pedagogické školy. Větší část svého života pracovala jako pedagogický pracovník a to v Dětském domově, ve středisku volného času a v Republikovém centru vzdělávání. Je zakládající členkou ODS v Chotěboři, je členkou oblastní rady ODS. Pracuje jako členka komise kraje pro volnočasové aktivity a je tajemnicí sportovní a kulturní komise, členkou redakční rady ECHA

Rodinný stav: šťastně rozvedená, tři dospělé děti - dvě dcery( 35,30 let) a syn (27 let). Ve volném čase se věnuje pěstování květin a studiu bylinek včetně jejich používání při léčení, ráda čte, fotografuje a literárně tvoří.

Její krédo: važte si dobrých přátel a dobrého zdraví, vyhýbejte se pesimistům a závistivcům, protože lepší už to nebude.

Milan Stránský, 54 let, zastupitel,
25. za ČSSD

Ženatý, dvě děti syn 27 let, dcera 22 let. Pracoval 26 let na železnici ve funkcích výpravčí, náměstek, přednosta stanice a kontrolor dopravy ředitelství Česká Třebová. Nyní pracuje v oblasti pojišťovnictví. Baví ho sport ( cyklistika, volejbal) a pes. Angažuje se nejen v komunální politice – je zastupitelem, dále je i členem ÚVV sociální demokracie. Pracuje v krajské komisi pro vnější vztahy. V politice preferuje slušnost a optimismus.

kandidáti1104.jpg (48876 bytes)

Zastupitelé Chotěboře, kteří kandidují do krajského zastupitelstva. Zleva: Milan Stránský (ČSSD), ing. Tomáš Škaryd (nezávislý za ČSSD), ing. Milan Linhart (KDU-ČSL) a Jana Tomášková (ODS).
Velké okresy a velká města nás odsunuly na nevolitelná místa, takže nám nezbývá než na poslední chvíli bojovat alespoň o preferenční kroužky...

*
STRUČNÁ VOLEBNÍ KUCHAŘKA

 • volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina se konají v pátek 5.11. od 14 do 22 hodin a v sobotu 6.11. od 8 do 14 hodin v obvyklých 14 volebních místnostech v Chotěboři a v místních částech, na požádání volební komise umožní nemocným občanům, aby volili přímo doma
 • volí se 45 členů zastupitelstva kraje na dobu 4 let, z nich pak bude zvolen i hejtman a jeho náměstci i další členové rady
 • v kraji Vysočina kandiduje 12 volebních stran (politické strany a hnutí, jejich koalice i různá sdružení nezávislých kandidátů)
 • kandidátky jsou stejné ve všech pěti okresech kraje Vysočina (Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou)
 • volí se jedna stranická kandidátka jako celek, ale je možno využít až čtyř preferenčních hlasů pro vybrané kandidáty této strany
 • na vybrané kandidátce je tedy možno udělat jeden až čtyři kroužky kolem čísla před jménem kandidáta nebo vložit hlasovací lístek do obálky bez kroužků
 • do krajského zastupitelstva budou zvoleni pouze zástupci stran, které překročily 5%, hlasy pro ostatní strany propadají ve prospěch těch úspěšnějších
 • místa v zastupitelstvu budou rozdělena mezi volební strany poměrným systémem, například 20 procent hlasů bude stačit na 9 křesel v zastupitelstvu, po jejich přerozdělení ve prospěch silnějších stran možná i na 10 nebo 11 křesel
 • mandáty v zastupitelstvu získají přednostně kandidáti příslušné strany, kteří obdrželi více než 10% preferenčních kroužků v rámci své volební strany, za nimi následují zbývající kandidáti podle původního pořadí na kandidátce
 • i poslední kandidát může přeskočit na první místo, naopak kandidát z prvního místa vůbec nemusí být zvolen, pokud ho větší množství kandidátů přeskočí, proto má smysl kroužkovat i prvního nebo posledního kandidáta
 • na prvním zasedání si zastupitelé ze svého středu zvolí hejtmana, jeho náměstky a zbývající členy rady kraje, která má celkem 9 členů
 • v čele rady kraje stojí hejtman a je to vlastně vláda kraje, protože radní jsou uvolněni pro výkon své funkce, jsou za ni placeni a každý z nich má na starosti nějakou konkrétní oblast, například zdravotnictví, školství, dopravu apod.
 • dále jsou ustaveny různé výbory a komise, ve kterých pracují hlavně zastupitelé nebo někteří další lidé z kandidátek

  Pokud v průběhu čtyř let někdo ze zastupitelů odstoupí, postupuje první náhradník za jeho volební stranu podle počtu preferencí nad 10% nebo podle pořadí na kandidátce.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet