harryanow2.gif (5686 bytes)

courierlogo2.gif (5247 bytes)

clogo4.gif (959 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

založeno
since
1998

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

 
 

Dočasně (?) se odmlčíme...

Ještě o Kruhu přátel hudby v Chotěboři

Autor:   Milan Moc, předseda SKVH v ChotěbořiVydáno: 20. 3.2005
Odkazy k článku:
Spolek pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři
Z almanachu ZUŠ - O Kruhu přátel hudby
Článek dosud četlo čtenářů: 


Harryho redakční úvod:
Následující článek přináší proněkud překvapivé informace: Kvůli zřízení nové organizace, Kulturní zařízení města Chotěboře - Městské muzeum, je utlumována činnost fungujícího Kruhu přátel hudby, který, jak je popsáno, dlouhá léta úspěšně vyvíjel činnost.
Nabízí se otázka: Je takový krok správný, je schopno nové zařízení města nahradit jeho úspěšnou činnost? A jak vůbec nová kulturní organizace města pracuje? Nesáhla tady Rada města vedle, když takovou organizaci zřídila? Zlepšila se kultura v Chotěboři?
Dejme jí však obvyklých 100 dní času, ať ukáže, co umí. Po uplynutí kulatého termínu můžeme začít diskutovat, do té doby o nadhozených otázkách jen uvažovat.

*  *  *

Vznikem nové příspěvkové organizace města se staronovým názvem - Městské muzeum - se stala zbytečností existence amatérské pořadatelské organizace Kruhu přátel hudby v Chotěboři (KPH), jejíž doba trvání čítala v letošním roce plných 43 let. Chtěl bych předně uvést na pravou míru, že KPH nezanikl, pouze na dobu neurčitou přerušil svoji dosavadní aktivní a bohatou činnost spočívající v organizování, smluvním zajišťování a finančním vyrovnávání vynikajících koncertních vystoupení předních, především českých, koncertních umělců, ale i mistrů mluveného slova. Činnost KPH tedy bude nadále prováděna prostřednictvím Městského muzea, pravděpodobně i včetně zachování tradice koncertních abonentních sezón.

 

Další novější články

Ještě o Kruhu přátel hudby
Druhá tráva byla v Chotěboři
Za všechny pejskaře
Komorní orchestr mladých úspěšný v Římě
V sokolovně se rockovalo
(Hudba Praha v Chotěboři)
Doubravan na cestách předvánočních
O internetu pro začátečníky
Rozhovor s Harrym a jeho pánem v Chotěbořském Echu
Korea je zajímavá země
Krajské volby 2004
Úspěch karatistů na Adria Cup 2004
Jak jsme ve Francii našli nové přátele i jednoho rodáka
Dvěstě v městě, třista z místa
Vypečený pravěk
Na Svaté Anně jako na Ještědu
Návštěva prezidenta republiky v Chotěboři
První Miss Podoubraví je z Chotěboře
Jaká je politická síla Chotěboře?
O rozpočtu města na rok 2004
Jarní prázdniny v Dodge City
Rozhovor s Mistrem republiky Pavlem Halamou

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

První nesmělé krůčky chotěbořského KPH spadají do období počátku 60.let, kdy po celé naší republice využívali kulturní pracovníci na malých městech možnosti organizovat koncerty tzv. vážné hudby za podpory a přispívání státu. Tak se stalo, že i v Chotěboři při tehdejší tzv. osvětové besedě vznikla tradice pořádání takovýchto koncertů. Po zrušení osvětových besed vznikaly samostatné kruhy přátel hudby zaštítěné různými oficiálními organizacemi, v Chotěboři to bylo např. na dlouhá léta Městské muzeum. V každém případě však byla činnost chotěbořského KPH těsně spjata s místní lidovou školou umění, dnes základní uměleckou školou (ZUŠ), především v oblasti dramaturgie koncertů a také místem jejich konání - koncertním sálem jmenované školy.

V roce 1994 vznikl z iniciativy chotěbořských amatérských hudebníků (autorem myšlenky byl např. ing. Karel Anderle) a zpěváků Spolek pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři (SKVH) - registrované občanské sdružení zahrnující pod sebou pěvecký sbor Doubravan, Chotěbořský komorní orchestr a Kruh přátel hudby v Chotěboři.

Jak již bylo uvedeno, hlavním úkolem KPH je organizování koncertů artificiální hudby, pořádání abonentních sezón, zabezpečování propagace zmíněných koncertů a jakési "obchodní partnerství" s agenturami zastupujícími zvané umělce. V neposlední řadě měl KPH prostřednictvím Spolku pro komorní a vokální hudbu povinnost vyúčtování finanční podpory každoročně poskytované městem. Kromě firmy Soleta bylo město v podstatě jediným sponzorem aktivit KPH, které přinášely do Chotěboře koncerty špičkových umělců často evropského, ba i světového, formátu!

Abonentní sezóny KPH probíhaly vždy od září do března a zahrnovaly většinou 6 - 7 koncertů, což znamená, že kruh přátel hudby obohatil chotěbořskou kulturu za dobu své existence bez mála třemi sty vynikajícími koncerty, které odhadem vyposlechlo na 18 tisíc návštěvníků. Na poněkud opotřebených prknech malého pódia koncertního sálu ZUŠ (dnes již i opotřebované školní budovy volající zoufale po rekonstrukci !!!) vystoupilo díky KPH za směšné posluchačské vstupné množství předních umělců ( z těch posledních to byli např. houslisté Pavel Šporcl, Gabriela Demeterová, Bohuslav Matoušek, František Novotný, Nora Grumlíková, Jindřich Pazdera, Ivan Štraus, Hana Kotková, Roman Patočka, Shizuka Ishikawa ..., violoncellisté Jan Páleníček, Jiří Hošek, Jan Škrdlík, klavíristé Ivan Klánský, Boris Krajný, Martin Kasík, Jitka Čechová, Serquei Milstein, Jan Simon, kytaristé Milan Zelenka, Lubomír Brabec, Štěpán Rak, ...., hráči na dechové nástroje Adamus, Váchová, Peterková ......, komorní hudební tělesa  Due Boemi di Praga, Foersterovo trio, Smetanovo trio, Kubelkovo trio, Stamicovo kvarteto, Benewiczovo kvarteto, Pražské dechové kvinteto, Barok Jazz Quintet,….....,

Činnost KPH byla podpořena obětavou prací několika osob. Za všechny jmenujme alespoň nejaktivnější činovníky současného období, především jednoho ze zakladatelů tradice abonentních koncertů v Chotěboři, bývalého ředitele chotěbořské ZUŠ, pana Jindřicha Juna, dále pak pány Stanislava Pavlíčka a Vladimíra Ackermanna. Patří jim velký dík. Dále se sluší poděkovat již jmenovaným jediným, zato však stálým sponzorům koncertů KPH – Městu Chotěboř za nemalé příspěvky na oblast hudební kultury v Chotěboři a firmě Soleta paní Olgy Lesákové za krásné květinové dary umělcům a výzdobu koncertního sálu. Poděkovat je třeba i Harrymu, který dělal KPH propagaci nejenom formou zveřejňování pozvánek na koncerty, ale také pohotovým odkazováním na www stránky pozvaných umělců. 

Bylo by nenapravitelnou škodou přerušit tradici koncertů Kruhu přátel hudby v Chotěboři. Tohoto názoru je i současný ředitel Městského muzea pan Milan Stránský, který má již dnes zajištěnu koncertní sezónu 2005/2006. Věřme, že tato nová sezóna i sezóny další budou pro chotěbořskou kulturu stejným přínosem, jakým byla více než čtyřicetiletá činnost KPH.

Mgr. Milan Moc, předseda SKVH v Chotěboři

   

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet