harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Zamyšlení nad praktikami v našem městě

od předsedy TJ CHS Chotěboř

Autor:  Mgr. Pavel Hejtmánek Vydáno: 1.6.2002
Odkazy k článku:
Světlá n. Sáz.
Ledeč nad Sázavou

Skuteč
Slatiňany
Hlinsko
Chotěboř
Článek dosud četlo čtenářů: 

Vážení spoluobčané,

jsem pravidelným čtenářem Cesty vysočiny, Novin Vysočiny i Harryho internetového Couriera a za poslední dva měsíce nevycházím z údivu nad některými praktikami v našem městě.

Nechci a nebudu rozebírat způsob financování již schválené a zahájené stavby na Zimáku, ani se vyjadřovat ke schvalování rozpočtu města na rok 2002, ani stavbě domu v Severní ulici, jen bych rád napsal několik myšlenek k zamyšlení.

Sám pracuji ve státní správě a mám ze svého povolání nějaké informace o způsobech investování ve městech okresů Chrudim i Havlíčkův Brod. Musím říci, že snad v žádném jiném městě se tak málo nevyužívá možností grantů na údržbu a opravy veřejných prostranství a výstavbu sportovišť.

Vždyť města jako Světlá n. Sáz., Ledeč nad Sázavou, Skuteč a Slatiňany nejsou se svými starostmi nijak odlišná od Chotěboře. Úmyslně nezmiňuji již tolikrát probrané Hlinsko. Jsou snad v těchto městech jiní lidé? Ne! Jen jejich priority jsou jinak nastaveny.

 

Další novější články

Tajemství chotěbořského podzemí
Zamyšlení předsedy TJ CHS nad praktikami v našem městě
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VII. část
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ul.
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VI. část
Velká čistka v údolí Doubravky
Chotěbořští orienťáci běhali za maďarský klub
K diskuzi o nejlepších sportovcích Chotěboře
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, V. část
Kulečníkem proti drogám
Rozhovor s maratoncem Lukášem Pelouchem
Neobvyklá horlivost Městské policie? (Odpověď starosty Harrymu)
Vyhlášení nejlepších sportovců Chotěboře 2001

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Jen malý postřeh o nově vybudovaných sportovištích v těchto městech:

Světlá n. S.
– střecha na zimáku, nový areál u ZŠ (hřiště na basketbal i volejbal s umělým povrchem, atletická dráha s umělým povrchem, minigolf, a nově dokončovaný kurt na plážový volejbal), dvě sportovní haly ve městě atd..

Ledeč n.S. – nově stavěná hala u gymnázia, volně přístupné hřiště v podobné jako ve Světlé

Skuteč – zastřešovaný zimní stadion, dvě tělocvičny u škol

Slatiňany – nová velká sportovní hala u fotbalového stadionu, zrekonstruované koupaliště, další tělocvična u školy

Na přehled o situaci v těchto městech to stačí a co u nás?

Sportovní areál tak jak je situován v Chotěboři má jen velmi málo měst v celé republice. O jeho plné využití se snaží jednotlivé sportovní spolky. Velmi výrazně však chybí velká sportovní hala u gymnázia a to jak pro cvičení škol tak i pro cvičení veřejnosti a pořádání soutěžních akcí. Pořadatele máme schopné, vždyť i ve stávajících podmínkách se, v dnes již malé hale, daří pořádat akce celostátního významu v aerobiku, volejbale a stolním tenisu. Regionální význam měla u nás hraná soutěž ve futsalu, která přešla do větší haly v Přibyslavi, dále turnaje ve fotbale žáků a ocenění zaslouží i pořádání akcí pro volně příchozí ve cvičení aerobiku a obnovení tradice běhů ve městě a okolí.

Co nám nejvíce chybí? Lepší spolupráce s městem. Občas mi připadá, že někteří zaměstnanci MÚ se tváří jako páni města a zcela přehlíží možnosti spolupráce s jednotlivými sportovními subjekty. Někdy však i platné předpisy.

Uvedu malý příklad: pokud se rozhodnete stavět skleník musíte mít souhlas majitelů sousedních pozemků s jeho stavbou. Pokud se v průběhu stavby rozhodnete něco změnit potom sousedy musíte informovat opětovně a znovu mít jejich souhlas.

U nás ve městě toto platí stejně jako všude jinde jen s malou výjimkou, pokud je investorem stavby město. Na stavbě zastřešení na ZS se vyskytly problémy se stabilitou sousední sportovní haly a tak muselo dojít k doplnění projektu a stavební změně. Město se rozhodlo pro jisté stavební řešení a začalo jednat. K hale přijela stavební technika a začala injektáž haly. Tento týden se pod halu a do haly vrtá a provádí injektáž. Jak je však možné, že nás (TJ CHS jako majitele objektu) nikdo neinformoval? Na náš telefonický dotaz slíbil pan starosta nápravu. Musíme uznat, že velmi rychle přišlo oznámení o započetí stavební úpravy. Naší snahou není dělat komplikace kolegům hokejistům a souhlas s úpravou bychom jistě vydali.

zs01.JPG (20550 bytes)
Snímek ze Zimního stadionu 12.5.2002. Sportovní hala je v pozadí.
Foto Harryho pán.

Já se však ptám jak je možné, že oznámení přišlo až následně a bez našeho souhlasu injektáž klidně probíhá. Stát se toto jinému subjektu než městu, tak má zaděláno na velké problémy s MÚ. Pokud se týká samotných úředníků MÚ, tak asi platí jiné předpisy??? Nemám za zlé vedení města, že se stala chyba. Pan starosta reagoval na náš dotaz velmi rychle. Za tento okruh problémů přece musí být zodpovědní zaměstnanci konkrétního oddělení MÚ.

Není jedna z příčin problémů města i v těchto pracovních návycích jednotlivých úředníků?

Několik myšlenek k zamyšlení napsal Mgr. Pavel Hejtmánek, TJ CHS Chotěboř

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet