harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Představují se soubory ZUŠ Chotěboř :

Dětský pěvecký sbor MOTÝLEK

Poslední tři kapitoly seriálu k 50.výročí založení Základní umělecké školy Chotěboř jsou věnovány souborům této školy. V minulém díle jsme se mohli seznámit s Komorním orchestrem mladých, dnes si všimněme tělesa dalšího, dětského pěveckého sboru Motýlek.

V Chotěboři se vždy hodně a dobře zpívalo. Svědčí o tom řada pěveckých sborů založených při různých společenstvích, nejčastěji však ve školách. Pěvecké sbory mají tradici na obou chotěbořských základních školách, výborná práce sbormistrů bývala léta ozdobou i na místním gymnáziu, dokud to samozřejmě dovolovaly učební plány a osnovy. Nadevše vyniká svojí úctyhodnou tradicí a navzdory hezké řádce let od svého založení i neobyčejnou vitalitou smíšený pěvecký sbor Doubravan, z jehož elánu a mimořádné aktivity by si měla vzít příklad i další hudební sdružení v našem městě.

 

Další novější články

Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VII. část
Vyjádření druhé strany ke kauze bytového domu v Severní ulici
Pohádkový les praskal ve švech...
Nikdo za nic nemůže, jede se dál? - slovo zastupitele
Petice obyvatel čp. 1147 a 1148 proti stavbě bytového domu v Severní ul.
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VI. část
Velká čistka v údolí Doubravky
Chotěbořští orienťáci běhali za maďarský klub
K diskuzi o nejlepších sportovcích Chotěboře
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, V. část
Kulečníkem proti drogám
Rozhovor s maratoncem Lukášem Pelouchem
Neobvyklá horlivost Městské policie? (Odpověď starosty Harrymu)
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, IV. část
Vyhlášení nejlepších sportovců Chotěboře 2001
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, III. část

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Nebylo tedy zřejmě náhodou, že pěvecký sbor vznikl i na chotěbořské “zušce”. Každý, kdo někdy zpíval v pěveckém sboru nebo se o to alespoň pokoušel, ví, co obnáší tato bohulibá činnost za úskalí a kolik námahy a práce je vydáno, než sbor začne odpovídajícím způsobem intonovat, než je schopen se pustit do vícehlasých skladeb, než barevně sladí hlasy svých jednotlivých členů, ustálí se rytmicky, naučí se zpívat z notového zápisu, zkrátka než je schopen předvést posluchačům podle svých možností přiměřeně kvalitní produkci.

Učitelka ZUŠ Chotěboř Marie Fišerová byla v roce 1993 aktivní sbormistryní Doubravanu. Není třeba se podivovat nad tím, že se jí z výše uvedených důvodů do založení a vedení dalšího sboru, tentokráte dětského, příliš nechtělo. Naštěstí tehdy učila poměrně početnou skupinku žáků v oddělení sólového zpěvu, kteří přišli s nápadem založit svůj vlastní pěvecký soubor. Paní učitelka se jen tak na zkoušku nového tělesa ujala a že to bylo rozhodnutí navýsost správné, potvrzuje jeho téměř desetiletá činnost.

Jedním z úplně prvních počinů členů sboru bylo, jak už to v takových případech bývá, hledání názvu. Určitě je řada činností pro začátek mnohem důležitějších, než pojmenování nového zpěváckého společenství, potřeba identity je však vrozená i dětem v pěveckých sborech. Vybrat správný a netradiční název mnohdy není jednoduché, zvlášť, když v okolí již existuje například Rolnička, Kvíteček, Kvítek, Doubravan, Doubraváček …. Tak se v čísi přemýšlivé hlavě zrodil “Motýlek” a kromě názvu bylo vymyšleno když ne přímo logo, tak alespoň symbol a navíc i součást souborového úboru – puntíkovaný motýlek.

První vystoupení na sebe nedalo dlouho čekat. Dětský pěvecký sbor (DPS) Motýlek poprvé vystoupil před veřejností na jednom z koncertů souborů ZUŠ, v květnu 1993. Na fotografii z tohoto období najde čtenář mnoho malých dívenek, které jsou dnes již ve věku maturujících slečen. Ještě velice nedávno, když jim to čas dovolil, si s Motýlkem rády zazpívaly. DPS Motýlek je totiž hudební soubor, kde se každý cítí hezky, kde je snaha dělat poctivě dobrou muziku a kam každý z členů chodí dobrovolně a rád. Je to výborná parta se kterou se dá kromě zpívání absolvovat i spousta hezkých zážitků.

FOTO Č. 1: DPS Motýlek před svým prvním vystoupením. 27.května 1993.

(Foto bude doplněno později)

K prvnímu vystoupení většího rozsahu se Motýlek propracoval o rok později, kdy účinkoval v koncertním sále ZUŠ 24.května 1994 na společném vystoupení s tanečním oborem této chotěbořské školy.

Dalším větším vystoupením, tentokrát spolu se žáky a žákyněmi literárně dramatického oboru paní učitelky Hany Včelové, bylo přivítání vánočního času v komponovaném pořadu z říkadel, koled a další vánoční muziky v prosinci 1994. Pravidelné vánoční koncerty zůstaly pro Motýlek tradicí.

FOTO č. 2: Vánoční koncert s LDO, sál ZUŠ, 20.12.1994

(Foto bude doplněno později)

DPS navázal během své činnosti spolupráci s dalšími místními i vzdálenějšími hudebními soubory. Velice podnětné bylo setkání dětských pěveckých sborů v dubnu 1995 ve Ždírci nad Doubravou, které zorganizovala paní učitelka Milada Růčková, tehdejší sbormystrině ždíreckého DPS Rolnička. S tímto sborem bylo později provedeno i několik vánočních koncertů. Ve Ždírci si “Motýlci” porovnali své výkony spolu se sbory z dalších míst i později, v roce 1996 (Štoky – vedoucí A.Dobiášová, Krucemburk – vedoucí M.Rejšková, Ústí nad Orlicí – vedoucí J.Novotný a DPS Cantica ze Světlé nad Sázavou).

Společné účinkování se smíšeným pěveckým sborem Doubravan mělo osobité kouzlo. Proběhlo na několika koncertech v chotěbořském chrámu sv. Jakuba a při koncertním vystoupení na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Spolupráce byla pro oba sbory přínosem a zajímavým generačním setkáním.

V roce 1996 pokračovala spolupráce Motýlku s dětským pěveckým sborem z moravských Rakvic (sbormistr Václav Peša), která vyvrcholila pozváním tohoto sboru do Chotěboře.

V tomto roce se však v rámci další spolupráce zrodilo i velké přátelství mezi Motýlkem a sympatickým dětským folklórní souborem Jurášek z Rožnova pod Radhoštěm ( vedoucí Jaroslav Válek ). Od té doby po dnes se vždy dvakrát do roka konají společná výměnná vystoupení obou souborů v Chotěboři i Rožnově.

Se souborem Jurášek absolvoval DPS Motýlek i velice hezký a úspěšný zájezd do Leverkusenu ve Spolkové republice Německo v roce 1998 spojený s návštěvou Kolína nad Rýnem. Cestu sponzorovali Chotěbořští podnikatelé, firmy a instituce, kterým Motýlci prostřednictvím tisku upřímně poděkovali.

FOTO č. 3: Motýlci před prohlídkou chrámu v Kolíně nad Rýnem, květen 1998.

(Foto bude doplněno později)

Pro každý kolektiv je důležité vnitřní přátelství mezi jednotlivými členy, pocit sounáležitosti a smysl pro vzájemnou spolupráci. Tyto vlastnosti se úspěšně utužují při společných pracovních soustředěních a jsou důležité pro vzrůst úrovně souboru. Pro DPS Motýlek se stalo pravidlem každoroční soustředění v Krkonoších. Při těchto akcích se nejenom zažije hodně legrace a hezkých chvilek, ale odvede se i kus práce při nácvicích nového repertoáru. Bohužel, z čistě finančních důvodů se Motýlci v poslední době museli těchto soustředění vzdát.

FOTO č. 4: Soustředění na horské chatě v Krkonoších, srpen 1997.

 (Foto bude doplněno později)

Pravidelnou populární a stále zdokonalovanou akcí je již po několik let hudební festival Lomnické hudební jaro konané každoročně v Lomnici nad Popelkou. Z původní přehlídky se stává zvolna soutěž, které se DPS Motýlek pravidelně zúčastňuje a ještě nikdy se nestalo, aby se vrátil domů bez ocenění. Lomnická přehlídka se vyznačuje mimo jiné i tím, že zde každoročně vystupuje rekordní počet účinkujících. Během dvou dnů se vystřídá v různých kategoriích více než tisíc dětí. Z těch potom nejlepší účinkují na nedělním galakoncertu v místním divadle. Nádhernou atmosféru plného lomnického divadla měl Motýlek možnost si vychutnat na jevišti již dvakrát. Letos to snad bude i potřetí.

Pěvecký sbor se těžko obejde bez dobrého klavírního doprovodu. DPS Motýlek potkává v tomto ohledu štěstí, vždy měl k dispozici velice dobré klavíristy. U klavíru se za dob trvání souboru vystřídali například dodnes se souborem spolupracující Jirka Císař, dříve pak Jarmila Součková a Hana Doležalová. Zajímavým přínosem se stala moderátorská činnost Aleše Bílka a Ilony Kirchnerové, kteří sboru mnohokrát zpestřili vystoupení vtipně voleným průvodním slovem.

V současné době tvoří dětský pěvecký sbor tito členové:

Marie Fišerová – sbormistryně a vedoucí souboru, učitelka ZUŠ Chotěboř,

Členové sboru: Bělohlávková Nela, Dundáčková Andrea, Havlíčková Kristýna, Haubertová Lenka, Hospodková Olga, Jandová Kateřina, Kavalírová Jana, Knobová Klára, Kocúrová Maglena, Košťálová Veronika, Ledvinková Iva, Ledvinková Marie, Medová Michaela, Niklová Gabriela, Neuvirtová Zuzana, Pokorný Pavel, Ryšavá Michaela, Stará Ludmila, Stará Zuzana, Strouhalová Martina, Šidláková Kristýna, Uchytilová Olga, Urbánková Veronika, Venclová Klára, Veselá Tereza, Vítková Hana.

FOTO č. 5: Jedno z chotěbořských vystoupení, květen 1999

(Foto bude doplněno později)

Za dobu své činnosti se stal DPS Motýlek neodmyslitelnou součástí chotěbořské základní umělecké školy. V současné době je též členem sdružení YMCA Brno.

Po dobu své nedlouhé působnosti jím prošla řada žáků Chotěbořské ZUŠ, ale i jiných zájemců. Každý, kdo si chce dobře zazpívat a má chuť do pravidelných zkoušek, vlastní dostatečnou špetku talentu a píle, je v tomto sboru vítán.

V příštím, již posledním, pokračování toho seriálu k 50.výročí založení ZUŠ Chotěboř se budeme moci seznámit s činností Dechového orchestru mladých.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet