harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)


*

 

Ze života psa Harryho
Jak se stříhá bobtail, jak dal Harry svým pánům první vlnu na svetr a další zážitky

Harryho Virtuální Pelíšek

Harryho Album

Na všech čtyřech
aneb Kousky naší Bekky

Rubriku psích vylomenin vede Mirek Stehno

Průvodce po chotěbořských hospůdkách a osvěžovnách
Jaroslav Hašek: Zrádce národa v Chotěboři
Znáte slavnou povídku?

 

 

Česká pojišťovna neseriózně

Autor: Pavel Palán Vydáno: 01.07.2001
Odkazy k článku:
pod článkem najdete vyjádření tiskového mluvčího České pojišťovny

Mail pro Harryho

    Harry, chtěl bych se Tě něco zeptat:

     už se ti někdy stalo, že jsi si koupil např radio, a když jsi ho přinesl domů, tak by k Tobě přišel po půl roce prodejce a oznámil Ti, že radia mezi tím tím podražila a že tedy musíš ještě připlatit nepozději  řekněme do měsíce? Nestalo co. Mně ale ano.

    Přišel mi přípis od České pojišťovny, kde mám uzavřenu od loňského srpna na rok smlouvu o povinném ručení, že musím doplatit pojistné. Protože údajně letos došlo ke zvýšení ceny minimálního pojistného a někdo po nich žádá, aby požadovali na svých zákaznících doplatek.

    Nepřipadá Vám to pobuřující ? Mně tedy ano. Považuji uzavřenou smlouvu za závaznou  a nevím, že by obsahovala odstavec o příplatcích. Pokud ano, tak se pojišťovně omlouvám. Ale i tak je to k zamyšlení. 

    Považoval bych  od seriozní firmy za normální, že tento doplatek uhradí na svůj úkor a nedovolí si obtěžovat zákazníka, od kterého vyžaduje vždy důsledně včasné zaplacení. Že o kvalifikaci zaměstnanců a hlavně manažerů této firmy si myslím své je nasnadě - vždyť pracují v nejlépe placeném oboru. Já bych to viděl např.  uzavíráním smlouvy jen na kalendářní rok apod. Ale to snad měli lépe vědět oni, než já. Pokud situace odpovídá tomu jak se mi jeví, myslíš si, že má takováto pojišťovna nárok na naši důvěru k poskytování takovéto služby, byť je sebevětší ?

    Dobrý co? To není k pláči, to je k smíchu  :o))).

Takže hodně zdraví Tobě a dobrý mok páníčkovi.     

Pavel Palán,
p.palan@worldonline.cz

 

Přinášíme vyjádření tiskového mluvčího České pojišťovny:

Vážený pane Paláne a milý Harry,

rád bych zareagoval na Váš postesk nad doplatkem povinného ručení, uveřejněný v Chotěbořském Courieru dne 1.7.  Může Vám sice připadat zvláštní, že pojišťovna tento doplatek účtuje, vězte však prosím, že to v žádném případě není libovůle České pojišťovny, ale povinnost, kterou musí splnit všechny pojišťovny, které povinné ručení provozují.

Jestliže smlouva o povinném ručení byla uzavřena v průběhu roku 2000 a je účinná i pro část roku 2001, pro nějž byly stanoveny vyšší minimální sazby než pro rok 2000, jsou totiž všechny pojišťovny povinny, podle závazného pokynu České kanceláře pojistitelů, povinny doúčtovat klientům rozdíl mezi pojistným, dohodnutým pro pojistné smlouvy uzavřené v roce 2000, a minimálním pojistným platným pro rok 2001. Sazby minimálního pojistného, vyhlášené ČKP (ČKP je ze zákona jediným subjektem oprávněným stanovit minimální pojistné) na rok 2001, platí totiž pro období od 1.1. 2001 do 31.12. 2001 bez ohledu na datum uzavření pojistné smlouvy, datum počátku pojištění či běh pojistných období. Výše doplatku odpovídá době, po kterou je smlouva účinná v roce 2001.

Uvedený postup odpovídá ustanovení § 3 odst. 6 zák. č. 168/1999 Sb. a je též plně v souladu se stanoviskem Ministerstva financí - Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění. V něm se kromě jiného uvádí, že v daném případě nejde o změnu pojistné smlouvy, navrhovanou některou ze smluvních stran, ale o změnu, vycházející z regulačních ustanovení zákona č. 168/1999 Sb.. Jak uvádí MF, nelze v tomto konkrétním případě použít ustanovení o změně pojistné smlouvy. Pokud by pojišťovny doúčtování pojistného neprovedly, mohlo by to být považováno za nedodržení právního předpisu. Ze stejných důvodů nemohou pojišťovny uhradit doplatek ze svého, jak navrhoval pan Palán, protože tím by se pojistné ocitlo pod hranicí minimálního pojistného, což zákon nepřipouští.

Michal Urban , tiskový mluvčí ČP

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz