Kruh přátel hudby při Spolku pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři

Abonentní koncertní sezóna 2000/2001

Začátek každého koncertu v 19.30 h, vždy v sále Základní umělecké školy v Chotěboři. Cena vstupenek je 45 Kč a 30 Kč (pro děti, studenty a důchodce). Cena abonentních vstupenek je 270 Kč a 150 Kč. Abonentní vstupenky se prodávají na prvním koncertě. Jednotlivé vstupenky pak před každým koncertem. Žáci ZUŠ mají vstup zdarma.

21.09.2000 Antonín Dvořák a jeho žáci v klasické operetě
Zora Jehličková a Lubomír Havlák - zpěv
Irena Havláková - klavír
12.10.2000 Instrumental Tandem
Libor Janeček - kytara
Petr Zámečník - akordeon
16.11.2000 Koncert Ivana Štrause
Ivan Štraus - housle
Halka Klánská - klavír
7.12.2000 Nesem Vám noviny
předvánoční koncert souboru Kantoři
18.01.2000 Klavírní recitál Miroslava Sekery
Miroslav Sekera - klavír
8.02.2000 Koncert Jana Adamuse
Jan Adamus - hoboj
Květa Novotná - klavír
15.03.2000 Koncert Smetanova tria
Helena Soukupová - housle
Jan Páleníček - violoncello
Jitka Čechová - klavír


Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera
* Zpět na stránku CHnet