Doprava do denního stacionáře a škol v Chotěboři bude pokračovat

Nadační fond ČTYŘLÍSTEK informuje
o loajalitě spoluobčanů se zdravotně postiženou mládeží
Předseda Senátu Parlamentu ČR pan Petr Pithart doplnil konto sbírky na 290 618,-

25. června 2001 se bude křtít minibus volkswagen ze Švýcarska - zveme všechny dárce


Zdeněk Havlíček,
havlicek@tenez.cz
Foto: Chotěbořský Courier Harry


Potom, co původní minibus Š 1203 z roku 1973 vypověděl službu, požádal ČTYŘLÍSTEK s podporou redakce Chotěbořského Couriera v lednu 2001 veřejnost o pomoc při zajištění jiného vozidla.

Svozovou službu poskytuje ČTYŘLÍSTEK 7 let bezplatně, náklady jsou hrazeny z finančních darů firem, institucí a soukromých osob převážně z Chotěboře a okolí.. Že doprava zdravotně postižených dětí nezávisle na možnostech jejich rodin je pro ně významnou podporou, ukazují zkušenosti nejen regionální. Umožňuje dětem zvýšit hodnotu jejich života účastí na společenském životě, integraci mezi zdravou populaci ve školách, navštěvováním kulturních akcí atd.

Výsledek naší výzvy veřejnosti se dostavil během pěti měsíců. Tři volkswageny WV 2 původem ze Švýcarska jsou zde. Proč jsou tři výplývá z pokračování tohoto článku. Co umožnilo jejich pořízení? Byla to částka 266 618,-Kč věnovaná chotěbořskými firmami, institucemi, soukromými osobami a významná podpora předsedy Senátu Parlamentu ČR pana Petra Pitharta.

V době, kdy zástupce ČTYŘLÍSTKu požádal pana předsedu Senátu o pomoc při zajištění jiného vozidla, nevěděl, že jej o podporu ve stejné věci žádal i nadační fond OTEVŘENO z Havlíčkova Brodu podporující rovněž zdravotně postižené děti. Ukázalo se, že pan Pithart problematiku života zdravotně postižených lidí zná a není mu lhostejná. Nezůstal pouze u slov podpory. Významným způsobem přispěl k získání třech vozidel pro oba nadační fondy - třetí vozidlo je na náhradní díly. Ve spolupráci s honorárním konsulem České republiky ve Švýcarsku panem Hanušem Holzerem zajistil výhodný nákup vozidel a oba pánové přispěli dohromady finanční částkou 50 tisíc Kč pro oba nadační fondy. Po vzájemné dohodě zástupců fondů a pana předsedy připadlo ČTYŘLÍSTKu z jejich daru 24 000,-Kč.

autoct1.jpg (22979 bytes)

Všem, kdo pomohli těm méně šťastným spoluobčanům a přispěli penězi i prací na auto, ještě jednou děkujeme a zveme všechny do stacionáře v Chotěboři. V pondělí 25.6.2001 v 16:00 hodin zde bude malá slavnost předání minibusu do služeb zdravotně postiženým dětem a mládeži. Účast potvrdil předseda Senátu Parlamentu ČR pan Petr Pithart a honorární konsul České republiky ve Švýcarsku Hanuš Holzer.

autoct2.jpg (20915 bytes)

Zvláštní poděkování chceme vyslovit firmě CAMONA spol.s.r.o. Chotěboř, která věnovala první a největší finanční příspěvek a veřejně podpořila celou akci, studentům a zaměstnancům VOŠ a OA Chotěboř za jejich finanční příspěvek a obrovské nasazení při získávání příspěvků od dalších dárců, a redakci internetových novin “Chotěbořský Courier Harry” za mediální i finanční podporu (seznam dárců včetně věnovaných obnosů tak jak postupně přispívali najdete zde).

autoct3.jpg (26868 bytes)

Jmenný seznam přispěvatelů do sbírky na auto :

CAMONA spol.s.r.o. Chotěboř, Ing. Richard Sequens - rodák z Chotěboře, předseda Senátu Parlamentu ČR pan Petr Pithart a honorární konsul České republiky ve Švýcarsku Hanuš Holzer, studenti a zaměstnanci - VOŠ a OA Chotěboř, TENEZ a.s. Chotěboř, Město Chotěboř, Pavel Halama – Panský dům Chotěboř, OMA, s.r.o. Maleč, Jiří Voldán Chotěboř, Ing. Roman Juránek Chotěboř – AZ PARKET, ROBOTERM spol. s.r.o. Chotěboř, Ing.Miroslav Maša Chotěboř, INCO spol.s.r.o. Chotěboř, Chotěbořské strojírny Služby, a.s., ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Zdeněk Karaba – KABA SPORT Chotěboř, Jarmila Kapitánová, Ing.Zdeněk Havlíček, Hana Dočkalová, Bohumila Pešková Klouzovy, Ing. Hana Chrbolková Chotěboř, chotěbořský spolek BERLA, redakce internetových novin “Chotěbořský courier Harry”, Stanislav Pavlíček Chotěboř, Pavel Bláha, Pátkovi Chotěboř, Palánovi Chotěboř, Olin a Slávka Tichých Chotěboř, Obecní úřad Jílem, MUDr. Lenka Josková Chotěboř, Milan Brabec Chotěboř, Martin Kopecký s rodinou Chotěboř, Marie Houfková, Lada Mrázková Chotěboř, Jiří Pavlásek Chotěboř, Jiří Mifka senior Chotěboř, Jiří Benák Chotěboř, Ing.Jiří a Ilona Uttendorfských Chotěboř, Václav Pravda - rodák z Chotěboře, Ing. Renata Kosárová Chotěboř, Ing. Jiří Císař Chotěboř, Ing.Eduard Neubauer Chotěboř, Blanka Medlíková, Bláhovi Chotěboř, Alena Ondráčková, Jana Štindlová Chotěboř, Mgr.Michal Jakeš Chotěboř, Zdeňka Havlíčková Chotěboř, Vít Havlík s rodinou Chotěboř, Svatka Klementová Chotěboř, členové sportovní komise při MěÚ Chotěboř, Pavel Štětina Chotěboř, Milan Stránský Chotěboř, Milan Milichovský Chotěboř, Lenka Karlíková Chotěboř, Karel Farský s rodinou Chotěboř, Ing. Tomáš Zvolánek Chotěboř, František Dočekal Chotěboř, Fikarovi, Andrea Novotná, Zdeňka Žemličková Chotěboř, Martina Loudková, Petr Klement Chotěboř, Pavel Řádek Chotěboř, manželé Terazovi Chotěboř, Hana Kolková Chotěboř, Jan Sviták Chotěboř, Petr Šídlo Chotěboř

Za správní radu nadačního fondu ČTYŘLÍSTEK

Ing. Zdeněk Havlíček, havlicek@tenez.cz

autoct4.jpg (27471 bytes)

Řidič Čtyřlístku Jiří Ondráček a Jiří Benák jsou spokojeni poté, co auta přivezli.

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku ChotěbořNet