Poděkování hasičů statečnému
Martinovi Dlouhému ze Svinného

Vyprostil dítě z hořící kolny bez ohledu na vlastní popálení


Jak jsme již dříve oznámili ve zvláštním článku, došlo 24.5. v obci Svinný, která je městskou částí Chotěboře, k tragické události, kdy chlapci hrající si v kolně plné balíků slámy zapálili oheň a jeden z nich tam zůstal. V nastalém požáru se statečně zachoval jedenadvacetiletý místní občan Martin Dlouhý. Poděkování mu píše ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru pplk. Jaroslav Nácovský:

Příčinou požáru bylo zapálení balíků se slámou uvnitř objektu. Zde, při hře šestiletého a osmiletého chlapce, došlo k zapálení ohně pomocí nalezeného zapalovače. Starší z chlapců již nestihl vyběhnout z poměrně malé kůlny a zůstal uvnitř objektu v ohnivé pasti. Před ohněm a kouřem vylezl chlapec po hromadě balíků do protilehlého rohu kůlny. V tu chvíli spatřil hořící objekt místní občan Martin Dlouhý, který okamžitě začal jednat.

Jelikož mu plameny nedovolily vstup do objektu dveřmi, oběhl kolnu a snažil se chlapce vyprostit tak, že vytrhával stěnu z druhé strany, což se mu nasazením značné fyzické síly podařilo. V tu chvíli se proti němu vyvalil hustý dým a silný žár. Přesto pokračoval ve své záchrannářské práci až do doby, kdy bezvládné chlapcovo tělíčko nalezl a vytáhl jej ven.

Vzápětí se Martin rozběhl zavolat rychlou zdravotnickou pomoc a navést ji na místo události. Až později si uvědomil, že při snaze nahmatat hocha v zakouřeném prostoru kolny utrpěl popáleniny pravé paže II. a III. stupně. Ovšem v tom čase již všichni žili nadějí, že lékaři zvítězí v boji o záchranu života chlapce popáleného na 70% těla. V průběhu druhého dne však přišla zpráva o prohře tohoto zápasu.

Přes tragický konec je potřeba vyzvednout statečný čin studenta Obchodní akademie v Jihlavě Martina Dlouhého. V době, kdy se lidé přestávají zajímat o vše co se jich bezprostředně netýká, dokázal, že ještě dnes žijí odvážní lidé, kteří s nasazením vlastního života jsou ochotni pomoci druhému.

Za duchapřítomné a odvážné jednání při záchraně lidského života vyslovuje Martinu Dlouhému Hasičský záchranný sbor Jihlavského kraje, územní odbor Havlíčkův Brod, upřímné poděkování.

Pplk. Jaroslav Nácovský, ředitel územního odboru Havlíčkův Brod,
Hasičský záchranný sbor Jihlavského kraje.

Harryho pozn.: K poděkování za statečnost se připojuje i naše redakce a doufáme, že orgány města Chotěboř najdou vhodnou formu ocenění tohoto činu a že se o něm dozví i škola, na níž Martin Dlouhý studuje.

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku ChotěbořNet