srpen
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének: 
1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5 a 6/2003 | 7/2003

Kdo má sekat trávu?
*

"V létě mám chuť přejmenovat Městský úřad na Úřad pro sekání trávy," stěžuje si s humorem místostarosta Milan Linhart. Podle jeho názoru, například na Moravě si každý občan okolí svého domku hledí a nikdo by nevolal starostovi, aby mu přišel kolem obydlí posekat trávu nebo uklidit. Dříve se především obyvatelé místních částí Chotěboře doslova prali o to, kdo si bude moci vysekat veškerou trávu narostlou na městském pozemku. Dnes je zcela opačná situace a často tito obyvatelé telefonují přímo na městský úřad a dožadují se pracovníků technických služeb kteří by měli přijet s technikou a trávu posekat. "Přitom některé z těchto pozemků jsou tak špatně položené a přístupné, že je nelze za pomoci mechanizace vůbec posekat," vysvětlil místostarosta. Dalším problémem jsou pozemky, které patřily dnes již zrušenému Okresnímu úřadu. Současný Úřad pro zastupování státu který je převzal, nemá příslušnou techniku a pro městské úřady by bylo finančně náročné i problematické udržovat cizí pozemky.

Město osmnáctibytovku postaví
*

Městu se podařilo získat státní dotaci na stavbu domu s 18 byty v Severní ulici. Stavbu schválili i hygienici a následovat bude takzvané územní řízení, jehož součástí budou i možné připomínky ze strany občanů. Někteří obyvatelé města proti výstavbě domu už dnes protestují. Nejsou spokojeni s výškou objektu, ale především s faktem, že v těsném sousedství domu žije velmi početná komunita sociálně nepřizpůsobivých osob. Jejich hlučné chování je terčem stížností, občas musí zasahovat i strážníci městské policie. Jak oznámil místostarosta Milan Linhart, město se stavbou domu v Severní ulici počítá. "Systém státních dotací končí a není jisté zda by se nám ji ještě někdy podařilo získat. Státní dotace na stavbu bytových domů se také přísně určují na číslo dané parcely. Na městském úřadě se shromáždilo již více než 400 žádostí o byt, některé jsou velmi akutní. Město vyšlo stížnostem občanů v maximální možné míře vstříc. Omezilo výšku budovy přitom počet bytů zůstává zachován. Ovšem vyřešit problém týkající se chování komunity sociálně nepřizpůsobivých osob není v silách města, současné zákony České republiky neumožňují proti těmto osobám nějak výrazně zasáhnout."

Úpravy na radnici skončí 25. srpna
*

Do konce srpna musejí obyvatelé i úředníci Chotěboře počítat s tím, že na městském úřadě budou přeskakovat pracující dělníky a poslouchat zvuky kladiva a vrtačky. Vedení města totiž nechalo vyspravit chodby a vstupní vestibul úřadu. „Tento úřad zdaleka nepatřil k těm reprezentativním, chceme jej proto vylepšit, aby byl důstojný,“ zdůvodnil stavební akci starosta Tomáš Škaryd. Asi jeden milion korun nemuseli radní brát z městské kasy, využili totiž peníze ze státní dotace určené na reformu veřejné správy. Podle starosty by práce měly skončit do 25. srpna, běží už tři týdny. „Je potřeba upravit stěny, vyměnit dlažbu a staré dveře. Využili jsme toho, že mnozí úředníci jsou na dovolených. Navíc o prázdninách chodí na úřad i méně klientů,“ uvedl starosta. Někteří úředníci se načas museli přestěhovat do jiných kanceláří, koneckonců i starosta dočasně úřaduje v kanceláři tajemníka. Cedule na dveřích upozorňují lidi, kde svou záležitost vyřídí a jak se za úředníky dostanou. „Zatím jsme neměli žádnou stížnost, musíme to ale ještě vydržet,“ dodal Škaryd.

Starosta s místostarostou navštívili sportovní areál
*

V pondělí 4.8. navštívili starosta a místostarosta Jiřetín pod Jedlovou, kde mají sportovní areál, jaký by rádo vedení města vidělo i v Chotěboři. Místostarosta Milan Linhart nám k záměru vybudovat takový areál sdělil:

"Myšlenka vybudovat na místě současného sportoviště všestranně vybavený sportovní areál není nová, nový je ale způsob, jak toho chceme dosáhnout. Nabízí se získání dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, ale ty vyžadují, aby pozemky, kterých se to týká, byly v majetku obce. Při přípravě projektu proběhlo jednání se zástupci fotbalového klubu a tělovýchovné jednoty, které tu mají své požadavky i majetkové podíly. Město samo by na podobný projekt peníze nemělo, protože je takříkajíc spolknou další nutné investice - příprava pozemků na bytovou výstavbu, opravy a rekonstrukce komunikací, průmyslová zóna, která má do Chotěboře přilákat zájemce o místo pro podnikání a další zamýšlené akce. Vytvoření areálu pro široké spektrum sportů, pro které se území mezi zimním stadiónem a atletickým stadiónem přímo nabízí, je velmi nákladná záležitost. Bylo by dobré rekonstruovat atletickou dráhu, přidat zařízení pro technické sporty, jako například doskočiště a vržiště. Bylo by potřeba zrušit škvárové hřiště a vybudovat travnaté tréninkové a mlatové hřiště. Jako další doplňková se nabízejí hřiště na beachvolejbal, minigolf, softbal a házenou nebo i třeba horolezecká stěna a u-rampa na skateboard. Je to ale běh na dlouhou trať a ani získání evropských peněz není jednoduché. Pro strukturální fondy Evropské unie jsou totiž nejmenšími příjemci dotací tzv. Nuts, územní jednotky o nejméně jednom miliónu obyvatel. A to Vysočina splňuje pouze ve spojení s Jihomoravským krajem. Takže především půjde o licitaci mezi oběma celky."

Náměstí je v novém
*

Úpravy chotěbořského náměstí finišují. Podle informací Radka Břízy z odboru výstavby a investic města Městského úřadu rekonstrukce započatá 9. června bude brzo hotova. Celkové náklady dosáhnou 680 tisíc Kč. Rekonstrukce proběhla v několika fázích. Nejprve byli požádáni majitelé domů, aby si nechali udělat nové přípojky inženýrských sítí. Zároveň autobusová firma Connex odstranila staré zábradlí u autobusových zastávek a zabudovala nové stojany s jízdními řády. Technické služby nahradily staré odpadkové koše novými, z litiny. Na ohrožených místech u přechodů bylo pro bezpečnost chodců zabudováno nové řetězové zábradlí. Dvě strany náměstí, západní a jižní dostaly nově vydlážděné chodníky od firmy UN Stav Chotěboř. V některých místech náměstí byla osázena nová zeleň, která je dočasně chráněna nízkým pletivem před poškozením. Celá rekonstrukce by měla skončit do 10. srpna. Na snímcích níže je západní a poté jižní strana náměstí. Další snímky z náměstí zde přineseme později.

namestizap.JPG (207848 bytes)

namestijih.JPG (168580 bytes)

V rozích náměstí jsou řetězová zábradlí se sloupky, zde na snímku ještě řetěz chybí. Povšimněte si také na obou snímcích, že na přechodech jsou chodníky upraveny bezbariérově.
Foto výše: Harryho pán
*

Nezapomeňte na Anketu!
Zatím vede Letní koupaliště
Milan Linhart, místostarosta
*

Nezapomeňte na anketu "Co by se mělo v Chotěboři stavět?", která vyšla v posledním ECHU a zde v Radničním okénku ji najdete níže.

Zatím se vrátilo pouze 30 anketních lístků, z toho asi pět internetových. Při nákladu ECHA 1800 výtisků je to dost málo! Výsledky ankety budou seriózně posouzeny a odborná agentura je vezme v úvahu při sepisování strategie rozvoje města do roku 2010. Ta strategie je nutná pro získávání dotací z EU.

Zatím suverénně vede letní koupaliště, o které je asi 3x větší zájem než o krytý bazén. Na druhém místě za koupáním se objevují zařízení pro seniory, a to jak domov důchodců tak denní stacionář pro nemocné a nemohoucí. Třetí příčku zatím obsazuje přeložka hlavní silnice mimo náměstí a stavby na ni navazující, například autobusové nádraží. Dost často se objevuje i konkrétní ulice či chodník, podle toho, kdo kde bydlí. Odhadujeme, že k plné spokojenosti občanů se stavem místních komunikací by bylo zapotřebí investovat kolem 200 milionů korun, takže je jasné, že na všechny ulice se hned nedostane.

Některé věci však budeme muset řešit přednostně, i když jim občané tak velkou váhu nepřikládají. Je to například skládka odpadů nebo havarijní stav střechy na školní jídelně a staré radnici, ale výhledovně i vystěhování muzea ze zámku. Jiné navrhované věci zase řešit nemůžeme. Výtah na poliklinice by určitě byl užitečný, ale tato budova není majetkem města. Stejně tak nemůžeme zbořit ošklivé domy v ulici Palackého a Riegrova, protože někomu patří.

Přesto využijte příležitosti a do 5.září se v anketě vyjádřete! Ovlivníte tím výstavbu v Chotěboři minimálně na dalších 6 let dopředu.

Anketa: Co by se mělo v Chotěboři stavět?
*

Je to k nevíře, ale po prázdninách se už opět bude připravovat rozpočet na příští rok. Až vyjde další Echo, budou práce na novém rozpočtu v plném proudu. Zdá se, že Chotěboř je ve výstavbě poněkud pozadu za některými jinými městy a všichni si přejeme, abychom ta ostatní města začali dohánět. Snažíme se získat různé dotace, ale na všechno peníze nejsou a nebudou. Na něco se nedostane ani za deset let, a to ani kdyby nás kraj, stát nebo EU zahrnuly mimořádnými příspěvky. Chceme proto dát čtenářům šanci, aby se vyjádřili, čemu dávají přednost. Je však třeba volit opravdu uvážlivě.

Částka, kterou můžeme ročně proinvestovat z běžných příjmů, se pohybuje kolem pouhých 25 milionů. Všechno ostatní jde na běžný provoz a údržbu města, škol, kulturních či sportovních zařízení, apod. Je docela pravděpodobné, že již příští rok budeme muset od kraje převzít provozování základní umělecké školy, speciální školy nebo kulturního domu Junior. To nám zase nějaký milion na investice odkrojí. Rádi bychom trochu více přispěli na činnost nejrůznějším spolkům, sportovcům či umělcům, církvím, nadacím i neziskovým organizacím ve sféře sociálních služeb. Právě v té sociální oblasti máme stále velký dluh vůči našim občanům a dá se očekávat, že různé problémy budou spíše přibývat. Největší dluh však má město vůči svým místním částem, tedy Bílku, Příjemkám, Střížovu, Počátkám, Dobkovu, Svinnému, Rankovu a Klouzovům. Nemůžeme proto všechno prostavět jenom přímo ve městě. Díky státním dotacím se letos dokončuje rekonstrukce městského úřadu a získali jsme i mnohé modernější vybavení, ale úplně usnout nemůžeme. Jedná se hlavně o průběžné investice do programového vybavení, digitalizaci map ulic a sítí a hlavně nového územního plánu.

Kupodivu největší investice by byly potřeba tam, kde to není skoro vůbec vidět. Ve špatném stavu je například kanalizační síť ve městě i některé části vodovodního řádu. Poměrně rychle se nám plní skládka na Lapíkově, je zapotřebí peněz na rekultivace i na otevření další etapy. Do odpadového hospodářství ale patří i problém nebezpečných odpadů nebo sběr papíru a plastů. Když si v Ledči nad Sázavou nechali odborně posoudit stav chodníků a místních komunikací, s hrůzou zjistili, že by do nich potřebovali proinvestovat kolem 150 milionů, přičemž jeden jejich roční rozpočet nedosahuje ani sta milionů! I my si chceme stav komunikací zmapovat a obáváme se, že dojdeme k částce ještě vyšší. Letos jsme však na veškeré chodníky a komunikace nemohli vyčlenit ani 2 miliony, což je zhruba jedna setina skutečné potřeby. A to do této sumy nepočítáme komunikace v osmi místních částech, veřejné osvětlení a dopravní značky! Samostatným problémem, ale velmi náročným na finance, jsou protizáplavová opatření. Snad vlivem globálního oteplování nebo v rámci nějakého dlouhodobého cyklu přibývá prudkých bouřek, průtrží mračen a podobných nepříjemností, které v celé nahotě odhalují lehkomyslné zásahy do krajiny provedené v minulých letech. Zdánlivě zbytečné a proto zlikvidované travnaté pásy, remízky, břehy, suché příkopy a podobně se dnes budou jen velmi obtížně obnovovat. Stále více našich občanů se proto nepříjemně často potkává s vodou a bahnem přímo ve svém příbytku, dochází ke zbytečným škodám na polích, zahradách, komunikacích, ale i na samotných rybnících. Neškodí nám však jen přírodní živly, ale i samotní lidé. S rostoucí nekázní, kriminalitou a nebezpečím drog se stále naléhavěji ukazuje potřeba bezpečnostního kamerového systému, opět velmi nákladná záležitost. Městský rozhlas je rovněž zastaralý a nepokrývá celou Chotěboř, je proto na čase, aby byl nahrazen rozhlasem bezdrátovým, jaký mají například ve Vilémově.

Zdravá, fungující rodina potřebuje hlavně dvě věci: důstojné bydlení a zdroj obživy. To pro město znamená investovat co nejvíce do bytové výstavby, infrastruktury a do přípravy průmyslové zóny. Velkým problémem je, že v Evropě není státem ani obcemi podporována bytová výstavba, vše běží na komerční bázi, a proto budou již v nejbližší budoucnosti přidělovány dotace pouze na různé typy sociálních bytů. V Chotěboři je více než 400 nevyřízených žádostí o byt. Kromě toho zde chybí domov důchodců, kapacita domu s pečovatelskou službou je nedostatečná a stále více občanů požaduje alespoň zřízení denního stacionáře pro ty nejstarší a nemocné, protože jejich nejbližší se o ně z obavy ze ztráty zaměstnání nemohou celodenně starat. Nechceme, aby nám občané a podnikatelé utíkali do okolních měst a obcí, proto pro ně musíme také něco udělat. Obrovský otazník se vznáší nad budoucím využitím vojenského areálu na Bílku. V dnešní době také sílí snahy o integraci postižených lidí do společnosti, postižené děti stále častěji navštěvují normální školu. Alespoň jedna základní škola by proto měla mít vybudovaný bezbariérový přístup, hlavně však výtah.

Čtenáři již tuší, že na výstavbu, ale hlavně na provoz krytého bazénu peníze jen tak nebudou a vzhledem ke stále přísnějším hygienickým předpisům by byl velký problém i s venkovním koupalištěm. To však neznamená, že bychom neměli nic investovat do dalšího rozvoje sportu či kultury ve městě. Naopak, velmi aktuální je rekonstrukce a dobudování areálu letních sportů, rekonstrukce staré radnice, přístavba kina a bude se muset vyřešit i problém s umístěním muzea. Chceme-li dostat do města více peněz, musíme účinněji podporovat i turistický ruch. Přeložka hlavní silnice mimo náměstí by zase otevřela cestu pro řadu užitečných změn: vybudování autobusového nádraží a odstavného parkoviště pro kamiony i osobní automobily přímo v centru města, zklidnění náměstí, rozšíření chodníků s možností předzahrádek u restaurací, pěší zónu v centru, ale objevily by se i nové atraktivní pozemky na kraji města pro další průmyslovou zónu. Různých námětů by jistě bylo ještě mnohem více než těch 42 nabídnutých do ankety. Proto je poslední políčko volné, aby se tam dalo dopsat něco dalšího.

Vyplněnou anketu odevzdejte nejpozději do 5. září, abychom mohli v příštím čísle zveřejnit výsledky. Odpovědi zasílejte do redakce Echa na Městský úřad v Chotěboři, Trčků z Lípy 69 nebo zaneste osobně na podatelnu nebo použijte e-mail. Na obálku pište “Anketa Echo”. Anketní lístek si můžete přečíst a vytisknout zde nebo jej najdete v Chotěbořském Echu č. 6.

Pokyny k vyplnění: Každý účastník ankety může rozdělit 10 bodů. Chcete-li něco výrazně podpořit, udělte všech 10 bodů jedné akci, na které vám nejvíce záleží. Nebo můžete podpořit dvě akce po pěti bodech, ale také třeba můžete dát té důležitější 7 bodů a té méně důležité body 3. Kombinací se dá vymyslet velmi mnoho, třeba 3+3+2+1+1 nebo 4+4+1+1 nebo 5 x 2, nikdy však nesmíte překročit deset bodů. Maximálně můžete podpořit 10 akcí, každou po 1 bodu. Na poslední řádek můžete napsat svůj vlastní nápad. Nezapomeňte mu také přidělit body (nejsou to body navíc, jsou zase z těch deseti).

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003