květen
červen
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének:  1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003

Speciální školu možná převede kraj na město
Bohumila Krčová, Právo - Vysočina, 27.06.2003
*

Kraj Vysočina uvažuje o převedení Speciální školy v Chotěboři ze svého majetku do majetku města. Pokud se tak stane, radnice ji chce ponechat dosavadnímu účelu, počítá však s jiným využitím prázdných prostor. Budova speciální školy s internátem byla zkolaudována teprve loni a stála 32 miliónů korun. Do jejího areálu patří ještě tzv. Rybova vila. "Město by získalo zařízení a spolu s ním tři velmi slušné nemovitosti," řekl Právu zástupce starosty města Milan Linhart "Pokud se tak stane, budeme uvažovat, jak je využít. I když se toho pan ředitel obává, nechceme školu zavřít. Ponecháme ji původnímu účelu, ale v prázdné Rybově vile bychom mohli například získat vyhovující depozitář muzea," prozradil Linhart současné úvahy. Speciální školu navštěvuje nyní šedesát dětí s různým stupněm postižení ze širšího regionu, dvacet devět z nich obývá internát. Linhart tvrdí, že dětí ubývá - některé se zařazují do běžných základních škol, jiné, s těžším postižením, navštěvují stacionáře. Pokud bude tento trend trvalý a město nemovitosti získá, radnice vzniklou situaci znovu posoudí.

Příspěvkové organizace zmizí
Bohumila Krčová, Právo - Vysočina, 19.06.2003
*

S přeměnou městských příspěvkových organizací na subjekty podle obchodního zákoníku souhlasili na svém posledním zasedání zastupitelé Chotěboře. Od 1. ledna příštího roku tak budou s městskými nemovitostmi hospodařit společnosti s ručením omezeným Technická a lesní správa Chotěboř a Tepelné a realitní služby. Důvodem přeměny byťáku, Technických služeb a Městské správy lesů je snaha o zpřehlednění finančních toků těchto organizací a obrana proti jejich postupnému daňovému znevýhodňování. "Normy Evropské unie vidí příspěvkové organizace jako subjekty, kde hrozí nebezpečí daňových úniků a nekalé konkurence," řekl Právu místostarosta Chotěboře Milan Linhart. "Proto jsme na radu auditorů zvolili jejich transformaci na organizace podle obchodního zákoníku." Město je přesvědčeno, že se docela dobře uživí i bez jeho podpory, protože už nyní provozují činnosti, na kterých vydělávají. Při svém hospodaření budou také moci uplatnit i odpis DPH, což teď není možné. "Představujeme si to tak," pokračoval Linhart, "že pro město budou tyto organizace vykonávat služby za úhradu nákladů a že zisk budou tvořit ze služeb určených jiným obcím, podnikům a soukromníkům." Zastupitelstvo předpokládá, že po změně organizační struktury začnou být také konečně ziskové městské lesy. Chotěboř jich vlastní více než 400 hektarů, ale jejich využívání do městské pokladny ještě nikdy žádné velké peníze nepřineslo. V Technických službách začaly změny již letos. Jednou z viditelných je to, že organizace likviduje po městě rozeseté plechové boudy na nářadí a stroje a opouští areál v centru města. Uvolněné pozemky budou využity městským úřadem, který tu hodlá vybudovat bezbariérový přístup do budovy a parkoviště pro návštěvníky a pracovníky úřadu. Technická a lesní správa Chotěboř, nyní ještě Technické služby, se stěhuje do areálu po uhelných skladech, kde si buduje technické zázemí a kanceláře.

Rada města při zasedání
*

V Snímek ze zasedání Rady města přináší nové Chotěbořské Echo. Aby to čtenářům Radničního okénka nebylo líto, přinášíme jej i my, v barevném provedení. Foto: ing. Jiří Fišera.

rada0306.jpg (207754 bytes)

Rada města zprava doleva:
Ing. Vladimír Jonáš (*1954), SNK Změna pro Chotěboř, Ing. František Tůma (*1958), bez polit. přísl., za ČSSD, Vít Heřmanský (*1954), SNK Změna pro Chotěboř, starosta města Ing. Tomáš Škaryd (*1968), bez polit. přísl., za ČSSD, místostarosta Ing. Milan Linhart (*1961), KDU-ČSL, Ing. Petr Gregor (*1967), bez polit. přísl., za KDU-ČSL, Ing. Karel Polívka (*1951), SNK Nezávislí Chotěbořska.

Anketa: Co by se mělo v Chotěboři stavět?
*

Je to k nevíře, ale po prázdninách se už opět bude připravovat rozpočet na příští rok. Až vyjde další Echo, budou práce na novém rozpočtu v plném proudu. Zdá se, že Chotěboř je ve výstavbě poněkud pozadu za některými jinými městy a všichni si přejeme, abychom ta ostatní města začali dohánět. Snažíme se získat různé dotace, ale na všechno peníze nejsou a nebudou. Na něco se nedostane ani za deset let, a to ani kdyby nás kraj, stát nebo EU zahrnuly mimořádnými příspěvky. Chceme proto dát čtenářům šanci, aby se vyjádřili, čemu dávají přednost. Je však třeba volit opravdu uvážlivě.

Částka, kterou můžeme ročně proinvestovat z běžných příjmů, se pohybuje kolem pouhých 25 milionů. Všechno ostatní jde na běžný provoz a údržbu města, škol, kulturních či sportovních zařízení, apod. Je docela pravděpodobné, že již příští rok budeme muset od kraje převzít provozování základní umělecké školy, speciální školy nebo kulturního domu Junior. To nám zase nějaký milion na investice odkrojí. Rádi bychom trochu více přispěli na činnost nejrůznějším spolkům, sportovcům či umělcům, církvím, nadacím i neziskovým organizacím ve sféře sociálních služeb. Právě v té sociální oblasti máme stále velký dluh vůči našim občanům a dá se očekávat, že různé problémy budou spíše přibývat. Největší dluh však má město vůči svým místním částem, tedy Bílku, Příjemkám, Střížovu, Počátkám, Dobkovu, Svinnému, Rankovu a Klouzovům. Nemůžeme proto všechno prostavět jenom přímo ve městě. Díky státním dotacím se letos dokončuje rekonstrukce městského úřadu a získali jsme i mnohé modernější vybavení, ale úplně usnout nemůžeme. Jedná se hlavně o průběžné investice do programového vybavení, digitalizaci map ulic a sítí a hlavně nového územního plánu.

Kupodivu největší investice by byly potřeba tam, kde to není skoro vůbec vidět. Ve špatném stavu je například kanalizační síť ve městě i některé části vodovodního řádu. Poměrně rychle se nám plní skládka na Lapíkově, je zapotřebí peněz na rekultivace i na otevření další etapy. Do odpadového hospodářství ale patří i problém nebezpečných odpadů nebo sběr papíru a plastů. Když si v Ledči nad Sázavou nechali odborně posoudit stav chodníků a místních komunikací, s hrůzou zjistili, že by do nich potřebovali proinvestovat kolem 150 milionů, přičemž jeden jejich roční rozpočet nedosahuje ani sta milionů! I my si chceme stav komunikací zmapovat a obáváme se, že dojdeme k částce ještě vyšší. Letos jsme však na veškeré chodníky a komunikace nemohli vyčlenit ani 2 miliony, což je zhruba jedna setina skutečné potřeby. A to do této sumy nepočítáme komunikace v osmi místních částech, veřejné osvětlení a dopravní značky! Samostatným problémem, ale velmi náročným na finance, jsou protizáplavová opatření. Snad vlivem globálního oteplování nebo v rámci nějakého dlouhodobého cyklu přibývá prudkých bouřek, průtrží mračen a podobných nepříjemností, které v celé nahotě odhalují lehkomyslné zásahy do krajiny provedené v minulých letech. Zdánlivě zbytečné a proto zlikvidované travnaté pásy, remízky, břehy, suché příkopy a podobně se dnes budou jen velmi obtížně obnovovat. Stále více našich občanů se proto nepříjemně často potkává s vodou a bahnem přímo ve svém příbytku, dochází ke zbytečným škodám na polích, zahradách, komunikacích, ale i na samotných rybnících. Neškodí nám však jen přírodní živly, ale i samotní lidé. S rostoucí nekázní, kriminalitou a nebezpečím drog se stále naléhavěji ukazuje potřeba bezpečnostního kamerového systému, opět velmi nákladná záležitost. Městský rozhlas je rovněž zastaralý a nepokrývá celou Chotěboř, je proto na čase, aby byl nahrazen rozhlasem bezdrátovým, jaký mají například ve Vilémově.

Zdravá, fungující rodina potřebuje hlavně dvě věci: důstojné bydlení a zdroj obživy. To pro město znamená investovat co nejvíce do bytové výstavby, infrastruktury a do přípravy průmyslové zóny. Velkým problémem je, že v Evropě není státem ani obcemi podporována bytová výstavba, vše běží na komerční bázi, a proto budou již v nejbližší budoucnosti přidělovány dotace pouze na různé typy sociálních bytů. V Chotěboři je více než 400 nevyřízených žádostí o byt. Kromě toho zde chybí domov důchodců, kapacita domu s pečovatelskou službou je nedostatečná a stále více občanů požaduje alespoň zřízení denního stacionáře pro ty nejstarší a nemocné, protože jejich nejbližší se o ně z obavy ze ztráty zaměstnání nemohou celodenně starat. Nechceme, aby nám občané a podnikatelé utíkali do okolních měst a obcí, proto pro ně musíme také něco udělat. Obrovský otazník se vznáší nad budoucím využitím vojenského areálu na Bílku. V dnešní době také sílí snahy o integraci postižených lidí do společnosti, postižené děti stále častěji navštěvují normální školu. Alespoň jedna základní škola by proto měla mít vybudovaný bezbariérový přístup, hlavně však výtah.

Čtenáři již tuší, že na výstavbu, ale hlavně na provoz krytého bazénu peníze jen tak nebudou a vzhledem ke stále přísnějším hygienickým předpisům by byl velký problém i s venkovním koupalištěm. To však neznamená, že bychom neměli nic investovat do dalšího rozvoje sportu či kultury ve městě. Naopak, velmi aktuální je rekonstrukce a dobudování areálu letních sportů, rekonstrukce staré radnice, přístavba kina a bude se muset vyřešit i problém s umístěním muzea. Chceme-li dostat do města více peněz, musíme účinněji podporovat i turistický ruch. Přeložka hlavní silnice mimo náměstí by zase otevřela cestu pro řadu užitečných změn: vybudování autobusového nádraží a odstavného parkoviště pro kamiony i osobní automobily přímo v centru města, zklidnění náměstí, rozšíření chodníků s možností předzahrádek u restaurací, pěší zónu v centru, ale objevily by se i nové atraktivní pozemky na kraji města pro další průmyslovou zónu. Různých námětů by jistě bylo ještě mnohem více než těch 42 nabídnutých do ankety. Proto je poslední políčko volné, aby se tam dalo dopsat něco dalšího.

Vyplněnou anketu odevzdejte nejpozději do 5. září, abychom mohli v příštím čísle zveřejnit výsledky. Odpovědi zasílejte do redakce Echa na Městský úřad v Chotěboři, Trčků z Lípy 69 nebo zaneste osobně na podatelnu nebo použijte e-mail. Na obálku pište “Anketa Echo”. Anketní lístek si můžete přečíst a vytisknout zde nebo jej najdete v Chotěbořském Echu č. 6.

Pokyny k vyplnění: Každý účastník ankety může rozdělit 10 bodů. Chcete-li něco výrazně podpořit, udělte všech 10 bodů jedné akci, na které vám nejvíce záleží. Nebo můžete podpořit dvě akce po pěti bodech, ale také třeba můžete dát té důležitější 7 bodů a té méně důležité body 3. Kombinací se dá vymyslet velmi mnoho, třeba 3+3+2+1+1 nebo 4+4+1+1 nebo 5 x 2, nikdy však nesmíte překročit deset bodů. Maximálně můžete podpořit 10 akcí, každou po 1 bodu. Na poslední řádek můžete napsat svůj vlastní nápad. Nezapomeňte mu také přidělit body (nejsou to body navíc, jsou zase z těch deseti).

Soutěž o nejvzhlednější a nejudržovanější zahrádku
*

V rámci cyklu „Město Chotěboř -náš domov “ vyhlašuje starosta města soutěž o nejvzhlednější a nejudržovanější zahrádku v Chotěboři a místních částech „Zahrádka Chotěbořska“. Zahájení: 1.června 2003. Ukončení: 31.červenec 2003. Podmínky soutěže: Každý majitel zahrádky u rodinného domu či chaty mající zájem o účast v soutěži doručí minimálně dva různé fotografické záběry své zahrádky (možno přinést osobně nebo zaslat poštou či e-mailem) a uvede svou úplnou adresu,popřípadě telefonický či mailový kontakt. Vyhodnocení soutěže: Odborná komise v čele se starostou města provede v měsíci srpnu vyhodnocení nejlépe upravené a udržované zahrádky dle předložené fotografické dokumentace. Na základě předložených fotografií budou vyhodnoceny tři nejlepší zahrádky.Ty odborná komise navštíví a stanoví výsledné pořadí. Tři nejlepší zahrádky budou oceněny věcnými cenami. Fotografie do soutěže přijímá a bližší informace podá: pí Jana Tomášková, Městský úřad Chotěboř, odbor školství,kultury a sportu, Trčků z Lípy 69, tel.569 410 140, tomaskova@chotebor.cz.

Starosta a místostarosta k referendu
o vstupu do Evropské unie
*

Vážení spoluobčané,

již za necelý měsíc, 13. a 14. června budeme mít možnost vyjádřit v referendu svůj postoj ke vstupu ČR do Evropské unie. Referendum je velkou výsadou demokracie a bude to poprvé, kdy si je budeme moci vyzkoušet i my. A hned napoprvé budeme rozhodovat o tak významném předělu v historii národa, kdy se zcela dobrovolně můžeme stát členem velkého společenství národů a států.

Spolu se všemi okolními zeměmi můžeme v květnu příštího roku začít psát novou kapitolu našich dějin. Zatímco v médiích probíhá především polemika o ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti tohoto kroku, je zapotřebí vědět, že peníze v tomto případě nejsou na prvním místě. Na prvním místě je myšlenka mírového soužití a vzájemné spolupráce v rámci celé Evropy. Královské město Praha a spolu s ním i celé Čechy nejvíce vzkvétaly, když byly otevřenou křižovatkou národů, myšlenek, kulturních tradic, uměleckých směrů a vědeckého pokroku. Jakákoliv izolace sice může přinášet krátkodobé výhody, ale nakonec vždy vede ke stagnaci a k zaostalosti. V dnešním globalizovaném světě to platí ještě silněji než kdykoliv předtím. Naše krásná země, obklopená věncem pohraničních hor, již začíná být příliš malou i pro moderní průmysl, vědu, výzkum a nejnovější technologie. Rozvoj hospodářství si žádá mnohem větší trh a bez rozsáhlé mezinárodní dělby práce to už nepůjde. Stát o 10 milionech obyvatel začíná být malý i pro řešení narůstajících problémů sociálních, populačních či problémů s migrací národů z chudých oblastí třetího světa. Stále více závažných otázek je nutno řešit v rámci spolupráce celé Evropy. Jedině celek velikosti Evropy může být odpovídajícím partnerem či protiváhou vůči USA, arabskému světu nebo Východní Asii. Zdaleka nejde jen o pouhou ekonomiku, ale i o naši bezpečnost a nakonec i o sociální jistoty. A zejména té mladší generaci se otevírají dveře ke studiu, cestování, kulturní výměně a nakonec i k pracovnímu uplatnění po celé Evropě. Vždyť budeme doma nejen v Čechách a na Moravě, ale znovu po deseti letech i na Slovensku, téměř po sto letech v Rakousku a Maďarsku, ale i ve Francii, v Anglii, v Portugalsku, ve Švédsku, v Itálii, … Život v EU, to jsou především konkrétní lidé, naši noví evropští spoluobčané a přátelé. A těch je určitě mnohem více než bruselských úředníků, jejichž předpisy nás občas média straší.

Vážení spoluobčané, snažíme se budovat otevřenou radnici, snažíme se, aby jméno našeho města bylo v tom nejlepším slova smyslu známo ve všech koutech naší republiky. K popularitě města Chotěboře jistě přispěje, když se budeme moci pochlubit vysokou účastí našich občanů v referendu, když se budeme moci pochlubit, že naši občané řekli ANO vstupu do Evropské unie. To však nyní záleží hlavně na Vás, k jakému postoji se svobodně a demokraticky rozhodnete.

Ing. Tomáš Škaryd, starosta
Ing. Milan Linhart, místostarosta

Májové střípky z radnice
*

V květnovém čísle Echa Vám představujeme některé vedoucí úředníky Městského úřadu, abychom se vzájemně lépe poznali.   (Harryho pozn.: A na webu města by to nešlo?)

O problémech, které průběžně řešíme, se dočtete v usneseních ze zasedání rady a zastupitelstva. Úpravám náměstí a červnovému referendu jsou věnovány samostatné články. Přesto si některé události zaslouží další komentář.

Především jsme rádi, že se v zastupitelstvu podařilo najít kompromisní řešení pro další budoucnost Městského plicního střediska tak, aby se to nedotklo pacientů a aby ušetřila i městská pokladna. Privatizace bude pro paní doktorku Joskovou náročným krokem, ale město vyjádřilo vůli ke spolupráci, včetně finanční dotace a jednání s VZP i s krajem. Na dobré cestě je i změna provozovatele stacionáře na občanské sdružení Fokus Vysočina, zároveň by měla vzniknout i chráněná dílna a bude obnovena psychosociální poradna Logos. Řeší se i obtížná finanční situace městského muzea, včetně úvah o možném přemístění muzea do jiného objektu, který by byl snáze dostupný veřejnosti a kde by byly vhodnější prostory pro uložení sbírek. Byla podepsána smlouva o zřízení kinokavárny Velký Voči ve vestibulu kina, takže od léta se můžete těšit nejen na kávu, ale i na představení filmového klubu. Přes četné peripetie se letos opět uskuteční festival fantazie, tentokrát bude obohacen i o festival literární. Těší nás skvělá reprezentace našeho města komorním orchestrem mladých na zájezdu v Liverpoolu. Velkou událostí pro naši Obchodní akademii bylo zdařilé uspořádání mistrovství ČR v grafických disciplínách. Vydařily se letošní oslavy májových dnů, na Svátek práce promluvil na náměstí poslanec Petr Zgarba a pan starosta, milá byla i akce Sdružení přátel železnice, kdy mašinka zavezla děti po vojenské vlečce rovnou do pohádky. Také v Počátkách je letošní květen slavnostní, připomínají si 700 let založení obce. Na Příjemkách byl obnoven křížek, který byl loni zničen při autonehodě. Ve Střížově proběhne letos v létě velká jednorázová akce, která má za cíl uvést do pořádku vlastnické vztahy k pozemkům. Díky iniciativě osadního výboru proběhl koncem dubna velký úklid ve Svinném, po kterém mohla celá ves slavnostně posedět při tradičním upalování čarodějnice. Bohužel, tímto školním rokem končí provoz ZŠ ve Svinném a mateřské školy na Bílku, obojí pro nedostatek dětí. Svoz dětí z Bílku se řeší ve spolupráci s nadačním fondem Čtyřlístek.

V ulici Havlíčkova se můžete těšit na dva nové přechody pro chodce. V téže ulici se vlivem eroze zřítila opěrná zeď kolem bývalého hřbitova. To nás přivedlo k úvahám, jak ve spolupráci s římskokatolickou farností do budoucna vylepšit vzhled parku kolem kaple, protože se jedná o významnou klidovou a pěší zónu uprostřed města. Začínají se rozbíhat práce na individuální výstavbě garáží pod stanicí technické kontroly. Dokončena je oprava garáží městského úřadu. Odbor investic pracuje po krátké přestávce opět v plném obsazení, takže může naplno vypuknout stavební sezóna. Již byly vybrány firmy na největší investiční akce letošního roku: rekultivaci prvních etap skládky na Lapíkově, na ZTV Morávkovský (u těchto dvou akcí čekáme na potvrzení státních dotací), rekonstrukci kabin a sociálního zařízení na letním stadionu a na půdní vestavbu v budově městského úřadu. Zatím v návrhu je smlouva o převedení sportovní haly z majetku TJ do majetku města, v létě v této hale proběhne rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace. Většina neziskových organizací si již vyzvedla schválené příspěvky na svoji činnost. Pracujeme však na zpřísnění pravidel pro poskytování příspěvků na příští rok, budeme požadovat předložení žádostí se všemi náležitostmi do 31. října. Těšíme se na setkání s našimi drobnými a středními podnikateli, které koncem května proběhne v našem kině.

Teplá polovina roku sice teprve začíná, někde na obzoru se rýsují první obrysy prázdnin a dovolených, ale už nyní je nutno myslet na rozpočet roku příštího. Představitelé obcí třetího stupně se proto sešli v budově magistrátu v Jihlavě, aby na pozvání primátora Výborného zaujali společné stanovisko k financování pohotovostní služby v příštím roce a ke snaze kraje přenést na naše města financování kulturních domů (v našem případě se jedná o Junior), speciálních škol a základních uměleckých škol. Domníváme se, že všechna tato zařízení by měla být financována z krajského rozpočtu. Podporujeme požadavek našeho gymnázia na stále odkládanou výstavbu tělocvičny. Pro letošní rok bylo odesláno několik projektů, kterými usilujeme o získání grantů z Fondu Vysočiny. Na příští rok pak žádáme i ministerstvo financí o prostředky na rekonstrukci budovy staré radnice a školní jídelny. Za tím účelem jsme s panem starostou navštívili i některé politiky přímo v Poslanecké sněmovně. V příštím roce také bude možné čerpat prostředky ze strukturálního fondu EU SROP. I na tuto možnost se pečlivě připravujeme ve spolupráci s jednou poradenskou firmou a vytipováváme vhodné projekty.

Ing. Milan Linhart, místostarosta

Starosta a místostarosta uctili Den osvobození
*

Starosta ing. Tomáš Škaryd a místostarosta ing. Milan Linhart položili věnec k pomníku padlých osvoboditelů na uctění jejich památky v den výročí osvobození od fašismu.

08052003.jpg (80218 bytes)

 

Komentáře k usnesením zastupitelstva
z 5. 5. 2003

Milan Linhart, místostarosta
*

Městské plicní středisko. Ztrátovost plicní ordinace se v posledních letech pohybovala řádově kolem půl milionu korun. Kromě toho by města z obecného hlediska neměla být zřizovateli zdravotnických zařízení, protože to je jenom další zátěž pro jejich přetížené rozpočty. Na druhou stranu je pro občany důležitá denní dostupnost této specializované péče. Debata k tomuto bodu proto byla velmi bouřlivá a za hlasitých projevů veřejnosti v sále. Řešení, ke kterému zastupitelstvo postupně dospělo, je více než dobrým kompromisem. Rozhodující pro pacienty bude, že se pro ně nic nezmění a zůstane jim zachována veškerá péče, na kterou jsou zvyklí. Zastupitelstvo sice rozhodlo o privatizaci plicní ordinace, ale tato ordinace byla přednostně nabídnuta MUDr. Joskové za symbolický nájem 1 Kč za rok a dále jí byl přislíben příspěvek ve výši minimálně 100 tisíc korun na dorovnání ztráty, která vzniká vzhledem ke specifikům tohoto oboru. Dále město nabízí zprostředkovat paní doktorce jednání o příspěvku i s obcemi spádové oblasti. Rovněž jednáme s VZP v Havlíčkově Brodě, která nabídla v této věci maximální spolupráci a zprostředkování dalších jednání s krajským úřadem. Nejtěžší to bude pro samotnou paní doktorku, privatizace je velká změna, ale věříme, že společnými silami vše zvládneme. Otázkou zůstává, jak dále s pohotovostní službou. Společným úsilím obcí s rozšířenou působností se snažíme vyvinout tlak na kraj, aby od příštího roku převzal zpátky od měst zajišťování této služby. Pokud se to nepodaří, bylo by jednou z možností fungování LSPP pod zprivatizovaným plicním střediskem, ale to bychom ještě příliš předbíhali.

Městské muzeum. I v tomto případě bylo nutno řešit mnoho let se vlekoucí problém ztrátovosti. Zastupitelstvo projevilo velkou vstřícnost, když přislíbilo navýšení rozpočtu muzea na příští rok, aby nemuselo docházet k další redukci personálu a aby se zlikvidovala ztráta z minulých období. Zároveň je však nutno přistoupit i k dalším opatřením. Nájem v zámku je možná přiměřený podnikatelskému subjektu, ale příliš vysoký pro neziskovou organizaci, jakou je městské muzeum. Další nevýhodou je špatná dostupnost zámku pro návštěvníky muzea. Zároveň hledáme cesty, jak vydělat pro muzeum více peněz prodejem upomínkových předmětů, jak přitáhnout do muzea turisty, prodloužit návštěvní sezónu a podobně.

Prodej pozemků ve Střížově. Místní část Střížov je specifická nezvykle velkým množstvím obecních pozemků. Tyto jsou většinou nekvalitní, často podmáčené, nehodí se jako stavební parcely ani pro zemědělskou produkci. Zčásti jsou zpustlé a je na nich nepořádek, z větší části jsou zaploceny a soukromě využívány jako dvory, předzahrádky, výběhy pro domácí zvířectvo apod. Pro Technické služby je za stávajícího stavu velmi obtížné a nákladné provádět na těchto pozemcích údržbu veřejné zeleně. Proto zastupitelstvo přistoupilo k velké jednorázové akci, která má za cíl konečně narovnat dlouhá desetiletí neřešené vlastnické vztahy a nabídnout tyto pozemky k prodeji za přijatelné ceny. Tyto ceny platí jednorázově a v žádném případě se nejedná o prodej stavebních parcel, každý si bude moci zakoupit pouze pozemky kolem vlastního domu. Vlastnímu prodeji bude předcházet složité vyměřování na náklady kupujících. Zájemci si budou muset o odkup pozemků požádat na majetkovém referátu odboru financí do konce května. Kdo si o odkup pozemků nepožádá, bude muset do konce tohoto roku odstranit veškeré ploty a jiné stavby či uskladněný materiál a uvést tyto pozemky do původního stavu.

Mateřská škola v Bílku. Tato školka bude uzavřena k 30.6. 2003 a svoz dětí do Chotěboře bude zajišťován ve spolupráci s nadačním fondem Čtyřlístek.

Základní škola ve Svinném. Také toto zařízení ukončí svoji činnost k 30.6.2003. Tato dvě usnesení na první pohled nejsou patrná, jsou skryta jako změny zřizovacích listin, protože už tato zařízení fungovala jako součást jiných subjektů. Do školy ve Svinném dnes převážně chodily děti z Čachotína a pro obec Čachotín bylo velmi náročné pokrývat vysoké náklady ve Svinném. Do první třídy letos nebyl zapsán ani jeden žák. Samotná budova školy by mohla posloužit jako depozitář pro městské muzeum nebo by mohla být přestavěna na nějaký typ sociálně podporovaných bytů.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003