leden
2003

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice
Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry.
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře.
Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Návrat do nejnovějšího Radničního okénka

V Chotěboři bude Bezpečnostní komise

V úterý 28.1. se setkali zástupci Chotěboře, Havlíčkova Brodu a Světlé n.S. s Josefem Bačkovským, ředitelem Okresního ředitelství Policie ČR v Havlíčkově Brodě a s Jaroslavem Nácovským, ředitelem územního odboru HZS Havlíčkův Brod. Jednali o vytvoření Bezpečnostních komisí v těchto pověřených obcích 3. stupně, které převezmou po zániku Okresního úřadu krizové řízení v mimořádných situacích. Policejní ředitel zároveň požádal zástupce radnic, aby bezpečnostní komise nebyly příliš početně obsazeny. Postačí osm členů, ale vybraných profesně tak, aby dokázali zorganizovat a zabezpečit koordinaci zásahů od povodní až po požáry a živelné katastrofy. To vše v součinnosti s policií i profesionálními hasiči nebo zdravotníky a také s vojáky z výcvikové základny v Jindřichově Hradci.

Radnice má zájem o základnu v Bílku

Jak nám sdělil starosta Tomáš Škaryd, má radnice zájem o převzetí objektů muniční základny v Bílku, která má být uvolněna v r. 2006. Příští týden se starosta sejde s ministrem obrany Jaroslavem Tvrdíkem, aby mohli dohodnout potřebné detaily. Základna leží většinou na pozemcích města, některé její části patří i Lesům ČR, s nimiž radnice bude jednat také. "Máme jisté představy o využití, ale je předčasné je konkretizovat. Dohodli jsme se, že zastupitelstvo do konce roku přesně stanoví, jak by celý obrovský areál šel využít. Zatím nevíme, jak nepřístupný prostor základny vypadá a jaké stavby se zde nachází. S ministrem se chceme dohodnout, aby nám umožnil prohlídku." Celý oplocený areál, jehož obvod měří kolem patnácti kilometrů, je protkán silniční sítí, okolí skladů munice je zalesněno a vede tam železniční vlečka. To předurčuje úvahy, k čemu by mělo město základnu použít.

Rozloučení s malířem Parákem

parak.jpg (27391 bytes)

Dne 23.ledna 2003 se konalo na nádvoří chotěbořského zámku rodiny Dobrzenských rozloučení se zesnulým Miroslavem Parákem, známým chotěbořským malířem. Rozloučit se s ním přišlo mimo jeho přátel i vedení města, zastoupené starostou Tomášem Škarydem a místostarostou Milanem Linhartem (na snímku vpravo). Smuteční projev přednesl básník Petr Musílek (na snímku vlevo) a na rozloučenou mu zazpíval chotěbořský pěvecký spolek Doubravan.
Text a foto pro Radniční okénko: Jana Tomášková

Budou další stavební pozemky

Chotěbořské radnici se podařilo vyjednat přijatelný kompromis s majiteli pozemků, které bránily stavební přípravě v sídelní lokalitě Morákovský. Nové vedení radnice k záležitosti zaujalo smířlivější postoj. Uznalo, že za strategickou polohu pozemků, přes které vedou všechny inženýrské sítě, je třeba vyplatit více a vzalo v potaz i další pádné důvody. Pozemky, o které se licitovalo, tvoří se svými 4133 metry čtverečními celou jednu čtvrtinu budoucího sídelního útvaru. Majitelé také něco slevili, a tak se s radnicí sešli na ceně 300 korun za metr čtvereční. "Jsem rád, že chotěbořské zastupitelstvo tuto cenu schválilo," řekl k tomu starosta města Tomáš Škaryd. "Mladé rodiny hledaly stavební pozemky v okolních městech, protože u nás stavět nemohly, a tak jsme se ochuzovali o to nejcennější, co každé město má, totiž o své obyvatele," dodal. Cena, za kterou se zasíťované parcely budou stavebníkům prodávat, dosud stanovena není. Město chce, aby byly všeobecně dosažitelné. Z toho se dá vyvodit, že cena, za kterou se budou nabízet, nebude v žádném případě přemrštěná a možná ani nedosáhne kupní ceny strategických pozemků.

Uvažuje se o Technických službách Podoubraví

Starostové Chotěboře, Ždírce nad Doubravou a Libice nad Doubravou byli na zkušené v sousedním mikroregionu Hlinecko, kde úspěšně provozují Společné technické služby a vrátili se s nejlepšími dojmy. Vzápětí byl ředitel Technických služeb Chotěboře pověřen, aby obdobný návrh vypracoval. Obce mají dát v krátké době dohromady svoje požadavky na jejich činnost, protože o projektu by se konkrétněji mělo jednat už v pátek 24.1. Společné technické služby by podle prvních úvah mohly pro obce svazku Podoubraví provozovat mimo jiné skládkování odpadu, čištění a údržbu chodníků, v zimě jejich prohrnování a zametání, údržbu veřejného osvětlení, půjčovnu mechanismů a správu pohřebišť. Ani s umístěním v centru Podoubraví by nebyl problém. Bez ohledu na to, zda společné technické služby vzniknou nebo ne, uvažuje totiž vedení města o přemístění TS z centra na kraj města. Na současném místě nemají možnost rozvoje a navíc omezují i činnost rozšířeného městského úřadu. Pokud se obce svazku Podoubraví dohodnou, že společné technické služby založí, mohlo by se jednat o společnost s ručením omezeným, kde stoprocentními vlastníky bude město Chotěboř a obce, které se projektu zúčastní. "Technické služby potřebují tak jako tak radikální reformu," uvedl místostarosta Chotěboře Milan Linhart. "Mohly by nakoupit lepší techniku místo té dožívající, kterou mají, na větším území by je mohly využít, služby by se zlevnily, ekonomika by lepším využitím techniky a pracovních sil vzrostla." Na tento projekt by svazek obcí Podoubraví mohl získat i dotace z programu Sapard. První kontakty s Regionální rozvojovou agenturou Vysočina v tomto smyslu už byly navázány.

Zastupitelstvo města zasedlo

V pondělí 20.1. zasedlo letos poprvé Zastupitelstvo města. Jako vždy najdete jeho usnesení na webu města zde, výběr z usnesení přinášejí také Harryho Poslední Novinky.

Předávali ceny nejlepším sportovcům

V pátek 17.1. se konalo v Sokolovně vyhlášení nejlepších sportovců Chotěboře za rok 2002. Ocenění předával sportovcům starosta města Tomáš Škaryd a místostarosta Milan Linhart. O celé akci píše článek v našem listě, najdete v něm seznam i fotky oceněných.

Radnice přispívá k obnově kostela

Jak nám sdělil místostarosta Milan Linhart, do návrhu letošního rozpočtu, který budou zastupitelé projednávat 24. března, doporučila Rada na žádost římskokatolické farnosti částku 173 tisíc korun na opravu kostela. Bude se dále jednat s Krajským úřadem kraje Vysočina a biskupstvím v Hradci Králové o jejich příspěvku na řešení havarijního stavu kostela. Kostel v novogotickém stylu se opravuje průběžně. Například loni dalo město 40 tisíc korun na vybudování veřejného WC. V roce 2000 město přispělo na nové zvony v kapli, loni se dělala nová brána ke kostelu. Na řadu přijde i vlhká kaple, kde se konají smuteční obřady. Odvodnění zdí a větrací šachty si letos vyžádají na čtvrt milionu. V dalších etapách se počítá s nátěrem střechy, výměnou okapů a okapových svodů, na řadu přijdou také vnitřní sanační omítky. O finanční podporu město požádala i Federace židovských obcí, která žádá o příspěvek dvacet tisíc korun na prořezávku přestárlé zeleně na místním židovském hřbitově.

Starosta předával ceny na turnaji

O víkendu se v chotěbořské Sportovní hale hrál fotbalový turnaj mladších přípravek. Turnaj proběhl pod záštitou města Chotěboře, ceny vítězům předal starosta Tomáš Škaryd. Sponzorsky se podílely zdejší firmy GCE s.r.o., Zelená lékárna, Interlignum a.s., Nábytek Kristina, Prorys s.r.o., Marek a Fialka Ovoce - Zelenina, SODU DUO s.r.o. Nová Ves. Podrobnosti najdete v naší stránce Fotbal.

Schůzka starostů obcí správního obvodu Chotěboř

Starostové obcí správního obvodu Chotěboř se sejdou na první schůzce příští pátek 24.1. v Chotěboři. Budou jistě mít o čem jednat, reforma veřejné správy je totiž nedotažená pro obce ležící na hranicích malých okresů. Jak upozorňuje Iveta Stejskalová ve čtvrtečních novinách Vysočina, např. Vilémov patří pod úřad s rozšířenou působností (PO3) Chotěboř, ovšem stavební a matriční úřad zůstává v Golčově Jeníkově, tudíž v kompetenci PO3 Havlíčkův Brod. Pro státní sociální dávky si lidé jezdí do Jeníkova, ale pro sociální příspěvky musí opačným směrem do Chotěboře. Stejně zamotané to mají i v Rozsochatci. Ten spádově náleží k PO3 Havlíčkův Brod, ovšem matrikou a stavebním úřadem zůstává jako dosud pod Chotěboří. Celý kritický článek si přečtěte zde.

Návštěva náměstka hejtmana u starosty

Dne 9.1.2003 navštívil starostu města náměstek hejtmana pro oblast dopravy Kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal. Starosta seznámil pana náměstka s hlavními záměry rozvoje města v oblasti bytové politiky, ale zejména byla projednávána otázka dopravy a komunikací ve městě i jeho okolí v návaznosti na schválený územní plán města. Město Chotěboř požaduje zařazení do pritorit Kraje Vysočina rekonstrukci komunikace č. II/344 z Chotěboře do Havlíčkova Brodu přes Rozsochatec. Pan náměstek hejtmana přislíbil zařazení tohoto našeho požadavku do priorit Kraje Vysočina s možnou realizací začátkem roku 2004. Pan náměstek hejtmana uskutečnil s panem starostou a místostarostou prohlídku  některých částí města spojenou s osobní návštěvou zimního stadionu a městského muzea.  Pan náměstek si osobně prohlédl rovněž úsek silnice Chotěboř - Nová Ves u Chotěboře, ve kterém se nachází další "dopravní závada" v úseku Červený, což je další kritický úsek příjezdové komunikace do města Chotěboře. I s tímto problémem "narovnání silnice" v tomto úseku  přislíbil pan náměstek pomoc při řešení.

Na webu města již najdete nové údaje o Městském úřadě

Na webových stránkách města, v rubrice  Městský úřad podrobně již najdete veškeré informace o novém personálním obsazení všech odborů Městského úřadu. U každého pracovníka je uveden rozsah jeho činnosti, číslo dveří kanceláře a telefon, případně e-mail. Nově jsou u všech odborů uvedeny jejich úkoly.

Nové informace z Radnice

Záměry v rozvoji města
Rada města Chotěboře se v pondělí 6.1. zabývala také záměry v dalším rozvoji města a projednávala první návrh příslušného textu. Bude se jím zabývat ještě na svém zasedání 27. ledna. Přesto nám starosta Tomáš Škaryd poskytl informace o nejdůležitějších úkolech, které si chce vedení města stanovit a doplnil je vlastním komentářem:
Umožnit výstavbu nových rodinných domků.
"Pozemky už vlastní město, nejsou však zasíťované. Jedna lokalita je zatím blokována výkupem, o tom nyní jednáme. Třicet zájemců by chtělo začít stavět okamžitě. Letos chceme zahájit i řízení na stavbu minimálně jednoho činžovního domu, samozřejmě s dotací státu."
Zlepšit kvalitu komunikací především ve směru na Havlíčkův Brod,  krajské město a dálnici.
"Město leží mimo silnici první třídy, zdá se být odříznuto. V prioritách je rovněž průtah městem, který je v územním plánu. Budovat obchvat a odklánět dopravu zcela mimo město není nutné. Chotěboř není tranzitním městem. Doprava zde spíše končí či odsud vyjíždí. Obyvatelé jsou na ní mnohdy závislí, navíc v úvahu připadá jen jedna varianta a tato trasa by byla drahá.“
Nové autobusové nádraží mimo náměstí.
"Rádi bychom dostali autobusové nádraží z náměstí, nabízí se lokalita v místě bývalého rybníka, blízko sídla policie. Sem bychom také průtah odklonili. Zatím je to ovšem jen návrh, neexistuje ani projekt. Nádraží by zabralo menší plochu, nebylo by to klasické stání pro deset autobusů. Vozy by tam najížděly a střídaly by se."
Budování nových sportovišť.
"Možnosti sportovního vyžití jsou nedostatečné. V plánu je proto zahrnuta nejen rekonstrukce letního stadionu, kde po opravách volají kabiny a atletické dráhy, ale také stavba baseballového hřiště či U-rampy. Zastřešený zimní stadion chceme využívat jako víceúčelovou arénu, nejdříve se však musí zrekonstruovat plocha stadionu. A to spolkne další miliony korun. Také sportovní hala nemá pro Chotěboř dostatečnou kapacitu. Chceme docílit toho, aby kraj investoval do stavby nové haly u gymnázia. Ta by pak sloužila i veřejnosti.“
Dále nám starosta řekl:
"Otázkou ale je, jak se k návrhům Rady postaví v březnu zastupitelé. Rozpočet teprve sestavujeme, běžně hospodaříme se 120 miliony korun, dnes už však máme požadavky na 150 milionů. Budeme muset v rozpočtu škrtat."

Občané města dostanou do svých schránek informace o Městském úřadě

Cílem vedení městského úřadu je, co největší spokojenost občanů města a maximálně vstřícné jednání všech úředníků. Nezastírám, že reforma veřejné správy byla pro zdejší městský úřad něco naprosto nového. Navíc došlo k určitému zdržení souvisejícím s náročnou rekonstrukcí stávající budovy úřadu. Některé stavební úpravy bude třeba dokončit téměř za chodu, ale vy byste to neměli pocítit. V současné době má městský úřad 93 zaměstnanců, kteří sem částečně přešli i z bývalého okresního úřadu v Havlíčkově Brodě. S účinností od začátku ledna byl zdejší městský úřad plně schopen odbavit téměř všechny příchozí klienty.
Bohužel v budově městského úřadu zatím ještě nesídlí agenda dopravního inspektorátu, ale doufáme, že se nám ji podaří do Chotěboře přemístit již během února. K tomu, abyste se v budově městského úřadu bezchybně orientovali, slouží systém přehledných informačních tabulí. Některé nejčastěji navštěvované kanceláře, jako například podatelna, byly přemístěny tak, aby vám byly "na očích".

Kromě toho připravil městský úřad pro vás informační leták s podrobným popisem jednotlivých odborů. Ten dostanete do svých poštovních schránek v nejbližších dnech. Dozvíte se tak, které obce spadají pod správu města Chotěboř, jaké jsou kompetence jednotlivých odborů včetně jmen jejich vedoucích, telefonních a emailových spojení. Tentýž informační soubor bude předán všem starostům obcí regionu Podoubraví na nejbližší pracovní schůzce. Stejné informace najdete již nyní na webových stránkách města, v oddíle Městský úřad podrobně.

Tomáš Škaryd, starosta města

Web města bude v lednu ve správě Harryho pána

Ačkoli Rada města ustanovila novým správcem webových stránek města informatika MěÚ ing. Václava Kovačku, bude dřívější správce Jiří Poděbradský ještě po celý leden o web města pečovat. Dva městští informatici mají totiž s příchodem nových pracovníků na úřad tolik práce se zapojováním počítačů do sítě úřadu, že se nemohou webu města věnovat. Podle dohody s tajemníkem MěÚ provede bývalý správce v nejbližší době příslušné úpravy všech webových stránek Městského úřadu, aby odpovídaly všem změnám na úřadě od 1. ledna, a umístí na web také lednová usnesení Rady a Zastupitelstva města.

Poprvé v novém roce zasedla Rada města

Rada města Chotěboře zasedla poprvé v Novém roce v pondělí 6.1. Její usnesení si můžete jako vždy přečíst zde. My pro vás vybíráme ta nejzajímavější:
Rada města ukládá zřídit v účtové skupině 4 položku pro neinvestiční sociální dotace ve výši Kč 50.000,-- a zařadit do pracovního návrhu rozpočtu. Čerpání těchto prostředků pro žadatele bude navrhovat sociální komise. Rada města bere na vědomí přijmutí sponzorských darů na vnější slavnostní osvětlení kostela sv. Jakuba ve výši Kč 35.000,-- a jejich převedení na účet Technických služeb. Tímto jsou zajištěny finanční prostředky na dokončení osvětlení v plném rozsahu. Rada města ukládá akci ukončit co nejdříve s ohledem na klimatické

a povětrnostní podmínky. Rada města projednala žádost Fotbalového klubu Chotěboř o provedení oprav a údržby na letním stadionu a dále požadavek na investice. Rada ukládá z požadavku vyjmout nákup křovinořezu, zbytek vyčíslit a zařadit do pracovního návrhu rozpočtu na rok 2003. Rada města projednala žádost Hasičského záchranného sboru o finanční příspěvek na rok 2003. Rada ukládá zařadit do pracovního návrhu rozpočtu na rok 2003 rekonstrukci spojového pracoviště a elektronického zabezpečení budov ve výši Kč 150.000,--. Rada města ukládá jednat o investování těchto finančních prostředků do zařízení, které by zůstalo v majetku města a HZS by jej mělo v pronájmu.

Oznámení Městského úřadu

Co vše si nyní vyřídíte na Městském úřadě v Chotěboři místo dřívějšího zajíždění na Okresní úřad v Havlíčkově Brodě najdete na webové stránce Městského úřadu na adrese www.chotebor.cz/mu/mu.htm.

E-mailové spojení na Městský úřad od 7.1. funguje. Koncovky všech e-mailových adres (com) se změnily na cz. Takže např. obecný mail na Městský úřad je nyní mu@chotebor.cz.

Z dosud neznámých důvodů nefunguje doména města Chotěboř www.chotebor.com. Používejte tedy web města v alternativní doméně www.chotebor.cz

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, Městský úřad Chotěboř oznamuje všem uchazečům o zaměstnání, kteří na úřad podali svoji žádost, že tyto žádosti vyřazuje z evidence žadatelů o zaměstnání.
V důsledku reformy veřejné správy došlo koncem roku 2002 na základě výběrových řízení k obsazení přidělených funkčních míst pro náš pověřený úřad s rozšířenou působností.
Pokud budou v následujícím období obsazována

uvolněná nebo nově vytvářená pracovní místa na Městský úřad Chotěboř, bude se postupovat v souladu s výše uvedeným zákonem, budou tedy vypisována výběrová řízení. Vypisování výběrových řízení bude zveřejňováno vždy na webových stránkách města, v městských novinách “Chotěbořské Echo” a na úřední desce v budově městského úřadu.
Nově došlé žádosti o zaměstnání, které budou podávány mimo vypsaná výběrová řízení městským úřadem, nebudou považovány za přihlášky do následujících výběrových řízení.
Ing. Jiří Fišera, tajemník MěÚ

Působnost MěÚ Chotěboř

S ukončením činnosti Okresního úřadu  uveřejňujeme pro potřeby občanů okruh působnosti pověřeného města Chotěboře od 1. ledna 2003.
Dřívější působnost Okresního úřadu nahrazuje nyní Městský úřad Chotěboř pro obce a města uvedená v následujícím seznamu:

Bezděkov, Borek, Čachotín, Čečkovice, Dolní Sokoloves, Heřmanice, Chotěboř, Jeřišno, Jilem, Jitkov, Klokočov, Kraborovice, Krucemburk, Lány, Libice nad Doubravou, Maleč, Nejepín, Nová Ves u Chotěboře, Oudoleň, Podmoklany, Rušinov, Sedletín, Slavětín, Slavíkov, Sloupno, Sobíňov, Uhelná Příbram, Vepříkov, Vilémov, Víska, Ždírec nad Doubravou.

V pondělí 6. ledna bude první úřední den

Prvním úředním dnem v pondělí 6.1. začne s rozšířenou působností fungovat Městský úřad v Chotěboři. „Včera zde nastoupilo zhruba pětatřicet nových zaměstnanců,“ řekl místostarosta Chotěboře Milan Linhart. Zbývá dodělat už jen pár drobných úprav, v pondělí by měly být k dispozici všechny přestěhované odbory.
Městský úřad zatím stačil přivítat hlavně všechny zaměstnance a především ty, kteří sem přesídlili z bývalého okresního úřadu.

"Byl bych rád, kdyby občané návštěvu úřadu odložili raději až na pondělí 6. ledna, byť některé neodkladné záležitosti jsme vyřizovali již dnes," řekl nám starosta Tomáš Škaryd.
Jak nám dále vysvětlil, nejsou ještě splněny všechny podmínky pro bezchybný chod úřadu. Některá pracoviště včetně počítačových sítí, nejsou zatím do detailů připravena. Zaměstnanci, kteří přišli z okresního úřadu, se teprve zabydlují, upravují kanceláře a třídí všechny potřebné spisy.

Na úvod
nové
rubriky
rostarm.JPG (13435 bytes)

Vážení a milí čtenáři, hned po mém zvolení do funkce jsem prohlásil, že prvořadým úkolem nového vedení města bude otevřít radnici občanům. Chotěbořští občané musí mít informace o tom, co se na radnici děje, co se připravuje, co se stalo. K tomu budeme používat všech dostupných médií a tedy i internetu, kde krom oficiálních stránek města chceme veřejně informovat a diskutovat i na stránkách tohoto Vámi často čteného listu. Doposud v něm byly informace z radnice a města rozptýleny v Harryho Posledních Novinkách a dalších rubrikách. Od nynějška je budete nalézat soustředěné každý měsíc zde. Starší měsíce pak budou archivovány a do jejich archívu zde budete mít přístup. Věřím, že tuto novou stránku budete často navštěvovat a nové vedení města je připraveno zde zveřejňovat důležité události, zodpovědět každou vaši otázku a reagovat na každý váš podnět. Přeji Vám v novém roce pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Chotěboře.

Setkání starosty s řediteli a manažery velkých firem

Podrobné informace a fotografie najdete zde.

rosetkvf1m.JPG (32801 bytes)

Před vánočními svátky pozval starosta Tomáš Škaryd k seznamovacímu setkání 14 ředitelů a vedoucích manažerů velkých chotěbořských firem. Účelem setkání bylo vzájemné seznámení, předložení návrhů na spolupráci města s velkými firmami a zjištění názorů přítomných na koncepční otázky rozvoje města. Na setkání byli přítomni též tajemník MěÚ Jiří Fišera a dva zástupci Okresní hospodářské komory.
V úvodním proslovu seznámil starosta přítomné se záměry nového vedení města a Zastupitelstva a požádal hosty o přednesení jejich názorů na další rozvoj města a na vzájemnou spolupráci velkých firem s radnicí. V následné diskuzi přítomní odpověděli na starostovy otázky, přednesli hlavní problémy svých firem a diskutovali o potřebnosti nové průmyslové zóny. Vyslovili se též k bytovým problémům města.
Užitečné setkání bude v příštím roce pokračovat pracovními schůzkami starosty se zástupci velkých firem, na nichž se budou řešit konkrétní otázky dalšího rozvoje města. Starosta se též bude scházet se zástupci menších firem do 25 zaměstnanců.

Změny na Městském úřadě od 1. ledna

Podrobné informace najdete zde.

Na odkaze o řádek výše najdete výpis z nového Organizačního řádu Městského úřadu, který je přizpůsoben všem změnám souvisejícím s přechodem Chotěboře na tzv. malý okres.
Dozvíte se tam, že k dosavadním osmi odborům úřadu přibyly dva nové, odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor školství, kultury a sportu.
Organizační řád také nově formuluje kompetence a úkoly všech odborů.
Rovněž rozdělení kompetencí starosty a místostarosty je nové a v uvedeném dokumentu je najdete.
Webové stránky města i Městského úřadu budou podle těchto změn v nejbližší době upraveny. Najdete na nich též všechny personální změny.

Noví zaměstnanci Městského úřadu

Rada města stanovila celkový počet zaměstnanců MěÚ na 93 (včetně 12 pečovatelek a obslužného personálu – 3 uklizečky a 3 údržbáři školských zařízení). Před reformou veřejné správy měl úřad 57 zaměstnanců.
Vedoucím nového odboru školství, kultury a sportu byl již dříve jmenován František Růčka, dřívější vedoucí referátu školství Okresního úřadu.
Vedoucím nového odboru dopravy a silničního hospodářství byl rovněž dříve jmenován ing. Pavel Doležal. Tento odbor bude dočasně sídlit v Havlíčkově Brodě a jeho přestěhování do Chotěboře se předpokládá v březnu 2003.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Návrat do nejnovějšího Radničního okénka

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003