duben
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének:  1/2003 | 2/2003 | 3/2003

K úpravám na náměstí
*

Většina občanů zaznamenala, že se začíná proměňovat vzhled náměstí T.G.M. Změny se týkají především zeleně a chodníků, ale i autobusů. Výměna zeleně probíhá podle odborného projektu se schválením odboru životního prostředí a pod dohledem rady města. Bylo částečně smýceno nižší patro porostů, tedy především některé keřové partie. Většina smýcených dřevin byla již starších, přerostlých, nemocných nebo jinak poškozených, případně si vzájemně vadila s jinými dřevinami. Projekt byl vypracován před několika lety a po jeho posouzení jsme se rozhodli některé partie zachovat, takže bylo smýceno o něco méně keřů a stromů, než projekt původně předpokládal. Mohli jsme proto částečně zredukovat i novou výsadbu, což povede k určité finanční úspoře. Někteří občané sice vyjadřují s novou podobou náměstí nespokojenost, ale původní projekt byl ještě radikálnější. Rozhodli jsme se náměstí neuzavírat hustými keřovými partiemi, nevytvářet v něm temná zákoutí, ale naopak zachovat náměstí průhledové.

Nová výsadba se bude občanům určitě líbit, ale záleží na nás všech, jak si budeme nové zeleně vážit. Stále existuje příliš mnoho nenechavců, které jakákoliv nová výsadba přímo magicky přitahuje a sprostě kradou na pozemcích veřejných i soukromých, jak můžeme být i letos v Chotěboři svědky. Tady by asi pomohlo jedině veřejné máčení zlodějů v kašně. Obdobným nešvarem je chůze přes veřejnou zeleň mimo vyhrazené cesty. Na náměstí budou i luční partie s trvalkovými porosty a bude velmi záležet na tom, aby nikdo na zeleň nevstupoval nebo dokonce nevjížděl!

Na základě dohody s autobusovým dopravcem a schválení dopravním inspektorátem bude odstraněno zelené zábradlí kolem autobusových zastávek. To umožní srovnání obrubníků a předláždění chodníků v té části náměstí, která doposud slouží jako autobusové nádraží. Výhledově má být vybudováno nové autobusové nádraží v prostoru bývalého obecního rybníka u plánované přeložky silnice II. třídy č.345, takže odpadne hlavní důvod pro uzavření středu náměstí hustou výsadbou. Prozatím budou umístěny nové označníky zastávek a zrušena zastávka dálkových autobusů u Panského domu. Všechny autobusy budou zajíždět na náměstí, aby se alespoň částečně zlepšila dopravní situace na hlavní silnici. Na čtyřech místech, kde je to nutné z důvodu bezpečnosti, bude umístěno nové, ozdobné zábradlí. Bude to především v místě sice zrušeného, ale občany stále ze setrvačnosti používaného přechodu pro chodce na rohu náměstí u “rybárny”. Na náměstí také proběhne výměna odpadkových košů, protože stávajících je zbytečně mnoho a svojí konstrukcí neustále přitahují vandaly. Původní odpadkové koše budou přemístěny na ta místa ve městě, kde doposud chybějí. Žádáme občany o trpělivost a shovívavost v době stavebních úprav, protože dojde k určitým částečným omezením pohybu osob a vozidel. Při rekonstrukci chodníků bude provedeno jejich zacementování, takže by měly být trvanlivější a zmizí četné propady a kaluže. Plánuje se i výměna osvětlení.
Milan Linhart, místostarosta.

Silnice do Havl. Brodu je prioritou,
v Bílku bude bezpečný chodník
*

Podle místostarosty Milana Linharta bude prioritou pro letošní rok zpracování projektu rekonstrukce silnice z Chotěboře do Havlíčkova Brodu. Vlastní realizace by měla proběhnout za podpory kraje Vysočina již příští rok. Jak nám dále místostarosta napsal, chce město využít dotací z Fondu Vysočina též na zhotovení nového chodníku v Bílku ve směru od silničního mostu k železniční zastávce. Lidé tam chodí na vlak, navíc je to na turistické značce, takže turisté zde vystoupí z vlaku a jdou tudy do chráněného údolí Doubravy. Po dohodě s městem budou České dráhy investovat 350 000 korun do zabezpečovacího zařízení, aby nemusely být často po dlouhou dobu spuštěny závory u železničního přejezdu ve směru na osadu Bílek.

Sluneční panely na školách v Chotěboři
*

Pokud jste četli usnesení z posledního zasedání Rady města, jistě vás tam zaujala zmínka o instalaci slunečních panelů na zdejších školách. Na podrobnosti jsme se zeptali místostarosty Milana Linharta.

"Dvě školy v Chotěboři, ZŠ Smetanova a ZŠ Buttulova budou zanedlouho vybaveny slunečním panelem na výrobu elektrické energie. S umístěním fotovoltaického zařízení, které se na školy dostává v rámci projektu Slunce do škol, souhlasila rada města. Sluneční panel má žáky získat pro ekologické zdroje energií a naučit je myslet ekologicky. Bude ve škole něco ohřívat a studenti se přesvědčí, že tento způsob získávání energie funguje,“ vysvětlil místostarosta Milan Linhart.

O reformě veřejných financí
*
Ing. Milan Linhart

27. března se konal v Telnici u Brna seminář o reformě veřejných financí, přednášel předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miroslav Kalousek. Reforma je nutná, ale mnoho bude záležet na politické reprezentaci. Naštěstí již je za námi sjezd ČSSD, který na nějaký čas upevnil postavení premiéra a tím i celé vlády, takže reforma by mohla projít.

Proč je vlastně reforma potřebná? Podíl veřejného dluhu na státním rozpočtu činí 24%, v roce 1995 to bylo 13,1%. Maastrichtské kritérium je 60%, od toho jsme tedy ještě daleko, hlavně díky Štrougalovým vládám, které předaly stát úplně bez dluhů, samozřejmě za cenu určité technologické zaostalosti či častého nedostatku banánů nebo kakaa v obchodech. Ostatní země postkomunistického bloku měly mnohem horší startovací pozici. Vývoj každoročního nárůstu tohoto dluhu však říká, že nezměníme-li legislativu, tak za 4 až 5 let těch 60% překročíme, což bude překážkou vstupu do měnové unie a přijetí Eura. Úkolem tedy je změnit zákony, aby se tempo zadlužování zabrzdilo a po několika letech dokonce začalo snižovat.

Další kritérium - podíl salda veřejných rozpočtů na HDP ve výši max. 3% jsme splňovali celá 90. léta, naposledy v roce 1999. Nyní se pohybujeme kolem 7%. Tzv. radikální verze reformy by vedla k tomu, že v roce 2006 se dostaneme na 3,4%, což by umožnilo přijmout Euro kolem roku 2010. ČNB doporučuje přijetí Eura ještě dříve, to by znamenalo nutnost reformy ještě radikálnější než tzv. radikální. Skutečnost je však přesně opačná, jakákoliv radikálnější reforma je politicky neprůchodná. Vláda byla zatím slabá a reformu stále oddalovala. Jsou nachystány dva scénáře. Podle mírnějšího (levicovějšího) se v roce 2006 dostaneme na 5,1%, podle druhého (pravicovějšího) na 4,7%. Výsledek sjezdu ČSSD ukládá vládě, aby se chovala levicověji, takže to vypadá na těch 5,1%, což je úkol, ke kterému jsme se zavázali i oficiálně vůči EU. Všechny ostatní země vstupující do EU, včetně Polska a Slovenska, se však zavázaly, že se přibližně na ta 3% do roku 2006 dostanou, my jsme jediná výjimka!!!

Pokud by vláda dále odkládala jakoukoliv reformu, nehrozí pouze pozdní přijetí Eura, ale hlavně dluhová past. Ta nastává po překročení 100% veřejného dluhu na státním rozpočtu (v ČR zhruba po 8 letech pokračování v zaběhnutém systému), což se v poslední době podařilo Moldávii. Takovému státu už nikdo nepůjčí, nikdo si nekoupí nové státní dluhopisy a země musí radikálně omezit, většinou úplně zrušit, vyplácení veškerých sociálních dávek, včetně přídavků na děti a nakonec i starobních důchodů! Naši občané se ale nemusí bát, protože i ta nejmírnější forma reformy (ta s 5,1%) nás spolehlivě vyvede z nebezpečí dluhové pasti a v roce 2007 již budeme zase mít zdravé finance, jenom se oddálí náš vstup do měnové unie. KDU-ČSL bere reformu veřejných financí velmi vážně. Kdyby intenzivní práce na reformě během roku nezačaly, nemohla by podpořit státní rozpočet na příští rok a odešla by z vlády.

Scénář vládní reformy předpokládá, že bude ze 30% pokryta zvýšením příjmů státního rozpočtu a ze 70% úsporou výdajů.

U příjmů se počítá s DPH, kde všechno, kromě potravin a do roku 2007 i kromě stavebních prací, přejde z nižší do vyšší sazby. Vzhledem k tomu, že ceny potravin v poslední době klesly o 14%, bylo by možné v rámci radikálnější reformy zvednout nižší sazbu DPH z 5% na 7%. Výrazně se zvýší spotřební daně. U alkoholu o 15-20%, cigarety Mallborro budou zdraženy z 53 Kč na 100 Kč za krabičku. S pohonnými hmotami se čeká na výsledek války v Iráku, pokud příliš nestoupnou světové ceny, zvýší se daň o 1,00 až 1,50 Kč na 1 litr pohonných hmot. V každém případě budou dražší, buď o daň nebo díky vyšší ceně na světovém trhu. Velký spor se vede o daň z nemovitostí. ČSSD ji chce výrazně zvýšit, ODS ji naopak chce zrušit. Zrušení by vedlo ke spekulativním nákupům pozemků a nemovitostí, nastal by růst cen a kapitál by ležel umrtvený v nemovitostech aniž by byl investován do výroby. Spor je i o další dvě daně. Navrhuje se zvýšení odvodů na sociální pojistné u OSVČ. To je v rozporu s podporou, kterou KDU-ČSL deklaruje malým a středním podnikatelům.

Speciálním problémem je daňové zatížení práce. Z každých 100 korun nákladů, které jsou vynaloženy zaměstnavatelem na pracovní místo, obdrží zaměstnanec pouhých 53 korun čisté mzdy, z nich však užije jenom 27 korun, protože zbytek opět odvede státu v různých daních. 73% vynaložených mzdových nákladů tedy tvoří nejrůznější daně odváděné státu. Tento systém si vynucuje úspory v pracovních místech, protože práce je drahá, a doplácejí na to ti slabší, pomalejší, méně talentovaní a různě handicapovaní, pro které na trhu práce nezbývá místo. Stát pak musí vynakládat daleko více prostředků na podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky. Podporují se tím i různé nešvary, jako je zaměstnávání a vyplácení lidí načerno, nařízené, avšak nevykazované a neproplácené přesčasy apod.

Na straně výdajů činí jenom podpora v době nemoci 30 mld korun ročně. Tyto nemocenské dávky jsou často zneužívány zaměstnanci i zaměstnavateli (při přechodném nedostatku zakázek pošlou lidi k lékaři pro neschopenku). Navrhuje se, že zaměstnavatelé budou mít sníženy odvody na nemocenskou, ale budou ji první dva týdny platit ze svého. Uvažuje se, že první 2-4 dny nemoci by se dokonce neplatilo vůbec nic. S několika dny ročně na nachlazení by musel každý počítat jako s nákupem nových bot. Případně si vzít na doléčení dovolenou, aby nepřicházel o peníze. U stavebního spoření určitě dojde ke snížení úroků a podpory. Pozitivní dopady reformy penzijního systému se do roku 2006 nestihnou projevit. Podle zvoleného systému valorizace důchodů by však šlo ušetřit až 25 mld korun ročně. Ještě není vydiskutován balík, který se týká sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti. Tady se dá ušetřit 5 – 20 mld korun ročně. Nejdůležitější je zamezit zneužívání dávek. Čím bude reforma rychlejší, tím více se ušetří i na úrocích ze státního dluhu. Předpokládá se také, že jednotlivé resorty uspoří 2% mzdových nákladů ročně, tedy dojde k úbytku státních úředníků. Zatím se však počty státních úředníků spíše zvyšují, vznikají nové úřady, detašovaná pracoviště ministerstev, která měla být zrušena se vznikem krajů, se naopak rozrostla. Je proto důvodná obava, že stát převede další administrativní povinnosti na obce, takže stát ušetří mzdy na úkor obecních rozpočtů.

K novele zákona o rozpočtovém určení daní bylo řečeno, že při 14 krajích nelze nikdy zavést rozpočtovou autonomii krajských rozpočtů. Naše kraje jsou příliš malé, a proto bude přerozdělování vždy nutné. Totéž platí i o obecních rozpočtech. Důležité však je, aby prostředky chodily do rozpočtů krajů i obcí co nejvíce “odmašličkovány”, tedy aby nebyly účelově vázány.

Rozpočet města schválen
*

24. března schválilo zastupitelstvo rozpočet města. Je v něm maximum možného, avšak žádné příliš atraktivní akce v něm nenajdete. Většinou se jedná o provozní záležitosti či nutné opravy a údržbu. Doufáme, že dostaneme státní dotaci na zasíťování lokality Morávkovský na výstavbu rodinných domků. Termín 31.3. pro podání žádosti byl doslova šibeniční, ale společným úsilím jsme jej stihli. Díky státní dotaci na reformu veřejné správy by měla dostat novou tvář budova městského úřadu, aby vypadala jako důstojné sídlo malého okresu. Nákladné rekonstrukce se dočká elektroinstalace a osvětlení ve sportovní hale a jednou z největších akcí bude přestavba kabin na letním stadionu. Významnou investicí bude přestěhování Technických služeb do areálu bývalých Uhelných skladů a uvolnění centra města. Měl by se zlepšit vzhled náměstí a zahájíme opravy chodníků a komunikací. Bohužel, množství žádostí a připomínek občanů ke stavu chodníků a komunikací vysoko překračuje finanční možnosti města, takže mnozí se nedočkají ani letos. Smutné je, že někteří občané majetek města ještě ničí, například poškozují dopravní značky nebo vykopávají dlažební kostky z chodníků, čímž způsobují městu další zbytečné výdaje a ohrožují své spoluobčany na zdraví. Bude-li někdo dopaden, musí být velmi přísně potrestán pro výstrahu ostatním!

Na základě prohlášení rady Místního sdružení ODS v Chotěboři nepodpořili zastupitelé zvolení za tuto stranu jako jediní rozpočet na rok 2003. Bohužel, jejich argumenty byly spíše politické nežli věcné. V jejich prohlášení se navíc vyskytly věci, které je nutno uvést na pravou míru. Skupina 6 v rozpočtu zdaleka není tvořena jen náklady na chod městského úřadu! Jsou tam například obsaženy i příspěvky na činnost neziskových organizací nebo pro práci osadních výborů. Dále je tam již zmiňovaná státní dotace na reformu státní správy, kterou nelze snížit o x procent, ale jedině utratit celou nebo část vrátit státu. 35 nových úředníků vykonává v Chotěboři stejnou práci, na jakou připadalo v Havlíčkově Brodě úředníků 52, přičemž státní dotace na jednoho z nich je přesně poloviční. Už nyní pociťujeme, že na úřadě chybí právník, údržbář, referent pro krizové řízení, specialista na grantové programy a nutně potřebujeme personálně posílit odbor výstavby. Některé odměny pevně stanoví stát a nikoliv samospráva. O kolik stoupnou materiálové náklady, to se vůbec nedá odhadnout. Dříve se všichni úředníci věnovali pouze městu, nyní mají na starosti dalších 30 obcí, do kterých se musí jezdit, psát a telefonovat. Na velký nárůst nákladů si stěžují všechny obce s rozšířenou působností, pod patronací SMO jsme se všichni sešli v Praze. Jeden starosta tam uváděl příklad, že obeslání členů jedné honitby přišlo město na 7 000 korun, protože obálka s doručenkou dnes stojí 27 korun a ta honitba měla 260 členů. Jediná příznivá zpráva je, že příští rok by nám měla být státní dotace na jednoho úředníka mírně zvýšena a zajímavá je i iniciativa SMO, aby obce třetího stupně, které mají méně než 10 tisíc obyvatel, získaly výhodnější daňový koeficient. V příštím roce také odpadnou některé jednorázové výdaje, například na zaškolení nových úředníků či na nákup licencí na počítačové programy. Z výše uvedených důvodů nelze vzít tužku a prohlásit, že výdaje ve skupině 6 budou sníženy o 3%. Ve schváleném znění rozpočtu jsou sníženy téměř o 2% a to bylo opravdu maximum možného.

Lze vést polemiku, zda příspěvky pro organizace, které působí ve sportu či v kultuře, mají být přidělovány dosavadním příspěvkovým způsobem nebo má město přejít na formu grantů. Osobně si myslím, že přídělový systém je lepší, protože peněz, které by se daly na granty vyčlenit, je směšně málo a některé organizace by bez příspěvku úplně zahynuly. Přesto dostala referentka pro kulturu a sport za úkol grantový systém navrhnout. Dalo by se diskutovat i o tom, zda jsou či nejsou podhodnocené daňové příjmy. Jedna velká výtka z řad ODS však míří na to, že v rozpočtu nejsou nadstandardní příjmy od kraje, státu či EU. Nebýt zrušeného třetího kola fondu EU SAPARD, mohla tam být krásná, více než osmimilionová dotace na rekonstrukci staré radnice. Kraj letos investuje velké prostředky na rekonstrukce sociálních zařízení, stoupaček a kotelen na gymnáziu i na obchodní akademii. Kromě toho bude prioritně zpracovávat projekt na rekonstrukci silnice z Chotěboře do Havlíčkova Brodu s realizací v příštím roce v hodnotě kolem 40 milionů. Peněz z Fondu Vysočiny chceme letos využít například na vybudování nového chodníku na Bílku od silničního mostu k železniční zastávce. Po dohodě s městem budou České dráhy investovat 350 tisíc do nového zabezpečovacího zařízení, aby nemusely být tak často a tak dlouho staženy závory u přejezdu směrem na Bílek. Po dohodě s krajem také ušetříme zhruba polovinu obvyklé dotace na autobusovou dopravu. Vyjednává se i dotace na rekultivaci skládky na Lapíkově a tak by se mohlo pokračovat. Podmínkou pro získávání dotací jsou však hotové projekty a vykoupené pozemky. Z tohoto pohledu trvá příprava dobrého projektu jeden až dva roky a potom se teprve může někam jet a shánět peníze. Jenže takto připravených věcí jsme zdědili velmi málo a teď to teprve musíme dohánět. Dohání se to však těžko, protože v rozpočtu nezbývá moc peněz na nové projekty ani na výkupy. Navíc štědrá ruka státu se rok od roku stále více zavírá, viz nutnost reformy veřejných financí, takže bude stále těžší si sáhnout na nějaké peníze navíc.Takové možnosti, jaké byly v 90. letech už nikdy nebudou, kdo je tehdy využil, dobře udělal. Jak zaznělo na setkání s Radou Kraje Vysočina, lze očekávat i ukončení podpor bytové výstavby a přechod na čistě komerční bázi. Proto se pro nás stala pro příští dva roky bytová výstavba hlavní prioritou, dokud ještě nějaké dotace jsou.

Ing. Milan Linhart, místostarosta

Jak dále s Městským plicním střediskem?
*

Po Chotěboři i po celém okrese kolují různé fámy o chystaném uzavření Městského plicního střediska v Chotěboři. Dokonce se na protest proti tomuto kroku města Chotěboře sepisuje protestní petice. Obrátili jsme se na místostarostu Milana Linharta a ten nám k tomu sdělil:

"Stejně, jako tomu bylo v případě stacionáře, je nutno uvést věci na pravou míru. Mimochodem, jednání s Fokusem Vysočina o převzetí stacionáře k 1.1.2004 úspěšně probíhají a v úterý 15.dubna za tímto účelem navštívil starosta s místostarostou prostory Fokusu v Havlíčkově Brodě, kde vedli úspěšné rozhovory s panem ředitelem Mgr. Havlíkem a panem Bc. Pavlem Málkem. Fokus Vysočina připravuje pro Chotěboř tři projekty: stacionář, psychosociální poradnu Logos a chráněnou knihařskou dílnu.

Problém plicního střediska spočívá v jeho ztrátovém financování, letošní plánovaná ztráta činí 465 tisíc korun (v některých médiích byla chybou novinářů uvedena vyšší čísla, která neodpovídají skutečnosti). Důvod transformace je tedy stejný jako u stacionáře. Náklady na materiál a služby jsou u plicního střediska drženy na minimální možné výši, nájemné se neplatí, zařízení funguje v budově města. Chyba je spíš na straně příjmů, plicní středisko nemá dostatečné množství výkonů. Možnost uzavření střediska je ale až ta poslední varianta. Vedení města již od počátku roku přesvědčuje MUDr. Joskovou, aby plicní středisko provozovala privátně a nabízí symbolické nájemné. Zároveň jednáme o možných dalších variantách i s vedením VZP v Havlíčkově Brodě. Čas ale běží, proto bude nutné předložit problém MPS na zasedání zastupitelstva, které se koná 5. května.

Jaké jsou tedy varianty:
a) Rozpočet MPS se podaří vyrovnat nebo alespoň výrazně snížit jeho ztrátu a za těchto okolností by teoreticky mohlo pokračovat dál jako městské zařízení. Toto řešení je však nesystémové a neobvyklé, obce by neměly být provozovateli zdravotnických zařízení.
b) Paní doktorka Josková se nechá přesvědčit a bude zařízení provozovat soukromě.
c) MPS bude převzato nějakým jiným soukromým subjektem a paní doktorka Josková v něm bude nadále pracovat jako zaměstnanec, ale nyní už nikoliv města, ale soukromého zdravotního zařízení.
d) MPS bude ve výběrovém řízení nabídnuto k provozování jinému soukromému lékaři, třeba i na omezený počet dnů či hodin v týdnu.
e) Pokud se žádný zájemce o provozování MPS v Chotěboři nenajde, bude zařízení skutečně uzavřeno a pacienti budou muset jezdit do Havlíčkova Brodu, kde jsou kapacity postačující."

V Chotěbořském Echu uveřejňuje vedení města své Zprávy z radnice. Po dohodě s autory budeme tyto texty přinášet i my, protože ne každému čtenáři se chce stahovat Acrobat Reader, aby si mohl Chotěbořské Echo přečíst.

Na radnici je stále rušno
*

Dalo by se říci,že jsou postaveny základ-
ní kameny práce v tomto volebním období.
Byly ustanoveny komise a osadní výbory,
přestěhovány všechny agendy z Havlíčko-
va Brodu, včetně odboru dopravy,vydisku-
tován rozpočet na letošní rok. Úředníci již
mají své kanceláře a začínají jezdit na odbor-
ná školení. Je také vyřešen systém parková-
ní kolem radnice; na parkovišti před radnicí
lze parkovat na parkovací lístek od městské
policie, zaměstnancům jsme vytvořili pro-
zatímní parkoviště za budovou. Pravidelně se
konají nově zavedené pracovní porady vede-
ní radnice, prostě začal běžet normální život.
Brzy začne stavební sezona a začnou se
realizovat investice, které máme v rozpočtu.
Podali jsme na kraj žádost o stát-
ní dotaci na inženýrské sítě v lokalitě Moráv-
kovský, aby tam na podzim občané mohli
začít stavět 29 rodinných domků. Za tím úče-
lem rychle probíhají poslední výkupy a pře-
vody pozemků. Běží administrativní úkony
spojené s převzetím pozůstalosti po zesnu-
lém malíři Parákovi. Je završena administra-
tiva spojená s lékařskou pohotovostí, ale zdá
se, že v této podobě poběží Lékařská služba
první pomoci jenom letos, protože kraj i mi-
nisterstvo zdravotnictví budou nuceny se
k této problematice vrátit. Během roku mu-
síme vyřešit i problém provozu a financování
plicního střediska, s paní doktorkou o tomto
jednáme. V návaznosti na plánované změny
v chodu stacionáře musíme posoudit i provoz
jeslí. V oblasti školství se snažíme aktivně
vyjednávat s krajem o budoucnosti středních
škol v Chotěboři, o kterých jsme přesvědče-
ni, že jsou na nadprůměrné úrovni, ale i ony
jsou ohroženy malým počtem dětí v součas-
né populaci. Protože reforma státní správy se
zatím nepříliš povedla, využíváme akcí, kte-
ré pořádá Svaz měst a obcí ČR na krajské
i celostátní úrovni, abychom se k problema-
tice mohli vyjádřit. Stále více úkolů dostá-
váme v oblasti krizového řízení, je z toho
větší agenda, než jsme původně předpoklá-
dali. Aktivně se účastníme práce mikrore-
gionu Podoubraví, v polovině března hos-
tíme na radnici valnou hromadu a o týden
později pořádá mikroregion tady v Chotěbo-
ři školení hospodářek. Navštívili jsme radni-
ci v Havlíčkově Brodě, naopak u nás jsme
přivítali vedení radnic z Ledče nad Sázavou
a ze Světlé nad Sázavou. V lednu jsme na
pracovní poradě přivítali všechny starosty
naší spádové oblasti obce s rozšířenou pů-
sobností. Proběhlo několik důležitých jed-
nání s firmou CONNEX, která zde zajišťuje
autobusovou dopravu, spolupráce je slibná
a měli bychom letos ušetřit i v rozpočtu. Ve-
lice nás mrzí, že se nemůžeme přihlásit do
3.kola předvstupního fondu EU SAPARD
s projektem na rekonstrukci staré radnice,
protože tento okruh dotací byl zrušen, ale
rekonstrukce je přesto nutná. Je zapotřebí
rozšířit počet učeben, vylepšit obřadní síň,
vybudovat turistické informační středisko
a hlavně spravit střechu, protože krovy jsou
v havarijním stavu. V havarijním stavu je
i střecha na školní jídelně.

Milan Linhart, místostarosta

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003