harryanow2.gif (5686 bytes) courierlogo2.gif (5247 bytes)

Bobtail Harry(R) Vám nese nowiny pro Chotěboř a okolí
nezávislý první český internetový list psaný psem (a někdy i jeho pánem)
Listu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1213-0834

Na hlavní stranu
Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu
domény www.harry.cz

clogo4.gif (959 bytes)

založeno
since
1998
 

4listek2m.GIF (1282 bytes)  Nadační fond Čtyřlístek

 

Představují se soubory ZUŠ Chotěboř

Jedním cílů výuky hudebního oboru na základních uměleckých školách je zapojení žáků a absolventů školy do práce v hudebním souboru – kolektivu lidí stejného zájmu o společnou věc, kdy je stejně důležitá práce každého jednotlivce, kde každý člen souboru je přímo odpovědný za výsledek snažení celku. Bylo by velkou chybou, a bohužel se to často stává, kdyby absolvent ZUŠ nebyl vybaven zkušenostmi, které by mu pomohly uplatnit se v hudebních souborech a sborech různých zaměření a rozmanitého složení.

Město Chotěboř mělo, má a věřím, že i nadále bude mít řadu výborných amatérských uměleckých souborů. Jak bylo uvedeno v jednom z předchozích článků, jenom v letošním roce oslavují dva jubilanti významná výročí svého založení ( Doubravan a Chotěbořský komorní orchestr ). Je zde tedy tradice, na které se dá stavět. Je tu ale také instituce, která má morální povinnost v této tradici pokračovat, třebaže někdy poněkud specifickými prostředky – základní umělecká škola.

 

Další novější články

Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, VI. část
Velká čistka v údolí Doubravky
Chotěbořští orienťáci běhali za maďarský klub
K diskuzi o nejlepších sportovcích Chotěboře
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, V. část
Kulečníkem proti drogám
Rozhovor s maratoncem Lukášem Pelouchem
Neobvyklá horlivost Městské policie? (Odpověď starosty Harrymu)
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, IV. část
Vyhlášení nejlepších sportovců Chotěboře 2001
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, III. část
Jak město Chotěboř o doménu přišlo, část II.
Jak město Chotěboř o doménu přišlo, část I.
Nominace na titul Sportovec Chotěboře roku 2001
Almanach 50 let ZUŠ Chotěboř, II. část
Fotbalový podzim Áčka Chotěboř
Sokol Chotěboř má nové vedení
Co nového v TJ CHS Chotěboř

Pro starší články musíte na hlavní stranu do rubriky Mírně starší články

Dalo by se říci, že otázku uplatnění žáků v souborech školy řeší chotěbořská ZUŠ přímo na jedničku. Na této škole soustavně pracují tři tělesa, která svojí působností překračují hranice regionu. Všude, kam jsou mladí hudebníci pozváni ke svým vystoupením, rozdávají posluchačům radost z hezké hudby, příjemnou pohodu a dobře reprezentují svou školu a své město. Jedná se o Komorní orchestr mladých, se kterým se blíže seznámíme v tomto článku, dětský pěvecký sbor Motýlek a Dechový orchestr mladých, o kterých bude řeč v dalších dílech.

Komorní orchestr mladých

založila v září 1990 jeho dirigentka, učitelka ZUŠ Chotěboř, paní Věra Fialová. Orchestr navázal na v podstatě doznívající činnost různých seskupení smyčcových nástrojů uváděných nejčastěji pod označením “souborová hra”. Tyto soubory měly dlouholetou tradici založenou bývalým ředitelem školy Jindřichem Junem a tvořil je různý počet hrajících žáků, podle toho, jak se právě dařila práce oddělení smyčcových nástrojů, ostatně, tak už to při práci s dětmi bývá. Z tohoto pohledu je obdivuhodné, že Komorní orchestr mladých ( KOM ) má od data svého založení až do dnešní doby standardní počet hráčů, soustavně dobrou úroveň, jeho členové pocházejí, až na malé výjimky, výhradně ze třídy Věry Fialové a není od věci tvrzení, že především díky prezentacím tohoto orchestru na veřejnosti a díky výborným pedagogickým výsledkům paní učitelky vzrostl na chotěbořské ZUŠ zájem o studium hry na smyčcové nástroje.

FOTO č. 1: Jedno z prvních vystoupení KOM – vánoční koncert 10.12.1991

Odstartováním činnosti orchestru bylo vystoupení na žákovském koncertě 29.11.1990, tedy zhruba tři měsíce od založení souboru. Orchestr zahájil program koncertu barokními skladbičkami , ovšem ještě pod “obecným” názvem “Komorní soubor”.

V následujícím školním roce 1991/92 se ustálilo složení souboru a byl přijat jeho dnešní název – “Komorní orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř”. Orchestru nastala tvrdá práce a na její plody nebylo nutno dlouho čekat. Po úspěšných vystoupeních v rámci školních koncertů dostal Komorní orchestr mladých pozvání k účasti v rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concertino Bohemia, soutěži, která je určena pro hudební soubory a je jakousi paralelou k sólistické soutěži Concertino Praga. A tak v dubnu 1993 odjel KOM na natáčení soutěžních snímků do brněnského rozhlasu. V silné konkurenci bylo výsledkem vynikající 3.místo. Toto umístění je o to cennější, že soutěžící soubory tehdy ještě nebyly rozděleny do věkových kategorií!

FOTO č. 2: Komorní orchestr mladých při natáčení v brněnském studiu Č. rozhlasu (2.4.1993).

Následovala řada vydařených veřejných vystoupení v Chotěboři i okolí a v následujícím roce 1994 se dostavil další významný úspěch. Komorní orchestr mladých se zúčastnil soutěže základních uměleckých škol a v krajském kole konaném tehdy ještě ve východočeském  Týništi nad Orlicí a obsadil 2.místo.

Bezprostředně poté natáčel orchestr opět soutěžní snímky, tentokrát pro Český rozhlas Praha, stanice Vltava. Režisér natáčení a dramaturg soutěže v jedné osobě, pan Tomáš Stavěl, vyslovil souboru velice hezkou pochvalu ( však je také umístěna v kronice orchestru na čestném místě ) a pozval orchestr k účasti na dalším ročníku Concertina Bohemia. Natáčení následujícího soutěžního repertoáru proběhlo tentokrát v přímo v budově ZUŠ Chotěboř v roce 1997.

FOTO č. 3: Pracovní porada dirigentky KOM s panem režisérem ( Č.rozhlas Praha – 7.5.1994 ).

Kromě své samostatné činnosti spolupracoval Komorní orchestr mladých i s dalšími soubory v Chotěboři a okolí. S některými udržuje přátelské styky dodnes. Účinkoval například s chotěbořským dětským pěveckým sborem Kvítek při ZŠ Buttulova ul. ( vedeným Věrou Michkovou), s dívčím pěveckým sborem při ZUŠ v Humpolci (sbormistryně Jana Borková), s dětským pěveckým sborem LIMBORA z Havlíčkova Brodu (pěvecké oddělení Květy Jevdokimovové se sbormistrem Josefem Seckým), s dětskými pěveckými sbory Rolnička a Zvoneček ze Ždírce nad Doubravou ( vedenými , Janou Skřivanovou a Martou Půžovou ), smíšeným pěveckým sborem Červánek z Proseče u Skutče (sbormystrině Jana Pavlovičová ), s brněnským pěveckým sborem Carmina ( sbormistryně Eva Uhlířová ) a konečně se smíšeným pěveckým sborem z anglického Liverpoolu.

Velikou odměnou za poctivou práci členům orchestru bylo pozvání Komorního orchestru mladých právě do Liverpoolu v prosinci roku 1996. Zdá se to možná neuvěřitelné, ale KOM tehdy získal od chotěbořských sponzorů dostatečnou finanční částku na uskutečnění tohoto fantastického zájezdu. Vše bylo ale vykoupeno svědomitou přípravou, náročnou koncertní činností a naprosto vzornou reprezentací. Zájezd předčil veškerá očekávání dirigentky orchestru. Mladí muzikanti z Chotěboře předváděli svá vystoupení tak skvěle, že se jim dostalo zasloužených ovací i od místních profesionálních hudebníků. Jejich první koncert natočila jedna z liverpoolských televizních stanic. Orchestru se dostalo i zvláštních výsad podívat se do míst, kam je přístup veřejnosti omezen, tedy především do sídla liverpoolské Královské filharmonie. Hostitelé připravili za odměnu našemu orchestru i další “atrakce”, například návštěvu světoznámého muzea Beatles, prohlídku fotbalového stadionu F.C. Liverpool, návštěvu televizního studia v Manchesteru a řadu dalších akcí. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že si tyto pozornosti orchestr vzhledem ke svým výkonům stoprocentně zasloužil.

FOTO č. 4: Chotěbořští muzikanti před budovou Královské filharmonie Liverpool, prosinec 1996.

Koncertní zájezd Komorního orchestru mladých do Anglie by si zasloužil samostatný článek, ostatně jeden již vyšel např. v Chotěbořském echu, ale i když pozvání liverpoolských přátel bylo skvělým oceněním práce souboru a pedagogické činnosti jeho dirigentky, neměla by jím být zastíněna další činnost toho sympatického hudebního souboru.

Orchestr účinkoval do dnešního dne na mnoha akcích v našem městě. Pravidelně vystupoval na žákovských koncertech ZUŠ Chotěboř. Jeho vystoupení bývají pravidelnou ozdobou vernisáží výstav v chotěbořském Městském muzeu ( Rykr, Parák, Pečinka, výstava hraček, vánoční výstavy aj. ), koncertoval i v místním kostele sv. Jakuba.

Mimo Chotěboř si získal popularitu koncerty v Havlíčkově Brodě ( sál staré radnice, kostel Nejsvětější Trojice ). Pravidelně pořádá letní soustředění v Jáchymově spojená s koncertní činností v tomto městě ( Radium Palace, sanatorium Běhounek aj. ) a v Karlových Varech. Dále KOM účinkoval v Praze, Brně, ve Žďáře nad Sázavou, Ždírci nad Doubravou, a Proseči u Skutče.

FOTO č. 5: KOM účinkuje na jedné z vernisáží v Městském muzeu v Chotěboři (7.září 2000)

Již několik let je Komorní orchestr mladých při ZUŠ Chotěboř členem sdružení YMCA v České republice. Tím je jeho činnost obohacena o další akce. Tou nejzdařilejší byl 1.ročník soutěže “Trubadúrské klání” konaný 2.prosince 2000. KOM zde získal prestižní 1.cenu. Soutěž byla spojena i s koncertními vystoupeními zúčastněných souborů. Náš orchestr byl požádán o vystoupení ve velice neobvyklém prostředí – kapli Hospicu sv. Lazara v Praze pro onkologicky těžce nemocné pacienty. Dojemný koncert byl z kaple přenášen místním rozhlasovým zařízením i do pokojů pacientů.

Samostatnou kapitolou v činnosti Komorního orchestru mladých byla návštěva jeho anglických přátel v Chotěboři ve dnech 27.10. – 3.11.2001. KOM připravil hostům z Liverpoolu bohatý kulturní program, včetně zájezdů do Prahy a do Brna. Byly uspořádány čtyři koncerty, z toho jeden v Proseči u Skutče a jeden v Brně. Liverpoolští hudebníci byli hrou našeho orchestru nadšeni stejně jako před pěti lety v Liverpoolu. Z přátelského pobytu vzešlo opětovné pozvání KOM do Anglie, pravděpodobně v příštím roce.

FOTO č. 6: O dobrou náladu u nás není nikdy nouze, ani po urputném výstupu na Plešivec

( srpen 2000 ).

Jak již bylo v úvodu naznačeno, osobou číslo 1 a duší celého orchestru je jeho dirigentka, učitelka smyčcového oddělení chotěbořské ZUŠ, paní Věra Fialová. Během své dlouholeté praxe načerpala obrovské pedagogické zkušenosti, které uplatnila při výuce ve své třídě i při řízení souboru. Její cílevědomost, náročnost, nápaditost a organizační schopnosti z ní dělají člověka na pravém místě. Je štěstím Komorního orchestru mladých, že v jeho čele stojí právě takováto osobnost.

Organizační pomoc při aktivitách orchestru si vzala na svá bedra paní Jarmila Nedbalová. Stará se o administrativní záležitosti orchestru spojené s členstvím v organizaci YMCA, tvoří průvodní texty ke koncertům, vyučuje externě violoncello a v současné době vypomáhá ve skupině violoncell i jako hostující hráčka.

Velice cennou devizou pro činnost souboru je vztah rodičů k výuce na ZUŠ. KOM má naprostou podporu rodičovské veřejnosti a někteří rodiče osobně pomáhají při přípravách nejrůznějších akcí, ať již při přípravě pohoštění hostů nebo jako dozor nad žáky při cestách orchestru.

Ti, kdo tvoří Komorní orchestr mladých, jsou nadšení a pracovití žáci ZUŠ Chotěboř a někteří hostující členové. V letošním jubilejním školním roce, probíhajícím ve znamení 50.výročí založení ZUŠ Chotěboř, tvoří kádr orchestru tito hráči:

I.housle: Pavel Vančura, Tamara Junová, Ester Junová, Radka Nedbalová, Kateřina Truhlářová, Jana Vašíčková, Zdeněk Vašíček

II.housle: Jan Pavlas, Tereza Piskačová, Petr Galló, Lucie Pátková, Radka Kopecká, Marie Kratochvílová (j.h.)

Viola: Štěpánka Křivská, Jakub Myjavec

Violoncello: Vlastimil Jeníček, Jarmila Nedbalová (j.h.)

Kontrabas: Pavel Galló (j.h.)

Je zcela na místě vyjádřit poděkování celému Komornímu orchestru mladých za jeho vzornou reprezentaci domovské školy, našeho města a naší vlasti. To, že umí nadchnout posluchače, již mnohokrát předvedl při desítkách vystoupení, která za pouhých necelých dvanáct let své činnosti uspořádal. Popřejme tomuto mimořádnému hudebnímu tělesu do dalších let mnoho úspěchů, elánu, radosti z dobré muziky.

Na hlavní stranu Chotěbořského Couriera

Na hlavní stranu domény www.harry.cz

Na stranu CHnet