harryanow2.gif (5686 bytes)

hpn.jpg (10254 bytes)
Co vyčmuchal bobtail Harry v Chotěboři a okolí
příloha internetového listu Chotěbořský Courier Harry

clogo4.gif (959 bytes)

 

číslo 53

harry.jpg (9789 bytes)

listopad 2002 - II.

Harryho Novinky z první půle listopadu 2002 najdete zde

Počet čtenářů těchto Novinek
od začátku měsíce:

Novinky 52 četlo: 3673


Nezapomeňte, že na adrese www.chnet.cz najdete chotěbořský internetový portál CHnet s odkazy na internet ve světě, v Česku, v našem okrese i v Chotěboři samé (např. stránky všech Chotěbořáků).
Portál je též koncipován jako startovací stránka pro váš přístup na internet.

Radiové datové připojení
redakce na internet je od
aiclogo.gif (3308 bytes)

Minulé Novinky

Archiv vydání

Chotěboř Net

Kultur.programy

Chotěbořské weby

Předminulé Novinky

Drby z vrby 2001

Chotěboř.info

Kino

Narodili se

Sportovní strana

eizologo.GIF (1605 bytes)

Myslete na svůj zrak!
Špičkové LCD monitory EIZO
BALZÁM NA VAŠE OČI
nyní můžete koupit v Chotěboři

eizoL465.GIF (3349 bytes)

Pokud se vám zdá, že vidíte
Novinky poněkud starší,
klepněte na tlačítko
Obnovit (Aktualizovat)
Fotbal
Hokej | Bundesliga
Volejbal Ping-pong

Chotěbořské Jídelní lístky: Pizza až do domu
PD Halama  PD Veselý  Bufet Vysočina Na růžku  Modrá hvězda

Volby 2002
volební rubrika

ODS
Chotěboř
ČSSD
Chotěboř
Atletika
TJ CHS
Atletika
SK
 

Výhodné telefonní služby
pro malé a střední firmy
Business Call Smart

od firmy AICOM Havl. Brod.
Podrobnosti zde.

ikonddnv.gif (4769 bytes)
Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

4listek2m.GIF (1282 bytes)  4listtitulm.GIF (2449 bytes)
Nadační fond pro TMP mládež

Chcete být na internetu? Máme pro vás velmi levnou možnost umístit své informace, webové stránky či odkaz na ně do vámi zvolené domény vašejméno.chotebor.info, která je snadno zapamatovatelná. Podrobnosti, zaváděcí ceny a seznam již funkčních domén najdete na www.chotebor.info.

 

Inzerci chotěbořských firem v našem listě najdete zde na adrese: inzerce.harry.cz

Databáze akcí v kraji Vysočina

Novinky
v redakci

Harry vám nese Novinky
v Chotěboři a okolí

Vývěska pro
plakáty a oznámení

Volební výsledky jsme přestěhovali do rubriky Volby 2002

Nová tel. čísla: zde nebo zde

Sportovní komise Rady města Chotěboře hodlá v lednu 2003 vyhlásit nejlepší sportovce Chotěboře roku 2002.
K již tradičním kategoriím přibude letos nová, Sportovec roku 2002 vybraný veřejností.

O vítězi této kategorie rozhodnou vaše hlasy. Hlasovat lze třemi způsoby: na hlasovacím lístku otištěném v Chotěbořském Echu, ve formuláři Chotěbořského Couriera (viz vpravo) nebo vyzvednutím hlasovacího lístku u okénka Městské policie ve vestibulu Městského úřadu a jeho vhozením do poštovní schránky naproti zmíněnému okénku. Hlasování končí dne 10. ledna 2003. Děkujeme za Váš hlas.

Za nejlepšího sportovce Chotěboře roku 2002 navrhuji:
(do okénka dejte myší kurzor a napište jméno)

První veřejné bruslení na chotěbořském Zimním stadioně je v sobotu 30.11. odpoledne.

Prvních dvacet návrhů na nejlepšího sportovce Chotěboře 2002 (formulář viz výše) nám přišlo a každý je jiný. Navíc mnohé jsou vedeny spíše kladným vztahem navrhovatele ke jmenovanému sportovci než sportovními výsledky. Prosíme tedy ty z vás, kteří teprve hlasovat budou, zamyslete se, vybíráte nejlepšího sportovce roku, nikoli vašeho nejlepšího kámoše!

Páteční noviny Vysočina přinášejí kritický dopis nejmenovaného Chotěbořáka o zastřešení Zimního stadionu. Dopis si přečtěte zde.

Ve čtvrtek 28.11.2002 byl Zimní stadion v Chotěboři zkolaudován, takže v neděli se od 17 h hraje utkání s Moravskou Třebovou. Ještě dnes ve čtvrtek začíná Bundesliga - amatérská liga Chotěbořska (odkaz na ni je výše vpravo). Podrobnosti čtěte na naší stránce Hokej.

Chotěbořský rodák, prvoligový fotbalista Michal Lesák, vymění 1. ledna pruhovaný dres hradeckých Votroků za zelenobílé barvy pražských Klokanů. Současné „volno“ prožívá chotěbořský rodák na lůžku nemocnice na Bulovce, kde se ve čtvrtek podrobil artroskopii menisku. Rozhovor Petra Němce s Michalem přinášejí páteční noviny Vysočina zde.

Na naší inzertní straně inzerce.harry.cz najdete inzerát firmy Milan Pilař, IZOINTERIER z Rankova u Chotěboře, ve kterém je i odkaz na její webové stránky. Firma provádí dokončovací stavební práce, suché montáže a tesařské práce.

Ve čtvrtečním regionálním vydání MF Dnes Vysočina jsou tři články zabývající se krajskou příslušností Podoubraví a Chotěboře: Co bude s hranicemi kraje? Anketu ještě nikdo nehodnotil, Lidé v Podoubraví: Odhlasovali jsme a konec?, Anketa o krajské příslušnosti Chotěbořska. Máte-li zájem, přečtěte si je co nejdříve, za dva dny už na internetu nebudou.

Fotbalový klub FC Chotěboř upozorňuje, že jsou stále ještě volná místa pro zájemce o účast v Zimním turnaji dospělých. Bližší informace na TMB 604 402 240 (Jaroslav Žejdlík) nebo TB 569 623 208 a TZ 569 662 518 (Pavel Štindl).

První zasedání Rady města Chotěboře se konalo v pondělí 25.11. a její usnesení si jako vždy můžete přečíst zde. Pokud se nechcete prokousávat obsálým textem usnesení, vyjímáme pro vás ta zajímavá: Rada města souhlasila s konáním městských trhů ve dnech 16.5., 13.6., 15.8., 14.11. a 12.12.2003 na Náměstí T. G. Masaryka. Dále souhlasila s konáním Posvícenských řemeslných trhů dne 17.10.2003, které osvobodila od poplatku z místa. Rada města projednala návrh odboru životního prostředí a zemědělství na změnu označení tohoto odboru na “odbor životního prostředí”. Rada města s návrhem souhlasila s účinností od 1.1.2003. Rada města stanovuje počet komisí rady města na 3 a ukládá zřídit komisi bytovou, kulturní, sportovní dále rada města ukládá zřídit radu pro měsíčník ECHO. Rada města ukládá vyzvat volební strany zastoupené v zastupitelstvu města o navržení členů do jednotlivých komisí. Rada města, ve smyslu ustanovení § 108, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje právo užívat závěsný znak při občanských obřadech pro p. Ing. Milana Linharta, místostarostu města, p. Mgr. Markétu Valterovou, a p. Ing. Stanislava Motyčku, členy zastupitelstva města. Rada města se seznámila se žádostí na zajištění finančních prostředků na nákup trestní lavice s ovládáním časomíry pro zimní stadion v částce Kč 80.000,--. Rada města ukládá odložit úhradu uvedené částky do 16.12.2002. Rada města projednala méně a vícepráce na přestavbu městského úřadu v Chotěboři. Rada města s předloženými vícenáklady ve výši 570.000,-- Kč nesouhlasí a ukládá jednat o ponížení této částky s generálním dodavatelem stavby. Rada města projednala cenový rozklad požadavku Českých dřevařských závodů Praha a.s. na zvýšení ceny díla “Zastřešení zimního stadionu v Chotěboři”. Rada města ukládá jednat s Českými dřevařskými závody a firmou Stavounie o této skutečnosti. Rada města souhlasí s výstavou 3 ks osobních automobilů na náměstí firmou “auto…s.r.o.” pobočka Chotěboř ve dnech 29.11.2002 a 6.12.2002. Rada města projednala ústní žádost pana Richarda Macků o souhlas s pořádáním předvánoční akce Zažehnutí Betlémského světla skautským střediskem VIA na náměstí T. G. M. dne 22.12.2002 od 16.00 hodin. Rada města žádosti vyhovuje. Rada města bere na vědomí informaci, že nové osadní výbory a jejich předsedové budou zvoleni v roce 2003 na březnovém zasedání zastupitelstva. Ukládá provést v místních částech Dobkov, Rankov, Příjemky, Počátky, Klouzovy, Bílek, Svinný a Střížov veřejné schůze za účasti starosty a místostarosty do konce ledna 2003.

kasal.jpg (10133 bytes)

<<   Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Kasal krátce navštívil naši radnici minulou středu 20.11. Setkal se se starostou, místostarostou a tajemníkem. Během krátkého rozhovoru u kávy se probíraly hlavně záležitosti rozpočtu, priorit města, reformy státní správy a postavení Chotěboře i celého regionu Podoubraví v rámci kraje Vysočina. Protože místostarosta Milan Linhart je zároveň i funkcionářem KDU-ČSL a Jan Kasal jejím místopředsedou, našla se chvilka i na probrání vnitrostranických záležitostí. Jan Kasal, jako zkušený politik, poslanec za Vysočinu a náš dobrý soused ze Žďáru, původem z Přibyslavi, je připraven Chotěboři pomáhat. Atmosféra setkání napověděla, že jeho slova byla srdečná a upřímná. (Foto Jiří Fišera.)

Dosavadní ředitelka MŠ v Březové ulici Jarmila Zezuláková byla vybrána jako ředitelka nové městské organizace Mateřské školy Chotěboř, která spojí dosavadní tři školky v Chotěboři a jednu v Bílku do jedné organizace. Návrh musí ještě schválit odbor školství Krajského úřadu. Nová organizace zahájí činnost 1. ledna 2003.

Úsměv na tváři vyvolává (a kudlu v kapse otevírá) článek na sportovní straně Cesty Vysočiny z úterý 26.11., nazvaný Kolaudace ZS odložena. Jednak tím, že se v něm uvádí jako generální dodavatel stavby firma Stavba Havlíčkův Brod, což není pravda (a být Stavbou, důrazně žádám dementi). Ale hlavně touto formulací: "Generální dodavatel od května letošního roku vyvinul maximální úsilí, aby bylo dílo zdárně a v co nejkratší době dokončeno, což se podařilo." Naopak pravdivě tam pak píše neuvedený autor: "Již hodně utrápený správce ZS Josef Doležal věří, že již tuto neděli 1. prosince se příznivci hokeje konečně dočkají premiéry pod novou střechou." Čímpak je to asi Pepa Doležal tak utrápený, když se "podařilo dílo maximálním úsilím dodavatele zdárně a v co nejkratší době dokončit"? Ach jo...

V úterním týdeníku Cesta Vysočiny vyjmenovává starosta Chotěboře Tomáš Škaryd, čemu se bude věnovat ve své funkci nejprve: Reorganizaci Městského úřadu s tím, aby se radnice otevřela občanům (změnit komunikaci mezi úředníky a občany) a zviditelnění města navenek (o Chotěboři se musí vědět, musí se o ní psát). Dále se starosta ještě do konce roku sejde s řediteli všech velkých firem v Chotěboři a také s majiteli firem malých do 25 zaměstnanců. Cesta Vysočiny nemá internetovou mutaci, takže si ji musíte koupit, chcete-li číst celý rozhovor.

Vytiskněte si nebo zapište do diářů Přehled plesů a bálů v Hotelu U zámku v Chotěboři:
29.11. Ples VOŠ Chotěboř, 30.11. Nádražácký ples,  7.12. Ples SOU, 31.12. Silvestr, 17.1. II. ples Rebelů, 25.1. Zahrádkářský ples, 31.1. Ples ALKA, 15.2. Ples TENEZ + NATE, 22.2. Ples firmy Dvořák, 15.3. Šibřinky, 29.3. Jarní ples, 20.4. Velikonoční ples.

Nová mariášová sezóna v Klouzovech začíná v sobotu 7.12. v 9:00 hodin, kdy se uskuteční Mikulášský turnaj. Přihlášky přijímá Pavel Krupička na tel. 723 683 933.

V pondělí jsme získali fotografie zmršených schodišť na Zimním stadionu, jejichž případ nyní vzrušuje chotěbořskou veřejnost. Je to vskutku šlendrián, jak se můžete přesvědčit na fotografiích. Horší je, že tato schodiště tu jsou již tři týdny a při kontrolních dnech okolo nich procházeli mnozí, kteří pak kolaudovali či mohli zjednat nápravu ještě před neúspěšnou kolaudací... V úterý se začalo s předěláváním, nová kolaudace bude zase v pátek.

Zimní stadion 25.11.2002

zs87.JPG (9774 bytes)
Jedno ze schodišť z tribuny. Taková jsou vždy dvě proti sobě (část zábradlí toho druhého je zcela vlevo) a spodní vzdálenost mezi nimi je tak malá, že lidé sestupující proti sobě budou dole na sebe narážet. Každý schod je přitom jiný na výšku i na šířku.

zs88.JPG (8517 bytes)
Chůze nahoru: celá pata visí ve vzduchu, ač špička je nadoraz.

zs89.JPG (10793 bytes)
Chůze dolů: skoro půlka boty je mimo schod, ač pata je nadoraz...

Velmi vhodně přijel do Chotěboře cirkus ANDRES a rozbil své šapitó na trávníku před Zimním stadionem. Diváci, kteří šli v neděli na hokej a nevěděli, že Zimní stadion není zkolaudován, mohli aspoň jít do cirkusu... V neděli ráno se stala tragická událost dvěma Chotěbořákům. Dva mladí muži se v sobotu večer zúčastnili Koncertu proti vodě v Hotelu u zámku. Po jeho skončení odjeli ještě do Hlinska. Při ranním návratu dostal 30 letý řidič smyk na zledovatělé vozovce u obce Chlum a jeho Škoda 125L narazila do plotu a pak byla odmrštěna mimo silnici. Řidič na místě zemřel, spolujezdec (31) skončil s těžkým zraněním v nemocnici. Píší o tom Východočeské deníky Bohemia zde.

Veselejší událost se stala v sobotu večer na chotěbořském Zimním stadioně. Po skončení večerního utkání juniorů s Chocní se na stadioně ještě chvíli brigádničilo a kolem půlnoci přítomní přišli na to, že na záchodech někdo chrápe za zamčenými dveřmi. Jelikož spáč nebyl k probuzení, přizvána Městská policie. Strážníci pak vnikli dovnitř kóje a pokusili se mladíka probudit. Když se jim to podařilo, ukázalo se, že jde o choceňského fanouška, kterého zájezd zapomněl v Chotěboři...

Pátek 22.11. -
Zimni stadion v Chotěboři nebyl zkolaudován, nedělní utkání s Kutnou Horou se odkládá.
Podrobnosti na naší stránce Hokej.
Někdy od 17. do 21.11. vnikl zloděj do sklepní kóje a prádelny bytovek v Severní ulici. Ukradl dvě kola značky Superior v hodnotě 12 tisíc Kč. Zamykejte si sklepy!

Pozvánka na koncert. Kruh přátel hudby při Spolku pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři zve srdečně všechny příznivce krásné a kvalitní hudby na houslový recitál mladé české virtuózky Alžběty Fuxové, úspěšné účastnice řady interpretačních soutěží a členky Pražské komorní filharmonie. Alžběta Fuxová studuje v současné době v houslové třídě profesora Ivana Štrause na pražské Akademii múzických umění a je absolventkou několika mistrovských kursů. V oblasti komorní hry spolupracuje s našimi předními klavíristy. V Chotěboři ji uslyšíme spolu s Ester Godovskou, příslušnicí mladé české klavírní generace. Také ona je posluchačkou AMU v Praze, ve třídě doc. M.Langera, a má za sebou mnoho interpretačních úspěchů. Získala významná soutěžní ocenění a úspěšně absolvovala několik mezinárodních mistrovských klavírních kurzů. Na programu koncertu, který se bude konat 28.listopadu od 19,30 hodin v koncertním sále ZUŠ, zazní v podání obou mladých umělkyň skladby F.Kreislera, B.Martinů, F.Chopina a P. de Sarasate. Koncert je druhým v pořadí abonentní koncertní sezóny 2002/2003. Jako tradičně proběhne za laskavé podpory Města Chotěboř a chotěbořské firmy Soleta. Mgr. Milan Moc, Kruh přátel hudby Chotěboř. (Program koncertu najdete na webu ZUŠ.)

Ve čtvrtek 21.11. jednali noví představitelé města s mým pánem o tom, jak náš list může pomoci v jejich úsilí o otevření radnice občanům.Starosta Tomáš Škaryd je rozhodnut k otevřenému informování veřejnosti o veškerém dění na radnici, oceňuje naše mediální působení a má zájem o trvalé využití internetu a spolupráci s naším listem v záležitostech informací pro občany. K tomu budou sloužit nejen webové stránky města, ale v našem listě vznikne nová rubrika, podobná mým Posledním Novinkám, věnovaná ovšem zcela dění na radnici a ve městě. Předběžný název nové stránky je Radniční okénko, ale podle ujištění starosty i místostarosty to bude spíše okno, do něhož bude moci každý nahlížet. Radnice tak bude využívat hlavní výhody internetových médií, totiž možnosti okamžité informace bez nutnosti šetřit místem. Důležité informace se tak mohou dostat k občanům ještě týž den a v plném rozsahu. V nové rubrice vám také přineseme rozhovory s oběma představiteli města, v nichž se našim čtenářům blíže představí a seznámí je se svými záměry. Dostalo se nám ujištění, že redakce Chotěbořského Couriera bude zvána ke všem důležitým akcím vedení města, aby o nich mohla informovat slovem i obrazem. Na Městském úřadě bude jedna pracovnice pověřena poskytovat naší redakci informace z běžné činnosti úřadu (se zavedením tiskového mluvčího se zatím nepočítá). Naše redakce vítá snahy nového vedení o otevřenou informovanost a je připravena v této oblasti pomoci. Vznik nové rubriky vám samozřejmě zde oznámím a odkazy na ni budou na hlavní straně i zde trvale umístěny. Na oplátku přislíbil můj pán, že městu převede od 1.1.2003 zdarma autorská práva na webové stránky města, které dosud spravoval a zaškolí nové městské informatiky do jejich systému, aby je mohli obsluhovat sami přímo z úřadu. Také přislíbil pomoc při případné tvorbě nových webových stránek města, které by více vyhovovaly potřebám úřadu i občanů. Jak se účastníci jednání shodli, tato ujednání jakož i vzájemná spolupráce se nijak nedotknou nezávislosti našeho listu.

MUDr. Zdeňka Čermáková - Zapomenutá lékařka, tak se jmenuje článek Ladislava Chrudiny na naší hlavní straně. Autor v něm upozorňuje, že v Chotěboři je tato významná historická osobnost neznámá, uvádí dosud známé údaje o ní a žádá naše čtenáře o pomoc při shromažďování dalších dat. Článek je zde. Zimní stadion se připravuje ke kolaudaci, která má být v pátek 22.11. Pokud bude úspěšná, budou moci první diváci přijít v neděli v 17 h na hokej, hraje tady Kutná Hora. Na stadioně se tento týden dokončila východní stěna, pracovalo se na zakrytí zadní části za tribunou, WC jsou již hotová a na střeše probíhají dokončovací práce. Fotku tentokrát uvádíme na naší stránce hc.chotebor.info, kde se dozvíte další informace i o hokeji samém.
"Po mém zvolení do čela města mám jasné cíle, které bych chtěl s přispěním mých spolupracovníků a občanů naplnit," uvedl nový starosta Chotěboře novinám Vysočina ve středečním vydání. První úkol, do něhož se Tomáš Škaryd pustí, je změna fungování radnice a její přiblížení se k občanům. Celý článek si přečtěte zde. Známé nedaleké letovisko Seč na Chrudimsku ovládly emoce. Ještě před volbami do zastupitelstva zaplavily obec fotokopie části policejního spisu týkající se pozdějšího vítěze voleb a starosty. Podrobnosti si přečtěte ve Východočeských denících Bohemia zde.

Zajištění lékařské pohotovosti a záchranné služby od ledna převezme krajský úřad. Jak  informovala krajská radní Martina Matějková, o provozu pohotovostí v kraji Vysočina nakonec rozhodnou pověřené obce. Kraj se rozhodl převést na obce peníze, které dostane na zajištění lékařské pohotovosti od státu. Obce by pak měly dostat, podle počtu obyvatel, poměrnou částku. Na jednoho obyvatele tak připadne přibližně 60 korun. Podrobnosti přinášejí noviny Vysočina zde.

Začíná se budovat kruhový objezd ve Ždírci n.D. Od 27. 11. dojde k uzavření celé křižovatky a svedení veškeré dopravy na objízdné trasy. Podrobnosti přinášejí noviny Vysočina zde.

Slavnostní vernisáž tradiční výstavy Vánoce v městském muzeu bude ve středu 27.11. od 16.30 hodin v barokním sále zámku. Výstava potrvá do 6. ledna 2003.

Harry a jeho pán u TV

harryatv.JPG (20098 bytes)
- Pane koukej, v reklamě nabízejí mobily, co na nich můžeš hrát hry !!!
- Ano Harry, takové hry jsme hrávali před dvaceti lety na prvních počítačích...

Mail od nepodepsaného čtenáře: prosim, zaradte mezi jídelní lístky taky Školní jídelnu !!!
Harryho odpověď: To uděláme rádi, ale jakou mají webovou adresu ???

V roce 2005 odejde armáda i z Bílku u Chotěboře a ukončí tam činnost své základny. Bylo to oznámeno ve zprávě, uvádějící, že kraj Vysočina byl informován náměstkem ministra obrany o redukci posádek v kraji na pouhé tři.

Fotbalový oddíl FC upozorňuje všechny zájemce, kteří ještě nemají herní program pro zimní přípravné období, že se mohou přihlásit do zimního turnaje dospělých. Bližší informace na TMB 604/ 402240 (Jaroslav Žejdlík, správce) nebo TB 569623208 a TZ 569/ 662518

V sobotu 23.11. se koná od 19.30 hodin v hotelu U Zámku Koncert proti vodě. Vystoupí skupiny Eunica, chotěbořské formace The Chocolate Cucumbers a Czech Frogs, a SBK ze Svratky.. Při posledním koncertu Proti vodě ve Svratce bylo vybráno 20 tisíc korun a byly odeslány do povodněmi postižené obce Metly.

"Třikrát jsem již kandidoval do zastupitelstva, dvakrát se mi nepodařilo projít, zvolen jsem byl až teď do třetice," řekl novinám Vysočina místostarosta Milan Linhart, který pracoval v hlinecké Etě jako ekonom - informatik. "Teď mě čeká úplně jiná práce. Dosud jsem celý den seděl sám u počítače, nyní to bude především o kontaktu s lidmi," těší se v úterním vydání novin na změnu ve svém životě. V noci ze soboty na neděli neznámý pachatel vyloupil čerpací stanici Benzina ve Ždírci nad Doubravou a čerpací stanici v Chotěboři. Jak uvedl deník Vysočina, ždírecká stanice byla připojena na pult centrální ochrany Městské policie v Chotěboři, poplach tam byl automaticky ohlášen. Jenže strážníci, kteří jej měli předat dál policii státní, jež je na rozdíl od nich oprávněna zasáhnout mimo Chotěboř, svou povinnost nesplnili a zatím není známo, proč. Škoda, způsobená zlodějem, činí ve Ždírci 20 tisíc, v Chotěboři 50 tisíc Kč. Článek o tom si přečtěte zde.
Hezký mail nám došel ze slunečné Floridy od paní Dany: "Hlavne podekovani za fotografie a clanky o deni v Chotebori. Diky Vam a internetu muzu timto zpusobem vice ozivit vzpominky na mesto me mladosti. I kdyz me zivot zaval nejprv na Slovensko (1967) pozdeji do USA, Chotebor bude vzdy mistem kam se rada vracim. Tesim se, ze i pres slozite obdobi, Chotebor ma stale stoupajici trend po spolecenske i ekonomicke strance. Preji vsem v Chotebori vse nejlepsi a hodne uspechu. Dana. P.S. Diky aj Mirkovi Stehnovi za perfektne foto Netradicny pohled na sv. Annu."
Paní Danu pozdravujeme a děkujeme za čtenářskou přízeň.

SRPŠ při ZUŠ Chotěboř pořádá koncert žáků ZUŠ ve čtvrtek 21.listopadu 2002, koncertní sál ZUŠ, začátek v 18 hodin. Program koncertu najdete na webu ZUŠ.

Podle ředitele Rychlé záchranné služby v Havlíčkově Brodě s největší pravděpodobností od nového roku lékařská služba první pomoci v Ledči úplně skončí. „Krajský úřad totiž nedá na pohotovost peníze, takže zde i v několika dalších městech bude fungovat pouze rychlá záchranná služba. Pohotovost by měla zůstat jedna pro celý okres,“ řekl ředitel Ošťádal pro sobotní regionální vydání MF Dnes. Jak se mi doneslo, jedním z takto postižených měst má být i Chotěboř...

Jednomyslně zvolili ve čtvrtek zastupitelé sousedního Ždírce n.D. do čela obce opět Jana Martince (SNK). Křeslo místostarosty zaujme rovněž nezávislý kandidát Jiří Pavlíček. V Radě se k nim přidali i další tři nezávislí Jan Matějka, Miroslav Gajdorus a Hubert Kolář.

V Malči ve čtvrtek zvolilo Zastupitelstvo starostou opět Vlastimila Ježka (SNK Doubrava) a místostarostou opět Pavla Novotného (KSČM).

První mistrovské utkání v hokeji bude na zdejším nedokončeném Zimním stadioně sehráno (bez účasti veřejnosti) v sobotu 16.11. od 17 h. Junioři HC Chotěboř se utkají s Litomyšlí. Jak nám sdělili za ZS, kolaudace by mohla proběhnout vzhledem k rychlému dokončování už v příštím týdnu, takže na první hokej by zde diváci mohli jít v neděli 24.11., kdy A mužstvo má hrát od 17 h s Kutnou Horou.

Bundesliga, hokejový přebor neregistrovaných Chotěbořska, se zatím hrát nebude. Na první schůzce se v pátek na ZS v Chotěboři zástupci mužstev zatím nedohodli. Několika z nich se nezdá cena za pronájem lední plochy.

Harryho Novinky z první půle listopadu 2002 najdete zde.

Pokud chcete číst starší , volte některý odkaz vpravo:

Minulé Novinky

Předminulé Novinky

Archiv vydání

Potřebujete-li hledat ve starých novinkách, zadejte adresu http://www.harry.cz/harry/rubriky/novinkyredXX.htm , kde XX je číslo vydání Chotěbořského Couriera. Čím menší číslo zadáte, tím starší novinky dostanete.

Harryho ANKETA

 

 

Výsledky minulých anket
najdete zde

Zde můžete Harrymu psát

Jméno:

E-mail:

Mail pro Harryho:

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránky CHnet