Harry čmuchal...
je po komunálních volbách
v Chotěboři

animoes.gif (24753 bytes)

Naše volební stránka vám přináší novinky z předvolebního i povolebního dění v Chotěboři. Nové zprávy jsou vždy odshora.
(Výsledky voleb jsou níže, 14.11.)

(25.11.) První zasedání nového zastupitelstva (21 členů) zvolilo v tajných volbách starostou města ing. Zdeňka Stejskala (16 hlasů)
a  jeho zástupcem ing. Stanislava Motyčku (17 hlasů).

Do městské rady byli dále zvoleni veřejným hlasováním Mgr. Moc (17 hlasů), dr. Myjavec (14 hlasů), Milan Stránský (18 hlasů), dr. Melounová (18 hlasů) a Jiří Pavlásek, jenž v  zastupitelstvu dostal nejvíce hlasů - 19. Podrobné zpravodajství je zde.

(24.11.) Můj pán mi přinesl zvěst, že o novém obsazení radnice se už povídá po celém městě. Takže i já se připojím a dle svého čenichu tipuji: starostou bude zítra zvolen ing. Stejskal (ODS), místostarostou ing. Motyčka (KDU-ČSL), dalšími členy rady pak budou: Jiří Pavlásek (ODS, bezpart.), MUDr. Melounová (KDU-ČSL), Milan Stránský (ČSSD), MUDr. Myjavec (ČSSD, bezpart.) a Mgr. Milan Moc (ČSNS, bezpart.).
Zítřejší zasedání zastupitelstva: nejdříve složí zvolení kandidáti slib, pak v tajném hlasování zvolí starostu a místostarostu a členy okresního shromáždění za Chotěboř. Následovat bude veřejná volba členů rady. Očekává se, že i jiné strany, než ty, které uzavřely povolební koalici (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a ČSNS), předloží k tajnému i veřejnému hlasování své kandidáty (KSČM, US a Hokej veřejnosti). Zasedání zastupitelstva je veřejné a začíná v 15 h v kulturním domě Junior.

(20.11.) Podle zpráv od dobře informovaných kruhů je již ujednáno obsazení funkce starosty a místostarosty (patrně se shoduje s naší předpovědí v našem komentáři k výsledkům voleb z 16.11. - viz níže) a obsazení míst v městské radě. Respektujeme však přání koaličních partnerů a neuvádíme zatím konkrétní výsledky koaličních dohod, jen tolik, že jsou poněkud překvapivé. Veřejnost se je dozví na prvním zasedání nového zastupitelstva, které je svoláno na středu 25.11. od 15 h v kulturním domě Junior. Přineseme vám ještě ten večer nejnovější zprávy!

(19.11.) Od začátku týdne probíhají horečná povolební jednání. V pondělí večer jednaly jednotlivé volební strany odděleně. V úterý pozvala ODS na jednání do Panského domu už jen předsedy stran, které by ráda viděla v koalici, a s nimi zvolené zastupitele. Zajímavé je, že i tento den se na povolební jednání dostavili někteří nezvolení kandidáti a moc se divili, že museli odejít vedle na pivo. Naštěstí plzeňské je v Panském domě výtečné a nemá nic společného s chotěbořským pivem hraběcím. Ve středu opět jednaly strany samostatně a dnes ve čtvrtek bude zase schůzka v Panském domě.
Podle čenichu bobtaila Harryho panují zatím při jednáních rozpory v názorech na to, které strany mají mít zastoupení v městské radě a kolik. Nic se neděje, na další jednání je dost času, zasedání nového zastupitelstva svolá dosavadní starosta nejříve počátkem prosince.

(17.11.) Fofrem ťukáme do kláves, abychom vám ještě před bojkotem Telecomu stačili přinést přehled, kolik hlasů dostalo jednotlivých 154 kandidátů, a kdo je náhradníkem v jednotlivých volebních stranách. Máme také fotky z voleb, ale co dělat dřív? Takže nejdříve Přehled pořadí nezvolených pro případné udělení mandátu s počtem získaných hlasů. Postupně přineseme všechny původní kandidáty. Zde je konečně Fotopříloha z voleb, kterou jsme zařadili do naší rubriky FotoNowinky.

(16.11.) Náš komentář k výsledkům voleb a k jednotlivým úspěšným kandidátům (kdo ovládne radnici, kdo bude starostou, budou se volby opakovat?). Harryho volební statistika: Tabulka počtu kandidátů podle získaných hlasů (kdo vlastně vyhrál volby, bezpartijní nebo straníci?)

(16.11.): Povolební jednání již probíhají. Vítěz voleb ODS si zve k jednání další volební strany. Zatím bylo jednáno s KDU-ČSL, ČSNS, ČSSD a US. Strany si vyjasňují svá stanoviska na obsazení funkcí starosty a zástupce starosty a rozdělení 5 dalších míst v městské radě. Některé volební strany přivedly na jednání kandidáty, kteří nebyli zvoleni do zastupitelstva a kteří předkládali své návrhy a stanoviska, zatímco kandidáti zvolení zůstali doma.
Harryho čenich nám dále přináší zprávu, že některé strany, překvapené tím, že se jejich leadeři do zastupitelstva nedostali, hodlají přimět zvolené kandidáty a jejich náhradníky, aby se mandátu člena zastupitelstva vzdali a poskytli tak svůj mandát "potřebným osobám". Považujeme takové snahy za neseriózní postup vůči voličům. Navíc vzniká nebezpečí opakování voleb (viz náš Komentář výše).
Z dobře informovaných zdrojů k nám pronikla překvapivá zpráva, že do zastupitelstva byl zvolen jeden kandidát mající pozitivní lustraci. Pro členy městského zastupitelstva není lustrace povinná, pro členy městské rady však ano. Podívali jsme se tedy do seznamů spolupracovníků STB na http://stb.promedia.cz/stbzac.htm, a hle, skutečně je tam uveden, v kategorii D - důvěrník. Jsme zvědavi, jaké stanovisko příslušná volební strana zaujme.

(14.11., 22:00 h) Volby v Chotěboři hotovy: přišla jen slabá polovina voličů
Lidovci a komunisté získali
ODS a ČSSD ztratili
Unie Svobody vyhrála před Hokejisty (o fous),
Fotbalista svůj match prohrál.

Voliči zaškrtávali osobnosti, nikoli strany, někteří kandidáti
ze zadních míst se propracovali až do zastupitelstva!

Zápis z volební komise: Počet mandátů a hlasů pro volební strany
Zápis z volební komise: 21 zvolených zastupitelů
Harryho pán připravil Přehled hlasů a procent zisku podle okrsků s grafem

(10.11.) Zdeněk Janča, chotěbořský kreslíř známý z humoristických časopisů, nakreslil pro naše čtenáře předvolební vtip.

(8.11.) Volební strany vyrukovaly s tably svých kandidátů za výlohami. Naše vlastní, internetové tablo jsme doplnili. Co je dále nového:
Zaznamenáváme masívní roznášku předvolebních materiálů do poštovních schránek. Některé strany uspořádají malá setkání s voliči.
Všechny strany využily půlstránku v Chotěbořském Echu. Tamtéž najdete článek Volby v číslech se zajímavými údaji o procentech účasti zastupitelů na zasedáních. Můj pán z toho vyšel dobře, 83,33%, plnou účast měli jen starosta a jeho zástupce a V. Štolba, který je ale členem až od 17. zasedání. Jsou tam také grafy, autor pod značkou -kA- umí s Excelem.
Nezávislý kandidát fotbalista, který podporuje menší sporty, svůj krátký sportovní program (volební) dost opisoval od Hokeje veřejnosti (z původního programu, šířeného při získávání podpisů, nyní svůj program přepracovali), ale aspoň měnil slovosled.
ODS má hodně konkrétní volební program, tajený do poslední chvíle. Zaujal mne poslední bod o zřízení pobočky Katastrofálního úřadu ve městě (tak se říká Úřadu katastrálnímu). Když nefunguje v HB, fungoval by u nás? Nyní zase ODS tají podobenky kandidátů. Nikde totiž nevidím žádné tablo, jen na plakátovací ploše u veřejného záchodku jsem zahlédl skupinovou fotku a první dva kandidáty. Jak dlouho tam odolají vandalům, zvyklým v noci všechno z této plochy strhat?
Unie svobody pořádá anketu občanů s cenami, 1. cena je walkman, druhá večeře pro 2 osoby v Panském domě za 5 stovek! (To bude rozšup, najedli by se za to i 3, možná 4.) Pikantní je otázka z ankety, jestli byste byli ochotni přispět z vlastní peněženky na rozvoj města. Koukl jsem se do té od mého pána a nevím, nevím...
ČSSD rozdává letáky akce Byty pro každého. Pikantní je závěr letáku: Realizace je přímo závislá na výsledku voleb. Tam, kde ČSSD získá výraznou pozici, bude se projekt lépe a rychleji realizovat.
Hokejisté představili své kandidáty na ledové ploše při hokejovém utkání. Někteří nepřišli, asi se báli, že na ledu sklouznou (Nechoď Vašku s pány na led...). Nebo se obávají morálního Kodexu úředníka, opsaného patrně z cedule na radnici v Hradci? Kdopak má asi na něj autorské právo?
KSČM rozdává ke svému poněkud chudému krátkému programu ještě Celorepublikové teze, které naopak rozsáhlé jsou, avšak obecně republikové, nikoli komunální.
Důchodci za (své) životní jistoty mají program tak krátký, že mohl v Chotěbořském Echu vyjít vytištěn velikánskými písmeny. Zato je až příliš konkrétní: Dbát na bezpečnost dětí u ZŠ Smetanova. Jinde se na bezpečnost dětí dbát nemusí? Pikantní je bod programu: Bytová otázka. Obsahuje totiž jen tato dvě slova.
Žádné další odpovědi na naše dvě otázky prvním dvěma leaderům každé volební strany jsme zatím nedostali.

(3.11.) Oficiální fotografie všech kandidátů České Strany Národně Sociální.   Nový program Sdružení nezávislých kandidátů HOKEJ VEŘEJNOSTI, poněkud odlišný od původně šířeného, obsahuje morální kodex úředníka.

(1.11.) Odpovědi leaderů ČSNS na naše dvě otázky jsou zde.  Zároveň uveřejňujeme jejich volební program zde.

(31.10.) Odpověď leaderů ODS na naše dvě otázky najdete zde.

(30.10.) Oficiální fotografie všech kandidátů z předvolebního letáku KDU-ČSL

(29.10.) Na naše dvě otázky (viz 20.10.) odpověděl leader KDU-ČSL ing. Stanislav Motyčka.

(29.10.) K fotkám z našeho archívu (viz 27.10.) přibyly další. Dostali jsme oficiální fotografie všech 21 kandidátů ČSSD. Od ODS jsme vyloudili aspoň skupinové foto 18 kandidátů.

(28.10.) První volební programy nám poskytli: ČSSD, Unie svobody, Důchodci za živ.jistoty, Hokej veřejnosti.

(27.10.) Přibývají odpovědi na naše dvě otázky pro první dva kandidáty z každé strany. Zde je odpověď od Marie Novákové z Důchodců za životní jistoty a od Milana Stránského z ČSSD. Znění otázek a první odpovědi najdete o něco níže.

(27.10.) Zde najdete fotografie kandidátů z našeho fotoarchívu. Požádal jsem mého pána, aby prohledal archív svých fotografií v počítači. A hle, našel řadu kandidátů náhodně vyfotografovaných ještě v době, kdy kandidáty nebyli. Zde si je můžete prohlédnout.

(23.10.) Z kruhů ČSSD k nám pronikla zpráva, že ČSSD chystá předvolební bombu. Občané v celé republice dostanou do svých schránek spolu s předvolebními materiály ČSSD v jejich obci také materiál, nazvaný Projekt Byt pro každého. Tento projekt ČSSD má umožnit mladým lidem po splnění jistých podmínek (finančně jen nepříliš náročných) získat vlastní byt, a to do jednoho roku! Materiál dosud nemáme, neboť je zatím neveřejný, ale můj pán ho viděl na vlastní oči včetně výkresů bytového domu pro účastníky projektu.

(20.10.) Kandidátům na prvních dvou místech každé kandidátky jsme položili dvě otázky:
1. Co dosavadní zastupitelstvo a vedení města dělalo chybně nebo nedělalo vůbec?
2. Co budete prosazovat v novém zastupitelstvu jako záležitosti nejdůležitější?
První odpověď přišla z Unie svobody (na disketě, děkujeme, nemusíme přepisovat!). Druhá, rovněž na disketě, je od  ing. Linharta z KDU-ČSL. Další odpovědi jsou výše.

Zpráva o prvním   zasedání místní volební komise dne 18.9.1998. Schválila kandidatury 154 kandidátů  a 9 volebních stran! To bude fidlovačka!

Komunální volby přede dveřmi - Článek člena městské rady a kandidáta ODS  ing. Jiřího Císaře. Obsahuje fakta, která by měl každý volič vědět a která nejsou zrovna příliš známá, i upozornění, na co by si volič měl dát pozor.

Níže vám přinášíme : Definitivní Kandidátky volebních stran v pořadí, které si vylosovaly.

Můj pán  na mou žádost napsal své první dojmy z kandidátek. Nezapřel v nich svou bývalou profesi matematika, takže se poprvé koukl na kandidátky očima statistiky a grafů...

Dále je zde grafické porovnání kandidátek - zajímavé skutečnosti v tabulkách a grafech.

Nu a nyní tedy jednotlivé kandidátky:

Kandidátka České Strany Národně Sociální

Kandidátka Sdružení volební strany KSČM a Nezávislých kandidátů

Kandidátka Unie svobody

Kandidátka České Strany Sociálně Demokratické

Kandidátka Křesťansko Demokratické Unie - Československé Strany Lidové

 Nezávislý kandidát "Podporující fotbal a všechny menší sporty"

 Kandidátka Volební strany Důchodci za životní jistoty

 Kandidátka Občanské Demokratické Strany

 Kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů "HOKEJ VEŘEJNOSTI"

Zpět na hlavní stránku