Stanovisko redakce Chotěbořského Couriera
k usnesení Zastupitelstva Chotěboře z 20. 6. 2005
o zástavbě Třešňovky


Úvodní slovo k Harryho Diskuzi o Třešňovce
(Prosíme diskutujte o důležitém tématu uvážlivě, bez urážlivých a hrubých výrazů, takové budeme nuceni smazat. Prosíme, přečtete si níže uvedené úvodní slovo k diskuzi, v němž shrnujeme historii problému a možná řešení. Děkujeme.)
Fotografie Třešňovky jsou zcela dole. Další fotografie ještě přibudou.


Tato stránka je ve formátu vhodném k vytisknutí. Čtenářům majícím přístup k internetu doporučujeme si ji vytisknout a šířit mezi občany, kteří přístup nemají. Děkujeme.

*

  Dne 20. 6. 2005 přijalo Zastupitelstvo města Chotěboře 11 hlasy usnesení: "Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Chotěboř, spočívající v rozšíření funkční plochy čistého bydlení na vrub území neurbanizovaného, ekologicky významného v lokalitě poblíže kaple Sv. Anny, dle společné žádosti Květoslava S., Chotěboř, Ing. Vladimíra K., Chotěboř a Ing. Jiřího K., Jeřišno, a dle obdobné žádosti Ing. Vítězslava V., Chotěboř. Zastupitelstvo města ukládá pořizovateli zajistit zadání této změny a jeho následné projednání."
  Jaká je stručná historie Třešňovky? Původně soukromý majetek jistého zdejšího občana zestárl stejně jako občan sám, jenž měl s údržbou (sekání trávy a úklid plochy) pozemku, přes nějž vede několik dosud veřejně používaných pěšin a cestiček, stále větší potíže. Před přibližně 10 lety (možná to ani tolik není, ale to není důležité), koupila jistá zdejší stavební firma tento pozemek se záměrem jej v budoucnu rozparcelovat, parcely prodat a nabídnout jejich majitelům zastavění rodinnými vilami. Kdo jiný než stavební firma by měl vědět, že vlastnictví pozemku ke stavbě domu nestačí, že je nutné, aby pozemek byl v územním plánu města určen k zástavbě. Ať už to věděli nebo ne, faktem je, že pozemek odkoupili v době, kdy se územní plán města tvořil, kdy město zadalo jeho zpracování ing. arch. Samohrdovi z Hradce Králové. Ten k složitému úkolu přistoupil zodpovědně a několikrát seznamoval se svými názory na řešení územního plánu tehdejší Zastupitelstvo a diskutoval s ním, jakož i se Stavebním úřadem. Když se zmíněná firma dozvěděla, že architekt nedoporučuje Třešňovku k zastavění, požádala o přijetí na Zastupitelstvu a snažila se věc změnit ve svůj prospěch. Zastupitelstvo to odmítlo a při závěrečném schvalování územního plánu přes vzrušenou diskuzi schválilo architektův návrh včetně zařazení Třešňovky do zelené zóny bez zástavby.
  Byl jsem tehdy členem Rady a Zastupitelstva, viděl jsem studii na zastavění Třešňovky a vyslechl argumenty proti zástavbě i pro ni. Hlasoval jsem pak proti zástavbě, protože se mi argumenty architektovy zdály věcné, správné a viděl jsem, že územní plán tvoří s potřebným nadhledem.

  Na řadu let pak záležitost usnula, až po posledních volbách, kdy se změnilo Zastupitelstvo, nastala pro zmíněnou firmu nová příležitost otevřít otázku zařazení Třešňovky v územním plánu. Třešňovku také koupil nový majitel a ve spolupráci s onou stavební firmou začali pilně jednat s novými členy Zastupitelstva, aby je získali pro svůj účel. Vzpomínám si, že před časem se k nám dostala informace o jednání zainteresovaných pánů se zastupiteli z KSČM v Panském domě. Samozřejmě jsem si položil otázku, o čem pánové, o nichž je známo, že mají blízko ke zdejší KDU-ČSL, asi jednají s komunisty, ale odpověď byla nasnadě (to nemyslím jako politickou propagandu před volbami, prostě konstatuji fakta, Chotěboř není velké město a skoro nic se tu neutají).
  Bylo jasné, že dříve či později, až zainteresovaná skupina získá dostatek příznivců v Zastupitelstvu na svou stranu, bude otázka otevřena i veřejně.

  Vždy když se vynoří důležitý problém, objeví se dva odlišné názory na jeho řešení a strany, které je zaujímají, si vytváří své argumenty. Je tomu tak i v tomto případě a proto se pojďme na ně podívat, přičemž za důležitý považujeme onen zmíněný nadhled, oproštěný od citů, subjektivních pohledů a skupinkových zájmů. Zájmů je ovšem mnoho. Občané mají zájem o zeleň a čisté prostředí, o kvalitu přírody. Město má zájem o pořádek a o připoutání si majitelů firem, zaměstnávajích místní občany ke zdejší lokalitě. Stavební firma má zájem získat práci a vydělat peníze. Majitel pozemku zajisté rovněž, bez té práce ovšem. A teď to rozsuďte...
   Argumenty zastánců zástavby Třešňovky shrnul vlastně pan místostarosta v první reakci v Harryho Posledních Novinkách z 21.6.: Původní třešně zestárly, proschly, postupně odumírají stářím, je nutno vysadit nové. Majitele pozemku však k tomuto kroku nelze nijak donutit. Pozemky nepatří ani nepatřily městu. S povinností majitele starat se o svůj pozemek to podle současných zákonů není tak jednoduché a městskému úřadu tyto zákony nedávají příliš mnoho možností, jak situaci ovlivnit. Kromě toho vždy hrozí nebezpečí, že majitelé tyto pozemky zaplotí, takže veřejnost už se po nich nebude moci procházet, venčit zde psy ani zde nebudou moci v zimě sáňkovat a bobovat děti (to už se u jiných pozemků stalo). Proto nejvýhodnější pro nynější vedení města se jeví několik citlivě umístěných vilek v udržovaných zahradách s parkovou úpravou. Samozřejmě se zachováním přístupu po cestě ke kapličce sv. Anny, se zachovaným lipovým stromořadím, s kvalitnějším přístupem do zahrádkářské kolonie i k lyžařské sjezdovce a s neporušenou vyhlídkou na Železné hory od kapličky. Udržet si ve městě podnikatele a tím i daňové výnosy a pracovní místa musí být prioritou každého vedení města a toto je jeden z možných kroků k tomuto cíli. Město má dostatek jiných, skutečných problémů a že je zapotřebí problémy okolo Třešňovky i zimního stadionu s konečnou platností vyřešit.  (Zajisté tyto argumenty se budou líbit majiteli pozemků a stavební firmě, což ovšem zadá příčinu k nesouhlasům a protestům opozičních hlasů.)

  Argumenty zastánců nynějšího územního plánu, který nedovoluje v Třešňovce stavět, budou zajisté hlavně citově podmíněné: ekologie, příroda, vztah ke krajině.  Třešňovka je pro chotěbořáka stejně "posvátná" jako řeka Doubravka nebo Koukalky. Tohle si přeci nedovolí ani v Praze, kde se přes peníze kouká úplně na všechno! Proti podnikavcům se v pražské Stromovce ostře zasáhlo a územní plán zůstal nezměněn. Třešňovka je však nejen kulturním, ale i přírodním bohatstvím. Každý ekolog jistě potvrdí, že starý třešňový sad je nesmírně bohatý na rostlinstvo i živočišstvo. Pro některé druhy je toto stanoviště nenahraditelné a jedinečné. To si to ti naši zastupitelé neuvědomují? Kam se chodí po nedělním obědě na procházku? Na sídliště na Chmelnici to asi nebude!
  K tomu přistoupí argumenty politického charakteru. Za peníze se dá koupit všechno, tak to je vláda ČSSD a KDU-ČSL. Pak že není protekce a přítelíčkování. A co když vyhraje volby druhá strana a ta územní plán opět změní na původní znění? (Nepřipomíná vám to politické dění celostátní?)
   Naše redakce však považuje za rozhodující nadčasovou a nadhledovou argumentaci ing. arch. Samohrda (jistě by nebylo od věci požádat jej po létech o stanovisko, ale bude k tomu politická vůle?). Jak si pamatuji, argumentoval tím, že rozšiřování města do okolí se pochopitelně neubráníme. Ale ve směru od města na Třešňovku a dále za zahrádky by město mělo zůstat otevřené pro přístup do přírody, neboť příroda sama nám to tak nabízí. Kde mají tak krásnou přírodu hned za humny? A je tam celá zahrádkářská kolonie, spjatá s přírodou. Rozšiřování města ponechme do jiných směrů. Nejprve je třeba zastavět dosavadní vykousnutí kruhového charakteru města za jatkami. Tam přece můžou stavět i movití občané a podnikatelé. Rovněž výškový horizont staveb, dosti poničený necitlivě postavenými sídlišti, by se měl alespoň v pohledu z města na Svatou Annu držet při zemi a neměly by se tam stavět stavby vyčnívající přes horizont, což by jistě rodinné vily byly.
  Lze očekávat nevraživé útoky přívrženců obou stran, jako vždy, když jsou ve hře vášně, city, skupinové zájmy. Tak daleko bychom ovšem jít neměli. Diskuze občanů je nutná a město by ji mělo podporovat a vyhledávat. Podporuje ji i naše redakce o proto otvíráme Diskuzní stránku a znovu žádáme o věcnou, střízlivou a konstruktivní argumentaci na obou stranách. Děkujeme.
Za vydavatele Chotěbořského Couriera Jiří Poděbradský, Harryho pán.

Harryho Diskuze o Třešňovce  |  Harryho Poslední Novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pohledy přes fotbalový stadion ukazují otevřenou cestu z města do přírody. Sportovní areály jsou
k tomu umístěny velmi příhodně.
Foto exkluzívně pro Chotěbořského Couriera: letecky Petr Knob.