Rekonstrukce kina s otazníky
Ing. Václav Pravda,

předseda SFK Avalon a ředitel Festivalu Fantazie
www.festivalfantazie.cz


K tomuto článku jsme po dohodě s autorem otevřeli Diskuzi o rekonstrukci kina
(Prosíme diskutujte o důležitém tématu uvážlivě, bez urážlivých a hrubých výrazů, takové budeme nuceni smazat. Prosíme, přečtete si níže celý článek, než budete přispívat do diskuze. Děkujeme.)


Tato stránka je ve formátu vhodném k vytisknutí. Čtenářům majícím přístup k internetu doporučujeme vytisknout ji a šířit mezi občany, kteří přístup nemají. Děkujeme.

*

 Chybějící dialog 

  Začnu oklikou. V předchozím článku na hlavní straně volá Ing. Milan Linhart, místostarosta Chotěboře, po zapojení více občanů do práce politických stran. V mnohém s ním souhlasím, článek je pěkně napsaný, ale alespoň z mého hlediska bych namítl známé: „Káže vodu, pije víno“, jinými slovy něco jiného píše/říká, něco jiného vidím v praxi. Co mám na mysli?

  Dne 30.11.2004 jsem starostovi a místostarostovi napsal e-mail s prosbou o více informací o plánované rekonstrukci kina, protože výsledek samozřejmě výrazně ovlivní námi pořádaný Festival Fantazie. Hned následující den jsem dostal odpověď, která popisovala vznik nové organizace pod vedením pana Stránského a hlavně předpokládaný rozsah rekonstrukce kina. Cituji: „Rekonstrukce bude ze státního rozpočtu a bude velmi rozsáhlá za 10 až 13 milionů. Hlavní částí bude hrubá stavba - prstenec kolem jeviště se šatnami, toaletami a sprchami pro účinkující. Tato stavba může probíhat nezávisle na provozu kina. Vzhledem ke státní dotaci musí být stavba zkolaudována do 31.12.2005, takže mohou vzniknout tlaky na termíny. Nicméně předpokládám, že FF by to ohrozit nemělo, protože nejprve musí proběhnout složitá výběrová řízení podle nového zákona o veřejných zakázkách, která se vlečou několik měsíců. V červenci to odhaduji právě na tu hrubou stavbu vnějšího prstence. Kino by mělo mít výsuvné plátno, prohloubené jeviště, divadelní osvětlovací techniku a dvojí ozvučení: zvlášť pro jeviště a zvlášť dolby-systém pro kino. Dále bude provedena výměna elektroinstalace a sedaček. Měly by být pohodlnější a o něco menší, aby se jich vešlo asi o 50 více. Dnešní kapacita sálu je pouhých 200 diváků, chceme ji zvětšit na 250. Revize ventilace zřejmě proběhne také...“
  Zarazilo mě trochu, že jsem se nedozvěděl o žádném jednání se zástupci kulturních spolků využívajících kino, které by nejdříve probralo potřeby a stanovilo jejich priority, diskutovalo možnosti využití kina v budoucnosti a spolupráci nově vznikající městské organizace s kulturními organizacemi ve městě. Díky Festivalu Fantazie máme zkušenost jak s dlouhodobým využitím kina (festival je desetidenní a program běží od rána do noci), tak s reakcemi účastníků, potřebami přednášejících, účinkujících herců, hostů apod., s multimediálními programy. Tentýž den jsem panu Linhartovi odpověděl a upozornil na naše zkušenosti a doporučil jsem pár doplňků k uvažované rekonstrukci, jako například mobilní umístění digitálního projektoru v hledišti (pro některé typy pořadů), prokabelování projekční kabiny se zamýšleným zázemím, jevištěm a hledištěm v místě projektoru. Upozornili jsme také na zbytečnost záměru rozšiřovat počet sedaček, když a) trend v nových kinech je opačný – více osobního prostoru a pohodlné opěrky a hlavně b) kapacita kina je nevyužívána dnes a pravděpodobně nebude využívána ani v budoucnu. Z reakcí účastníků FF jsme totiž věděli a pana místostarostu upozornili, že nejde o to, že by sedačky byly až tak nepohodlné samy o sobě, ale o to, že sedačky jsou málo zakloněné, podlaha je šikmá a postavení nohou tedy nepohodlné, což vede k nízkému posezu a postupnému sklouzávání dolů spolu s tím, že při větším počtu lidí a nefunkční ventilaci samozřejmě dochází k zapocení, které je zejména při holých nohou na kožence nepříjemné. Ovšem jak často se do kina chodí v kraťasech? A kolik lidí a jak často sedí v kině déle než dvě hodiny? Ano, na našem festivalu. Ale my jsme přesto proti výměně sedaček a změně interiéru.
  A pak... Pak nic. Odpověď jsme nedostali, výzvu k účasti na jednání o využití kina také ne. Nedostali jsme žádné další informace o plánech, harmonogramu prací a jen díky ústní komunikaci s panem Stránským jsme se dozvídali, že zřejmě na přístavbu se zázemím za kinem nebude dost prostředků. Pak se přiblížil Festival Fantazie a my měli jiné starosti, protože jak víte, připravujeme festival ve volném čase a bez nároku na odměnu, pro velký počet lidí a ve velkém rozsahu, takže to znamená spoustu práce. Na festivalu jsme nicméně našli čas zpovídat účastníky a zejména šéfy jednotlivých programových linií ohledně kina, jeho využití a potřeb pro pořady všeho druhu (přednášky a besedy, projekce přes část nebo celé plátno, koncerty vážné i populární hudby, show se soutěžemi a vyhlašováním výsledků, divadelní představení amatérská i profesionální – ano, to vše v rámci FF proběhlo). My sami bychom uvítali více sedadel v kině, protože kino naplňují naše pořady až k prasknutí, ale potvrdil se nám poznatek, že účastníci a účinkující nespatřují problém v sedačkách. Naopak ho spatřují v nedostatku zázemí, chybějícím prostoru pro přípravu a rekvizity, v malé hloubce jeviště, v nepřipravenosti kina na multimediální pořady, v rozléhajícímu se zvuku v předsálí (přes to, že jsme je celé vyložili koberci), v nefunkčnosti vzduchotechniky a pak samozřejmě měli připomínky ke špatnému osvětlení jeviště, špatnému zvuku. V neposlední řadě kritizovali díry ve střeše, kterými teče přímo do sálu na několika místech. Interiér kina ale chválili, chválili, že přispívá k výborné atmosféře a porovnávali interiér i sedačky s mnoha dalšími kiny vždy ve prospěch kina chotěbořského.
  Než se ale dostanu k závěrům, které jsme si učinili na základě několikaletého intenzivního využívání kina pro pořady různého druhu a velké množství účastníků, než doporučím řešení pro kino, tak dokončím konstrukci a vrátím se obloukem na začátek.
  Dne 19.7.
jsem napsal panu starostovi a panu místostarostovi dlouhý e-mail, ve kterém jsme naše zkušenosti a doporučení letmo shrnuli a vyjádřili jsme naději, že dojde urychleně k diskusi o rekonstrukci kina mezi těmi, kdo ji plánují, a těmi, kdo kino využívají. Informace o upřesňujícím se rozsahu plánované rekonstrukce jsme se dozvídali z různých zdrojů v Chotěboři, z rozhovorů s panem Stránským, ale nikdy ne ze stránek města, z usnesení Rady nebo Zastupitelstva, ani od místostarosty a starosty. Připomínám, že v červenci už měla rekonstrukce dle původního plánu začít.
  Dne 3.8.
jsem opět požádal o informace a upozornil znovu na to, že dle našich zkušeností není problémem kina nedostatek sedaček.
  Dne 30.8.
jsem opět požádal o informace, protože při plánování Avalconu Speciálu 27.-30.10. a hlavně při plánování Festivalu Fantazie 30.-6.-9.7.2006 potřebujeme vědět, s čím můžeme nebo nemůžeme počítat, potřebujeme vědět, zda má smysl festival pořádat dál. Vyjádřil jsem rovněž zájem o věci vyřazené z kina.
  V dalších dnech už jsem dospěl od původně vlažného zájmu o to, jak rekonstrukce dopadne, k intenzivnímu zájmu o to, jak je vůbec možné takto rozhodovat a utrácet peníze. Prošel jsem si zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva za rok zpětně, abych se ujistil, že jsem někde neminul nějaké zásadní informace o plánované rekonstrukci. Neminul, našel jsem všeho všudy usnesení, že rekonstrukce bude s využitím státní dotace 3,5 mil. a že na zakázku bylo vypsané výběrové řízení. Také to, že rozpočet nové organizace SKC Městské muzeum má rozpočet na letošní rok 3,3 miliónu, přičemž muzeum samotné bez kina mělo loni 1,7 miliónu. Dále jsem se opět neoficiálně, nicméně ze dvou zdrojů, dozvěděl, že rekonstrukce I BEZ PRSTENCE SE ZÁZEMÍM bude stát 8 miliónů, tedy že město bude stát zřejmě 4,5 miliónu. Byl jsem upozorněn, že nikdo už neodsouhlasí změnu rozsahu rekonstrukce, protože plán je hotov (aniž by prošel jakoukoliv veřejnou diskusí) a je nutné prostředky státní dotace utratit do konce roku. Bylo mi řečeno, že Zastupitelstvo to odsouhlasí, protože tomu málokdo rozumí a málokdo se o to zajímá, takže zastupitelé dají na doporučení Rady. V ní ovšem také nesedí odborníci na kulturu, kino a jednotlivé technologie v kině, to ani nelze předpokládat. Předpokládat ale lze, že se tito radní a zástupci poradí s těmi, kvůli kterým to dělají, a s těmi, kteří problematice rozumí. To se ale podle všeho nestalo.
  Pod vlivem zkušeností se zakázkami ze státní správy mě napadá, kolik peněz z nekontrolovaného utrácení se objeví v místní předvolební kampani, ale tuto myšlenku se snažím potlačit. Vracím se aspoň v myšlenkách k diskusi o chybějících 100 tisících na chodník od KD k zimnímu stadionu, na nízké nebo odmítnuté příspěvky kulturním a sportovním organizacím, na hádku o každých pár tisíc v rozpočtu a vítězné pokřiky nad ušetřenými desetitíci. A říkám si, jak může někdo tak snadno, bez diskuse a jasného obchodního a kulturního záměru, utratit milióny?

  Dne 5.9.
jsem zaslal podrobný doporučující e-mail členům Rady, před jednáním Rady.

  Teď se ale (konečně :-) ) blížím k závěru první části a k začátku. Pan Linhart volá po zapojení občanů do politiky a volá po tom, aby se snažili ovlivnit dění ve městech, stranách atd. Ale o to smutněji pak působí, když realita popírá tyto proklamace. Město ani politické strany nijak nepodporují dialog s občany, spíše bych řekl, že se mu vyhýbají. Alespoň takový dialog, ve kterém jde o něco důležitého. Protože jinak mám docela dobré zkušenosti s ochotou starosty a místostarosty najít si čas seznámit se s plány FF a popovídat si o nich, pomoci nám pořadatelům s nějakou drobností.

  Co mě vede k výše popsané úvaze o vyhýbání se dialogu v důležitých otázkách? Na webu města nenajdete termíny jednání Rady a Zastupitelstva, nedozvíte se kontakty na radní a zastupitele. Na stránkách chotěbořské ČSSD jsou nefunkční odkazy na představení zastupitelů (vedou ještě na zrušené stránky chotebor.com), nemluvě o jejich zoufalé prázdnotě a neaktuálnosti. Ne, že by na tom ODS byla lépe, abych dal jasně najevo, že nejsem příznivcem ani jedné strany. Po zrušení diskusního fóra na Chotěbořském Courierovi Harrym není nikde prostor, kde diskutovat, město dosud nezřídilo podobné oficiální fórum. Přes několik návrhů, a žádostí dosud nebyl zahájen dialog s kulturními organizacemi ve městě.

  A samozřejmě rekonstrukce kina – oficiální představitelé města neodpověděli na opakované dotazy, konkrétní návrhy a nabídky předání zkušeností, přestože několik let trvající snaha velké skupiny mladých lidí o rozvoj turistického ruchu a kulturního života v Chotěboři přináší ročně Chotěboři příjem ve výši cca dva milióny Kč, nemluvě o propagaci města. Dobře, je mi jasné, že Festival Fantazie řada lidí ve městě nechápe, nezajímá se o něj a nevidí jeho přínos. Ale ono nedošlo ani k diskusi s jinými organizacemi, nedošlo zřejmě vůbec k žádné diskusi. O rekonstrukci se nedozvíte nic – jména a záměry lidí, kteří rekonstrukci vymysleli, nedozvíte se jméno vítěze výběrového řízení, jméno autora plánů, rozsah rekonstrukce, plány na budoucí využití kina, prostě nic.

  Asi někde na MÚ existují dokumenty ke kinu, které by mi na základě písemné žádosti dali k nahlédnutí a na mě se teď snese vlna doporučení, jak jsem se mohl k takovým informacím dostat dříve. Nicméně to předpokládá, že bych hned od začátku věděl, že se jinak k těm informacím nedostanu, že mi o to půjde od samého začátku hodně moc, že bych tomu teď věnoval nejméně den dovolené jen kvůli zjištění informací. Ale hlavně je to v rozporu s tím, po čem volá pan Linhart. Pokud někdo volá po zapojení občanů, měl by přinejmenším usnadnit zapojení těm, kteří již teď jsou aktivní. Měl by jim servírovat informace aktivně sám, na internetu (protože ti aktivní Internet využívají a nejsou vždycky přímo z Chotěboře), měl by s nimi vést skutečný dialog. Protože jinak se stane to, že ti aktivní rezignují. Je tolik těch aktivních, že si můžeme dovolit je ignorovat? Budou k něčemu ti pasivní, kteří teď pod vlivem výzvy vstoupí do nějaké strany, udělají jednu nástěnku a pak budou sedět dál jako pecky?

  Nebylo by lepší začít od těch aktivních lidí v libovolných oblastech života a prostřednictvím dialogu a spolupráce je postupně zapojit i do politických aktivit? Já se domnívám že ano a že ne občané, ale právě strany a městský úřad mají na své straně míč. Představitelé stran nás na lokální úrovni musejí přesvědčit, že jsou lepší než na úrovních vyšších, že stojí za to se sdružovat do stran a že nejde jen o koryta a peníze, ale i o myšlenky a společný nejen hmotný prospěch.
*

Rekonstrukce kina

  A teď už k samotné rekonstrukci a našim doporučením. Možná se divíte, proč tak dlouhý článek nerozdělím na dva, ale má to praktický důvod – čas letí. Zasedání Zastupitelstva, kde se bude rekonstrukce dle mých informací probírat a schvalovat, je v pondělí 12.9.2005 v 16:00 hodin v kulturním domě "JUNIOR". Na programu není sice rekonstrukce kina, ale možná se jen schovává do bodu 10. rozpočtové záležitosti. Jak by to bylo symbolické, kdyby se investice několika miliónů, která ovlivní kulturu ve městě, schovávala pod nudně znějící „rozpočtové záležitosti“, jak je symbolické, že termín jednání zastupitelstva se dozvíte od Harryho, ale ne ze stránek města. No a protože ani jeden z radních nedal najevo, že by zaslané doporuční od nás aspoň četl, říkám si, že jedinou možností, jak ještě spustit poplach okolo rekonstrukce před schválením na Zastupitelstvu, je zveřejnění tohoto článku.

  Rekapituluji výchozí stav: do dnešního dne přes několik dotazů jsem nedostal žádné oficiální a ucelené informace o plánované rekonstrukci kina, ani jsem nebyl odkázán na zdroje, kde se k těmto informacím mohu dostat. Je známa potřeba proinvestovat státní dotaci do konce roku, nicméně se domnívám, že to neznamená nutnost schválit rekonstrukci bez úprav v rozsahu. Není mi známo, že by plán na rekonstrukci vycházel z komunikace s kulturními organizacemi využívajícími kino, není mi známo, že by vycházel z dlouhodobého plánu rozvoje kultury města, není mi známo, že by vycházel z nějake dotazníkové akce. Domnívám se, že plán rekonstrukce je maximalistický, nikoliv reálný, neodpovídá rozpočtové situaci a potřebám města a kulturních organizací a dal by se případně rozložit na větší časový úsek tak, aby ale hned na začátku zvýšil podstatným způsobem možnosti využití kina.

  Zasedání Rady města se v pondělí 5.9. usneslo: Rada města na základě doporučení hodnotící komise a v souladu se zákonem 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, bere na vědomí pořadí uchazečů veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce interiéru hlediště kinosálu v Chotěboři“. Z toho by tedy vyplynulo, že už je dokonce vybraný dodavatel, přesto se z usnesení nedozvíte který.

  Z informací, které se porůznu o plánované rekonstrukci dozvídám, vyplývá, že značná část prostředků půjde na takové úpravy, které nijak nezvýší užitnost kina a nepomohou kultuře v Chotěboři. Nepůjde o vytvoření zázemí a rozšíření možností kina, ale pouze o úpravy vedoucí ke zvýšení komfortu (nové sedačky, lepší zvuk a vzduch, stahovací plátno, světelná rampa) a úpravy interiéru. Přičemž jako hlavní pořadatel Festivalu Fantazie bych naopak měl mít zájem na tom, aby rekonstrukce proběhla jak je nyní plánována (alespoň co jsem se neoficiálně dozvěděl). Když tedy mluvím proti plýtvání prostředky, mám na mysli především zájem Chotěboře, nikoliv nás, protože například více sedaček bychom my uvítali. Ale obecně jsou plánované úpravy příliš drahé a z části zbytečné (sedačky a interiér, částečně i stahovací plátno), alespoň za současné situace v kinařství v ČR a v kultuře v Chotěboři. V ČR se ruší jedno kino za druhým a roli nehraje, zda má nové sedačky, ale právě to, zda kino má jiné možnosti využití a zda existují organizace, které kino využijí pro různé festivaly, vystoupení, koncerty a další druhy pořadů. Chotěbořské kino a podpora kultury v Chotěboři postrádají jiné změny, než jsou navrhovány. Plánovaná rekonstrukce nebere ani ohled na sousedství Sokolovny - potenciální konkurence nebo naopak spolupráce v budoucnu. Rekonstrukce kina (v plánovaném rozsahu dle dosažitelných informací) bude plýtváním prostředků i tak našponovaného rozpočtu Chotěboře.

  Festival Fantazie přináší do Chotěboře cca 2 milióny ročně a propaguje ji nejen v celé ČR, ale i za hranicemi. Bude přinášet stále víc, bude-li dále pokračovat. Domníváme se tedy, že by mělo být přihlédnuto k našim doporučením a potřebám, zejména když naše doporučení jsou natolik objektivní, že někdy jdou proti našim vlastním potřebám. V současné době zvažujeme pokračování FF pro rok 2006 (30. 6.-9. 7.) a další, jeho ukončení nebo přesun do jiného města. Podstatný vliv na naše rozhodování bude mít to, jak k našim aktivitám i k aktivitám dalších kulturních spolků bude přistupovat město. Máme velké možnosti rozvoje, zajímavé partnery a zájemce o velké sponzorství, ale pokud nedojde ke skutečnému dialogu a spolupráci mezi hlavními kulturními organizacemi (včetně nás) a městem, bylo by pokračování festivalu v Chotěboři pro nás příliš velkým rizikem, zvláště když festival (a další aktivity) pořádáme jako dobrovolníci neziskové organizace ve volném čase bez nároku na odměnu.

Máme několik otázek k osobám zodpovědným za plánování a schvalování rekonstrukce interiéru kina a rádi bychom se dozvěděli i zdůvodnění odpovědí:

1. Co přesně obsahuje plán rekonstrukce a jaký je podrobný rozpočet?
2. Je možné rekonstrukci odsunout do té doby, než proběhne revize plánovaných zásahů, jednání s kulturními organizacemi města, příprava rekonstrukce v rozumném rozsahu, který odpovídá současnému stavu českého kinařství a reálným možnostem využití kina?
3. Je možné převést dotaci na jinou stavbu nebo organizaci, například na školní jídelnu, knihovnu atd., aby  nebylo nutné brát tak velké úvěry na tyto akce?
4. Je možné ještě teď revidovat plány na rekonstrukci?
5. Můžeme se zúčastnit dialogu o rekonstrukci mezi městem a zástupci organizací využívajících kino?
6. Kdo určil záměr a rozsah rekonstrukce a jaké podklady pro to použil, jaké odborné předpoklady pro to má?
7. Kdo a na základě jakých konkrétních kulturních akcí rozhodl o potřebě zvýšení počtu sedaček a změně interiéru?
8. Jaký je marketinkový/obchodní plán dalšího využití kina a na základě jakých podkladů a zkušeností byl vytvořen?
9. Jaký vliv na cenu pronájmu kina a cenu vstupenek do kina bude mít investice?
10. Kdo hlasuje pro rekonstrukci v zamýšlené podobě?

Naše návrhy shrnuji v doplněné verzi:

NEDOPORUČUJEME:

1. měnit sedačky (sedačky samy o sobě nejsou ani tak staré, ani tak nepohodlné - viz výše)
2. přidávat vyšší počet sedaček (pro 99% akci v kině není potřeba zvyšovat počet sedaček, vyšší komfort = větší prostor okolo sebe a na ruce a nohy)
3. zvyšovat výrazněji sklon hlediště (bude mít vliv na interiér a zvuk v kině)
4. měnit stávající interiér kina (interiér podporuje atmosféru, je vzhledný, není poškozený)
5. digitální velký kino projektor v promítací kabině s vkládáním DVD tamtéž (drahá technologie, nahraditelná podstatně levnějším a využitelnějším projektorem v hledišti)
6. stahovací plátno (příliš drahá, choulostivá a málo kvalitní technologie)

Tyto úpravy nepřispějí samy o sobě ani ke zvýšení využitelnosti kina, ani k vyšší návštěvnosti, pouze znamenají zbytečně vynaložené peníze, které by se daly využít mnohem účelněji, jak je vidět z některých následujících doporuční.

DOPORUČUJEME investovat do podstatných změn, vedoucích k výraznému zvýšení možností využití kina:

1. trvalá oprava protékající střechy
2. klimatizace nebo alespoň výkonná vzduchotechnika, případně oprava topení
3. nová zvukotechnika pro kino a jeviště zvlášť a samozřejmě obecně elektrorozvody
4. modernizace promítačky na novou technologii zvukového záznamu (řada hitů v Chotěboři nepůjde brzy promítat, viz film Stopařův průvodce)
5. počítačová síť propojující zázemí s jevištěm, hledištěm, projekční kabinou a umožňující měnit formát pořadů - přednášky, projekce, miniprojekce, festivaly, divadla, multimediální akce a další
6. světelná rampa na jevišti a světelný park i po stranách hlediště
7. instalace pro levnější běžný digitální projektor v hledišti = mobilní, snadno uchytitelný stojan a vývody kabeláže na několika místech, nebo spustitelný od stropu (kvalitou a světelností stačí běžné projektory z hlediště pokrýt kvalitně celé plátno, ale je nutné mít možnost pokrýt i jen část plátna v případech, kdy projekce je jen doplněním programu, proto doporučujeme tři vývody v hledišti = centrální velký, menší levý a pravý obraz)
8. stále plátno na úzké konstrukci s možností před plátnem zatáhnout černou oponu pro pořady jiného druhu
9. odebrání první řady sedadel a rozšíření jeviště směrem dopředu, při zachování vzhledu
10. realizovat průchod (stačí úzký) z jedné strany jeviště na druhý za plátnem nebo černou oponou přímo v kině (podmínkou je současně bod 8 a bod 9) nebo za zdí provizorním přístřeškem do doby, než by byla realizována přístavba
11. rekonstrukce sklepních prostor na klubovnu, šatny, sprchy a toalety, úložné prostory
12. vybudování průchodu ze sklepa do bočního vstupu kina pro přístup na jeviště
13. odhlučnění vestibulu novou podlahou a dalšími úpravami, úprava šatny
14. povolení úpravy terasy pro průchod vedle kina a za kino pro větší využití, investice do rozebíratelného letního přístřešku vedle kina (přístřešek již byl doporučen ke schválení) = podpora plánů MY3KS
15. mobilní zasklené vitríny do vestibulu pro malé výstavy
16. koupě kompletní promítací techniky pro výměnu dílů v budoucnosti nebo pro jiné využití ve městě, například zřízení dočasné promítací letní scény
17. stupňovitost hlediště a nepříliš vysoké zvýšení sklonu hlediště se zachováním možnosti natáhnutí nohou pod sedačky nižší řady
18. vyklizení levého (z pohledu od promítače) bočního vstupu a zřízení vstupu na jeviště i zleva
19. doporučujeme najít způsob, jak podpořit využití kina organizacemi ve městě. Kultuře ve městě přinese mnohem více užitku skutečný dialog, společné plánování, snížení nájmu, zrušení poplatku ze vstupného, než utrácení miliónů za některé plánované úpravy
20. doporučujeme zvážit, zda kinu také neprospěje lepší výběr filmů do kina a zlepšení jejich propagace, zda účasti prospívají dovolené v kině přesně v době dovolených většiny podniků a tedy v době zvýšeného zájmu o zábavu, jak nabízet kino k pronájmu a za kolik

  Nerozhodujte prosím hned 12.9. o schválení rekonstrukce a svolejte rychlou poradu o možných změnách plánu rekonstrukce, pozměňte plán a schvalte jej na mimořádném zasedání. Ty milióny za to stojí. Kultura v Chotěboři také. A důvěra lidí ze všeho nejvíc.

  Ano, jsem si vědom, že tímto článkem asi naštvu pana starostu a pana místostarostu a možná i další, protože jistě mají pocit, jak město festivalu pomáhá a jak nám vycházejí vstříc, což je pocit částečně oprávněný. Tímto se jim omlouvám, ale neměl jsem už jinou možnost. Možná dokonce ohrožuji Festival Fantazie, navíc kvůli věci, která mi vlastně může být jedno, ale aspoň v tomto ohledu u mě zafungoval článek pana místostarosty dobře – mám zájem se angažovat ve věcech obecných a obecních, nehodlám se smířit s tím, že k tak důležité věci nebyla možnost diskuse, ani s tím, že hrozí vyhazování peněz. Podobných případů jako kino by se v Chotěboři asi našlo více. Chybějící diskuse na začátku a vyházené peníze na konci. Bude to dále pokračovat?

Ing. Václav Pravda, předseda SFK Avalon a ředitel Festivalu Fantazie
www.festivalfantazie.cz

  P.S. Za stávajících podmínek a s malým zájmem města o seriózní trvalý dialog s kulturními organizacemi, čerstvě potvrzeným mlčením kolem rekonstrukce kina, stejně asi nelze moc počítat s budoucností FF v Chotěboři. Smiřím se i s tím, že festival a další aktivity v Chotěboři budu muset ukončit a buď festival a prospěch města z něj přesunout jinam, do jiného města, nebo jej ukončit úplně. Ale budu doufat, že všichni, kterých se to týká, vezmou můj článek jako tlak zdola, požadovaný v článku pana Linharta, a že akceptují právo občanů na informace a na zapojení do rozhodování o věcech, které se jich týkají, aniž by článek měl negativní dopad na aktivity našeho klubu.

Diskuzi o rekonstrukci kina  |  Harryho Poslední Novinky