Harry archivuje...
je po komunálních volbách v Chotěboři,
tak si budeme pamatovat za vás až do dalších voleb

Zápis z volební komise: Počet mandátů a hlasů pro volební strany
Zápis z volební komise: 21 zvolených zastupitelů
Harryho pán připravil Přehled hlasů a procent zisku podle okrsků s grafem

Přehled pořadí nezvolených pro případné udělení mandátu s počtem získaných hlasů.
Náš komentář k výsledkům voleb a k jednotlivým úspěšným kandidátům.
Tabulka počtu kandidátů podle získaných hlasů (kdo vlastně vyhrál volby, bezpartijní nebo straníci?)

Chcete-li si prolustrovat nové zastupitele, podívejte se do seznamů spolupracovníků STB na http://stb.promedia.cz/stbzac.htm.

První volební programy nám poskytli: ČSSD, Unie svobody,
Důchodci za živ.jistoty, Hokej veřejnosti.

Volební program ČSNS zde.
Nový program Sdružení nezávislých kandidátů HOKEJ VEŘEJNOSTI,

Kandidátům na prvních dvou místech každé kandidátky jsme položili dvě otázky:
1. Co dosavadní zastupitelstvo a vedení města dělalo chybně nebo nedělalo vůbec?
2. Co budete prosazovat v novém zastupitelstvu jako záležitosti nejdůležitější?

První odpověď přišla z Unie svobody
Druhá je od  ing. Linharta z KDU-ČSL.
Zde je odpověď od Marie Novákové z Důchodců za životní jistoty
a od Milana Stránského z ČSSD.

Odpovědi leaderů ČSNS
na naše dvě otázky jsou zde. 
Odpověď leaderů ODS na naše dvě otázky najdete zde.
Na naše dvě otázky odpověděl leader KDU-ČSL ing. Stanislav Motyčka.

Zpráva o prvním   zasedání místní volební komise dne 18.9.1998. Schválila kandidatury 154 kandidátů  a 9 volebních stran!

Komunální volby přede dveřmi - Článek bývalého člena městské rady a prvního náhradníka za ODS  ing. Jiřího Císaře. Ponecháváme zde, protože je trvale platný.

Definitivní Kandidátky volebních stran v pořadí, které si vylosovaly:

Kandidátka České Strany Národně Sociální

Kandidátka Sdružení volební strany KSČM a Nezávislých kandidátů

Kandidátka Unie svobody

Kandidátka České Strany Sociálně Demokratické

Kandidátka Křesťansko Demokratické Unie - Československé Strany Lidové

Nezávislý kandidát "Podporující fotbal a všechny menší sporty"

Kandidátka Volební strany Důchodci za životní jistoty

Kandidátka Občanské Demokratické Strany

Kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů "HOKEJ VEŘEJNOSTI"

Zpět na hlavní stránku