Na četné žádosti čtenářů přinášíme dokument

ALMANACH chotěbořských beatových
a rockových skupin 60.- 80.let,

který byl vydán pro účastníky koncertu BIGFEST '95
Autoři Almanachu: Jiří Poděbradský (Chotěbořsko) a Jiří Uttendorfský (Havlíčkobrodsko)

Veškeré kopírování včetně elektronického a veřejné šíření se doporučuje !

Úvodem

První setkání chotěbořských bigbeatových hudebníků se konalo v červnu 1979 za velkého zájmu pamětníků. V úspěšném večeru, navštíveném čtyřmi sty posluchačů, se v chotěbořské sokolovně vystřídalo 10 veteránských kapel od Lunetu až po Experiment.

Z průběhu sobotního večera a noci byl natočen film (bohužel němý) a magnetofonový záznam, jenž se ale nezachoval, neboť ho ještě téže noci, po skončení akce, někdo ukradl z místa koncertu, aniž se ztratilo cokoli jiného z aparatury a hudebních nástrojů. Byl původcem krádeže neznámý fanoušek nebo Státní Bezpečnost?

Tehdejší setkání bylo totiž zorganizováno jako uzavřené a vstupenky nebyly veřejně v prodeji (každá kapela obdržela 40 vstupenek, které si distribuovala sama svým fanouškům). To také, spolu se všeobecnou nechutí komunistického režimu a zvláště okresních mocipánů k tomuto druhu hudby, vedlo k zákazu vydat malý almanach počátků chotěbořského bigbetatu, jenž byl připraven, i k zákazu pořádání Setkání v dalších létech. Z části dochovaných textů a ze vzpomínek pamětníků vznikl tento Almanach, jenž již může svobodně mezi čtenáře. Poděkování patří především Mirkovi Stehnovi, jenž napsal původní text a jeho části uchoval po celých 15 let. Dále pak Jirkovi Šteklovi, který obětavě připravil první Setkání v roce 1979. A v neposlední řadě všem v čele s Jardou Mrkvičkou, kteří připravili setkání druhé, v již svobodném ovzduší, roku 1995.

CESTA VYSOČINY, okresní týdeník, 21.8.1979:

Setkání Chotěbořských hudebníků
Ojedinělou kulturní akci uspořádala 29. června t.r. MO SSM Chotěboř. Po 15 létech od založení první chotěbořské beatové skupiny se z dvanácti od té doby existujících skupin sešlo deset na I. večírku chotěbořských beatových hudebníků. Ačkoli řada skupin zanikla již před mnoha léty, setkali se jejich bývalí členové a zopakovali si svůj nejúspěšnější repertoár. Ten pak předvedli více než 400 posluchačů na úspěšném a zajímavém večírku.

Přítomní v sále, mezi nimiž byli i pamětníci začátků chotěbořského beatu, s velkým zaujetím vyslechli koncert nejúspěšnějšího repertoáru jednotlivých skupin, při němž zazněly slavné skladby světově proslulých beatových a rockových skupin, ale i skladby vlastní. Dá se říci, že úspěch u obecenstva sklidily všechny vystupující skupiny, od nejstarších kapel Nautilus a Gemini, až po současné Experiment a Fortuna.

Na večírku vystoupilo 50 hudebníků. Všichni věnovali svůj příspěvek prostřednictvím MO SSM na Fond Solidarity.
MO SSM Chotěboř

BIGFEST '95, sokolovna Chotěboř, 29. a 30. září 1995

Hlavní pořadatel: Jarda Mrkvička
Aparaturu zapůjčil: Sýkora Havl. Brod, Fuga Žďár n.Sáz.
Technická spolupráce: Jirkové Uttendorfský a Poděbradský
Zvuk a světla: Mirek Sýkora, Marek Brotánek
Moderátor Bigfestu: Jiří Poděbradský
Občerstvení: Jan Hons
Organizační pomoc: Jarka Čermáková
Poděkování: Městskému zastupitelstvu a Městské radě Chotěboř, Městskému úřadu Chotěboř, Janě Tomáškové, Sokolu Chotěboř a Jarce Čermákové

K vystoupení na Bigfestu '95 přihlášeny kapely:
Atlantik, Billis, Experiment, Gemini, Labyrint, Mercury, Fortuna, Mikrobi, Tonic, Nautilus, Němcovo České sdružení, Žízeň, Musik Q, Fuga (Žďár n.S.) jako host

In memoriam (+) :
Karel Kajínek, Mirek Tecl, Mirek Jirásek, František Karel, Eva Doležálková


ALMANACH

část první - léta šedesátá
*** část druhá - léta 70.
část třetí - léta 80. a Abecední seznam hudebníků

část čtvrtá, Havlíčkobrodské skupiny, bude doplněna později

Původní text almanachu doznal po letech některých oprav. Jsou uvedeny zvýrazněným písmem, aby si je majitelé papírového vydání mohli provést ve svých výtiscích.

Výzva členům skupin a tehdejším fanouškům: Pomozte doplnit svými vzpomínkami tento materiál, který původně vyšel v papírové podobě, kde se muselo šetřit místem. V Harryho novinách je však místa dost, pište do redakce.


Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet