Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry

listopad
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének: 
2003:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Advent začal
Milan Linhart, místostarosta

V neděli dne 30.11.20003 zahráli od 16 hodin ve skoro plném chotěbořském kině studenti Církevního gymnázia sv. Voršily z Kutné Hory muzikál Samuel - poslední soudce. Představení zprostředkovalo chotěbořské občanské sdružení Benediktus Představení se všem přítomným líbilo a většina diváků se po ukončení odebrala na chotěbořské náměstí, kde se sešlo nevídané množství lidí. Vznik tradice vánočních stromů na náměstích měst připomenul krátce místostarosta města Milan Linhart, pak zazpíval několik písní chotěbořský smíšený pěvecký sbor a po krátké promluvě kaplan Luboš Piľka požehnal adventní věnce i vánoční strom, který se v tu chvíli rozsvítil v celé nádheře. Vozíčkáři ve spolupráci se sdružením Benediktus pak předali jeden adventní věnec zástupcům města. Celé akci se zaujetím přihlížela i zástupkyně ministerstva zdravotnictví, protože akce byla zároveň součástí projektu integrace zdravotně postižených do společnosti. Slavnostní podvečer byl zakončen bohoslužbou v chrámu svatého Jakuba. Tím jsme v Chotěboři oficiálně zahájili adventní dobu příprav na vánoce.

věnec9.jpg (22108 bytes)
Foto: Jana Tomášková

Další anketa "Co by se mělo v Chotěboři stavět"
Výsledky vyhodnocení připomínek občanů:
Požadavky na investiční akce a na nápravu v oblasti různých druhů služeb
Milan Linhart, místostarosta

V létě proběhla v Echu i na stránkách Chotěbořského Couriera anketa „Co by se mělo v Chotěboři stavět“. Anketa byla vyhodnocena a okomentována v Echu i na Internetu. Zároveň bude jedním z podkladů pro firmu Ekomonitor, která nám zpracovává strategii města. Protože však tento podklad nebyl pro zpracování strategie postačující, vypracovala firma Ekomonitor ještě jeden podrobný dotazník, který jsme šířili mezi veřejnost prostřednictvím základních škol, gymnázia, radních a úředníků MěÚ. Občané Chotěboře dávali známky za kvalitu života a služeb v jednotlivých problémových oblastech. Přesné výsledky zatím nejsou spočítány ale průměrná známka se vždy pohybuje kolem průměru, tedy kolem trojky, takže to asi moc vypovídající nebude. Zároveň však mohli občané napsat k jednotlivým oblastem i své vlastní připomínky. Tyto připomínky jsme se pokusili nějakým způsobem shrnout do dvou tabulek. Jsou to jednak požadavky na investiční akce, jednak požadavky na nápravu v oblasti různých druhů služeb. Výsledky jsou určitě zajímavé, k realizaci chybí většinou to hlavní: FINANCE. Již dnes mohu prozradit, že rozpočet na příští rok bude velmi napjatý a vyhlídka na další roky není o nic lepší. Nejhorší je, že většina investic, které Chotěboř potřebuje, není podporována ze strukturálních fondů Evropské unie. Tyto fondy totiž nepodporují investice do místních komunikací, do školství a zdravotnictví ani třeba výstavbu koupališť nebo bazénů, výstavbu penzionů a jiných zařízení pro seniory, nepodporují bytovou výstavbu, atd. Pro obce bude velkým problémem i nárůst DPH z 5% na 22% u služeb a stavebních prací. Město chce postupně a na etapy budovat letní sportovní areál a doufá, že v každém kole alespoň nějaké prostředky ze strukturálních fondů získá. Žádná jiná častěji požadovaná akce totiž šanci na podporu nemá.

První tabulka - absolutní pořadí

Druhá tabulka - pořadí podle oblastí
*

Návštěva na radnici

V pondělí dne 24.11.2003 přijal starosta města Ing. Tomáš Škaryd na radnici delegaci studentů z Francie, kteří přijeli do  Chotěboře v rámci výměnné návštěvy studentů chotěbořského gymnázia. Starosta studenty seznámil s historii a současností města, krátce nastínil plány města do budoucnosti a popřál studentům příjemný pobyt v našem městě.
Foto a text: Jana Tomášková, OŠKS MěÚ

frstudenti.jpg (36132 bytes)

Anketa stavění
2. část rozboru - souvislosti s rozpočtem města
Milan Linhart, místostarosta

Výsledky ankety a první část rozboru jsme přinesli v minulých číslech. Dnes se podíváme na ekonomickou reálnost jednotlivých stavebních projektů. Zároveň již byla vyhodnocena druhá dotazníková akce širšího rozsahu, kterou jsme uskutečnili prostřednictvím škol a která se týká přípravy strategie města do roku 2007 s výhledem do roku 2011. O jejích výsledcích budeme informovat zase příště, prozradím jenom, že opět vyhrálo koupání.

a) odhadované náklady na požadované investice

Investiční náklady se odhadují poměrně obtížně, není-li k dispozici podrobně zpracovaný projekt. Projekty však jsou drahé a poměrně rychle zastarávají, takže nemůžeme mít v šuplíku projekty úplně na všechno. Velmi nepříjemné je zvýšení DPH na stavební práce o 17% od ledna příštího roku Zatím je těžké odhadovat, jak se úprava daní promítne do cen stavebních prací, firmám stoupnou i další náklady. Na veškeré investiční akce včetně oprav zbývá v rozpočtu města kolem 25 až 30 milionů ročně. Reálně tedy lze počítat s 20 miliony bez DPH. Když se podíváte na ceny některých investic, vidíte, že převyšují možnosti ročního rozpočtu města. Navíc nelze nikdy říci, že uděláme jednu velkou investici za 25 milionů a už vůbec nic k tomu. Vždy je potřeba něco opravit ve školách, ve školní jídelně, na úřadě, opravit nějaký chodník, silnici , kanalizaci, alespoň něco málo udělat v každé z osmi místních částí. Těch 25 milionů totiž máme i na místní částí, školy, silnice, prostě na veškerou výstavbu, opravy, rekonstrukce, havarijní stavy, atd.

Krytý bazén by dle odhadu odboru investic mohl stát kolem 45 milionů. Nebo také více, záleží, co by tam všechno bylo. V Hlinsku je součástí krytého bazénu i solárium, squash a restaurace, čímž se alespoň částečně vydělává na ztrátový provoz. Venkovní koupaliště by bylo o něco levnější, stálo by kolem 25 milionů, ale zase záleží na kapacitě a přilehlých provozních budovách (šatny, sprchy, toalety, občerstvení). V souvislosti s koupáním požadované vyčištění přehrady by mohlo stát kolem 5 milionů, přehrada je však soukromým majetkem. Rekonstrukce letního stadionu včetně nové atletické dráhy by stála kolem 10 milionů. V této částce však není započten nový povrch hřiště. Dalších 10 milionů? Scateboardový park by stál kolem 1 milionu. Zbývající část letního areálu, tedy dalších šest hřišť na různé sporty, minigolf, parkoviště, provozní budova a potřebné inženýrské sítě kolem 50 milionů. Také zimní stadion by potřeboval, včetně nové plochy, kolem dalších 10 milionů, ale jeho komplexní dokončení včetně prostoru pod novou tribunou by stálo až 30 milionů. Sjezdový areál za kaplí sv. Anny by si spolu s opravou přístupové cesty vyžádal asi 4 miliony.

Domov důchodců s kapacitou 50 míst by přišel na neuvěřitelných 70 milionů, to jsou prakticky 4 roční rozpočty města. Pak by přišly ještě provozní náklady, které v Havlíčkově Brodě pro 120 ubytovaných dělají 10 milionů za rok. Levněji by proto vyšla stavba dalšího domu s pečovatelskou službou, kde by 50 míst vyšlo zhruba na polovinu, tedy na 35 milionů a navíc je tady možno získat velice slušnou státní dotaci. Momentálně však pro další DPS nemáme vhodný pozemek.

Dobudování průmyslové zóny o velikosti 10 hektarů nás přijde kolem 8 milionů korun. Přeložka hlavní silnice mimo náměstí by stála alespoň 20 milionů, ale tuto investici musíme požadovat po kraji Vysočina, silnice je jeho majetek. Momentálně se kraj chystá na rekonstrukci silnice do Havlíčkova Brodu, toto by byla asi až další etapa, takže musíme mít trpělivost. Cena nové silnice do Havlíčkova Brodu se odhaduje na 100 milionů a dalších 100 milionů by stál obchvat Dolní Krupé. Podnikatelským aktivitám v Chotěboři by to ale velmi pomohlo, stejně jako plánované přeřazení silnice ze Ždírce nad Doubravou do Golčova Jeníkova mezi silnice I. třídy. S tím pak souvisí i autobusové nádraží na bývalém Obecním rybníku zhruba za 5 milionů a dalších 10 milionů by si vyžádala pěší zóna a nové řešení středu města se záchytnými parkovišti, novými chodníky, rekonstrukcí ulice Palackého, atd. Kruhový objezd na křižovatce u Herrmanna by výrazně zpomalil dopravu směrem do centra, vyřešil by složitou křižovatku a mohl by se stát i zajímavým architektonickým prvkem v rámci města, ale stál by 6 milionů. Obnova parku kolem kaple, včetně nových chodníků, laviček, opravy zdi, schodů, osvětlení, oplocení, výsadby nové zeleně, atd. asi 5 milionů. Nová smuteční síň by stála rovněž 5 milionů a vzhledem k malému využití se jeví vhodnější využívat pro obřady stávajíci kapli.

Výtah pro postižené děti v ZŠ Smetanova by mohl vyjít na 2,5 milionu. Tři nová dětská hřiště se skutečně moderním, trvanlivým a všem bezpečnostním normám odpovídajícím zařízením by stála kolem 4 milionů korun. Oprava havarijního stavu střechy a rekonstrukce staré radnice pro účely Základní umělecké školy s možností podstatného rozšíření výuky, turistického informačního centra a čajovny se odhaduje na 17 milionů. Zásadní přestavba a rekonstrukce školní jídelny bude znamenat dalších 15 milionů. Přístavba a rekonstrukce budovy kina by přišla na 3 miliony.

Zavedení kamerového systému by přišlo minimálně na 1 až 2 miliony korun. Bezdrátový městský rozhlas s bytovými přijímači by mohl stát 3 miliony. Do veřejného osvětlení bychom potřebovali jednorázově investovat 4 miliony korun a v milionech se bude pohybovat i potřebná výměna dopravních značek. Rekonstrukce komunikací kolem nádraží se odhaduje na 4 miliony, zřízení parkoviště u polikliniky na více než 1 milion. Oprava veškerých chodníků a komunikací ve městě by stála kolem 150 milionů, plynofikace místních částí nejméně 15 milionů. Nyní probíhá rekultivace skládky za 24 milionů a v roce 2007 budeme potřebovat dalších 10 až 12 milionů na další rekultivaci a na otevření nové etapy. Skládka se velmi rychle plní a na další investice do ní si musíme našetřit, proto se postupně zvedají poplatky za odpady. Zasíťování dalších pozemků pro výstavbu rodinných domků by mohlo stát kolem 15 milionů, záleží, jak velký bude zájem o parcely. 

b) další významné nákladové položky v rozpočtu města

V této souvislosti považuji za nutné seznámit občany i s tím, co stojí provoz nejrůznějších zařízení spravovaných městem. Někde hradíme plný provoz, jsme zřizovateli nebo je příslušná instituce organizační složkou města. Jinde se staráme “pouze” o budovu, která je naším majetkem. Nestačí určitý objekt pouze postavit, je nutné jej také provozovat a peníze na provoz se často shánějí ještě hůř než na samotnou výstavbu.

Provozní příspěvek školám, školce a školní jídelně je téměř 7 milionů korun, pokud převezmeme od kraje ZUŠ a především speciální školy, kde nás láká hlavně nová budova, bude to kolem 8 milionů do školství, bez větších oprav a investic. Ty dělají každý rok dalších 10 až 12 milionů korun, celkem nás tedy školství stojí kolem 20 milionů bez mezd, které hradí stát.

Ztráta plicního střediska se v minulých letech pohybovala kolem 0,5 milionu, očekávaná ztráta LSPP v příštím roce je 0,2 milionu. Jesle a stacionář nás v současné době stojí 3,7 milionu, pokud vyjde státní dotace a stacionář převezme Fokus Vysočiny, budeme mu dávat příspěvek 0.32 milionu, ale provoz jeslí a celé budovy nás i nadále bude stát 1,7 milionu, tedy 2 miliony celkem. Celé zdravotnictví se tedy stále pohybuje kolem 3 milionů korun.

Do tělovýchovy jdou kromě investic roční dotace kolem 0,9 milionu. Ztráta z vydávání Echa bude i po zdražení skoro 0,2 milionu. Činnost sboru pro občanské záležitosti, dotace do kultury a pro činnost nejrůznějších spolků dávají dohromady dalšího 1,2 milionu. Ztráta provozu kina se pohybuje kolem 0,5 milionu, u knihovny to je 1,5 milionu a muzeum nás bude v příštím roce stát 1,7 milionu. Veškerá kultura a sport tedy stojí bez investic 6 milionů ročně.

Péče o zeleň a provoz Technických služeb se pohybují kolem 12 milionů korun. Pečovatelská služba bez mezd 0,8 milionu, celkový příspěvek města do sociální oblasti je kolem 1 milionu a je to nepostačující. Městská policie včetně pultu centrální ochrany stojí 4 miliony včetně mezd. Téměř 0,5 milionu jsou dotace hasičům.V každém případě se dohromady jedná o velké částky, které potom chybí v investiční výstavbě.

Lidé také často požadují, aby se městský úřad staral o to či ono, i když by to často příslušelo spíše soukromému subjektu nebo nějaké neziskové organizaci. Zase je zapotřebí vidět, že nové činnosti pod městem by znamenaly tolik nepopulární nárůst úředníků, tedy další náklady na platy a odvody mezd z městského rozpočtu, které by pak chyběly jinde. Nic není zadarmo, příjmy města jsou omezené a poměrně pevně dané. Již zmíněné zvýšení DPH a spotřebních daní se nedotkne pouze stavebních prací, ale i služeb, školení, telefonů, některých kancelářských potřeb a pohonných hmot, tedy veškerého provozu města a městských zařízení. Naopak, daňové příjmy se očekávají přibližně na úrovni letošního roku, případně o něco nižší. I to byl jeden z důvodů, proč jsme museli přistoupit k úpravě vyhlášek a některých poplatků.
Milan Linhart, místostarosta

Byli jsme u toho

V neděli dne 16.11.2003 uspořádal SK Buttula již 4. ročník aerobik soutěže ve sportovní hale. Porota složená se sponzorů, zastupitelů a starosty města neměla lehký úkol při vyhodnocování soutěžících, kterých se sešlo cca 300 v 5 kategoriích. Nejmladší účastnice -viz foto - se narodila v roce 2001. Chotěbořské účastnice nezklamaly a např. Jana Schwarzová získala ve své kategorii (14 -17 let) prvenství nejen v soutěži , ale stala se i MISS Sympatie. Celkový přehled výsledků bude zveřejněn v prosincovém ECHU.
Jana Tomášková, OŠKaS

missnejm.jpg (39472 bytes)

miss 4.jpg (62061 bytes)

Kino v kině

V neděli 16.11.2003 v 18:30 hodin zahájil oficiálně svoji činnosti Filmový Klub Velký Voči a to promítáním filmu Černá kočka, bílý kocour od Emíra Kostoruci. Přiznám, se, že jsem byla zvědavá, jaký film bude a proto jsem pozvání obou pánů ráda přijala. Oba zakladatelé klubu David Kouba a Michal Jindra krátce přivítali diváky, poděkovali zástupcům města( starosta se zúčastnil zahájení jako čestný host) za pochopení při realizace tohoto projektu a seznámili přítomné, kteří zaplnili kino ze dvou třetin, s dalšími akcemi klubu. Následovalo vylosování vstupenek a několik přítomných získalo drobné dárky a ceny. Pak již nastalo vlastní promítání. Co říci závěrem. Výběr filmu byl šťastný, byl to útok na bránice přítomných, protože z hlediště se po celou dobu ozývaly salvy smíchu. Zároveň to ale byl i film, který vás donutil zamyslet se nad během života. Závěrečný potlesk nenechal nikoho na pochybách, že promítání se líbilo všem .Jen tak dál, pánové!
Jana Tomášková , OŠKaS

Pietní akt ke Dni veteránů

denveter111103.jpg (55204 bytes)

V úterý dne 11. listopadu 2003 se konal pietní akt  ke Dni veteránů u „Pomníku padlých „ v parku u kaple Sv. Povýšení v Chotěboři..Zúčastnili se ho zástupci Svazu protifašistických bojovníků, starosta města Ing. Tomáš Škaryd,  místostarosta města Chotěboře Ing. M. Linhart a další hosté.  Po položení věnců promluvil k přítomným účastníkům velitel posádky  na Bílku major Zdeněk Rada, starosta města, zástupce veteránů praporčík Jan Formánek a zástupce svazu protifašistických bojovníků. Pietní akt byl ukončen Státní hymnou.
Foto a text.: Jana Tomášková, OŠkaS

denveter111103b.jpg (37620 bytes)

denveter111103c.jpg (40703 bytes)

Starosta o zvýšených poplatcích

Některé místní poplatky se od ledna v Chotěboři zvýší. Více do městské kasy odvedou zejména majitelé psů a provozovatelé ubytovacích zařízení. "Zastupitelé také omezili osvobození u skladování komunálního odpadu," řekl nám k tomu starosta Tomáš Škaryd. "Chovatelé psů v rodinných domech místo dosavadních sto dvaceti korun zaplatí pět stovek, v bytech se poplatek zdvojnásobí na tisíc korun. Chceme, aby se každý zodpovědně postavil k tomu, zda chce psa mít.   Město je nyní znečištěné psími výkaly. Nechci ale odhadovat, zda kvůli vyšším poplatkům vzroste počet toulavých psů, s nimi zatím velké potíže nejsou. Letos bylo odchyceno jen asi osm psů, z toho se ještě někteří vrátili majitelům. Zbylé psy město odváží na veterinární kliniku do Pardubic, za jednoho platíme tisíc korun. Poplatek za lůžko a noc pro ubytovatele v Chotěboři se zdvojnásobí na čtyři koruny, což je maximum, které umožňuje zákon. Zvýšení se ovšem hoteliérům nelíbí. My ale nevybíráme poplatek z rekreačního ubytování. Za ukládání komunálního odpadu občan stejně jako letos zaplatí 350 korun. Město ale omezilo úlevy dětem do 15 let a majitelům rekreačních objektů. Musíme naspořit na rekultivaci skládky. Ze vstupného na kulturní a sportovní akce město vybere pět procent, dvojnásobek u diskoték a patnáct procent u prodejních akcí. Osvobodili jsme ale organizace a spolky, které jsou nějakým způsobem svázány s místním sportovním a kulturním děním a které město nějak dotuje."

K článku o kultuře v Chotěboři

Pozn. redakce: Pan místostarosta reaguje na článek Michala Janáčka Písničkář Marcel Kříž hrál v Chotěboři a nikdo o tom nevěděl. Proč?, který byl uveden na hlavní stránce č. 65 (listopad 2003) našeho listu.

Účast, spíše neúčast chotěbořské veřejnosti na kulturních akcích má více příčin. Je pravda, že kromě oficiální nástěnky na náměstí, není ve městě dostatek vhodných výletových ploch na plakáty. Chystáme se to řešit v příštím roce umístěním 29 výměnných reklamních panelů na sloupy veřejného osvětlení i zřízením nových klasických výlepových ploch. Echo má tu nevýhodu, že uzávěrka je koncem prvního týdne v měsíci, časopis vychází koncem třetího týdne a lidé si ho koupí ještě o několik dnů nebo také o dva týdny později. Redakce proto musí o akci, která bude 29.prosince, vědět již 5.listopadu! Paní Tomášková má pravidelně každý měsíc problém informace o chystaných akcích shromáždit, přestože intenzivně spolupracuje s kulturní komisí a se všemi rozhodujícími subjekty, včetně škol, které se kulturou ve městě zabývají. Stává se, že informace o pořádané akci na město vůbec nedojde. Víme však o spoustě kvalitních akcí, které byly dobře propagovány, že na ně stejně skoro nikdo nepřišel. Teď na podzim to bylo třeba autorské čtení v knihovně, kam nepřišlo ani deset lidí, přestože paní ředitelka zaslala kolem padesáti osobních pozvánek. Tradiční nezájem projevují místní obyvatelé o Festival fantazie. Možná něco napovídá anketa, která byla distribuována prostřednictvím škol a kterou nyní vyhodnocujeme jako podklad pro zpracování strategie města do roku 2011. V rubrice kultura uděluje překvapivě mnoho občanů městu známku nedostatečnou, tedy pětku. Ve zdůvodnění pak píší, že chtějí známé umělce, herce a zpěváky z Prahy! Mám tedy pocit, že až na několik čestných výjimek, kam patří například Doubravan nebo SCHOD, Chotěbořáci odmítají navštěvovat kulturní akce, kde se nevyskytují celebrity známé z televizní obrazovky. Tito umělci sem jezdívali za socialismu, dnes mají trochu jiné finanční požadavky a také nároky na pohodlí. To jim však nemůžeme nabídnout, protože problémy kolem Sokolovny se nekonečně vlečou a kino potřebuje k jevišti přistavět zázemí pro umělce. Máme to v plánu, ale nechuť navštěvovat akce, na kterých nevystupují osobnosti známé z TV Nova či z barevných magazínů, se tím nezmění.
Ing. Milan Linhart, místostarosta Chotěboře

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003