Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry

říjen
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének: 
1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5 a 6/2003 | 7/2003 | 8/2003 | 9/2003

Chotěboř si šetří na skládku odpadů

Celkem čtyřiadvacet miliónů korun bude vynaloženo na rekultivaci skládky komunálního odpadu Lapíkov. Stát na ni přispěje podstatným dílem, osmnácti milióny korun. Skládka je nyní ve své třetí etapě, a až ta bude naplněna, bude se zakládat čtvrtá, poslední. Rekultivace staré skládky začíná už v letošním roce, kdy má být proinvestováno 1,3 miliónu korun. Kvůli ní bude nutné přemístit technické zázemí, což znamená vybudovat nový vjezd, příjezdovou komunikaci a změnit oplocení. "Potřebujeme, aby nám skládka co nejdéle vydržela a na druhou stranu vydělávala," řekl k tomu místostarosta Milan Linhart.  "Potíž je v tom, že občané Chotěboře zatím neumějí třídit, ačkoliv máme po městě kontejnery na separaci. Další rekultivaci budeme dělat v roce 2006 a zahájíme tím poslední etapu. Životnost skládky je počítána do roku 2010. Nejbližší úložiště jsou pak na Čáslavsku. Město však nechce dospět k tomu, aby nemělo kam ukládat komunální odpad. Už pět let má Chotěboř vytypované tři až pět lokalit, kde bude možné komunální odpad ukládat. Konečná rekultivace staré skládky a budování nové však bude stát dost peněz a s další finanční injekcí nepočítáme. Snažíme se na to šetřit. Peníze za svoz komunálního odpadu přesouváme na speciální termínovaný vklad, který je zatím nedotknutelný," uvedl místostarosta.

Místostarosta k problému parkování u polikliniky

Překvapil mne otevřený dopis pana jednatele SALu. Pan Stehno s panem starostou jednal a nebylo mu řečeno, že se parkoviště nebude dělat. S akcí se v tomto volebním období počítá, ale bude náročná nejen finančně, ale i technicky, navíc je v lokalitě hodně stromů, některé z nich asi padnou za vlast. Pro odbor životního prostředí i pro ochránce přírody to asi bude dost tvrdý oříšek, ale bez vykácení alespoň části zeleně nebude možné parkoviště vybudovat. Technický problém spočívá v tom, že komunikace je nad úrovní chodníku, takže se musí celá odbagrovat, kromě toho je uprostřed silnice velká vodovodní šachta. To vše znamená vysoké finanční náklady navíc. Studie je zpracována ve třech variantách, což jenom potvrzuje složitost problému. Přál bych každému, aby si na vlastní kůži zkusil sestavit rozpočet města na příští rok. Nedostatek financí na investiční akce je stále kritický, protože provozní náklady města jsou vysoké. Tím nemyslím chod úřadu, ale institucí, kde je město zřizovatelem, nebo budov v majetku města, jejichž provoz a údržbu hradí (plicní středisko, stacionář, muzeum, LSPP, pečovatelky, základní školy, mateřské školy, jesle, knihovna, ZUŠ, možná i speciální školy, školní jídelna, městská policie, technické služby, bytová správa, zimní stadion, letní stadion, sportovní hala, hasiči, ostatní spolky,…).  Konec konců, SAL také umí dobře počítat. Jednali jsme spolu letos o spolupráci při zajištění dalšího provozu Městského plicního střediska i Lékařské služby první pomoci, ale nakonec v obou případech neúspěšně, horký brambor zůstal v rukách města. Bohužel, protože město není ten subjekt, jehož posláním je zajišťování lékařské péče.  Pro město jsou to další provozní náklady navíc, které pak chybí třeba právě při potřebě zafinancovat rekonstrukci ulice Jiráskova, navíc město nemá kvalifikované lidi, kteří by se mohli administrativou kolem zdravotnictví zabývat. Je zcela evidentní, že jak SAL, tak i město musí vážit každou korunu, aby byla dobře investována. Tím spíše spolu musí jednat o vzájemně výhodné spolupráci, ale otevřené dopisy cestou k těmto jednáním rozhodně nejsou.
Milan Linhart, místostarosta

I. ples města - další snímky

Další snímky z I. plesu města od Jany Tomáškové:

plesmesta5.jpg (46441 bytes)
Divadelní soubor SCHOD na plese

plesmesta6.jpg (30901 bytes)
Z vystoupení Divadelního souboru SCHOD

plesmesta7.jpg (40522 bytes)
Z vystoupení Divadelního souboru SCHOD

Omluva redakce

Omlouváme se paní Janě Tomáškové z MěÚ Chotěboř, níže v článku o I. plese města jsme ji nařkli z toho, že fotografovala jen celebrity. Ukázalo se, že tomu tak nebylo, jen se ty "normální" snímky k nám nedostaly. Z MěÚ nám totiž přišel původně mail s jejím textem a jejími snímky, což v nás vyvolalo mylný dojem. Mail nám však neposílala Jana, ale jiný odesilatel... Další fotky z plesu už máme a uvedeme je zde během středy.

I. ples města Chotěboře

V sobotu 25.října 2003 se uskutečnil v Hotelu U zámku první městský ples, který organizovalo Město Chotěboř (prostřednictvm odboru školství, kultury a sportu) ve spolupráci s chotěbořským divadelním souborem SCHOD. Na ples bylo pozváno kolem 50 čestných hostů, přijeli mj. hejtman Kraje Vysočina František Dohnal a poslanec parlamentu Petr Zgarba. Hned u vchodu vítal čestné hosty rodu ženského samotný Casanova (člen souboru SCHOD), který jim předával růži jménem starosty města. Ve 20.00 zazněly slavnostní fanfáry a ples mohl začít. Vedoucí divadelního souboru SCHOD Ivana Kozubová seznámila přítomné s organizací a programem plesu a předala slovo starostovi města Tomáši Škarydovi, který ples společně s hejtmanem Kraje Vysočina oficiálně zahájil. Pak hudební skupina Variace pozvala všechny přítomné na parket a je třeba ji pochválit, protože parket byl neustále plný. O dobrou náladu všech přítomných se po celý večer staral divadelní soubor SCHOD a to víc než úspěšně. Jejich každé vystoupení bylo doprovázeno velkým aplausem a smíchem, protože bylo vtipné, nápadité a velice dobře nacvičené. Soubor se přičinil i o výzdobu sálu. Poděkování patří též vedoucímu Hotelu u zámku Jiřímu Moutelíkovi a jeho personálu, kteří připravili velice kulturní a vkusné prostředí včetně slavnostně nazdobených stolů doplněné příjemnou a ochotnou obsluhou. K vynikající atmosféře plesu přispěli i sami účastníci, kteří ji pomohli vytvořit. Na radnici panuje názor, aby se městský ples stal tradicí ve městě, a proto již dnes zve občany města na II. Městský ples, který by se měl konat v říjnu 2004. Následující fotografie pořídila Jana Tomášková z odboru školství, kultury a sportu MěÚ, z jejíchž údajů vychází i výše uvedená informace o plese (škoda, že se při fotografování zaměřila jen na celebrity a neposlala nám i jiné, "normální" snímky).

plesmesta1.jpg (35240 bytes)
Casanova (Standa Michek) vítá manželky starosty (vpravo) a místostarosty (vlevo)

plesmesta2.jpg (40080 bytes)
Starosta Tomáš Škaryd (vpravo) spolu s hejtmanem Dohnalem zahajují ples. V popředí trubači fanfár.

plesmesta3.jpg (46620 bytes)
Hostem plesu byl též poslanec Petr Zgarba (ČSSD, zcela vpravo)

plesmesta4.jpg (40856 bytes)
Ukázka z vystoupení divadelního souboru SCHOD

Nový chodník v Bílku

Chodník se zámkovou dlažbou vyrůstá nyní v Bílku, místní části Chotěboře. Stopadesátimetrový úsek lemuje silniční průtah obcí. "Na vybudování padlo celkem 330 tisíc korun," sdělil místostarosta Chotěboře Milan Linhart Radnice však nyní řeší ještě jeden problém. Zámková dlažba totiž končí před místem, kde auta najíždějí na můstek přes Doubravu; ten však je tak úzký, že by se tam chodník už nevešel. Lidé musejí chodit po kraji silnice a to je zvláště v zimě, kdy vozovku lemuje odhrnutý sníh, velmi nebezpečné. "Chodník řeší ten úsek od nádraží samozřejmě jen částečně," říká za osadní výbor Antonín Petrlík s tím, že místo je letitým problémem Bílku. Jak dodal místostarosta Linhart, město nechalo přednostně udělat chodník a dobudovat chce i lávku vedle stávajícího mostu. Ta by na chodník navazovala. "Je to poměrně nákladná záležitost, proto uvažujeme, zda by se nedal využít třeba starý ponton," naznačil Linhart.

DOTAZNÍK
Strategický plán rozvoje města Chotěboře

Vážení čtenáři,

dovoluji si Vás oslovit s prosbou o spolupráci při přípravě strategických dokumentů, které musí mít každé město i každý mikroegion zpracovány, aby mohly čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Každý subjekt, ať již obec, nezisková organizace nebo podnikatel, který bude chtít využít dotace z těchto fondů, musí předložit projekt a v něm mimo jiné doložit, že tento projekt je v souladu se strategickými dokumenty obce, mikroregionu i kraje. Město Chotěboř proto zadalo vypracování této strategie a obdobně postupuje i Svazek obcí Podoubraví, jehož jsme členy.

Podklady pro tyto strategické dokumenty se získávají formou dotazníkových akcí. Firma Ekomonitor, která pro nás tuto strategii zpracovává, požádala město Chotěboř o distribuci přibližně 300 takových, abychom získali názor občanů Chotěboře a místních částí.

Dotazník najdete zde.

Vyplněné dotazníky prosím doručte do pátku 31. října panu Lukáši Fialovi, referentovi Městského úřadu v Chotěboři, třetí patro, číslo dveří 305, telefon 569641156 nebo mně osobně. Dotazníky mu můžete předat i na podatelnu nebo je zaslat poštou na Městský úřad, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Můžete využít i e-mailovou adresu linhart@chotebor.cz.

Děkuji za Vaši ochotu i za Váš čas.

Ing. Milan Linhart, místostarosta města

Co přineslo horké a po něm babí léto
Milan Linhart*

V minulém čísle nezbyl prostor na novinky z města a před tím byly prázdniny, takže si snad ani na všechno nevzpomenu. Extrémně horké a suché léto poškodilo zemědělce v nížinách a na písčitých půdách, naopak na Vysočině si pomohli k velice dobrým výnosům. Jedním z nepříjemných výkyvů počasí bylo i červencové krupobití, které zničilo střechy v okolních vesnicích i v našich místních částech. Občanům jsme poskytli zdarma kontejnery na odvoz suti včetně bezplatného odvozu eternitu na skládku nebezpečných odpadů v Čáslavi. V nejkritičtějším období byl krajem vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů na venkovním prostranství a pomalu hrozil zákaz vstupu do lesa, aby se předešlo nebezpečí požárů. Díky letošnímu počasí také zesílilo volání chotěbořské veřejnosti po nějakém koupališti či bazénu a po vyčištění přehrady, která však není města. Připravujeme projekt na letní sportovní areál, abychom na něj mohli zažádat peníze ze strukturálních fondů EU, a takové docela atraktivní koupaliště je jeho součástí. Finance z EU však na tento projekt nebudou ani zdaleka stačit, takže ho budeme muset rozdělit do několika etap a realizovat v průběhu více let.

Letní měsíce jsou především sezónou pro stavbaře. V plném proudu je příprava lokality Morávkovský pro výstavbu 29 rodinných domků, přidělování parcel proběhlo losováním a 29 šťastných majitelů parcel se již nyní připravuje na stavbu. Fotbalisté dostali jako dárek k postupu do krajského přeboru nové kabiny a zbylo i na nové doskočiště pro skok daleký. Bylo opraveno pěkných pár desítek metrů chodníků i komunikací po celé Chotěboři, včetně náročné a nákladné opravy opěrné zdi v ulici Ningerova. Příští rok chceme nalézt v rozpočtu města na chodníky peněz ještě více, i když víme, že to zdaleka nebude stačit a všechny neuspokojíme. Proto připravujeme i odbornou pasportizaci stavu chodníků a místních komunikací. Rozhodně však chceme dokončit opravy chodníků a komunikací v centru města. Budova městského úřadu postupně dostává nová okna, dveře, dlažby, tři nové místnosti v podkroví, úřadovnu starosty, nátěr střechy a vstupní vestibul. Všichni se už těšíme, že po několika letech stavební ruch v této budově konečně utichne. Určité úpravy proběhly i ve školní jídelně a umožnily, že strávníci v tomto školním roce mají poprvé výběr ze dvou jídel. V září bylo dokončeno slavnostní osvětlení kostela a při příležitosti jeho rozsvícení se konal moc pěkný koncert skupiny Pokus Chorus pod širým nebem. Také proběhla rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale, která již přešla z majetku TJ do majetku města. Máme radost, že se po mnoha letech podařilo soukromé firmě zprovoznit tradiční restauraci v hotelu Vysočina a že se na náměstí objevila další restaurace Bílý koníček nad barem Bene. Nově upravené, předlážděné a ozeleněné náměstí tak nabízí spolu s Panským domem a Niklovnou dostatek příležitostí k posezení a je tu vytvořeno zdravé konkurenční prostředí.

Léto také přineslo několik společenských akcí, které mají šanci stát se dlouholetou chotěbořskou tradicí. Je to například Festival fantazie s přidruženým literárním festivalem, který se však pro příště asi bude konat zvlášť, dále Chotěbořské divadlení a Myslivecké slavnosti Vysočiny řádu svatého Huberta. Velký úspěch měla i představení loutkového divadla paní Frištenské, která se v srpnu konala přímo na náměstí. Zklamala nás malá účast občanů v soutěži o nejhezčí zahrádku, ale příští rok ji vyhlásíme znovu. Proběhla i řada různých soutěží a sportovních turnajů. Na 25.října pak chystáme společný ples města a divadelního souboru SCHOD, pro malou kapacitu sálu v hotelu U zámku však nebudeme moci uspokojit všechny zájemce o lístky. Něco se však hýbe v letité záležitosti kolem sokolovny, takže se těšíme, že brzy již bude možno plně využívat i tuto budovu.

Ze zajímavých cest, které vedení radnice podniklo, bych připomněl návštěvu partnerských Spišských Vlachů na Slovensku při příležitosti oslav vzniku obce. Dále prohlídku velmi pěkného sportovního areálu v Jiřetíně pod Jedlovou, který byl Vesnicí roku 1998 a kde jsme se poučili i o správné propagaci obce a celkovém kulturním a společenském životě. Vesnicí roku 2003 pak byl vyhlášen nedaleký Vilémov, z čehož máme upřímnou radost a paní starostce Dvořákové i všem občanům srdečně blahopřejeme. Měli jsme příležitost účastnit se ve Vilémově slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola, celostátní vítězství však je ještě mnohem cennější. Při příležitosti biřmování v Dolní Krupé jsem měl možnost hovořit s hejtmanem kraje Františkem Dohnalem a také s biskupem Dominikem Dukou, se kterým jsem mimo jiné projednal budoucí využívání kaple Povýšení Svatého Kříže a okolního parku. Další jednání na biskupství budou následovat. Zajímavým projektem byly i Hudební slavnosti Vysočiny, které pod záštitou krajské radní dr. Matějkové proběhly na více místech včetně závěrečného koncertu na vysoké společenské úrovni na zámku ve Vilémově. S organizátory je již domluveno, že jeden z koncertů příštího roku bude i u nás v Chotěboři. V rámci jednání předsednictva Svazku obcí Podoubraví jsme podnikli exkurzi do provozoven firmy ODAS ve Žďáru nad Sázavou a seznámili se s technologiemi na třídění odpadů a likvidaci nebezpečných odpadů. Naše město se přihlásilo do systému Ekokom a díky tomu dostává příspěvky za třídění odpadů, za které jsme mohli nakoupit další sběrné nádoby na plasty. V červenci byla Chotěboř přijata do Svazku obcí Vysočiny, to by nám mělo přinést slevy při využívání služeb regionální rozvojové agentury. Během léta se na radnici vystřídalo několik radních kraje (Matějková, Vystrčil, Štěrbová, Pospíchal), kromě senátora Pitharta tu opět byli i poslanci Zgarba a Kasal.

Radnice podniká i opatření pro zvýšení bezpečnosti občanů. Jedním z nich bylo do poslední chvíle utajované cvičení integrovaného záchranného systému na téma výbuch plynu v šestém patře panelového domu. Došlo však i na personální záležitosti a proběhlo výběrové řízení na velitele městské policie. Rozhodnutím rady města by měl od 1.12. tuto funkci převzít pan Bc. Jiří Novotný, který slouží u městské policie v Havlíčkově Brodě a měl by sem přenést jejich zkušenosti. Z iniciativy Chotěboře proběhlo v Havlíčkově Brodě povodňové školení vedené naším nejuznávanějším odborníkem ing, Papežem, který pro nás bude zpracovávat i povodňový plán. Zajišťovali jsme i krajské školení pro podnikatele a starosty naší spádové oblasti k čerpání prostředků z fondů EU, z Chotěboře se také přihlásilo několik tzv. sběračů projektů.

V těchto dnech již naplno běží příprava rozpočtu města na rok 2004. Zatím je zde ve hře plno neznámých, zda bude či nebude ta či ona dotace, jak skončí letošní rok, jak bude vypadat státní a krajský rozpočet, atd. Přesto bychom chtěli mít rozpočet schválen již na začátku ledna, abychom mohli neprodleně začít připravovat investiční akce. V této souvislosti připomínám nová pravidla poskytování příspěvků neziskovým organizacím, která byla otištěna v minulém čísle. Zažádat je nutno do konce října! Připravujeme také změny městských vyhlášek a sazebníku různých poplatků.

Zatím nevíme, jak dopadne po celé léto slibovaná dotace na výstavbu bytovky o 18 bytových jednotkách. Na dobré cestě je ale příprava rekonstrukce silnice do Havlíčkova Brodu, studii již máme na radnici a příští rok by se mohlo začít s první etapou. Letos byla tato silnice celkem slušně provizorně opravena, do začátku zimy zmizí i objížďka v Dolní Krupé, byly opraveny i další silnice v okolí Chotěboře, například na Českou Bělou, Habry nebo Novou Ves. Určitým zklamáním bylo, že japonská firma, která chtěla stavět svůj závod na plechové výlisky pro automobily v naší průmyslové zóně, nakonec dala přednost jiné lokalitě. Je to pro nás podnět, že v příštím roce musíme průmyslovou zónu lépe stavebně připravit. Přesto se ji, díky firmě Altec, podařilo již letos otevřít. Rýsuje se možnost, že by soukromá firma postavila naproti benzínce směrem na Havlíčkův Brod další supermarket.

Od 1. ledna by na Chotěboř měla přejít zřizovatelská funkce k Základní umělecké škole a od 1.července ke Speciálním školám, což by městu přineslo do jeho majetku několik budov zdarma, včetně novostavby v Hradební ulici. V létě byla vyhodnocena výtvarná soutěž o logo ZUŠ, ceny vítězům předal předseda senátu Petr Pithart a při této příležitosti se znovu vážně mluvilo o potřebě rekonstrukce budovy staré radnice, kde škola sídlí. Snažíme se tuto rekonstrukci, která by nejen zachránila střechu a přinesla nové učebny, ale také umožnila zřídit turistické informační středisko s občerstvením, protlačit do návrhu státního rozpočtu, takže se necháme překvapit.

Transformace čeká k 1.lednu také stacionář, který by měl přejít pod Fokus Vysočiny, aby na jeho provoz bylo možno získat státní dotace. Od 1.ledna zřizuje město dvě nové obchodní společnosti Tepelné a realitní služby Chotěboř s.r.o. a Technická a lesní správa Chotěboř s.r.o., do kterých postupně přejde činnost MBS, TS a MSLR. Nové technické služby dostanou do vínku areál po uhelných skladech, potřebné stavební práce zahajujeme již letos. Probíhají jednání o podobě lékařské pohotovostní služby v příštím roce. V plicním středisku došlo od 1.října ke změně vedoucího lékaře i ke změně ordinační doby. Probíhají výběrová řízení na vedoucího odboru školství a vedoucí školní jídelny. Ve funkci vedoucího odboru výstavby a investic byl potvrzen dosavadní zastupující vedoucí pan Uchytil a připravujeme personální rozšíření tohoto klíčového odboru. Od srpna také konečně máme vlastní právničku. Na úřadě by mělo do konce roku proběhnout pracovní hodnocení zaměstnanců, jak již je zvykem v mnoha soukromých firmách, abychom odhalili případné rezervy a mohli provést potřebné organizační změny. Úkolů ve státní správě je na nás kladeno stále více a často není vůbec lehké zajistit potřebnou zastupitelnost zaměstnanců a vyřízení všech záležitostí ve stanovených lhůtách. Nechceme, aby se na úřadě tvořily fronty, ale zároveň prosíme občany, aby respektovali, že i úředníci mají právo na zákonnou přestávku na oběd a v případě dlouhého úředního dne i na druhou odpolední přestávku. Také upozorňujeme občany a instituce, že žádosti, o kterých rozhoduje rada města, musí být předloženy do čtvrtka před pondělním zasedáním rady, aby bylo možné je řádně připravit. Rada zasedá jednou za 2 až 3 týdny. Žádosti předkládané na poslední chvíli budou zařazovány až na další zasedání. V poslední době se zde hromadí žádosti hlavně v pátek a během pondělka těsně před zasedáním.

Rozbor ankety Co se má stavět v Chotěboři
1. část
Milan Linhart*

Výsledky ankety jsme přinesli v minulém Radničním okénku. Dnes se pokusíme požadavky občanu setřídit do určitých celků, v příštím čísle se podíváme na ekonomickou reálnost jednotlivých stavebních projektů.

Každou navrhovanou stavbu lze zařadit do nějaké škatulky, například kultura, sport, doprava apod. Většina staveb se hodí do několika takových škatulek zároveň, například Areál letních sportů lze zařadit do skupiny sport, školství i turistika. Podle tohoto členění dopadla anketa následovně:

1. koupaliště ………………………. 654 bodů
2. bydlení …………………………. 532 bodů
3.-4. sociální oblast……………… 461 bodů
3.-4. turistika (bez koupání) 461 bodů
5. doprava …………………………. 233 bodů
6. průmysl …………………………. 202 bodů
7. školství ………………………….. 167 bodů
8. sport (bez koupání) ………… 153 bodů
9. komunikace ……………………... 145 bodů
10 zdravotnictví …………………. 102 bodů
11.životní prostředí ………………  94 bodů
12.bezpečnost ……………………..  78 bodů
13.kultura ………………………….  58 bodů
14.infrastruktura (bez komunikací).. 27 bodů

Letošní horké léto tedy jen podtrhlo největší slabinu Chotěboře v oblasti nabídky trávení volného času, možnosti rekreace a zázemí pro turisty. Není zde vhodné koupání, voda v přehradě je nekvalitní. Investice do koupališť a bazénů jsou však velké, je zde řada omezení ze strany hygienických a dalších předpisů, vysoké provozní náklady i nebezpečí určité sezónnosti. Jako reálné se jeví spíše venkovní koupaliště a my se ho snažíme zakomponovat do studie nového letního sportovního areálu. Mělo by být i částečně zastřešené pro případ deštivého či studeného léta.

Jinak je vidět, že obyvatele města trápí spíše bydlení, sociální záležitosti a možnost zaměstnání. Poměrně velkou podporu získala zařízení, která mohou nějak souviset s rozvojem turistiky, což by samozřejmě přineslo i další pracovní příležitosti v oblasti služeb. Pokud k nabídce pro turisty připočteme i bazén s koupalištěm, bude podpora turistického ruchu na prvním místě s 1115 body. Naopak, překvapivě velmi malá byla podpora zařízení sloužících kultuře, ale i životní prostředí obdrželo překvapivě málo bodů. Velice důležitou oblastí z hlediska životního prostředí, ale i bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku, jsou například preventivní protizáplavová opatření, ale ta nedostala podporu téměř žádnou. Snad tato opatření občané považují za samozřejmou povinnost města, ale zapomínají, že vše jde z jednoho balíku peněz, takže když bude bazén, nebude suchý poldr, který zachytí při průtrži mračen vodu, a naopak.

Jednotlivé řádky ankety však lze spojit i jinak. Několik samostatných řádků totiž často tvoří dohromady jeden větší projekt, jehož jednotlivé prvky se vzájemně ovlivňují a doplňují. Například přeložka hlavní silnice mimo náměstí souvisí s pěší zónou v centru města, s oživením ulice Palackého, s vybudováním autobusového nádraží, se záchytnými parkovišti, rozvojem turistického ruchu, novou průmyslovou zónou v Obolcích, atd. Celý tento komplex vzájemně souvisejících stavebních akcí získal 245 bodů. Jiný námět uvažuje o přestavbě školní jídelny tak, aby v podkroví mohla sídlit městská knihovna a dnešní budova knihovny se tak uvolnila pro přestěhování muzea ze zámku do centra města. Tento záměr však celkově obdržel jenom 24 bodů.

Veškeré požadavky na investiční akce v místních částech dosahují pouhých 27 bodů, což je v rozporu s požadavky osadních výborů, které požadují z rozpočtu na příští rok uvolnit více než 4 miliony korun na místní části. Přitom jedna tříčlenná rodina měla k dispozici 30 bodů, takže to znamená, že obyvatelé našich místních částí se do ankety prakticky vůbec nezapojili nebo jsou spokojeni se stavem věcí a nic na městu nepožadují. Je-li někdo líný vyplnit anketu nebo je mu líto utratit pět korun za Echo, nepomůže mu, když bude u piva vykřikovat, že by chtěl to či ono. Stejně tak se málo občanů vyjádřilo i v další anketě o budoucnosti LSPP a celá oblast zdravotnictví příliš mnoho bodů nezískala. Otázka výtahu v budově polikliniky pak není záležitostí města, protože se jedná o soukromé zdravotnické zařízení, kterému patří i budova. V soukromých rukou je i přehrada, jejíž vyčištění je v anketě požadováno.

Výsledky ankety jsou spíše zklamáním, protože možnosti vyjádřit se využilo pouze 230 občanů při počtu výtisků Echa 1800, kromě toho byla anketa i na Internetu a na úřední desce a občané měli na rozmyšlenou téměř čtvrt roku času. Začínáme zpracovávat strategii rozvoje města do roku 2007 s výhledem do roku 2011 a mnoho občanů promarnilo příležitost ke konkrétnímu vyjádření svých názorů.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003