září
2003

harry.jpg (9789 bytes)

Bobtail Harry Vám nese novinky z chotěbořské Radnice

Speciální stránka internetového listu Chotěbořský Courier Harry
Nejnovější zprávy budou vždy nahoře

Reakce a dotazy můžete psát Harrymu do redakce nebo na radnici starostovi, místostarostovi či tajemníkovi Městského úřadu.

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Úřady v kraji Vysočina - aneb co kde vyřídíte...

Archív Radničních okének: 
1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003 | 5 a 6/2003 | 7/2003 | 8/2003

Osadní výbory místních částí Chotěboře
Milan Linhart*

Prostřednictvím ECHA jste se mohli seznámit s některými vedoucími pracovníky Městského úřadu, se členy rady a v tomto představování osob činných ve veřejné správě chceme pokračovat i nadále. Dnes to bude bez fotografií, ale následující seznam je velmi důležitý pro naše místní části. Jednotlivé vesnice se mohly zhruba před 10 lety rozhodnout, zda si troufají na samostatnou existenci, chtějí se spojit s okolními vesnicemi obdobné velikosti nebo se přidají k někomu většímu. S odstupem času a při platnosti dnešních rozpočtových pravidel se zdá, že b) bylo správně, tedy že v současné době je nejvýhodnější spojení několika zhruba stejně velkých obcí dohromady. Co platí dnes, nemusí být pravda za 5 nebo za 15 let, to vše ukáže čas. Faktem je, že dnes musí mít nově vznikající obec nejméně 1000 obyvatel a v některých zemích EU je to ještě více, dokonce až 6 tisíc. Pro představu, 1050 obyvatel má Vesnice roku 2003 kraje Vysočina, nedaleký Vilémov, který je tvořen devíti místními částmi. 6 tisíc obyvatel pak nemá ani Přibyslav nebo Ždírec nad Doubravou s Golčovým Jeníkovem dohromady. V okolí Chotěboře to některé obce zkusily samy, jinde se třeba nenašlo vhodné vedení a tak se přidali k Chotěboři. Počet místních částí Chotěboře se měnil, až se nakonec ustálil na počtu 8, i když ve skutečnosti jich je víc, protože např. Hájek počítáme ke Střížovu nebo Marieves k Příjemkám. I v těchto malých vesnicích a osadách žijí občané našeho města a tíha starostí o jejich bezprostřední zázemí a okolí jejich domovů leží na členech osadních výborů. Pracovat v osadním výboru je práce náročná a často nevděčná, na veřejných schůzích se do těchto funkcí moc lidí nehlásí, spíš je musíme hodně přemlouvat. Přesto je pro každou osadu velmi důležité, aby ji ve styku s městským úřadem i představiteli samosprávy zastupoval opravdu dobrý osadní výbor, který se umí za svoji místní osadu vzít, poprat se s ostatními o peníze z rozpočtu, vyjednat s TS, MBS a s odborem VIM veškerou potřebnou údržbu a stavební práce, ale postarat se i o trochu té kultury a sportovního vyžití, které v těchto místních částech mají občané k dispozici. Za jejich obětavou práci jim patří poděkování. Hlavně je však dobré vědět, kdo vlastně tento osadní výbor tvoří, protože ani účast na veřejných schůzích nebývá nejlepší. Proto Vám dnes předkládáme seznam zástupců místních částí v čele s předsedy příslušných osadních výborů.

Bílek: Antonín Petrlík Bílek 62
Jiří Moravec Bílek 103
Eliška Teuflová Bílek 76

Dobkov: Ing. Jiří Kroupa Dobkov 45
Jiří Čechovský Dobkov 41
Jan Hovorka Dobkov 34

Klouzovy: Petr Culka Klouzovy 21
Jan Pokorný Klouzovy 6
Jiří Žemlička Klouzovy 24

Počátky: Vlastimil Jeníček Počátky 10
Jitka Pleskačová Počátky 13
Zdeňka Vorreitová Počátky 4

Příjemky: Vladimír Krédl Příjemky 23
Hana Konfrštová Příjemky 31
Anežka Králová Marieves 10

Rankov: Jiří Málek Rankov 5
David Mudruňka Rankov 35
František Žaloudek Rankov 9

Střížov: Roman Bratršovský Střížov 50
Jolana Šustrová Střížov 78
Miroslav Vencel Střížov 24

Svinný: Ing. Petr Musil Svinný 37
Josef Klubal Svinný 73
Petr Pešout Svinný 56

Myslí na propagaci města
*

Jak uvedla pro internetový list Právo referentka Městského úřadu pro kulturu a sport Jana Tomášková,  chotěbořská radnice je přesvědčena, že město musí dávat o sobě neustále vědět. Chystá proto nejen první městský ples, ale také další, byť drobnější činy. "Nikdy jsme takovou společenskou událost, jako je ples, nepořádali. Myslíme si ale, že by neměl být jen tak obyčejným plesem. Proto jsme přizvali náš známý ochotnický spolek a pokusíme se založit tradici. Domnívám se, že to bude i příležitost k propagaci města," uvažovala. Pro propagaci města se nabízí široké pole působnosti i v jiných ohledech. "Právě nyní jsme například aktualizovali naše internetové stránky. Rozšířili jsme je o novinky, na kterých najdou zájemci i fotografie ze zajímavých akcí. K obecné informovanosti slouží Chotěbořské Echo, časopis, který já osobně považuji za svého nejdůležitějšího pomocníka," řekla Tomášková. Chotěbořská radnice je přesvědčena, že informací o městě není nikdy nazbyt. Má svoji stránku v Obrazovém atlase cyklostezek Eurobeds a také v katalogu Aspida. Návštěvníkům, kteří sem zavítají, mohou po deseti letech konečně také nabídnout odznak města. Sběratelé jej získají za cenu 40 Kč ve třech variantách. Uvažují o zapojení do sběratelské turistické hry organizované Kartografií. "Je to novinka," ukazuje Tomášková mapu republiky, kde jsou kolečky označena místa do hry zapojená. Na Vysočině je zatím pusto. "Známka, kterou cestovatel při návštěvě turisticky zajímavého místa získá, je součástí číslované řady dřevěných kotoučů s motivem daného místa. My bychom tam například mohli mít zámek Dobrzenských, který je současně sídlem městského muzea."

Novým velitelem MP je Jiří Novotný
*

Jak uvedl místostarosta Milan Linhart, Rada města po dlouhé diskusi jmenovala do funkce velitele Městské policie Jiřího Novotného. Ten předčil ostatních šest kandidátů, kteří se do výběrového řízení na vedoucího strážníka přihlásili. „Nyní pan Novotný pracuje jako strážník městské policie v Havlíčkově Brodě. Lidé v Chotěboři, odkud pochází a kde bydlí, ho znají jako trenéra atletiky a aktivního běžce.“ Místostarosta dále sdělil, že jednání rady nebylo zrovna jednoduché. Radní totiž nakonec neschválili vítěze vybraného výběrovou komisí, jež je poradním orgánem rady, ale dali přednost kandidátu z druhého místa. „Někteří členové rady kladli větší důraz na to, aby velitelem byla osoba razantní a důrazná, po diskuzi se nakonec většina přiklonila k Jiřímu Novotnému. Ten totiž dokončuje magisterské studium sociální pedagogiky a u výběrového řízení uvedl, že by se chtěl zaměřit především na prevenci kriminality mládeže, drogovou problematiku a spolupráci se školami.“ Pro Jiřího Novotného nakonec zvedlo ruku pět radních, jeden se zdržel ( jeden byl nepřítomen). Nový velitel vstoupí do funkce 1.12. Jiří Novotný je již delší dobu stálým dopisovatelem Chotěbořského Couriera, kde vede rubriku Atletika Turbo Chotěboř.

Anketa o Lékařské službě první pomoci
*

Vážení spoluobčané!
Zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP), které se lidově říká “pohotovost”, je citlivá a také nákladná záležitost. Kromě toho je nutno tuto zdravotní službu odlišovat od Rychlé záchranné služby, lidově “záchranka”, která vyjíždí k autonehodám a případům ohrožení života, jako jsou akutní případy mozkových a srdečních příhod. Tato záchranná služba má k dispozici příslušné přístrojové vybavení, slouží v Chotěboři nepřetržitě 24 hodin, zatím bez lékaře, lékař je k dispozici přes dispečink v Havlíčkově Brodě, ale v dohledné době má být i v Chotěboři. O této službě, jejímž posláním je rychlá záchrana lidského života, rozhodovat nebudeme, zde se nic nemění.
Jedná se o zajištění lékařské služby v méně závažných, ale často akutních nebo bolestivých případech v době mimo ordinační dobu obvodních lékařů. Letos došlo k omezení této služby z ekonomických důvodů a z důvodu zániku původního zřizovatele, kterým byly okresní úřady. LSPP sice zůstala zachována v Chotěboři v původní ordinaci, ale zřizovatelem se stalo město, ordinační doba byla omezena do 22 hodin, služba je nevýjezdová a neošetřuje děti. Pokud bychom chtěli mít LSPP opět k dispozici celou noc, i pro děti a výjezdovou, což by bylo jistě podstatné zlepšení a rozšíření služeb, museli bychom jezdit do Havlíčkova Brodu. I tam je dnes LSPP silně omezena jako v Chotěboři, sloučením finanční dotace od kraje by ale bylo možno službu pro obě města a jejich spádovou oblast rozšířit. V případě, že bychom chtěli nadále provozovat LSPP v Chotěboři, vyžádá si to od příštího roku i určité administrativní změny a v souvislosti s nimi je nutno vést další jednání.
Chceme znát Váš názor, zda je pro Vás výhodnější, aby byla LSPP k dispozici přímo tady ve městě, i když je její rozsah omezený, nebo zda požadujete rozšíření této služby i za cenu, že budete muset jezdit do Havlíčkova Brodu. Jsme si vědomi, že ani jedno řešení není ideální, ale z finančních důvodů LSPP jinak zajistit nepůjde. Obě navrhovaná řešení mají své klady i zápory, proto chceme, aby se občané vyjádřili, co je pro ně lepší. Odpovědi zasílejte do redakce Echa na Městský úřad v Chotěboři, Trčků z Lípy 69, zaneste osobně na podatelnu, nebo použijte e-mail. Uzávěrka ankety je 7. října. Řešení tohoto problému bude záležet i na finanční rozvaze a na výsledcích jednání s místními lékaři, krajem Vysočina, zdravotnickými zařízeními v Havlíčkově Brodě, s obcemi naší spádové oblasti a s městy Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Konečné slovo pak bude mít zastupitelstvo města.
Ing. Milan Linhart, místostarosta.

Anketní lístek – LSPP v roce 2004

1

Vyhovuje mi spíše současný způsob zajištění LSPP v Chotěboři 

2

Jsem ochotný(á) jezdit do H. Brodu, když bude lékař k dispozici celou noc, pro děti a bude možnost výjezdu lékaře za pacientem domů 

Příslušné číslo řádku škrtněte X jako tiket ve Sportce.

Vzkaz samosprávě města:

*

*

Předány ceny účastníkům soutěže o nejlepší zahrádku
*

V rámci cyklu "Město Chotěboř -  náš domov" vyhlásil v termínu od 1.6.2003- 31.7.2003   starosta města soutěž o nejvzhlednější a nejudržovanější zahrádku v Chotěboři a místních částech. Komise si na základě poslaných fotografiií koncem srpna osobně přihlášené zahrádky prohlédla a určila toto pořadí:

1. místo - Vladimír Stehno - Chotěboř
2. místo -  Žofie Jelínková  -  Chotěboř
3. místo -  Oldřiška a Antonín Kirchnerovi - Chotěboř
4. místo -  Stanislava a Václav Peškovi - Rankov

zahradka3.jpg (36995 bytes)
Na snímku zleva: paní Jelínková, pan Pešek, pan Kirchner a pan Stehno

Fotografie oceněných zahrádek si můžete prohlédnout v zářijovém  čísle Chotěbořského ECHA, které je již v prodeji a jehož internetová podoba bude vydána začátkem října na webu města.

zahradka2.jpg (32078 bytes)
Na snímku zleva: Vítěz soutěže Vladimír Stehno, starosta a za ním místostarosta

Radní na sebe nedosáhnou
*

zahradka1.jpg (42209 bytes)

Na fotografii z předávání cen za nejlepší zahrádky, kterou pořídila Jana Tomášková, mohou občané města poprvé spatřit i novou podobu kanceláře starosty. Radní zasedají u kulatého stolu a dělí je vzdálenost délky jednoho meče, aby se při zasedání vzájemně neprobodli a nemohli si pod stolem dávat znamení nohama J

Co bude nového v kině Družba
*

Bezbariérový přístup a po rekonstrukci také jeho toalety. Přístup bez bariér má být hotov do konce letošního roku, nové toalety pak do konce roku 2004. „Budovat to bude město, je to spíš drobná stavba v řádu několika desítek tisíc,“ řekl místostarosta Milan Linhart. Město tak reagovalo na podnět Svazu invalidů. Toalety chce opravit příští rok v rámci větší rekonstrukce kina. „Chceme přistavět jeviště, aby vzniklo také zázemí pro divadelní a jiné soubory. Návštěvníci již mohou využívat také kinobufet, protože třetinu vestibulu a terasu město pronajalo dvěma podnikatelům. Z provizorního kinobufetu má vyrůst kinokavárna. „Nájemci chtějí vybudovat příčku. Ta má zabránit hluku i průniku kouře,“ dodal Linhart.

Altec jako první v Průmyslové zóně města
*

altec0903.jpg (35828 bytes)
Na snímku je vpravo starosta Tomáš Škaryd, vlevo místostarosta Milan Linhart.

Slavnostním poklepem na základní kámen byla v pátek 6.9. oficiálně zahájena výstavba strojírenské firmy Altec, jejíž hala vyroste na okraji Chotěboře ve směru na Bílek. "Pro město je to významná událost, protože se tím otevírá průmyslová zóna, s níž právě v této lokalitě územní plán počítá," řekl místostarosta Milan Linhart. V těsném sousedství Altecu vlastní město deset volných hektarů půdy vhodné pro další investory. "Pozemek je zatím porostlý lesem, ale do měsíce jsme schopni ho vyčistit,"tvrdí Linhart. Hned příští rok se prý do toho radnice pustí a zároveň zažádá o dotace z evropského fondu Phare na zasíťování a výstavbu komunikací v daném místě. Výhodou průmyslové zóny je vlečka, která vede podél ní až do kasáren v Bílku. Firma Altec, která zde odstartovala pohyb, není pro Chotěbořské rozhodně neznámým subjektem. Na trhu se její výrobky objevují již devět let. "A právě za rok, kdy oslavíme desáté výročí vzniku, bychom rádi zkolaudovali své vlastní prostory. Zatím totiž sídlíme v pronajatých,"sdělil jeden ze tří českých vlastníků, Miroslav Pilař. Zařízení a technologie pro potravinářský průmysl, především plnicí linky, to je výrobní program Altecu. Ten zaměstnává v současnosti dvacet lidí a po zprovoznění nového areálu počítá s jejich mírným nárůstem. Zhruba polovina produkce zůstává na domácím trhu a druhá směřuje do zahraničí, především na Slovensko, dále pak do Ruska a dalších zemí. Na výstavbu zbrusu nové provozovny vynaloží majitelé kolem dvaceti milionů korun.

Výsledky Ankety Co se má stavět v Chotěboři
*

Venkovní koupaliště

328

Krytý bazén

326

Domov důchodců

190

Průmyslová zóna pro drobné a střední podnikání

130

Přeložka hlavní silnice mimo náměstí

109

Výtah pro postižené děti v ZŠ Smetanova

105

Výstavba státem podporovaných sociálních bytů

94

Výstavba nájemních domů za spoluúčasti nájemníků

83

Chodníky a komunikace v okrajových částech města

75

Průmyslová zóna pro velkého investora

72

Dětská hřiště

58

Zařízení na podporu turistického ruchu (inf. centrum, cyklotrasy, …)

45

Kruhový objezd na křižovatce u Herrmanna

37

Denní stacionář pro staré a nemohoucí občany

37

Autobusové nádraží

36

Areál letních sportů

36

Řešení problematiky nepřizpůsobiých občanů, stavba holobytů mimo město

35

Pěší zóna a nové řešení středu města (po přeložení silnice)

33

Rozšíření sítě zdravotních služeb

32

Obnova parku, včetně cest a laviček kolem kaple v centru města

30

HOSPIC pro těžce nemocné

27

Bezpečnostní kamerový systém

26

Zlepšit vzhled ulice Palackého a Riegrova

24

Dokončení zimního stadionu

21

Příprava zasíťovaných pozemků pro výstavbu rodinných domků

20

Rekonstrukce veřejného osvětlení

19

Přístavba a rekonstrukce kina

19

Chodníky a komunikace v centru města

18

Obnova dalších zelených a parkových ploch ve městě

17

Sjezdový areál za sv. Annou

16

Záchytné parkoviště v centru města

15

Ve spolupráci s ČD obnova území kolem nádraží

14

Rekonstrukce školní jídelny

14

Vyčištění přehrady

13

Odbahnění rybníků, oprava hrází

13

Chodníky a komunikace v místních částech

12

Výstavba nových cyklostezek

12

Obchvat celého města

10

Přestěhování muzea ze zámku do jiné budovy

10

Bezdrátový městský rozhlas s bytovými přijímači

10

Vybudování výstavní síně

9

Rozvoj odpadového hospodářství

8

Plynofikace místních částí

8

Zlepšování podmínek pro bydlení v místních částech

7

Rekonstrukce a úprava Požárnické ulice

7

Rekonstrukce letního stadionu, především atletické dráhy

6

Rekonstrukce budovy staré radnice

6

Výtah a bezbariérový přístup ve zdravotním středisku

6

Preventivní protizáplavová opatření (hráze, poldry, struhy)

5

Rozšíření sítě sociálních služeb

4

Vybudování smuteční síně

4

Volně přístupná hřiště pro mládež

3

Zefektivnit vytápění bytů

2

Park s dětskými hřišti na Koubku

1

Úprava cesty ke kapličce sv. Anny

1

Parkování na sídlišti Chmelnice, dětské hřiště z rychlírny zeleniny

1

Rozpočet města bude už v lednu
*

Rozpočet na rok 2004 bude Zastupitelstvo města Chotěboře schvalovat hned na počátku příštího roku, čímž dojde ke změně dávno zde zavedeného zyku. Vedoucí odborů Městskéhoúřadu mají proto na předložení požadavků stanoven termín 19. září. "Letošní rozpočet jsme schvalovali až v březnu a ty tři měsíce byly krušné," vzpomíná starosta. "Po tři měsíce jsme se nehnuli z místa, práce kvůli rozpočtovému provizóriu zůstala stát. Proto jsme rozhodnuti už takový stav nepřipustit. O rozpočtu na rok 2004 bude zastupitelstvo jednat hned v lednu příštího roku. Jsem přesvědčen, že bude natolik solidní, že jej také v tu dobu schválí," dodal Škaryd.

Město zavede separování odpadu
*

Město plánuje nákup nádob na separovaný odpad a vybudování sběrného dvora v areálu Technických služeb. "Vstoupili jsme do systému Ekokom, ze kterého čtvrtletně získáváme 150 tisíc korun," oznámil starosta Tomáš Škaryd. "Po celé minulé období se třídění odpadu na radnici bránili. Není mi jasné proč, i když to znamená, že musíme nakoupit další nádoby na separovaný odpad. Počáteční investice se ale rychle vrátí. Pomůžeme ochránit životní prostředí a budeme mít proto i určitý díl z peněz, který producenti obalů ze zákona do Ekokomu odvádějí," řekl Škaryd. Kromě toho bude Chotěboř budovat i sběrný dvůr, na který získala od kraje Vysočina dotaci 150 tisíc korun. "Investice na tuto záležitost by se měly pohybovat kolem 700 tisíc korun. Sběrný dvůr by měl být hotov v příštím roce a měl by podstatně přispět ke zvýšení čistoty města a jeho okolí."

Harryho Poslední Novinky

Hlavní strana

CH net

Design & Webmaster: JP Data Systems Chotěboř, (c) 2003