Volby 2002 volební rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry

Zpět na rubriku
Volby 2002

Volební program Sdružení nezávislých Změna pro Chotěboř

Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů - Změna pro Chotěboř

Naše nezávislé Sdružení se domnívá, že Chotěboř potřebuje ZMĚNU. Myslíme si, že dosavadní způsoby řízení města se stále více vzdalují skutečným potřebám občanů. Naším zájmem je všestranný a vyvážený rozvoj města ve všech oblastech, nechceme hájit jen zájmy určité skupiny na úkor většiny.

Pojďte s námi takto změnit naše město:

Budeme prosazovat připojení k Pardubickému kraji, a to po veřejném hlasování.

Zasadíme se o vybudování veřejného letního koupaliště.

Podpoříme vybudování veřejného parku pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel, rodin s dětmi, mládeže. Zasadíme se o zpřístupnění sportovních ploch neorganizovaným občanům (ne každý má na to být organizován v klubech).

Budeme usilovat o vybudování venkovního kulturního stánku, amfiteátru, pro konání kulturních akcí v letním období.

Budeme usilovat o vybudování domova důchodců nebo dalšího domu s pečovatelskou službou.

Zasadíme se o každoroční opravy a rozšiřování chodníkových ploch a městských vozovek města stanovením pevné částky minimálně 1,5 milionu na tyto účely z ročních městských výdajů.

Zasadíme se o důslednější dodržování vyhlášek města ovlivňováním a důslednou kontrolou činnosti městské policie, např. v oblasti odklízení sněhu a ledu v zimním období, veřejného pořádku a nočního klidu, parkování a využívání městských pozemků.

Zajistíme zlepšení situace v oblasti bytové výstavby výběrem dalších vhodných lokalit pro individuální i vícebytovou výstavbu včetně zainvestování inženýrskými sítěmi s maximálním využitím státních dotací.

Zajistíme výběr dalších vhodných lokalit pro průmyslovou zónu, za účelem zatraktivnění města z pohledu potenciálních investorů profinancujeme inženýrské sítě v daných lokalitách. Nabízené lokality by se měly pohybovat v co nejnižších cenách.

Vynasnažíme se řešit neutěšený vzhled města na příjezdu od zámku, např. odkup a následnou demolici, případně opravy a/nebo odprodej zdevastovaných "domů hrůzy" podél hlavní silnice.

Změníme způsob komunikace městského zastupitelstva a městské rady s občany. Občané budou v dostatečném předstihu informováni např. poštovními letáky o důležitých připravovaných akcích s možností se k akci vyjádřit. Zastupitelstvo bude důležitá rozhodnutí - zejména městské výdaje v rozpočtu města - konzultovat formou referenda nebo poštovní ankety se všemi občany. Nepředpokládáme, že občan Chotěboře má čas každý druhý den hodinu nebo dvě studovat úřední desku MÚ.

Změníme systém sestavování rozpočtu města tak, aby zastupitelstvo předem stanovilo kvóty výdajů městského úřadu a organizací, napojených na městský rozpočet. O dalších výdajích, které budou zařazeny do rozpočtu, rozhodne předem zastupitelstvo, a to i na základě informací od občanů.

Provedeme kontrolu efektivity městského úřadu a organizací částečně nebo zcela financovaných z městského rozpočtu, aby finanční prostředky vynakládané z rozpočtu města byly vynakládány především tam, kde je jich skutečně třeba. Plánovaných 90 úředníků v MÚ Chotěboř jsou neskutečně vysoká čísla například v poměru s předválečnou dobou, kdy na zhruba polovinu dnešního počtu obyvatel stačilo méně než 10 úředníků a jeden městský policajt. Pokud nemají rozum poslanci a vláda, musíme se snažit mít ho alespoň zde.

Zasadíme se o změnu přístupu města k občanům i firmám. Formou přímé i nepřímé podpory podpoříme firmy tak, aby v našem městě byla výrazně posílena příjmová stránka rozpočtu města. Zasadíme se o to, aby podnikatelům ani občanům nebyly vytvářeny zbytečné administrativní překážky, aby městský úřad fungoval jako skutečné kvalitní služby občanům. Zavedeme knihu přání a stížností na Městském úřadě. Záznamy občanů k jednání a přístupu jednotlivých městských úředníků budou pravidelně předkládány zastupitelstvu a městské radě, případně zveřejňovány a vyhodnocovány .

Změníme systém dotací na kulturní a sportovní akce a na další akce oblastního nebo celostátního významu, které zvýší příliv turistů a jiných návštěvníků do města. Zavedeme formu grantů, které bude město vypisovat na konkrétní sportovní a kulturní akce. O přidělení těchto grantů budou rozhodovat spolu se zastupitelstvem příslušné odborné komise.

Zdá se Vám to nereálné? Ano, my víme, že to nelze zvládnout během jednoho volebního období. Jde o odvážný, dlouhodobý program, kde hlavním motivem je spokojenost a atraktivita života v Chotěboři a okolí.

Souhlasíte?  Chcete také ZMĚNU?  VOLTE JI S NÁMI !

Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky