Volby 2002 volební rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry

Zpět na rubriku
Volby 2002

Volební program KDU-ČSL Chotěboř

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL PRO CHOTĚBOŘ 2002

TÝM PRO CHOTĚBOŘ

Tým pro Chotěboř tvoří členové KDU-ČSL a občané bez politické příslušnosti, kteří sympatizují s touto stranou. Jsme seskupení lidí různých profesí. Spojují nás zásady, které chceme ctít a uplatňovat - otevřenost všem skupinám obyvatelstva, zájem o rozvoj města a okolí a snaha o komunikaci s ostatními demokratickými stranami a seskupeními, jejichž prioritou je občan a jeho dobro.

Naši kandidáti dávají přednost týmové práci. Městský úřad by měl fungovat jako moderátor, katalyzátor či zprostředkovatel dění ve městě, měl by vytvářet dobrý tým ze všech institucí, spolků, sdružení, firem či škol, aby jejich vzájemná spolupráce přispívala k rozvoji města.

Městský úřad bude pěstovat vstřícný a otevřený přístup k občanům a firmám města i regionu.

- Budeme usilovat o maximální možné finanční zdroje pro rozpočet města (kraj, stát, EU).
- Přizpůsobíme provozní dobu úřadu požadavkům občanů.
- Vybudujeme z Chotěboře nejen správní, ale i kulturní a ekonomické centrum regionu.
- Zefektivníme práci městské policie.

V sociální oblasti se zaměříme na řešení nezaměstnanosti, zejména žen.

- Občanům, kteří se ocitli ve špatné sociální situaci, budeme pomáhat, aby ji svým aktivním přístupem mohli řešit.
- V oblasti výstavby pro nás bude jednou z priorit Domov pro seniory.

Zajistíme pozemky pro bytovou výstavbu, včetně levnějších pozemků v místních částech.

- Budeme pokračovat v plynofikaci místních částí.
- Postavíme bytový dům s příspěvkem státu.

Prohloubíme spolupráci se školami, ve městě vybudujeme dvě nová dětská hřiště.

- Vybudujeme sportovní hřiště pro tělesnou výchovu základních a mateřských škol a oddíly TJ.
- Podpoříme gymnázium při jednáních s krajem o vybudování nové tělocvičny.
- Zajistíme prostředky na rekonstrukci sociálního zařízení v budově fotbalového klubu a opravu atletické dráhy.
- Ve spolupráci se školami rozšíříme přístup mládeže k Internetu.
- V rámci rozvoje kultury a propagace města podpoříme vznik tradice nového kulturního festivalu.
- Provedeme rekonstrukci kina na víceúčelové kulturní zařízení.
- Budeme spolupracovat s farností, se skauty a s různými zájmovými organizacemi či nadacemi.

Oživíme turistický ruch a zřídíme informační centrum.

- Budeme budovat ucelený architektonický obraz města a zlepšovat jeho celkový vzhled, včetně péče o veřejnou zeleň a o stav chodníků.
- Zaměříme se na propagaci údolí Doubravy a zimní turistiku.

Přehodnotíme stav dopravní obslužnosti města.

- Povedeme jednání s dopravci o efektivním řešení veřejné dopravy, přizpůsobíme ji novým potřebám firem, turistického ruchu i reformě veřejné správy.
- Budeme řešit provoz na přetížených křižovatkách, zpomalíme průtah městem směrem na Prahu, budeme hledat další vhodná parkovací místa.
- Povedeme jednání na krajské úrovni o rekonstrukci silnice do Havlíčkova Brodu.

Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky