Volby 2002 volební rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry

Zpět na rubriku
Volby 2002

Volební program Sdružení Chotěbořská aktivita

Volební program
Sdružení nezávislých kandidátů Chotěbořská aktivita

A) Zlepšení komunikace mezi jednotlivými, sdruženími, firmami a městem

V dnešní době informačních technologií je komunikace hlavní podmínkou udržení se v kontaktu s okolím a udržení vlastní konkurenceschopnosti.
Jsme přesvědčeni, že v této činnosti, je značná mezera mezi potřebami města a veřejnosti a to na všech úrovních komunikace. Zlepšení komunikace je třeba mezi úřadem a občany, dále mezi městem a vedením firem působících v Chotěboři a okolí a také mezi městem a okresními, krajskými a celostátními institucemi včetně parlamentu.
Jako vesměs mladí lidé nabízíme možnosti, schopnosti a odhodlání ke zlepšení komunikace a vzájemné informovanosti ve městě.

B) Vytvoření podmínek k usnadnění návratu mladých chotěbořáků po skončení studií

Pokud chceme zachovat město jako centrum mikroregionu nemůžeme spoléhat pouze na svoji současnou velikost ale v konkurenci Žďírce a Krucemburku musíme své pozice obhájit a vylepšit. Jak na to?
Jsme přesvědčeni, že nejsnazší cesta vede přes naše děti a mladé chotěbořáky, kteří studovali a studují na školách a po návratu s sebou přinesou nové podněty a informace.
Co je k tomu potřeba?
Ve spolupráci s úřady a firmami ve městě vytvořit dostatek pracovních příležitostí - znovu zvážit možnosti průmyslové zóny nebo usnadnění investování ve městě.

C) Bytové zázemí

Předpoklad návratu mladých lidí po dokončení studií je závislý také na možnostech bydlení a založení rodin v našem městě. Navrhujeme nehazardovat se jménem "Chotěboř" při udělování dotací na výstavbu nájemních bytů a pro příště dokonale připravit podmínky k udělení dotace.
Dále upravit územní plán města a zajistit pozemky a investice k další zástavbě, jak rodinných domků, tak i nájemních bytů. Plně využít možností vyplývajících z vládního programu na toto volební období i umožnění lepšího přístupu k hypotečním úvěrům apod.

D) Společenské, sportovní a kulturní zázemí města

Ve spolupráci s vedením školy budeme podporovat sdružování finančních prostředků z MŠMT, KÚ, města a finančních fondů na výstavbu další sportovní haly ve městě u gymnázia.
Dále budeme vyhledávat a podporovat sdružování finančních prostředků z KÚ, města, podnikatelské sféry a finančních fondů na kulturní stánek města - rekonstrukce kina?
V souvislosti se zlepšením komunikace ve městě oslovíme místní firmy s úmyslem sdružování prostředků k investování do vybudování a oprav dětských hřišť a drobných sportovišť pro každého občana k rekreaci a aktivnímu odpočinku.
Zavazujeme se, že v souladu s možnostmi města (splácení dluhu po zimním stadionu a reorganizace státní správy) postupně zasadíme o realizaci výše uvedených návrhů.
Finanční prostředky na tyto objekty chceme hledat v krajských a republikových fondech a možnostech nabízených i v rámci programů spojených se vstupem ČR do EU (SAPARD, PHARE).

E) Pořádání sportovně kulturních akcí

Na naší kandidátce je mnoho dobrovolných činovníků, kteří své organizační schopnosti již mnohokrát prezentovali na veřejnosti i v rámci celé republiky. Ze svých sportovně organizačních zkušeností chceme čerpat v iniciativách, které bychom rádi přeměnili v dlouhodobé sportovně, společensko a kulturně zaměřené akce ve městě. Rádi bychom oprášili spolupráci se stávajícími partnerskými městy a dále navázali nové kontakty i v dalších zemích Evropy. (např. kulturně-sportovní setkání měst v regionu )
K tomu nabízíme energické organizátory s jazykovou a komunikační výbavou. Jsme si jisti, že můžeme využít již dnes existujících kontaktů, zatím pouze sportovních, k aktivitám jež budou zajímavé pro všechny občany města a okolí.

Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky