harryanow2.gif (5686 bytes)

hpn.jpg (10254 bytes)
Co vyčmuchal bobtail Harry v Chotěboři a okolí
č. 48 - červen 2002

příloha internetového listu Chotěbořský Courier Harry

clogo4.gif (959 bytes)

 

tato rubrika je doplňována po celý měsíc, až do vydání nového čísla
(nejnovější novinky vždy nahoře, občas i s fotkou)

Počet čtenářů těchto Novinek od začátku měsíce:

Novinky 47 četlo: 2589

Nezapomeňte, že na adrese www.chnet.cz najdete chotěbořský internetový portál CHnet s odkazy na internet ve světě, v Česku, v našem okrese i v Chotěboři samé (např. stránky všech Chotěbořáků). Portál je též koncipován jako startovací stránka pro váš přístup na internet.
  Radiové datové připojení naší redakce na internet je od firmy aiclogo.gif (3308 bytes)

Výhodné telefonní služby
pro malé a střední firmy
Business Call Smart

od firmy AICOM Havl. Brod.
Podrobnosti zde.

Inzerci chotěbořských firem
v našem listě najdete zde na adrese:
inzerce.harry.cz

4listek2m.GIF (1282 bytes)  4listtitulm.GIF (2449 bytes)

Chcete být na internetu? Máme pro vás velmi levnou možnost umístit své informace, webové stránky či odkaz na ně do vámi zvolené domény vašejméno.chotebor.info, která je snadno zapamatovatelná. Podrobnosti, zaváděcí ceny a seznam již funkčních domén najdete na www.chotebor.info.

Volby 2002
volební rubrika

EUROCON 2002 - významná celoevropská akce v Chotěboři, 3. - 7. 7. 2002
Program | Přihláška

Novinky
v redakci

Harry vám nese Novinky
v Chotěboři a okolí

Vývěska pro
plakáty a oznámení

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř přijme správce počítačové sítě. Nástup možný ihned! Bližší informace na tel. čísle - 0453/624106 - Kašparová Věra.
  V sobotu 29.6.2002 se hrálo 4.kolo nohejbalového SATELITU 2002 v Chotěboři. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů. Výsledky najdete na této adrese. Průběžné pořadí je na této adrese.
V neděli 30. června máme v redakci slavnostní den: S mým pánem si připomínáme 4. výročí založení našeho listu (zajisté dostanu něco dobrého na zub). Tehdejší nulté a první číslo, jakož i ta další, najdete v našem Archívu. Při této příležitosti děkujeme Jirkům Uttendorfskému a Voldánovi za pomoc při tehdejším rozjezdu a všem našim stálým dopisovatelům. Dík patří i vám, čtenářům, za to, že nás pravidelně čtete, i za vaše názory a připomínky. Díky Karlu Zdražilovi vám na naší fotbalové stránce předkládáme rozdělení mužstev do soutěží Krajského fotbalového svazu Vysočina, kde FC Chotěboř má dva zástupce, Áčko v I.A třídě, skupině A a Béčko v I.B třídě, skupině A.
Chotěboř bude mezi šesti městy okresu, kde bude počátkem srpna zřízen tzv. registrační úřad pro registraci místních kandidátů do podzimních komunálních voleb. V předchozích volbách tuto starost měly obce a města. Takže chystáte-li se kandidovat, musíte podat kandidátní listinu tomuto úřadu, a to do 26.9. Kandidující sdružení nezávislých kandidátů musejí přiložit petici podepsanou nejméně 7% voličů v obci, kteří je podporují. Kandidující jednotlivci u nás pak 3%, nejméně 120 podpisů. Politické strany a hnutí nemusejí přikládat nic. Volby budou 1. a 2.11. Vernisáží výstavy obrazů z oblasti sci- fi a fantasy ze čtyř zemí v síni ZUŠ začíná dnes v Chotěboři celoevropské setkání příznivců fantastiky Eurocon 2002. Jde o akci mezinárodních rozměrů, až do letošního roku se pořadatelem podobných setkání stávala pouze velká světová, či univerzitní města. To, že pořadatelem se stala právě Chotěboř, lze považovat za světový unikát. V rámci festivalu, jehož hlavní část bude od 3. do 7.7. (viz odkaz výše), budou mít účastníci možnost vybrat si z bohaté nabídky fantastična nebo se zúčastnit některých doprovodných kulturních akcí. Hlavní organizační tíhu budou mít na svých bedrech dva lidé, ředitel Euroconu 2002 Václav Pravda, zajištění místních doprovodných akcí si vzal na starost básník a spisovatel Petr Musílek. Oficiálním partnerem Euroconu 2002 se staly České dráhy. Dalšími partnery jsou sci- fi časopisy Ikárie a Československý fandom.
Poté, co se před časem zabývala MF Dnes platy starostů, činí tak v pátek 28.6. i Noviny Vysočina v tomto článku, kde upozorňují na to, že v podzímních komunálních volbách půjde i o lukrativní platy... V článku je tabulka, podle níž si můžete spočítat plat vašeho starosty. Ve čtvrtek odpoledne museli chotěbořští hasiči otevřít byt, v němž bylo samo malé dítě.
Chotěbořské fotbalové B mužstvo, kterému náhle spadla s nebe nabídka na postup do I.B třídy kraje Vysočina, asi nabídku využije. Účast v této třídě si však vyžádá zvýšené finanční prostředky a tak FC Chotěboř uvítá jakoukoli finanční pomoc, zvláště od podnikatelů. Podrobnosti přineseme koncem týdne na naší fotbalové stránce.
Starost ekologické komise i Rady města o zpřísnění kontroly pohybu psů po městě (viz vpravo) je jistě chvályhodná, ale proč jenom psů? Když se kouknete do vyhlášky (odkaz je též vpravo), mluví se tam i o kočkách, slepicích, drubeži a dalším domácím zvířectvu! Já patřím mezi velké psy, takže plot nepřeskočím a netoulám se po městě, zato kočky mi choděj po naší ulici před čumákem a producírujou se, abych jim nadával... A po městě jsou vidět i slepice a husy a jednou se tu producíroval i bejk. To už však ekologickou komisi nezajímá... Zdá se, že všeobecná protipsí hysterie už dorazila i k nám. Ale poslanec Kořístka, který ji vyvolal, se už do parlamentu nedostal...

Dnes (středa ráno) se můj pán dost smál nad vydáním deníku MF Dnes.
Tak jsem se pak podíval, čemu se směje a je mi to divné: Byl tam titulek Šlapka Vysočiny láká závodníky...
24. června zasedla letos pojedenácté Rada města Chotěboře a přijala usnesení, která si jako obvykle můžete přečíst zde. Pro vás tu vybírám ty zajímavé: Rada města projednala a schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo s názvem “Zastřešení zimního stadionu v Chotěboři”, sepsaný mezi městem a firmou STAVOUNIE Havlíčkův Brod na zhotovení zadní stěny tribuny včetně základů v ceně 313.272,--Kč podle projektu tribuny, návrh dodatku č. 4 této smlouvy, kterým se rozšiřuje předmět díla o provedení opěrné stěny v ceně 462.665,70 Kč pro podchycení stávající budovy tělocvičny a projednala cenovou nabídku změny SZ štítu haly zimního stadionu ve výši 715.941,-- Kč. Rada města s touto cenovou nabídkou souhlasila. Rada města ukládá zadat prodej stavebních pozemků pro garáže v ul. U Střelnice firmě Realitní kancelář s.r.o. REPOS Na Valech 322 Chotěboř s tím, že firma zajistí založení sdružení majitelů pozemků pro stavbu inženýrských sítí u těchto garáží se zálohou 6080,--Kč na člena sdružení. Termín ukončení prodeje se stanovuje na 31. 10. 2002. Rada města projednala návrh ekologické komise na zpřísnění kontroly pohybů psů na veřejném prostranství města městskou policií, zvláště sledováním , jak je dodržována vyhláška města č. 8/99, o ochraně životního prostředí a veřejném pořádku ve městě Chotěboř - psi na vodítku, psí známky, uklízení psích exkrementů apod. Dále projednala návrh na změnu poplatku za psy. Rada města s návrhy souhlasí a ukládá: a) Městské policii Chotěboř provádět kontrolu a postihovat nedodržování vyhlášky, b) předložit návrh na změnu poplatku na jednání rady města.
Na hlavní straně našeho listu najdete výzvu městského zastupitele Jiřího Císaře, abych zavrčel na autora matoucího článku v Chotěbořském Echu, který vytváří iluzi, jak je náš Městskej ouřad levnej. Nu, místo vrčení (těžko by mne uslyšeli) jsem tam přičinil obvyklou drzou poznámku na závěr... Do rodinného domu a sousední novostavby v Chotěboři se od 20. do 21. června vloupal neznámý lump, který ukradl elektrické ruční nářadí, plynový kotel, třináctery nové vnitřní dveře a další. Škoda je vysoká, 177 tisíc Kč. V sobotu 29. června ve 13.20 h bude odhalen střed Evropy ve tvaru půltunového trychtýře na veřejně přístupné parkové zahradě u domu číslo 1 v Sázavské ulici v Havlíčkově Brodě. Střed Evropy v Havlíčkově Brodě jako první odvážně vyslovil a obhájil geniální Jára Cimrman. Lze očekávat, že tam tedy bude velká švanda...
Starosta města Zdeňek Stejskal v pondělí oznámil, že se v září úřadovna Policie ČR odstěhuje z budovy Městského úřadu. Ta se nyní přestavuje. Úřad je totiž před nadcházející reformou veřejné správy a Chotěboř bude od příštího roku pověřeným městem (tzv. malým okresem). Městský úřad převezme více než padesát procent úkolů, které dosud zajišťoval a plnil okresní úřad. Je potřeba zajistit dostatek prostor pro vedení agendy i další zaměstnance úřadu, jejichž počet se zvýší o 33 osob. Náklady na přestavbu budou sedm a půl miliónu korun. Z tohoto objemu peněz budou zhruba dva milióny korun investovány do stavby osobního výtahu v budově městského úřadu, aby byl zajištěn bezbariérový přístup pro osoby zdravotně postižené a vozíčkáře. Policie ČR se odstěhuje do nové úřadovny u bývalého Obecního rybníka (poblíž hasičárny), která je nyní v dostavbě. Fotky nové úřadovny Policie přineseme ve Fotonovinkách. Další fotbalová zpráva: FC Chotěboř B může postoupit do I. B třídy! Podrobnosti jsou na naší fotbalové stránce.

Nepřirozeně vytvořený slepenec českých a moravských okresů, zvaný kraj Vysočina, bude mít poprvé fotbalové soutěže. Kdo s kým bude hrát v I.A třídě, kam postoupila Chotěboř, si tiply Noviny Vysočina ve svém sobotním vydání (na internetu to není). Jejich tip uvádíme na naší fotbalové stránce. Jasno do rozdělení I.A třídy na dvě skupiny vnese až Krajský aktiv FS Vysočina ve čtvrtek 4. července, kdy se budou losovat utkání. Tento čvrtek zasedne STK, která to vše rozhodne.
Podrobné hodnocení sezóny fotbalového Áčka Chotěboře, které vyhrálo svou soutěž a postupuje do I.A třídy, z pera jeho vedoucího Karla Zdražila, přinášíme zde. Odkazy jsou též na naší fotbalové stránce a na hlavní straně sportu. Všechny, kdo se zúčastnili Nocování s Václavem Čtvrtkem v Mětské knihovně (a vás, co jste tam nebyli také) upozorňuji, že na webu Městské knihovny je o tom článek i s fotkami. V menu si tam vyberte stránku Akce a tam to je. V sobotu 22.6.2002 se hrálo 3.kolo SATELITU 2002 v Klouzovech. Turnaje se zúčastnilo rekordních 20 týmů. Výsledky najdete na této adrese. Průběžné pořadí je zase na této adrese.
Na hlavní straně našeho listu najdete dva nové materiály. V prvním vám předkládá Pavel Hejtmánek, předseda TJ CHS další informace ke kauze Sportovní haly a Zimního stadionu, naše redakce tam přidala několik fotek ze ZS a je tam také moje poznámka o našem znepokojení nad klídkem zainteresovaných ohledně skluzu zastřešení ZS (už je konec června a kde nic, tu nic...). Druhým materiálem je pak závěrečná, 8. část Almanachu 50 let ZUŠ Chotěboř od Milana Moce. Starosta našeho města Zdeněk Stejskal řekl Novinám Vysočina (podle jejich sobotního vydání), že Zastupitelstvo uvolnilo další prostředky na stavební práce na Zimním stadionu, totiž na prostory pod tribunou, kde vzniknou další kabiny pro hráče (velmi rozumné využití hluchého prostoru), a na změny konstrukce západní stěny zastřešení ZS. Řekl též: "Je potěšitelné, že se stavbu podařilo uvést do reality a měla by být dokončena na podzim letošního roku." Článek, který bohužel v internetovém vydání Vysočiny chybí, přináší ještě informaci, že hala ZS je architektonicky zdařilá a bude využita sportovci i ke kulturním účelům.
No, my chodíme denně kolem stavby, která je evidentně ve skluzu (viz zprávu vlevo), takže nesdílíme optimizmus pana starosty, naopak se podivujeme, že všechny zainteresované nechává v poklidu malátné chování stavební firmy, mající na stavbě (dnes již) za 22,3 milionu slovy PĚT dělníků... (Fotky ze stavby jsme připojili k článku Pavla Hejmánka na hlavní straně.)
Organizátorům evropské akce EUROCON 2002 v Chotěboři už přituhuje. Setkání se blíží a očekávají 1500 návštěvníků! Velitel Městské policie Bedřich Sigl upozorňuje občany: Nevolejte nám, abychom se zaměřili na podivně oblečené osoby, budou to účastníci setkání v kostýmech. Oznámení ZUŠ Chotěboř čtenářům:
Pan Jan Pavlas, zástupce ředitele ZUŠ Chotěboř, vydal dne 19.června 2002 svépomocí první kompaktní disk v historii školy se zdařilým záznamem koncertu bývalých absolventů konaného dne 16.4.2002. Cena zmíněného CD je 100,- Kč a výtěžek z prodeje by vedení školy rádo použilo na vybavení multimediální učebny hudebních nauk a keyboardů v chotěbořské ZUŠ.
CD je možno si objednat na tel. čísle školy 0453/624 350 nebo na adrese zuschot@harry.cz. Škola s vděčností uvítá jakýkoli sponzorský dar k realizaci tohoto vysoce zajímavého projektu, tolik podnětného a potřebného pro rozvoj muzikantských osobností svých žáků. (číslo účtu 1120475339/0800 u České spořitelny Chotěboř)
Jednota OVD Havlíčkův Brod uvádí na svých webových stránkách Velkou letní soutěž o ceny a Letní křížovku o ceny. Můžete vyhrát 1 sporák Mora, 5 horských kol, 10 žehliček a 10 pákových nůžek. Za vyluštěnou křížovku pak 10 nerezových termosek Sporty. Slosování bude 12.srpna. Na zmíněných stránkách najdete již každý měsíc všechny letáky cenových akcí Jednoty.
V pátek 21. června tohoto roku proběhne již čtvrtý ročník celostátní humanitární akce KAPKA 2002, do něhož se v letošním roce zapojují skauti z více než 60 měst po celé ČR. KAPKU 2002 společně pořádají Nadace pro transplantace kostní dřeněJunák – svaz skautů a skautek České republiky. Cílem akce je upozornit veřejnost na problémy lidí postižených nemocemi krvetvorby, možnost přihlásit se do Českého národního registru dárců kostní dřeně a v neposlední řadě i získat finanční prostředky na uskutečňování programu Nadace pro transplantace kostní dřeně. Během pátku 21. června obsadí skauti ve všech krajích ČR více než 170 čerpacích stanic, kde budou oblečeni do triček KAPKY 2002 oslovovat přijíždějící řidiče. Těm nabídnou informace o možnostech pomoci nemocným leukémií a podobnými chorobami, v případě zájmu řidiče umyjí okno automobilu a na oplátku umožní každému za tuto službu přispět na konto Nadace do připravených zapečetěných kasiček. K celé akci je připraveno více než 900 dobrovolníků z řad skatů a studentů středních škol. V roce 2002 je KAPKA již ve svém čtvrtém ročníku, vloni vydělali dobrovolníci ve 45 městech částku převyšující 500.000 korun. Letos se akce zúčastní skauti z více než 60 obcí.
Také v Chotěboři se místní skauti do akce KAPKA 2002 zapojují, již po čtvrté.
V loňském roce poslali na konto nadace téměř 10 tisíc korun, celkově již tato částka činí bezmála 25 tisíc korun. Vzhledem k počtu obyvatel Chotěboře je tato částka ve srovnání s ostatními místy, kde se akce uskutečnila, jedna z nejvyšších. Na to, že řidiči letos opět přispějí na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně, se budou chotěbořští skauti ze střediska VIA těšit u čerpacích stanic HS Efekt a Adamová od 8.00 do 18.00 h. Richard Macků, koordinátor Kapky 2002 v Chotěboři.
V sobotu 22.6.2002 se hraje 3.kolo SATELITU 2002. Zahájení turnaje je 8.30 hod. v Klouzovech. Průběh celého Satelitu můžete sledovat na webu chotěbořského Nohejbal Clubu.

V sobotu 15. června se v kavárně a pizzerii Modrá hvězda konala první akce svého druhu v Chotěboři a okolí. Program nazvaný 1. chotěbořská karaoke párty byl obdobou televizních Do-re-mi a Carusošou. Jeden rozdíl tam však byl. Zde se nesoutěžilo o horentní výhry, ale šlo zde výhradně o zábavu. Celá šou byla spojena i s tanečním večerem, proto se zpívat začalo až kolem desáté. Zpočátku byly vidět na přítomných rozpaky a nevůle jít na pódium se zviditelnit. Když moderátor uvedl první skladbu, kterou také sám odzpíval a pozval na pódium první hosty - účastníky televizních natáčení z Chotěboře, začal se ostatním styl zábavy zamlouvat. Kromě hudebního doprovodu se totiž na obrazovce monitoru a na velkém projekčním plátně objevovaly i klipy s přesně synchronizovaným textem, takže nikdo nemusel mít obavy, že zapomene slova. S postupujícím časem a zřejmě také se zvyšující se dávkou alkoholu se začínali "zpěváci" střídat na pódiu stále častěji a kolem půlnoci šel již mikrofon z ruky do ruky a nakonec zpívali i tací, kteří zvečera striktně odmítali. Málokdo asi na začátku večera předpokládal, že se akce takto rozjede. Byli i tací, kteří zpívali i čtyři až pět skladeb. I proto se akce protáhla až do časných ranních hodin. Nakonec zbylo jen málo hostů, kteří si ten večer nezazpívali. Ať již lépe či hůře, ale o to zde vůbec nešlo. Šlo o svělou zábavu a potlesk sklidil jakýkoli výkon. Všichni se shodli na tom, že se tato akce musí opakovat. Majitelé kavárny velice rádi vyhovují a již plánují na polovinu července pokračování. Nynějších 60 nabízených skladeb hodlají rozšířit a v případě zájmu tyto akce opakovat pravidelně.

Trojice hlavních kandidátů na prvenství v letošním Polsko - českém půlmaratonu se musela sklonit před chotěbořským mladíkem Leošem Pelouchem. Obhájce loňského prvenství Polák Kostrzewski, předloňský vítěz Milan Holický z Pardubic i druhý nejrychlejší běžec minulého ročníku závodu Jaroslav Mazač z Maratonstavu Úpice tentokrát zaostali v cíli za chotěbořským vytrvalcem s výrazným odstupem mnoha desítek vteřin. V příjemném přírodním prostředí polských Gór Stolowych byla členitá trať závodu vedena především po úzkých příhraničních silničkách. „Přijel jsem až z Vysočiny, ale rozhodně nelituji. Vzhledem k tomu, že se běželo především v přírodě, závod mi utíkal rychleji než na jiných tratích,“ pochvaloval si v cíli nejrychlejší Pelouch, jenž od osmého kilometru běžel zcela osamocen. „Kopcovitý terén mi nijak nevadil. Na podobných tratích se připravuji i doma.“ Výsledky - muži, hlavní kategorie: 1. Pelouch (Chotěboř) 1:10:13, 2. Kostrzewski (Glucholary) 1:10:45, 3. Bogdal (Bystrzyca) 1:17:19, 4. Brýdl (Police nad Metují) 1:17:56, 5. Wcislo (Iskra Jaszkowa) 1:18:18. V kategorii mužů nad 40 let byl chotěbořský Neuwirt třetí.

V pondělí 17.6. zasedlo Zastupitelstvo města a přijalo usnesení, která si jako vždy můžete přečíst zde.
Jako zajímavé pro vás vyjímáme: Prodej velkého množství pozemků v k. ú. Chotěboř na garáže v ulici U Střelnice zájemcům za cenu 110,-- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku a uzavře s Městem Chotěboř smlouvu o spoluinvestování komunikací a osvětlení lokality ve výši 6080,--Kč/ garáž. Přijetí bankovního úvěru pro financování akcí v rozpočtu města Chotěboř v následujícím rozdělení: rekonstrukce budovy MěÚ v částce Kč 1.647.000, zastřešení zimního stadionu v částce Kč 1.500.000, vzduchotechnika ve školní jídelně v částce Kč 900 000 a nákup pozemků v lokalitě za jatkami v částce Kč 3.000.000. V případě, že nebude poskytnut státem příspěvek na stavbu MěÚ, bude smlouva o dílo redukována na práce dosud provedené, zhotovení stropů ve II. patře budovy a výtahu, včetně přístupové cesty pro tělesně postižené občany. Schválilo neinvestiční dotace města neziskovým sportovním organizacím. Schválilo závazek města přijmout do majetku města od TJ CHS Chotěboř hřiště pro plážový volejbal v ulici Sportovní po provedení jeho kolaudace. Schválilo měsíční a další odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Chotěboře. Pověřilo stavební úřad zadáním a objednáním úpravy směrné části územního plánu sídelního útvaru Chotěboř v rozsahu potřebném pro umožnění výstavby objektu obchodní vybavenosti v prostoru křižovatky ulic Mezibranská a Krále Jana.

Výsledky voleb v Chotěboři  rozepsané i na volební okrsky

Stručné charakteristiky 11 poslanců z našeho kraje

„Už se to lepší a prakticky jediné, co mě ještě trápí, je zlomená stehenní kost, kde mám šest šroubů,“ prozradil útočník Dukly Jihlava a chotěbořský rodák Venda Adamec ml. v dnešní MF Dnes. „Kromě toho mám i dost naražená záda, ale jinak už jsem z nejhoršího venku. Z chirurgie mě přeložili na rehabilitační oddělení a pomalu začínám rozhýbávat zraněnou nohu v koleně.“ Jak popisuje svůj úraz při tréninku na silnici si přečtěte zde, ale neotálejte, pozítří už to tam nebude.

Oficiální Seznam zvolených poslanců

Výsledky voleb za okres Havl. Brod

Výsledky voleb v Chotěboři

Nedalo mi to a zeptal jsem se mého pána, co říká na volby. Milý psí chlapče, odvětil mi, pamatuješ přece už ty poslední, a tehdy přišlo k volbám o milion lidí víc. Ten milion, co tentokrát nepřišel, bude mít na svědomí nestabilní prvky nové vlády, prostě ty hlasy tu budou chybět. Více voličů by znamenalo větší profilaci jednotlivých parlamentních stran. Teď mají v sobě všichni kritický nedostatek dostatku mandátů. To může přinést a patrně taky přinese různé politické tanečky a čachrování za účelem zisku potřebné většiny. Povede to opět k nekvalitním zákonům, více pozornosti se bude věnovat ne programovým záležitostem, ale jak je zvykem, tahanicím mezi osobami a subjekty, což bude vyhovovat novinářům, ale jinak na to doplatíme my všichni, nejen ti, co nepřišli k volbám. Tolik můj pán, já do toho raději nemluvím... Na hlavní straně máme pro vás od sobotního večera výsledky voleb v Chotěboři. Přímý vstup na výsledky voleb v Chotěboři je zde. Příští čtyři roky budou obyvatele kraje Vysočina v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zastupovat poslanci: Karel Černý, Jaromír Schling, Jaroslav Tvrdík a Petr Zgarba (všichni ČSSD), Miroslava Němcová a Jaroslav Pešán (oba ODS), Jiří Karas a Jan Kasal (oba KDU-ČSL) a Milan Bičík, Pavel Kováčik a Marie Rusová (všichni KSČM).

Tak 100 tisící čtenář našeho listu už byl, jak můžete zjistit na hlavní straně nahoře, v neděli odpoledne. Je jím někdo patrně z Třebíče, ze sítě firmy Trebi s.r.o. Nevíme, kdo to je a doufáme, že se ozve. Byl to pro nás hektický víkend, nejen volbami. Už v pátek bylo zřejmé, že se počitadlo čtenářů začne přibližovat té hranici, která možná padne už o víkendu. Čím dál jasnější to bylo v průběhu soboty a zvláště sobotního večera a noci, kdy se řada čtenářů (i z ciziny, z USA hlavně) viditelně připojovala opakovaně, aby zjistila, kolik ještě zbývá. Tušili jsme to a o půlnoci v sobotu zmizelo z hlavní strany novin tradiční počitadlo, které jsme nahradili novým, červeným (a ukazovalo 99953). To počitadlo mělo totiž svou vlastní inteligenci a sledovalo, kdo se opakovaně pokouší počitadlo pouhým klikáním myši popohnat kupředu. Takovému čtenáři se počitadlo otočilo jen o jedničku a šmytec. Mohl si klikat jak chtěl, dál se nic nedělo, ani když se odpojil a po hodině připojil znovu. Považujeme to za spravedlivé a v neděli jsme na to nahoře nad počitadlem čtenáře upozornili. Nevěřili byste, jak to přesto úporně zkoušeli dál, bez výsledku, ale stále a stále... Prosluli v tom američtí čtenáři (ipt.aol.com) a odsud hlavně čtenáři z Prostějova (vol.cz) a ze serveru certicon.cz, patřícího pražské softwarové firmě téhož jména. Posledně jmenovaný je přes význačnost své firmy asi trochu mimo mísu, protože bez viditelného výsledku se celou neděli opakovaně připojoval a nadělal v našem sledovacím záznamu snad stovky  záznamů o svých pokusech. Trpělivost prý růže přináší, ale tady mu nebyla nic platná. Když počitadlo  před desátou dopoledne ukázalo 99996, vypnuli jsme ho úplně, protože šílenci se stále snažili i přesto, že byli ignorováni. Nepomohlo to. Dost jsme se pak načekali někoho, kdo se připojil ten den poprvé a dostal další číslo. Ve 13:35 to byl čtenář z Brodu Havlíčkova (.hb.worldonline.cz) nebo možná i z Chotěboře? a dostal 99997. Až ve 14:05 se přihlásil čtenář z VŠ zemědělské v Praze (uvt.czu.cz) a dostal 99998. Pak zase samé pokusy dřívějších čtenářů, marné, marné. Až v 15:20 je narušil nový čtenář z chotěbořské sítě CHnet (chnet.cz) a měl 99999. V 15:35 se do dalších marných pokusů dřívějších čtenářů vloudil konečně ten pravý, stotisící čtenář z Třebíče a v 16:09 po něm další nový čtenář ze sítě CHnet. Tím martyrium skončilo a mohli jsme na hlavní stránku vrátit staré dobré, ale hloupé počitadlo, s kterým si zase můžete hýbat dle libosti, ale již v šestimístném provedení. Podrobné seznamy čtenářských přístupů zveřejníme v článku na hlavní straně, kde se budete moci podívat, jak to přesně bylo. Děkujeme všem za čtenářskou přízeň a obdivujeme tvrdohlavost některých...

Dnes v neděli 16.6., dva týdny před 4. výročím založení našeho listu, očekáváme 100 tisícího čtenáře. Počítali jsme předem s tím, že nepoctivci se budou snažit na těch 100 000 doklikat a znemožnili jsme jim to, na každý vícenásobný přístup reaguje počitadlo jen jedenkrát. V noci se několik čtenářů z USA pokusilo naše domácí předejít, ale nepovedlo se. Seznam všech přístupů čtenářů od včerejší půlnoci v našem listě uvedeme. Na hlavní straně máme pro vás od sobotního večera výsledky voleb v Chotěboři. Přímý vstup na výsledky voleb v Chotěboři je zde.
Ve čtvrtek večer si usmyslel roj včel usadit se ve stromě poblíž ZŠ v Buttulově ulici. Protože hrozilo, že včely budou ráno napadat školní děti, chotěbořští hasiči je ještě večer ze stromu sejmuli a odvezli do volné přírody.

roura02.jpg (14935 bytes)

<< Parlamentní volby právě probíhají i v Chotěboři, a tak se můžeme těšit, že z náměstí už zmizí ta ohavná předvolební betonová, otlučená a špinavá roura, kterou se její majitel ani neobtěžoval aspoň nabílit. Kdoví, možná, že tím chtěl vyjádřit svůj názor na kandidáty tam visící... Jestli nám tu po městě (rorura měla ještě kolegyni u tržnice) budou tato monstra trčet při každých volbách, pěkně děkuju. Ovšem pro nás psy to zas nemusí být tak špatné...
V článku Dvě reakce na mediální přestřelku, který je na naší hlavní straně, je již uvedeno podrobné vyjádření vedoucího Stavebního úřadu Chotěboř ing.arch. Františka Stratila k článkům předsedy TJ CHS Mgr. Pavla Hejtmánka. Chotěbořská veřejnost se tam konečně z povolaných úst dozví, co se vlastně přihodilo na Zimním stadionu a jak se vzniklá situace řeší. Autor také rozebírá jednotlivé argumenty předsedy TJ. O víkendu doplníme tento článek fotografiemi ze Zimního stadionu a okolí Sportovní haly, které již máme, ale můj pán je ještě musí zpracovat pro uvedení na internetu. Provoz kina v Chotěboři stojí ročně 829 tisíc korun, z toho pouze 390 tisíc korun činí jeho příjmy, zbytek dotuje město," uvádí pracovnice MěÚ Jana Tomášková v dnešních Novinách Havlíčkobrodska. Podle jejího názoru by bylo dobrým řešením proměnit objekt kina v jakousi víceúčelovou budovu, která by byla všestranně využita. Celý článek si přečtete zde. Dva absolventské koncerty pořádá ZUŠ Chotěboř na závěr oslav 50. výročí svého vzniku. První ve středu 19.6., druhý ve čtvrtek 20.6., oba od 18 h v sále ZUŠ. Program, v němž vystoupí absolventi ZUŠ, najdete na webu ZUŠ zde.
Vláda ČR ve středu zasedla v Jihlavě a mj. rozhodla, že dává 8 milionů Kč na stavbu nového Dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře. Odkaz na web tohoto domova najdete zde výše. Chotěbořské námluvy okolních obcí skončily nezdarem. Tak se jmenuje článek v MF Dnes ve čtvrtečním vydání Českomoravská vrchovina. „Blíží se volby a přicházejí jiné starosti. Už jsme se s rozšířením rozloučili,“ řekl tam starosta Chotěboře Zdeněk Stejskal v souvislosti s tím, že obce Nejepín a Dolní Sokolovec se odmítly připojit k Chotěboři. Podle něj by to Chotěboři přineslo do rozpočtu čyři miliony navíc. Zároveň vyloučil, že by město oslovilo jiné obce v okolí Chotěboře. „Chtěli jsme celistvé území, místa dál od nás už připojovat nechceme,“ dodal. Článek v MF Dnes si přečtěte zde, ale hned, pozítří už tam nebude.
Nový web pro příznivce cykloturistiky provozuje na adrese cyklo.chotebor.info chotěbořský skaut, lyžař a turista Richard Macků. Najdete tam denně také počasí v Chotěboři, ale hlavně cyklotrasy v okolí Chotěboře včetně map a další důležité informace pro cykloturisty. Web je součástí našeho chotěbořského infoserveru www.chotebor.info, kde Richard provozuje (i v létě) též lyžařské zpravodajství ze Sv. Anny snih.chotebor.info.

Opět lahůdka pro ty, kdo se rádi dívají na oblohu: Měsíc projde kolem dvojice jasných planet: Ve středu večer 12. června ho najdete poblíž Jupiteru, ve čtvrtek 13. června navštíví jeho úzký srpek Venuši.

Inzerci Chotěbořského Couriera, dosud sídlící na adrese inzerce.chotebor.info, jsme přestěhovali na logičtější adresu inzerce.harry.cz. Odkazy na ni jsou již na novou adresu přepsány. Na té inzertní straně uveřejňujeme reklamy chotěbořských firem. Do konce oblastních fotbalových soutěží zbývá sehrát poslední kolo a o postupujících do nového uspořádání kraje Vysočina je již většinou jasno. S kým bude hrát Chotěboř A v I.A třídě kraje Vysočina si přečtěte na naší fotbalové stránce. Předem varuji, je to čtení, z něhož se mi ježí chlupy a fotbalovému fanoušku je smutno...

Město Chotěboř zve širokou veřejnost na červnové trhy na náměstí v Chotěboři v pátek 14.6. od 8 do 17 h. Prodejci nabídnou tento sortiment zboží: textil, dětský textil, látky a záclonoviny, spodní prádlo, obuv, cukrovinky, svíčky, medovinu,   porcelán a keramiku, proutěné zboží, výrobky z kůže a kožešin, bytové doplňky, knihy, koření, čaje, formičky aj.
Od 1. června došlo ke změně provozu lékařských služeb první pomoci v rámci okresu.
Lékařská služba první pomoci v Chotěboři má telefonní číslo 0453/ 626 666, v Havlíčkově Brodě 0451/ 408 222 a v Ledči 0452/ 626 141. Současně je zavedena jednotná provozní doba. V pondělí až v pátek od 17 do 07 hodin ráno, v sobotu a v neděli a ve svátek nepřetržitě.

Velký zájem o poskytování veřejně přístupných informací z Městského úřadu v Chotěboři není. Svědčí o tom na internetu zveřejněná Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2001, podle níž bylo za celý rok poskytnuto 38 informací, za což občané zaplatili celkem 112,60 Kč.

V souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy MěÚ bylo nutno vyklidit téměř celé II. patro jeho budovy a přesunout tři odbory do náhradních prostor. Podrobnosti o tom a přehled dočasných změn, k nimž došlo, uvádí pro vaši lepší orientaci v budově MěÚ jeho tajemník Jiří Fišera na této webové stránce MěÚ.

Máme dvě nové, lépe pamatovatelné adresy našich novin:
courier.harry.cz
nebo
noviny.harry.cz
(přičemž stará adresa
www.harry.cz/harry.htm zůstává platná)

V pondělí 17.6. v 5:00 h zahájí Český rozhlas vysílání nové regionální stanice pro Vysočinu. Vysílat bude pod názvem Český rozhlas REGION na frekvenci 87,9 MHz z vysílače Strážník, který svým signálem pokrývá téměř celý kraj. Web stanice Region je zde. Nová veřejnoprávní stanice bude nabízet zpravodajství a publicistiku z Vysočiny, společenské informace, zábavu a dobrou hudbu. V letních měsících bude Český rozhlas Region vysílat ve zkušebním režimu, který postupně prověří rozhlasové technologie i programové schéma.

V úterý 11.6. se již druhý den ze Zimního stadionu ozývá vrčení sbíječky a skřípot bagru o kámen, musíme se dojít podívat, co nového se tam děje...

Našli jsme na webu nové, oficiální stránky Městského muzea v Chotěboři. Též jsme zajásali nad časopisem Kometa jednoho zdejšího studenta, ale krom titulní stránky tam nic nefunguje, takže odkaz zatím neuvádíme...

Ani desátý den po uvedení nových novin Vysočina (místo původních Novin Vysočiny) nefungují řádně jejich internetové mutace, jak krajská, tak i havlíčkobrodská, mají potíže, některé odkazy na sport a zprávy nefungují, zprávy jsou zastaralé a nové se objevují se zpožděním. Nová krajská redakce má asi dost práce sama se sebou a na internet čas není... Áčko FC Chotěboř vyhrálo již tuto neděli skupinu D ve Vč I.B třídě tím, že smetlo Habry výsledkem 7:1 a postoupí do I.A třídy, ovšem už v kraji Vysočina. Po návratu z Habrů to večer oslavilo na chotěbořském náměstí. Béčko musí na postup ještě máknout. Podrobnosti čtěte na naší fotbalové straně. V sobotu se hrálo v Brodě Havlíčkově 2. kolo nohejbalového Satelitu 2002, výsledky jsou zde. V neděli se hrál v Malči žákovský nohejbalový turnaj, čtěte o tom zde.

Sdělená starost je poloviční, radost dvojnásobná. Proto jsem navrhl mému pánovi novou rubriku Harryho Lampárna. Pokud nám pošlete první příspěvky (uvedeme je na přání i bez podpisu), ihned ji zřídím...

Příští víkend jsou parlamentní volby, připomeňme si tedy, že z Chotěboře kandiduje 8 odvážných (všichni jsou na nevolitelných místech): (v pořadí dle čísel volebních stran)
Milan Stránský (52), podnikatel, za ČSSD 13.místo.
Ing.Pavel Císař (34), podnikatel, za Republikány M. Sládka 11.m.
Čestmír Lebduška (55), ved. výroby, za Stranu venkova 11.místo.
Patrik Perka
(25), konstruktér, za ODS 16.místo.
Jiří Zajíc (62), zedník, za Stranu za životní jistoty 10.místo.
Marie Nováková (51), inval.důchodce, za Stranu za Životní jistoty.
Vladimír Pešek (40), podnikatel, za Pravý Blok 19.místo.
Jaromír Hošek (29), podnikatel, za Stranu zelených 10.místo.
Jedině Patrik Perka, jak vidíte, má svou stránku na internetu... Nabízíme proto volebním stranám v Chotěboři pro komunální volby v listopadu doménu a doménový prostor, levně, podrobnosti jsou na www.chotebor.info .

Možná jste si povšimli menší změny v titulku našich novin. Já jsem si povšiml zde nahoře, že tam můj pán vytvořil nechtěně velké šedivé písmeno H (jako Harry). Tak jsem mu hned navrhl, aby to tak udělal i na hlavní straně. Bručel sice cosi o domýšlivých psech, ale svému miláčkovi nic neodepře, tak to udělal. Jestli se vám zdá, že jsem podivín, omyl, ušetřilo se tím na každé straně 5 KB, takže vám se budou stránky rychleji natahovat.

Jak se dočtete na naší stránce Ping-pong (odkaz je výše), mužstvo A chotěbořských stolních tenistů nejprve vyhrálo krajský přebor a poté i kvalifikaci o postup výše, takže v další sezóně budou hrát Divizi kraje Vysočina. Blahopřejeme všem hráčům i našemu dopisovateli Ondřeji Pravdovi a přejeme v nové soutěži hodně úspěchů!

Jestli se v pondělí ráno probudíte a nepůjde vám internet nebo nebude fungovat váš web, pak máte smůlu a jste připojeni v síti KPNQwest (GTS Group do ní patří taky), jejíž majitelé jsou tak zadluženi, že věřitelé hrozí pondělním vypnutím. Podrobnosti si přečtěte zde, dokud ještě můžete... Ale dost strašení: Česká dceřinná společnost KPNQwest/GTS oznámila, že ve spolupráci se dvěma významnými zahraničními operátory připravila pro své zákazníky plnohodnotné náhradní velkokapacitní přípojné trasy. Takže to až tak zlé, jak se zpočátku jevilo, nebude...

Nenechte se zmýlit čtvrteční MF Dnes, Eurocon v Chotěboři bude až za měsíc, viz odkaz na něj výše.

6.6.2002 Českomoravská vrchovina - strana 3

Fanoušci sci-fi mají v Chotěboři sraz
Chotěboř
Evropské setkání fanoušků literatury, filmu, internetu a her zaměřených na science fiction, fantasy a horor se tento týden koná v Chotěboři. Na EUROCONu 2002 zazní vážné a humorné přednášky vědců, odborníků, redaktorů a spisovatelů. Součástí jsou i besedy, literární dílny, filmové a videoprojekce, výstavy a koncerty. Setkání EUROCON skončí v pátek.

Bacha, v Chotěboři už není bezpečno! Dva neznámí mladíci napadli v úterý 4.6. ráno pětadvacetiletou ženu, které z ruky vytrhli tašku s mobilním telefonem, peněženkou a doklady. Po útoku v Jiráskově ulici oba zloději utekli. Poškozené ženě způsobili škodu za 7000 Kč. Proti násilníkům doporučuji ochranné spreje se slzným plynem... "Sobota v městském muzeu trochu jinak" bude tuto sobotu 8.6. od 9 h ve zdejším zámku. Můžete si při ní prohlédnout zámek a muzeum s několika expozicemi a jarmark s ukázkou historických řemesel,  shlédnout vystoupení folkových a country kapel či pohádkové představení chotěbořských ochotníků. Program běží celý den, v 17 h bude ukončen slosováním vstupenek a předáním cen těm šťastným. 5. VEČER FANTAZIE pořádá SFK Avalon Chotěboř pro zájemce o sci-fi a fantasy, kosmonautiku a astronomii v Pá 14.6. od 18 h v kavárně Modrá hvězda. Setkáte se s organizátorem Euroconu 2002 Vaškem Pravdou a  astronomem Pavlem Kotenem, uvidíte řadu zajímavých filmů. Vstup je zdarma, kapacita omezena. Program večera najdete zde.
Nový web má Dobrovolnické centrum regionu Havlíčkův Brod. Základním posláním Dobrovolnického centra je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví v regionu. Informuje veřejnost o možnostech zapojení dobrovolníků do individuální či skupinové práce s jednotlivými skupinami osob. Webové stránky vytvořil chotěbořský webdesignér Zbyněk Mrkvička ml.

Komuniké ze setkání starosty města Chotěboře a předsedy TJ CHS Chotěboř. Po malé mediální přestřelce se sešli 5.6. starosta města Chotěboř a předseda TJ CHS Chotěboř na Městském úřadě v Chotěboři, aby si navzájem vysvětlili svoje stanoviska k diskutovaným problémům, souvisejícím se zastřešením zimního stadionu a sousední haly TJ. Oba přednesli svá stanoviska a shodli se řešení sporných záležitostí napříště jiným způsobem, než mediálním. Uskutečněné setkání přispělo k řešení současné situace. Lze konstatovat, že podání rukou po jednání nebylo jen symbolické a je příslibem konstruktivního řešení problémů u kulatého stolu.
Ing. Stejskal a Mgr. Hejtmánek

Zjistili jsme, že server mujweb.cz, na němž byla umístěna nejstarší čísla našeho listu, je bez varování všechna vymazal a odkazy v našem Archívu na ně tudíž nefungují. Proto jejich kopie přestěhovali na náš server harry.cz a odkazy v Archívu již opravili a doplnili, takže nyní najdete v Archívu již všech 48 našich vydání. A zvláště ty starší stojí za to si číst... (odkaz na Archív je nahoře v titulku) Na hlavní straně našeho listu máme tři nové články. V prvním odpovídá starosta města Zdeněk Stejskal na článek předsedy TJ CHS Pavla Hejtmánka, uvedený na naší hlavní straně o málo dříve. V druhém Hejtmánek kontruje odpovědí na starostovu odpověď a přikládá text dopisu VV TJ CHS Radě města. V třetím pak najdete referát organizátora Chotěbořské koule 2002 Ondry Pravdy s kompletními výsledky tohoto mužského sedmiboje.
Musím si postěžovat čtenářům na mého pána, protože mne dva dny chvílemi uvazoval na desetimetrové  horolezecké lano, což je pro mne, zvyklého od malička volně pobíhat po zahradě, značná potupa! Jako záminku si vzal, že u nás pracovala stavební firma a já bych se prý pletl řemeslníkům do práce! Jako kdybych to už někdy někomu dělal! V pondělí zasedla letos podesáté Rada města Chotěboře, její usnesení si jako vždy můžete přečíst zde. Vyjímáme: Rada povolila umístit znak města v novém deníku s názvem VYSOČINA, který vychází místo Novin Vysočiny. Projednala provedení oprav komunikací ve městě.   Rada města se seznámila s předběžným jednáním s bankou Volksbank CZ, a.s. a ukládá projednat v zastupitelstvu města uzavření jedné úvěrové smlouvy  s pevnou úrokovou sazbou a dobou splatnosti úvěru 7 let na tyto akce: MěÚ Kč 1 647 000, ZS Kč 1 500 000, ŠJ Kč 900 000, nákup pozemků Kč 3 000 000. Rada města projednala a schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo ”Zastřešení zimního stadionu v Chotěboři”, kterým se rozšiřuje předmět díla o výrobu a montáž 12 ks ocelových sloupů v ceně 334.377 Kč. Rada města projednala výši nákladů na zhotovení projektové dokumentace změn podle požadavku budoucího provozovatele zimního stadionu, a to změny tribuny a změny západní stěny stadionu posunutím až na průčelí strojovny. Rada města ukládá proplatit fakturu ve výši 37.800 Kč. Rada města ukládá projednat v zastupitelstvu města poskytnutí dotací sportovním subjektům města podle schváleného rozpisu rozpočtu na rok 2002 (zimní stadion 450 000 Kč, TJ CHS hala 100 000 Kč). Z usnesení Rady dále vyplývá, že Nejepín a Dolní Sokolovce odmítly připojit se k Chotěboři.
Dnes v pondělí večer se na západní obloze nepřehlédnutelná zářící Venuše přiblíží těsně k též jasnému Jupiteru a bude to pěkná podívaná, tak se na to koukněte. HC Chotěboř vydal plakát s barevnou fotkou hokejového A mužstva Chotěboře. Ve zmenšené verzi jej přineseme na hokejové stránce našeho listu. Velký plakát si můžete koupit za 20 Kč na náměstí v hračkářství u Fejfarů. 9. ročník Nohejbalového turnaje záchranářů, pořádaného dne 1.6. SDH Chotěboř, vyhrálo družstvo vojáků z Dobronína, které ve finále porazilo minulé dvojnásobné vítěze, vojáky z Bílku, 2:0. Vítězné družstvo hrálo ve složení Jan Straka, Jan Szantay a Ivan Sehnal. Třetí místo získali hasiči z Jiříkova, kteří v malém finále porazili hasiče z Klouzov rovněž 2:0.
Můj pán měl dnes v sobotu 1.6. fotografický den. Od rána byl fotit nejprve na Nohejbalu záchranářů, potom ve firmě SOMDIS, pro kterou dělá webové stránky. Fotil také na Zimním stadionu, kde zaznamenal, že ze země vyrostla první zeď. Potom se přesunul do Hotelu Vysočina, kde fotil interiér Bufetu (brzo bude jídelní lístek bufetu na internetu, dáme vědět). Nato vyfotil na náměstí tu ohavnou betonovou rouru na převolební plakáty, která tam opět straší (ani se ji nesnažili aspoň natřít). Odpoledne šel znovu na volejbalové kurty a ještě se nevrátil... Lámu si hlavu, jak ho donutím, abychom aspoň něco z těch fotek uviděli v našem listu... 1. Chotěbořskou Karaoke Párty (tedy něco jako je Caruso Šou nebo DoReMi v televizi) pořádá v So 15.6. od 20 h multimediální Kavárna Modrá Hvězda. Můžete si přijít zazpívat před publikem s podporou hudby a odhalit tak své pěvecké schopnosti. Červnový program Kavárny již najdete na internetu zde.

Léto s Juniorem. Pokud se někdo rozhodne strávit část léta s Juniorem-domem dětí a mládeže z Chotěboře, určitě neprohloupí. Junior totiž myslí na děti mládež i dospělé. Už koncem června nabízí taneční soustředění pro manželské a přátelské páry ve Vlastějovicích. Kromě tancování je připraven i bohatý doprovodný program a pokud s sebou rodiče vezmou děti, i o ty bude postaráno. Za týden na to do Vlastějovic vyrazí děti na čtrnáctidenní tábor. Připravena je celotáborová hra Škola čarodějů. Děti se nemusí bát, s opravdovou školou nebude mít tábor nic společného, naopak, nabídne spoustu her, soutěží, zábavy a legrace. Členové zájmových kroužků keramiky, biatlonu, aerobiku hry na kytaru a mažoretek odjedou na týdenní tábor do Jalovce. Pro mladé ve věku od 14 let je připravena týdenní letní táborová škola ve Vlkanově. Je určena těm, kteří pracují s dětmi v některých občanských sdruženích, domech dětí nebo na letních táborech, nebo by se této činnosti chtěli v budoucnu věnovat. Účastníci se naučí především velké množství her, dozvědí se však také něco o bezpečnosti práce s dětmi a o první pomoci. Loni jsme vyhlásili první ročník soutěže Pozdrav z prázdnin. I v letošním II. ročníku jsou pro ty, kteří Junioru pošlou pohled z prázdnin, připraveny hodnotné dárky. Vyhlášení výsledků proběhne  první den školního roku na chotěbořském náměstí na akci Vítejte z prázdnin. V září začínají tradiční kurzy tance a společenského chování. Zájemci o všechny tyto akce si mohou vyzvednout přihlášky v sídle Junioru. Bližší informace získají na tel. 0453/626638, na webových stránkách www.ddmchotebor.cz a komunikovat s Juniorem mohou i prostřednictvím e-mailu: ddm@chnet.cz.

Je sobota 1.6. a právě jsem vydal červnové Poslední Novinky. Ty květnové byly rekordní, nahoře pod počitadlem čtenářů vidíte, že v květnu si je četlo přes 2500 zájemců. Milí čtenáři, nám věrní i vy noví, na přelomu tohoto měsíce a července budeme slavit čtyři roky od vydání nultého čísla. Ještě předtím, někdy v průběhu června, budeme sledovat, kdo se stane stotisícím čtenářem našeho listu. Mnozí si už na to brousí zuby, ale upozorňuji, že těm, kdo by se chtěli nepoctivě dopracovat 100000 na našem počitadle (na hlavní straně), to značně ztížíme. Dnes vyšly poprvé regionální noviny Vysočina, náhrada za zaniklé Noviny Vysočiny. Musím říci, že se jim první číslo povedlo, je dobře strukturované a snadno se v něm čtenář orientuje. Internetového vydání se to však nedotklo, je tam vše po staru, dnešní články tam nejsou vůbec a Havlíčkobrodsko zmizelo z mapy. V papírovém vydání najdete zprávy z Brodska hnedle zkraje, ale rozesmutnělo nás, že na titulní straně je uvedeno Deníky Moravia, nikoli jako dřív Deníky Bohemia, takže i zde nás už odsunuli na Moravu... Jak zjistil můj pán, distributoři tisku zaspali, takže prodejci v Chotěboři vůbec o změně novin nevěděli.

Pokud chcete číst starší Harryho Novinky, volte některý odkaz vpravo:

Minulé Novinky

Předminulé Novinky

Archiv vydání

Potřebujete-li hledat ve starých novinkách, zadejte adresu http://www.harry.cz/harry/rubriky/novinkyredXX.htm , kde XX je číslo vydání Chotěbořského Couriera. Čím menší číslo zadáte, tím starší novinky dostanete.

Harryho ANKETA

 

 

Výsledky minulých anket
najdete zde

Zde můžete Harrymu psát (formulář již funguje!)

Jméno:

(nebojte se podepsat !)

E-mail:

Mail pro Harryho:

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránky CHnet