harryanow2.gif (5686 bytes)

hpn.jpg (10254 bytes)

příloha internetového listu Chotěbořský Courier Harry

tato rubrika je doplňována po celý měsíc, až do vydání nového čísla
(nejnovější novinky vždy nahoře, občas i s fotkou)

Novinky z minulého čísla zde
Novinky z předminulého čísla zde

Upozorňujeme firmy, přátele a známé, kteří jsou s námi v telefonickém kontaktu, že vzhledem k totální nepotřebnosti Českého Telecomu pro naše účely neužíváme již jejich klasický telefon. Volejte tudíž z mobilu na 0603-584732, z klasického telefonu vytáčejte 0603-5847328.

Nezapomeňte, že na adrese www.chnet.cz najdete chotěbořský internetový portál CHnet s odkazy na internet ve světě, v Česku, v našem okrese i v Chotěboři samé (např. stránky všech Chotěbořáků). Portál je koncipován jako startovací stránka pro váš přístup na internet.

Radiové datové připojení naší redakce na internet je od firmy  aiclogo.gif (3308 bytes)

Sbírka pro Čtyřlístek ukončena !
Auto je již v Chotěboři.   Nadační fond Čtyřlístek a redakce Chotěbořského Couriera děkují všem, kteří se o to zasloužili.

Dary dosáhly 266 618 Kč. Petr Pithart doplnil sbírku na 290 618 Kč. Podrobnosti zde.

Pokud se vám zdá, že vidíte Novinky poněkud starší, klepněte na tlačítko Obnovit (Aktualizovat), protože vám váš prohlížeč ukazuje Novinky staršího data, zapsané na pevném disku vašeho počítače, nikoli ty z internetu.

Novinky
v redakci

Novinky
v Chotěboři a okolí

Vývěska
pro plakáty a oznámení

V sobotu 30.6. oslavujeme 3 roky od okamžiku, kdy jsme se s mým pánem dohodli na vydávání tohoto listu. V neděli 1.7. je to pak 3 roky, co jme vydali na zkoušku neumělé nulté číslo. Ještě v červenci pak následovalo první číslo. Další čísla listu pak najdete v našem Archívu starších čísel. V noci na čtvrtek 28.6. vypáčil neznámý pachatel víčka u nádrží pracovních strojů, zaparkovaných u silnice mezi Ždírcem a Chotěboří a odcizil z nich tři sta litrů nafty. Poškozené firmy tak přišly o 7700 korun. O prázdninách Chotěbořské Echo nevychází, my však ano. Pište nám o akcích, které uspořádáte, rádi vaše oznámení uvedeme!

Letní koncert se koná v sobotu 30.6. na nádvoří chotěbořského zámku od 15 hodin.Vystoupí zde Pražské dechové kvinteto se skladbami Mozarta, Bizeta a Martinů. Pořadateli je Kruh přátel hudby při Spolku pro komorní a vokální hudbu v Chotěboři.

Další fotky přibyly v naší rubrice Drby z vrby 2001. Dostanete se do ní z odkazu na hlavní straně.

K problémům se slimáky, o nichž píšeme níže, nám napsal
čtenář Milan Linhart (mlinhart@iol.cz): Škoda, že Harry nežere slimáky, to by bylo masa zadarmo! Mám ale jednu dobrou ekologickou radu z okolí Skutče a Proseče, kde je s úspěchem aplikována. Záhonky se musí posypat dřevěnými pilinami. Rostlinám nevadí, z pilin se naopak časem stane hnojivo, ale na slimáky se piliny přilepí a už jim to potom neklouže a neleze.
Malá slavnost se konala ve Svinném, kde ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru v Havl. Brodě pplk. Jaroslav Nácovský přijel poděkovat statečnému zachránci Martinu Dlouhému. Starosta města Chotěboře Zdeněk Stejskal tam Martinovi rovněž poděkoval a předal mu na památku jeho statečného činu (o němž píšeme na hlavní straně) hodinky, jež zakoupil pro Martina z peněz, uvolněných Zastupitelstvem města 25.6. na tento účel.

"Rybí maso je jediné, jehož prodejní cena šla dolů. Ještě v roce 1996 byl kilogram kapra na pultě za 86 Kč a letos je maximální cena 65 Kč," říká v rozhovoru, který poskytl ke Světovému dni  rybářství známý chotěbořský rybářský odborník ing. Josef Nikl, jednatel společnosti Rybářství Vysočiny. Rozhovor si můžete přečíst zde.

10.7. vstoupí v platnost nová Vyhláška města 5/01, která dává Radě města pravomoc nařídit, v kolik hodin musí skončit veřejná hudební produkce (tou se rozumí i reprodukovaná hudba v pohostinských zařízeních), případně nařídit, v kolik hodin musí být provozovna či taneční zábava uzavřena.

Volejbalový turnaj smíšených dvojic se konal v Bezděkově, kam se za deštivého počasí sjelo pouze šest párů. Z vítězství se radoval mixdebl Alena Sedláková - Ondřej Marek, před chotěbořskou dvojicí Staňková - Pravda a štockým párem Zámečníková - Vodička.

30.6. je v Klouzovech další turnaj (trojic) Nohejbal Sat 2001. Startovné 150 Kč na družstvo, přihlášky na místě do 8.30, od 13 hodin opečené prasátko. Další informace: Pavel Krupička 0723 / 683933, Miroslav Pešek 0453 / 644328

V pátek 6.7. pořádá PS Klouzovy třetí ročník nohejbalového turnaje trojic žáků. Přihlášky na místě do 8.30, občerstvení zajištěno.

Druhý ročník turnaje v malé kopané O pohár starosty se pod záštitou poslankyně parlamentu Zdeny Stránské hraje 7.7. v Nové Vsi u Chotěboře. Prezentace od 8 hodin, startovné 300 Kč, kontakt na telefonu 0603/535 245.

Usnesení Zastupitelstva města Chotěboř, jeho přílohy a přijatá Vyhláška o ochraně veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města jsou již na internetu a jako vždy si je můžete přečíst zde. Chcete-li číst samotnou Vyhlášku pak zde. Veškeré odkazy na město Chotěboř najdete v prostředním sloupci na www.chnet.cz .

Chotěbořští skauti a skautky vybrali v pátek 22. června 2001 v rámci akce "Kapka naděje" částku 9804,10 Kč.
Tyto prostředky budou v nejbližších dnech odeslány na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.Akce spočívala v oslovení řidičů přijíždějících k čerpacím stanicím a nabídce umytí skla jejich vozu. Příspěvky, které řidiči za tuto službu vhazovali do zapečetěných pokladniček byly v ponděli 25. června před zraky zástupce městského úřadu přepočítány a o celé sbírce byl učiněn zápis.
Rád bych jménem skautů, Nadace i lidí, kteří tyto prostředky potřebují, poděkoval všem, kteří jakoukoliv částkou nebo jen pomocí při organizaci této akce přispěli. Velký dík patří rovněž majitelům čerpacích stanic, paní Adamové a panu Holcnerovi. Za Junák, středisko VIA Chotěboř, Richard Macků  (http://www.fw.cz/cesta/macku/risa.htm)
25.6. se na pozvání nadačního fondu Čtyřlístek konalo setkání sponzorů a křest nového auta pro dopravu postižených dětí a mládeže. V přítomnosti konzula Hanuše Holzera a řady sponzorů a dárců pokřtili nové auto šampaňským zástupce sponzorů Ilona Uttendorfská a předseda správní rady Čtyřlístku Zdeněk Havlíček. Reportáž a fotky přineseme v článku na hlavní straně, jakmile stihneme fotky zpracovat.

Slimáci už hýbou i Chotěboří. Našel jsem na internetu pro vás několik rad, které najdete níže. (Můj pán ovšem říká, že to je těžké, když mají hlad, musej se nažrat, ne? Proto doporučuje použití přirozených nepřátel: ježků, rejsků, krtků, ropuch a některých druhů hmyzu a zpěvných ptáků.) Ale tito slimáci údajně z Francie jsou tak hnusní, že prý je ptáci nežerou...

V souvislosti se zdražením plynu musíte, pokud máte domácnost na plyn, nahlásit  stav plynoměru k 30.6. (bez desetinných míst) do 4.7. na tel. 0451 - 422 543 (pokud bydlíte na okrese H.Brod). Spolu s tím musíte nahlásit variabilní symbol faktury posledního ročního vyúčtování. Pokud tak neučiníte, plynárny si tento stav odvodí výpočtem, což nemusí být pro vás výhodné. Zdá se vám taky, že je to od plynáren tak trochu vydírání spotřebitele? Plynoměr musí být umístěn tak, aby byl přístupný z ulice - pro koho asi? Pro pracovníky plynáren, ne? Jak vidno, od bankovních ústavů se rychle i další učí, jak si své problémy řešit na účet zákazníků...

Chotěbořák Ondřej Marek byl zvolen do vedení Krajského výboru volejbalového svazu Vysočina, kde vede sportovně technickou komisi, která organizuje soutěže mužů a žen.

25.6. zasedalo Zastupitelstvo města. Jakmile budou usnesení na internetu (asi ve středu), zde vás na to upozorníme. Byla mimo jiné schválena nová vyhláška O veřejném pořádku při pořádání hudebních produkcí ve městě a právní subjektivita obou Základních škol.

Divizní soutěž fotbalu na okrese pamatuje málokdo, a tak je pádný důvod ždírecký postup náležitě oslavit. Na sobotu 30. června připravilo vedení SK Dekora Ždírec pro příznivce fotbalu jedinečnou show, jejíž vyvrcholením bude od 16 hodin zápas divizního nováčka s výběrem ligových fotbalistů a hokejistů, hrajících pod hlavičkou Novin Vysočiny. Poblahopřát k divizi přijede i hvězda FC Liverpool a české reprezentace Patrik Berger.

Viktoria cup nese název šestý ročník turnaje v malém fotbale, pořádaný v sobotu 30. června Viktorií Jeřišno. Účast 24 týmů je již beznadějně naplněna, loňské prvenství obhajuje Santos Chotěboř, který ve finále na penalty zdolal Marnou snahu Pardubice. Informace František Kučera, Jeřišno 23, 582 47, telefon: 0453/692321 nebo 0453/692531 (večer).

Rady z internetu, co se slimáky: Sběr: Na malých plochách je vhodné plže zejména ráno sbírat. Kuchyňskou sůl lze použít k likvidaci odchycených slimáků, nikoli k posypu porostů. Pivní pasti: Nádoby naplněné pivem se umístí do země tak, aby slimáci mohli přelézt přes jejich okraj. Pivo je pro ně velkým lákadlem, ale po jeho požití hynou (krásná smrt, v Prazdroji!). Suchý líh: Směs patnácti rozmělněných tablet suchého lihu s kilogramem otrub lze rozmístit mezi řádky. Líh působí na slimáky dráždivě a při kontaktu s ním hynou. Za suchého počasí je možné otruby posypat páleným vápnem. Vlhkem se ale jeho účinek rychle snižuje. Chemické prostředky: Všechny přípravky na hubení plžů jsou uvedeny v "Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin". Protože se jedná o agresivní látky, jejich případnou aplikaci smíte provést na základě konzultace s příslušným okresním oddělením Státní rostlinolékařské správy.
Další rady hledejte na stránkách Ekolistu zde.
Koukali jsme večer na Mars dalekohledem, 21. června byl nejblíže Zemi, což se opakuje za 12 let. Koukněte se také, i pouhým okem, stojí to za to, večer je nízko nad jižním obzorem jako velmi jasná červená hvězda. Můj pán má dobré oko a tvrdí, že vidí kotouček. Podrobnosti čtěte zde a zde. Senátor Petr Pithart měl v pondělí 25.6. navštívit Ždírec nad Doubravou a chotěbořský stacionář Čtyřlístek, kde se koná v 16 h malá slavnost pro sponzory při příležitosti uvedení nového auta do provozu. Svůj plán však musel zrušit, neboť je od pátku hospitalizován v nemocnici v Praze s akutním zánětem močových cest. Přejeme mu brzké uzdravení. Sedmý ročník populárního míčového sedmiboje proběhne letos v Bezděkově v sobotu 7. července. Účast je již naplněna, startovné 200 korun se vybírá na místě od 7 do 7.30 hodin.

Tradiční turnaj v malé kopané se hraje 5.7. v Dobkově u Chotěboře. Začátek v 10 hodin, přihlášky od maximálně osmi týmů přijímá Jan Mareš na telefonu 0606/205 224.

Moniko Svatošová, dík za mail i zprávu o bobtailovi, ale napsala jsi toho málo a uvedla zcela chybnou mailovou adresu, takže Ti nemohu odepsat. Napiš znovu!

V noci na 22.6. jsme dostali mailem opět počítačový virus. Odesilateli vzkazuji: Soubory typu exe otvírá dnes už jen nevzdělanec a mimo to máme antivir.

Dům dětí a mládeže v Chotěboři navštívil 22.6. na své cestě po okrese ministr školství Eduard Zeman. Ředitelku Jarku Čermákovou však nepotěšil. Když mu oznámila, že letos státní dotace pokrývají jen 24% provozních nákladů, zatímco loni to bylo 32% plus mzdy, potvrdil, že ministerstvo nemá peníze. Podrobněji čtěte zde.

20.6. byl ve výběrovém řízení vybrán generální dodavatel zastřešení Zimního stadionu v Chotěboři. Jeho výběr musí ještě schválit Rada města a po uzavření smlouvy se dozvíme, kdo to je. Ale za chvíli bude červenec...

Na pátek 20.7.2001 se TJ CHS Chotěboř podařilo podepsat smlouvu na pořádání Lipton Ice Tea Show, která bude součástí republikového projektu na oslavu 80ti let volejbalu v Čechách. Moderátory akce jsou Petr Salava a Jan Čenský, sportovní stránku volejbalové show na nafukovacím hřišti zastupují Haník –trenér reprezentace ČR, Hadrava, olympionici Palinek a Pakosta, společenskou část vyplní L. Semelka, Maxim Turbulenc, P. Náhlovský, Věra Martinová atd.  Přijďte se podívat, pobavit a v letní atmosféře posedět pod slunečníky na náměstí v Chotěboři. TJ CHS Chotěboř, volejbalový oddíl.
61000.čtenář byl z chotěbořského GCE Autogen 21.6. ve 14:05. Zdravíme ho! Těsně před ním byl čtenář z NATE a ze serveru pražského Hradu.

Tak a máme tady léto.
Aspoň to astronomické, začalo dopoledne 21.6. a naše sdělovací prostředky se nemohou shodnout v kolik. Některé tvrdí, že v 8:38, jiné že v 9:38. Naštěstí na tom moc nesejde...

Ve fotbalové rubrice naší sportovní strany přinášíme konečné tabulky žáků.
I když soutěže už skončily, sledujte rubriku dále, postupně tam budou ještě nějaké informace k uplynulé sezóně.
Novou expozici s názvem Doubrava otevřou 21.6. v 18 h v prostorách Havlíčkova domu v Havl. Brodě. Expozice má vyprávět o řece Doubravě a o proměnách krajiny v korytu této řeky.

Osmnáctiletý mladík z Chotěboře s komplicem z H. Brodu v noci z 9. na 10.6.  přelezli oplocení pozemku u rodinného domku v Chotěboři a na zahradě ukradli 80 kg měděných drátů z vinutí elektromotorů. Případ převzal okresní úřad vyšetřování.

Čtyřiadvacetiletý mladík z H.Brodu využil před týdnem opilosti o čtyři roky staršího muže a ve spánku jej v jednom z barů v Chotěboři okradl o zlatý řetízek a stříbrný náramek. Poškozenému vznikla škoda deset tisíc korun. Inu, když jdete do baru, neměli byste se parádit!

Volejbalový turnaj žáků se hraje v Chotěboři 24. 6. od 8 h. Zájemci se mohou hlásit u Milana Stránského, telefon: 0453/62 30 80.

Pátý ročník nohejbalového turnaje dvojic pořádá v sobotu 23. června PS Klouzovy. Přihlášky na místě do 8.30, startovné 80 Kč na dvojici, občerstvení zajištěno. 30.6. pořádají turnaj trojic (satelit) a 6.7. žákovský turnaj trojic. Další informace: Pavel Krupička 0723 / 683933, Miroslav Pešek 0453 / 644328

Rádi plníme přání chotěbořského divadelního souboru SCHOD, abychom zveřejnili jejich poděkování ing. Jiřímu Uttendorfskému za záchranu jejich školního představení 16.6. dopoledne. Když divadelníci chvilku před začátkem přišli na to že jim nefunguje zvuková aparatura, vyběhli ven před kino, do kterého již chodili dětští návštěvníci. Tam narazili na okolojdoucího Jiřího Uttendorfského, jenž se ihned ochotně odebral do kina aparaturu zkontrolovat. Když zjistil, že reprobedny jsou vadné, odběhl do KD Junior naproti a s jedním pracovníkem KD přinesl bedny nové a zapojil je. Přestavení tak ke spokojenosti mladých diváků bylo jen maličko opožděno. Harryho pozn.: Můj pán mi k tomu řekl, že ještě nezažil, že by Jirka U. někdy někomu nepomohl. Krom zprávy o  6,5 km Běhu okolo chotěbořské přehrady najdete v naší sportovní rubrice Atletika také dvě letecké fotky Břevnické nádrže!

Velké cvičení vzdušných sil NATO začalo prý v pondělí 18.6. nad naším územím. Zajímalo by nás, zda součástí cvičení bylo i producírování dvou Migů od 8 hodin ráno v těsném závěsu přímo nad Chotěboří (tedy žádný optický klam pane pplk.!), pod hranicí oblačnosti, takže piloti dobře viděli, co mají pod sebou. Migy kroužily nad městem co nejpomaleji, aby hluk motorů byl co nejsilnější, a předvedly i strmá stoupání a nálet na město, doprovázené bouřením vzdušných mas. A nebylo to v tomto jaru poprvé!

Víte, že od 1.7. si můžete ke svému jménu a příjmení přidat druhé jméno?Víte, že svatební obřad si budete moci objednat na libovolném důstojném místě? Podrobnosti zde.

V sobotu 23.6. v 16 hod. bude mít zdejší spisovatelka Marta Urbanová křest knížky "Pod křídly snu" v Galerii na Karlově (u Škrdlovic)  při příležitosti výstavy skla a vernisáže obrazů Stanislava Bartůška z Úsobí, který knihu ilustroval. (Součástí galerie je sympatická hospůdka.) V pondělí  25.6. v 17 hod. se pak bude v Čáslavi konat křest knížky "Poezie měst" u příležitosti vernisáže obrazů chrudimského malíře Ivana Baboráka.

4. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev O Růžový pohár Chotěboře pořádá v sobotu 23.6. na zdejších kurtech místní organizace ČSSD. V 8.30 to začne pochodem mažoretek. Přihlášky do 15.6. na tel. 623080 nebo 0603-290080. V družstvu musí být min. 2 ženy. Muži nesmí být dříve ani nyní registrovanými hráči. Záštitu převzal ministr dopravy Schling.

Napsal nám pan Michal Kanda z Prahy: "Kdo by odolal číslu 60000, když bylo tak blízko? Chotěbořského Couriera čtu pravidelně od podzimu loňského roku, kdy jsem byl na něj naveden odkazem v Neviditelném Psu. Nebýt havárie Migů, asi bych o něm nevěděl dodnes. Jsem sice z Prahy, ale víkendy trávím v Hájku u Střížova. Přeji Vám hodně štěstí v dalším vydavatelském úsilí."
Děkujeme!
Vítězem sobotního nohejbalového turnaje v Chotěboři, kterého se zúčastnilo 24 družstev jednotek integrovaného záchranného systému z celé České republiky, se stali vojáci z  nedalekého Bílku. Fotoreportáž přineseme na hlavní straně. Na oslavách 100 let hasičů v Malči předvedli chotěbořští hasiči ukázku vyprošťování zraněných osob z vraku hořícího automobilu. Podrobnosti o obou akcích jsou zde. Volejbalový turnaj neregistrovaných se koná v sobotu 23. června v Chotěboři. Přihlášky na telefon: 0453/624 423 Pavel Hejtmánek.

18. ročník turnaje O putovní pohár se hrál v Chotěboři zároveň jako přebor regionu H3 (okresy Havlíčkův Brod a Kutná Hora) v rapid šachu. Výsledky najdete zde.

211 fotek vypálených na CD nám do redakce dovezl Jirka Uttendorfský. Jsou z 8. ročníku nohejbalového přeboru záchranářů, který tu 16.6. pořádali zdejší hasiči. Některé z nich jsou tak vydařené, že rázem půjdou do rubriky Drby z vrby, z jiných sestavíme fotoreportáž, jakmile obstaráme výsledky přeboru. Jirka přidal ještě 4 fotky fotbalového Béčka, jednu jsme už dali do sportovních zpráv z fotbalu, o ty další také nepřijdete! Chotěbořák a atlet Josef Schwarz (45), který nyní pracuje jako pražský městský strážník, zachránil v Itálii z moře topícího se kytaristu skupiny Vousáči Petra Nýdla, jehož unášely v bezvědomí vlny na moře. Při záchraně utrpěl zranění o skaliska. Podrobnosti o tom uvedl deník Právo na titulní straně sobotního vydání 16.6. v článku, který si přečtěte zde. Primátor Prahy mu udělil čestnou medaili. Běžecké aktivity Pepy Schwarze najdete v rubrice Atletika na naší sportovní straně. Je tam též jeho fotka. Třetí ročník turnaje deblových mixů ve volejbale se hraje v sobotu 23. června v Bezděkově. Zahájení turnaje v 8.30, přihlášky se stokorunou na dvojici se vybírají na místě.

První turnaj nohejbalového satelitu trojic pořádala Maleč, kam se sjelo šestnáct týmů. Vítězství putuje do Litomyšle, druhý skončil Nohejbalový klub Havlíčkův, třetí Sloupnice, čtvrtý Mistral Havlíčkův Brod, pátí Medvědi Klouzovy, šestý Rebel Chotěboř, sedmý BSPD Chotěboř a na osmé příčce se umístili čtrnáctiletí chlapci z Fernet junior.

Naše redakce obdržela pozvánku od Nadace Čtyřlístek na slavnostní křest nového minibusu, zakoupeného z veřejné sbírky. Viz článek zde. Z malé slavnosti, na níž jsou pozváni všichni dárci a sponzoři, a jíž se zúčastní i senátor Pithart a konzul Holzer, vám tedy přineseme fotoreportáž.

60 000 na počitadle čtenářů sestřelil 12.6. v 8:43 někdo ze sítě Dopravního podniku Prahy. Gratulujeme! Samozřejmě že neodolal a doklikal si tam již od 59984, což mu náhodně rušil pouze čtenář z Jednoty Chotěboř.

Pojedenácté řádně zasedla 11.6. Rada města Chotěboře a usnesení si můžete jako obvykle přečíst zde. Zaujalo nás, že schválila pronájem náměstí jakési firmě živící se organizováním stánkařů, na trhy jednou měsíčně. Ve smlouvě bude, že firma musí po sobě uklidit. To jsme zvědaví. Můj pán kdysi hlasoval pro to, aby stánky z náměstí zmizely, a tak nad tím jenom smutně pokrčil rameny.

Dosud neznámý pachatel ukradl z kůlny u domu v ul. Krále Jana v Chotěboři pět kusů vlnitého plechu a stavební kolečko, to vše za  3.500 korun. Nu, ukrást kolečko je totéž jako ukrást lopatu, ne? To sis, zloději, moc nepolepšil!

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE POHYBU NA NEDĚLI 17.6. K HRÁZI CHOTĚBOŘSKÉ PŘEHRADY, KDE SK CHOTÉBOŘ (Josef Schwarz) POŘÁDÁ BĚH NA 7000 m a 1500 m. Pojďte si s námi zaběhat! Start závodu na 1 500 m (děti, dorost, ženy) je v 10.00 hodin a start hlavního závodu mužů na 7 000 m je v 10.30 hodin.PREZENTACE je na silničce v blízkosti hráze chotěbořské přehrady. Přijďte posílit tělo i ducha. Srdečně zve Josef Schwarz za SK Chotěboř a Jirka Novotný za Atletika Chotěboř.
Městské muzeum v Chotěboři pořádá tuto sobotu 16.6. akci, nazvanou Sobota trochu jinak. Od rána od devíti až do pěti odpoledne předvedou mistři loutkáři, pekaři nebo skláři něco ze svého zapomenutého řemesla. Návštěvníci na vlastní oči spatří, jak se tvoří loutky, maluje sklo nebo ručně vyrábí pečivo. Na jarmarku bude k dostání keramika, perník, hračky, malované sklo či šperky. Pro nejmenší sehrají místní divadelníci v deset hodin maňáskovou pohádku a v jednu odpoledne je pak čeká představení živých herců. Ve dvě po poledni se zájemci vypraví do středověku spolu s trubadúrem, ohnivým mužem a orientální tanečnicí, následují country písničky s kapelou Detto a závěr patří bratrům Baladovým a jejich zpívání při kytaře. Mlsné jazýčky potěší bohaté občerstvení a rožněné sele. Mimo pestré nabídky aktivit se mohou příchozí prohlédnout dvě stálé expozice o Chotěbořsku a navíc také čtyři nedávno instalované výstavy.
První dárek k 3. výročí našich novin jsme dostali od Českého Telecomu Pardubice. Ač jejich služeb nevyužíváme již rok, poslali nám nyní fakturu za telefon v květnu 2001, v níž uveden přeplatek -0,70 Kč a celkem k platbě 0,00 Kč se splatností 3.6. Faktura ovšem vystavena 6.6., odeslána 8.6., došla též 8.6. (že by potrubní pošta?), takže splatnost už nestihneme. Díky! Zaplněné kino v neděli 10.6. v podvečer sledovalo premiéru divadelního vystoupení,  pohádku O líných strašidlech v podání zdejšího spolku divadelních ochotníků SCHOD. Představení o délce necelé hodiny se setkalo s vřelým přijetím u dětských diváků, kteří výkon čtyř hereček ocenili bouřlivým potleskem.  Chotěbořští ochotníci se vracejí k hraní divadla po více než desetileté pauze, kdy soubor neexistoval. Ve čtvrtek odehrají "strašidla" další dvě představení pro děti ze zdejších škol.   V pátek 15.6. od 20 hod.  je ve Vepříkově taneční zábava se skupinou Kyvadlo z Chotěboře.

Letní turnaj ve stolním fotbalu pořádá Pivní bar U hráze. Přihlásit se je dobré do 14.6., protože turnaj potrvá od 15.6. do 15.9. Podrobnosti se dozvíte v pivnici. Přihlásit se dá  během celého turnaje, ale přihlášení po 14.6.2001 budou zařazeni na konec žebříčku. Systém turnaje i jim umožňuje dosáhnout až na 1.místo.

Na hlavní straně přinášíme výzvu ke čtenářům, aby se v anketě vyjádřili, jak by měl náš list do budoucna graficky vypadat. Chceme totiž zjednodušit hlavní stranu, aby se vám rychleji natahovala, a uvažujeme o zavedení tzv. redakčního systému.
Hasičky z Nové Vsi u Chotěboře vyhrály okresní soutěž v požárním sportu a spolu s muži z České Bělé pojedou na krajské kolo. Děvčata získala putovní pohár okresního starosty hasičů.

Pietní vzpomínka s odhalením pomníčku pilotům MiGů, kteří zahynuli v loňském říjnu, se konala v pátek 8.6. v Bílku u Chotěboře. Přítomni byli rodinní příslušníci, kolegové piloti z Čáslavi i vysoké důstojnictvo. Když 37 členná vojenská kapela hrála státní hymnu, proletěl nad místem tragedie jeden ze dvou MiGů, které kroužily okolo. Pomníček stojí u budovy psince, jež byla při hávarii poškozena.

V sobotu 16.6. pořádají chotěbořští hasiči již 8. ročník nohejbalového turnaje záchranářů. Do soutěže je přihlášeno přes 20 družstev hasičů, policistů a zdravotníků z celé ČR. Od 8 do 13 h jsou kvalifikační utkání, od 13 h vyřazovací zápasy.

16.6. oslaví v Malči 100 let od založení hasičského sboru. Od 14 h bude soutěž v požárním útoku a od 18 h tancovačka na parketu.

Ve čtvrtek 7.6. ráno rádia neustále omílají, že dnes je Den daňového volna, protože prý do včerejška jsme letos dělali na daně a ode dneška už na sebe. Dodávám k tomu: Jak kdo, jak kdo... Dvacetiletá studentka fakulty ekonomie Univerzity v Pardubicích Soňa Vávrová z Chotěboře se probojovala do finále celostátní soutěže Miss Cvičitelka, které bude 29. září v Praze. TV Nova přinese záznam finále 6. října.

Chotěbořská atletka Kamila Dušková běžela v I. lize družstev v Liberci (za Čáslav) 800 metrů a časem 2:24,38 si zlepšila osobní rekord. Ten stačil na osmé místo.

ZŠ Smetanova Chotěboř porazila v oblastním kole fotbalového Coca cola cupu Dobronín na jeho hřišti 2:1 (Hospodka, Novotný) a v dalším kole se potká s Velkou Bíteší.

Tenisové turnaje rekreačních hráčů Chotěboř 2001: 16. 6. 2001 dvouhry v 9.00 hod., 23. 6. 2001 čtyřhry v 9.00 hod. Zápis na kurtech, startovné za hráče 30,- Kč.Míče musí mít hráči vlastní. Dámy startovné neplatí, zdobí účastí a pohybem. Výsledky se bodují a hodnotí ve dvouhrách a čtyřhrách odděleně. Informace: tel. 0602-614975, ing. Janovský.
Nové stránky v naší rubrice Chotěbořské weby: Lesní inženýr Ondřej Kozub má  skautský web Glum a publikuje zprávy zde. Letošní Tercie Gymnázia má svůj web zde. Autorem je tercián Martin Chalupa. Když se pes koukne na následující fotku z americké letadlové lodi, hned mu frajeřiny pilotů nad Chotěboří připadají poněkud nicotné... Pilot dostal 30 dní.
frajer.jpg (4721 bytes)

Zvětšenou fotku najdete zde. 
18. ročník šachového turnaje o Putovní pohár se hraje jako otevřený přebor v sobotu 9.6. v Chotěboři. Prezentace od 8 hodin, startovné 50 korun.

Po mnoha letech vstoupí chotěbořští ochotníci opět na prkna, jež znamenají svět. Obnovený soubor zahraje v neděli 10.6. od 17 h v místním kině pohádkovou hru O líných strašidlech. Můj pán, který také kdysi patřil mezi ně, jim vzkazuje ochotnický pozdrav "Zlomte vaz!"

Po delší době se nám ozval chotěbořák žijící v Austrálii Albert Jindra ml. (Trebla). Píše nám, že přidává na své australské stránky nová alba fotografií ze svého pobytu. Našli jsme tam i jedno video. Z prohlédnutých fotek soudíme, že se tam Trebla nenudí a žije si příjemně. Nejvíce jsme mu záviděli možnost kontaktu v lese s medvídkem koalou, jenž měl na zádech mládě a překrásnou přírodu v oblasti Velkého korálového útesu. Vše si můžete prohlédnout zde. Zdravíme Tě Treblo a brzo napíšeme! Zimní stadion v Chrudimi by měla do poloviny října letošního roku zastřešit chrudimská firma Prezipp, která právě zvítězila v 2. výběrovém řízení. Město za to zaplatí 19 milionů korun.

Už se tu zase kradlo. V pondělí 4.6.dopoledne se lupič vloupal do dvou bytů v bytovkách Na Chmelnici a Družstevní ulici. Z bytů ukradl peníze, fotoaparát, dvoje hodinky, snubní prstýnky, náušnice, zlatý přívěsek a další věci. Poškozeným  tak způsobil škodu za 27 tisíc.

Chotěboř má své jisté: Bude tzv. malým okresem. Ale víte, že se o to ucházejí i Přibyslav a Světlá n.S.? Podrobnosti zde.

Ing. Milan Linhart z Chotěboře byl účastníkem nedávného sjezdu KDU-ČSL v Jihlavě. Přednesl tam svůj diskuzní příspěvek.

Studentka gymnázia Jitka Smejkalová z Chotěboře byla nejmladší účastnicí celostátního finále soutěže Dívka roku 2001 v Ostravě. Přesto tam získala 3. místo, také díky aerobiku, jemuž se zde věnuje v oddíle SK Buttula.

První satelitní turnaj v nohejbalu trojic se hraje v sobotu 9.6. v Malči. Přihlášky na místě do 8.30, startovné činí 150 Kč na družstvo.

5. setkání účastníků a pamětníků branných závodů údolím Doubravky se koná 8.-10.6. ve středisku Geofond v Chotěboři.
V pátek večer je posezení u táboráku, v sobotu dopoledne procházka po tratích závodů, odpoledne malý závod s občerstvením, večer zábava. Odjezd účastníků je v neděli. Setkání pořádá a.s. V.M.D. a Soleta.
Všem, kdo čtou náš list také proto, že mají rádi nás psy, oznamuji adresu pěkného psího serveru:
www.mujpes.cz

Najdete tam diskuzní fóra, atlas plemen, psí inzerci, odkazy na psí stránky aj.
Chotěboři též dělají poslední dobou čest žáci Základní umělecké školy. V Chrasti u Chrudimi na národní soutěži houslových duet získali Terezka Piskačová a Jan Pavlas 2. místo ve finále. Úspěšně si vedly také sestry Junovy, které získaly uznání poroty a paní učitelka Fialová si odvezla diplom za mimořádnou pedagogickou práci. Na soutěži též vystoupil zdejší Komorní orchestr mladých.

V neděli 3.6. v 11.30 poskytla jednotka chotěbořských profi hasičů  na žádost zdravotníků technickou pomoc při otevření uzamčeného bytu.

Habry 3.6. oslavily 900 let. Podrobnosti zde.

Na 3. ročník míčového sedmiboje Chotěbořská koule se 2.6. sjelo 34 dvojic z Čech i Moravy! Tento turnaj, pořádaný Ondřejem Pravdou, se stává stále více oblíbeným. Chotěbořský rodák Ondra, ačkoli žije a pracuje v Praze, tu založil pěknou sportovní tradici. Výsledky sedmiboje i fotky z turnaje jsou v článku na hlavní straně našeho listu.

2.6. si přijel do chotěbořského Fitness Centra zacvičit mistr světa v kulturistice Dan Pechánek. Podrobnosti viz článek Jirky Novotného na naší sportovní straně.

Novinky v redakci

barrywhite1.jpg (22639 bytes)

Barry White

Vlevo vám představuji mé i-netové kamarády, bobtailíčka  Barryho a jeho šťastnou paní Luďku z Českých Budějic. Barry je ještě štěňátko, vpravo dole je vidět jeho psí máma (Barry bude u ní ještě měsíc) a jeden jeho bratříček. Ahoj Luďko a Barrýsku, vítejte v našem virtuálním světě!
No a vpravo se vám už konečně mohu ukázat já, jak vypadám dva týdny po ostříhání.

harrycut1.jpg (26433 bytes)

Harry Courier

Harryho ANKETA

Prosíme, odpovídejte až poté, co si přečtete Výzvu čtenářům. V ní   vysvětujeme, co je to redakční systém.
Chcete změnit grafickou úpravu našeho listu?

Ne, vyhovuje mi ta dosavadní
Ano, chci redakční systém
Ano, chci kombinaci dosavadní úpravy a redakčního systému
Je mi to jedno

Výsledky minulých anket
najdete zde

Zde můžete Harrymu psát:
line1.gif (286 bytes)
 

Odesílá:

E-mail:

Mail Harrymu:

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránky CHnet