/ číslo 74 (srpen 2004)    
     

Harryho 
Poslední 
Novinky

 Co vyčmuchal bobtail Harry v Chotěboři a okolí    
 Stálá rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry    

 

  Hlavní strana 

Chotěboř  

  Radniční okénko | Harryho Archív | OdkazyJídelní lístkySport | CHnet | Inzerce

   Město Chotěboř | Chotěbořské weby | Chotěboř.info | Kultura | Kino | Chotěbořské Echo | Velký Voči | Mapa ulic

  Bobtail Harry Vám nese Novinky z Chotěboře a okolí, Novinky v redakci, Vývěsku pro oznámení

Harryho Aktuální odkazy
Snímky roverů Spirit a Opportunity z Marsu, uvolněné pro tisk, snímky nezpracované a panoramata a snímky 3D: http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/images.html
Olympijské hry 2004:
Athens 2004 | Official website of the Olympic Movement
| OLYMPIC GAMES 2004 | oh.idnes.cz | olympic.cz

Minulé Novinky
*

Předminulé Novinky
*

NAVRCHOLU.cz

Moje psí sny

 

Vydáme nové Novinky?

 To jsou sportovci !!!

  Asi to všichni víte, ale pro pořádek připomínám, že jsem pes. Moje současné psí sny se odehrávají tam, co je server, jenž nás připojuje na internet, většinou jen směrem k nám, ale od nás ani ň. Zdá se mi, že tam na střeše sedí  zlomyslný ježiděd a za skřehotavého smíchu odráží neúnavně pingpongovou pálkou rádiové signály našeho redakčního PC zpět k nám, aby se nemohly dostat na jeho server. Přitom si temně mumlá: "Jen počkej, bobtaile Harry, nu, pagadí !"
(31.8.)

 

  Ve středu 1.9. bychom měli vydat nové číslo těchto mých Novinek, ale pámbuví, zda se nám to povede. Naše potíže se serverem, jenž nás připojuje  rádiem na internet (je umístěn v budově gymnázia nám na dohled), stále trvají (a to ještě nezačaly fungovat školy!). Dnes dopoledne se nám vůbec nepodařilo Harryho Novinky z dnešního dne umístit a zlomyslný server nás na chvíli přestal ignorovat až navečer. Jak to tedy bude zítra?
(31.8.)

 

  V neděli hrál na zdejším stadioně krajský přebor FC Slavoj Žirovnice a prohrál s domácím FC Chotěboř A 2:1, ačkoli se sudí snažil hostům pomoci třemi trestnými kopy. To však hráči hostí neunesli psychicky, napadli našeho trenéra Žejdlíka a rozkopali dveře na stadionu. Škodu musela na místě šetřit policie. Vskutku sportovní výkon pánů z Žirovnice ! Copak asi na to řekne disciplinární komise Krajského fotbalového svazu?
(31.8.)

Radnice: bude 71 zaměstnanců

 

Rada města zasedala po prázdninách

 Nedávno jsme uvedli vyjádření starosty Tomáše Škaryda k personálnímu auditu Městského úřadu. Nyní se k němu formou usnesení vyjádřila i Rada města: projednala a schvaluje organizační strukturu Městského úřadu Chotěboř v předloženém znění s účinností od 1.1.2005. Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje s účinností od 1.1.2005 celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Chotěboř na 71. Rada ukládá vypracovat návrh nového organizačního řádu Městského úřadu Chotěboř, který nabude účinnosti dnem 1.1.2005.
(31.8.)

 

  V pondělí 30.8. zasedla Rada města Chotěboře a přijala řadu usnesení, která si budete moci komplet přečíst zde. My vybíráme: Rada města ukládá předložit zastupitelstvu města návrh na doplnění zřizovací listiny Městského muzea Chotěboř o hlavní činnosti: provoz a údržba Městského kina Družba, organizování kulturních a společenských akcí. Zároveň předložit návrh na zrušení organizační složky Městské kino Družba Chotěboř a návrhy na vypsání potřebných výběrových řízení. Vše ke dni 1.1.2005. Rada se seznámila s projektem páteřní optické sítě kraje Vysočina ROWANet a vyjadřuje znepokojení nad tím, že v uvažovaných třech etapách není zahrnuto město Chotěboř ani mikroregion Svazek obcí Podoubraví. Rada města proto žádá zastupitelstvo kraje Vysočina o rozšíření projektu sítě ROWANet i o město Chotěboř a mikroregion Podoubraví. Rada ukládá zveřejnit záměr pronájmu budovy plynové kotelny č.p. 73 v ul. F.X. Svobody, nebytových prostor o výměře 60 m2 v domě č.p. 257 ve Fominově ul. a nebytových prostor o výměře 207 m2 v domě č.p. 584 v Chotěbořově ul. V souvislosti s ukončení činnosti plicního střediska v Chotěboři Rada ukládá zveřejnit nabídku prodeje těchto lékařských přístrojů: elektrokardiograf M 1772 A, spirometr EUTEST VT 15, spirometr COMPACT II, inhalátor PARI-MASTER a kalibrační pumpa. Rada ukládá předložit zastupitelstvu návrh na zřízení hlavního Informačního střediska v Městské knihovně a vedlejších středisek v Městském muzeu a v Knihkupectví Šafránek.
(31.8.)

Další foto z Motopárty

 Memoriál J. Doležala


Z vystoupení trialového mistra M. Lisého.
Foto: Martin Kolář

 

  V sobotu  pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů 12. ročník Letního setkání hasičů, spojeného se 7. ročníkem Memoriálu Jaroslava Doležala. Sešlo se deset družstev mužů, z nichž v požárním útoku byli nejrychlejší hasiči z Jitkova, druzí skončili muži z Klouzov, třetí místo obsadili muži z Dobkova. Nejrychlejší hasičky byly z Nová Vsi u Chotěboře, ženy z Věže byly druhé. "Memoriál  pořádáme na počest  Jaroslava Doležala, který v SDH působil od svých šestnácti let a po patnácti letech se stal jejich velitelem. V roce 1975 byl pověřen funkcí prvního velitele Požární stanice v Chotěboři, později pracoval v Havl. Brodě," řekl Zdeněk Vencelides, člen a kronikář  SDH Chotěboř.
(31.8.)

Turnaj veteránů pingpongu

 

Veteráni z Chotěboře na turnaji

 Poslední víkend v srpnu uspořádala TJ CHS z pověření Českého klubu veteránů již 20. ročník  veteránského turnaje v prostorách sportovní haly a Sokolovny za účasti 208 závodníků, mezi nimiž byli i cizinci z Chorvatska, Slovinska, Slovenska, Rakouska, Lucemburska a Anglie. Hrálo se ve 12 různých věkových kategoriích mužů i žen. Turnaj byl zároveň jedním z osmi turnajů - jako kvalifikační - pro finálový turnaj, který bude uspořádán v listopadu v Hluku jako mistrovství ČR.
Turnaj byl velice úspěšný,jak po stránce sportovní, tak i společenské. Mezi účastníky byli i starší hráči z Chotěboře, kteří si v celkovém účtování nevedli špatně. Výsledky jednotlivých kategorií uvedeme v příštím Chotěbořském ECHU.
J. Tomášková

(30.8.)

 


Chotěbořští veteráni Nevole a Odvářka.
Foto: Jana Tomášková
Podrobnosti viz článek vlevo.

Parašutisté nad Chotěboří 2

 Nával fotek z Motopárty


Foto: Jana Tomášková

 

  Spoustu fotek z víkendové třetí Motopárty v Chotěboři jsme dostali mailem od Jiřího Novotného a Jany Tomáškové. Bohužel, jak je zvykem u všech našich čtenářů a dopisovatelů (světlé výjimky však existují), ani jedna není zmenšená pro použití na internet (400x300), takže nám to bude chvíli trvat, než je připravíme pro tuto rubriku (my je musíme pro internet ještě navíc speciálním programem optimalizovat). Fotky, na nichž je starosta města, pak uvedeme v Radničním okénku.
Jako závdavek uvádíme vlevo další fotku parašutisty těsně před přistáním na náměstí. 

(25.8.)

Parašutisté nad Chotěboří 1

 Strážníci zabránili rvačce


V sobotu 28.8. se na chotěbořské náměstí snesli tři parašutisté, jednoho vidíte nad věží staré radnice na řiditelném padáku. Na náměstí v té době probíhala jedna z akcí letošní Motopárty.
Foto: redakce.

 

  Časně ráno dne 25.8. si při běžné kontrolní činnosti všimla hlídka Městské policie Chotěboř, jak se na chotěbořském náměstí chystá fyzicky napadnout jakýsi chlapík druhého muže. Když rváč spatřil hlídku, chystající se zasáhnout, dal se na útěk. Svůj azyl chtěl nalézt v osobním vozidle, které stálo opodál. Zde byl strážníky dostižen. Nebyl však schopen hodnověrně prokázat svou totožnost a řádně vysvětlit své jednání. Choval se agresivně a protože navíc vzniklo důvodné podezření z jeho další protiprávní činnosti, byl městskými strážníky předán obvodnímu oddělení PČR. 
Mgr. Jiří Novotný, ředitel MP Chotěboř

(25.8.)

Personální audit Městského úřadu: čtvrtina zaměstnanců je navíc

 Starosta k auditu

  O čtvrtinu navrhují auditoři snížit počet zaměstnanců Městského úřadu v Chotěboři. Sdělil to starosta města Tomáš Škaryd v dnešním regionálním vydání MF Dnes. Jestli se tak opravdu stane, rozhodne v závěru měsíce až rada města. "Výsledky auditu jsme dostali koncem června, teď s tím pracujeme a seznamujeme lidi. Úřad má dnes jedenadevadesát zaměstnanců, podle návrhu by tu mělo pracovat šedesát osm lidí. Auditoři přehodnotili pracovní náplně a doporučili změny," řekl starosta. Zeštíhlení je spjato především s oddělením některých činností, které si chce chotěbořský úřad smluvně objednat a nakoupit jinde. Týká se to hlavně údržby a úklidu, které by po výběrovém řízení převzaly odborné firmy. Dnes tyto práce dělá pro úřad šest lidí. Podle starosty odpadne úřadu hledání zástupů za stonající lidi a náklady spjaté s personální a mzdovou agendou. Město oddělí i pečovatelskou službu, kde je dvanáct zaměstnanců. Kromě pečovatelek, uklízeček a údržbářů by měly odbory zeštíhlit o sedm úředníků. To by znamenalo roční úsporu na mzdách přes dva miliony korun. "Podle návrhu auditorů by se například odbor životního prostředí měl zmenšit na polovinu, tedy čtyři úředníky. Restrikce ale postihne téměř každý odbor," řekl Škaryd. Celý článek v MF Dnes si přečtěte zde.
(24.8.)

 

  K personálnímu auditu Městského úřadu se starosta Tomáš Škaryd vyslovil nejen v MF Dnes (viz článek vlevo), ale i v dnešním Právu: "S mnoha závěry odborné firmy souhlasím. Je opravdu nesmyslné, aby vedoucí odboru například vydával čisticí prostředky uklizečkám. Již dlouho tvrdím, že některé záležitosti by měl dělat někdo úplně jiný. I já jsem přesvědčen o tom, že by měla být vypsána výběrová řízení na vykonávání činností, které se státní správou a samosprávou nikterak nesouvisí." Celý článek v Právu si přečtěte zde.
(24.8.)

Lepší hledání v našem listě

 

Pult centrální ochrany město předává soukromé firmě

  Na naší hlavní straně doposud fungoval vyhledavač jen ve vydáních našeho listu do roku 2000. Změnili jsme to, vyhledávání nyní funguje ve všech číslech od prvního dodneška a zajišťuje jej známý vyhledavač Google. Hledaný výraz můžete nyní hledat buď v celém internetu nebo jen v našich novinách. Nový vyhledávač je umístěn hned pod inzercí OVD Jednota.
(22.8.)

 

  Jak oznamuje ČTK, městská policie v Chotěboři již nebude hlídat městské a soukromé objekty. Město muselo službu dotovat a proto ji převezme soukromá agentura. Do konce roku kvůli tomu přijde o práci pět lidí, kteří pult obsluhovali. Podle starosty Tomáše Škaryda by se ale mohl zvýšit počet chráněných objektů ve městě. "Strážníky to zatěžuje, proto jsme neudělali nic pro to, abychom nabírali nové klienty," vysvětlil. Strážníci nyní sledují asi pětačtyřicet budov objektů, které mají zabezpečovací zařízení. Kromě městských budov i čerpací stanice, průmyslové areály nebo soukromé domy. Na vetřelce upozorní signál na pultu centrální ochrany; strážníci musí být u objektu do několika minut. Majitelé sice za službu platí, ale náklady na provoz jsou vyšší. Radnice na ni ročně doplácela kolem půl milionu korun. Dalších zhruba tři sta padesát tisíc by stála modernizace pultu, který je v provozu asi šest let.
  Ve výběrovém řízení se o provozování ucházely čtyři agentury. Vítězná jihlavská společnost se zavázala, že současným klientům zajistí ostrahu za stejné ceny jako město. V Chotěboři bude mít dvoučlennou výjezdovou skupinu, centrála se ale přesune do Jihlavy. Ostrahu objektů začne přebírat od podzimu, naplno bude fungovat od Nového roku.
  Pěti propouštěným lidem, kteří mají změněnou pracovní schopnost, nabídla podle starosty agentura práci až v Havlíčkově Brodě nebo v Jihlavě. Do výjezdové skupiny se s nimi kvůli zdravotnímu omezení počítat nedá, a tak zřejmě skončí v evidenci úřadu práce.

(23.8.)

Změna způsobila kolaps muže

  Ve čtvrtek 19.8. vystoupila teplota i v Chotěboři nad 30 stupňů Celsia. V pátek ráno se prudce ochladilo na 17 stupňů a spustil se silný déšť. Změna teploty patrně způsobila, že starší muž zkolaboval na náměstí v prostoru před hotelem Vysočina, odkud ho odvezla přivolaná Záchranná služba.
(21.8.)

SOUT ještě přijímá žáky

 Gymnázium má plno

  Střední odborné učiliště technické v Chotěboři otevře v září čtyřleté maturitní obory mechanik strojů a zařízení, kde má ještě pět volných míst, a obor operátor dřevařské a nábytkářské výroby s 15 volnými místy v prvním ročníku. Také ve tříletých učebních oborech jsou volná místa, především v oboru zámečník je 11 volných míst a v oboru truhlář - výroba nábytku 23 volných míst. Pouze obor elektrikář je plně obsazen. O nástavbová denní studia je velký zájem, takže byla beze zbytku obsazena. Pro nedostatek zájemců neotevře obory obráběč kovů a zedník. Nezájem byl také o nástavbové dálkové studium oborů dřevařská a nábytkářská výroba a provozní technika. Zájemce do prvních ročníků bude SOUT přijímat ještě v srpnu a září, pokud si podají přihlášku ke studiu. 
(21.8.)

 

  Gymnázium Chotěboř otevře v září jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia a jednu třídu osmiletého studia. V obou třídách má po proběhlém přijímacím řízení po třiceti žácích, jsou tedy plně obsazeny. Ředitel školy Vladislav Smejkal oceňuje v této souvislosti především dobrou práci pedagogického sboru, který je svými výsledky a úspěchy znám.
(21.8.)

Mladí webmasteři

 

Vilémov má nový web

 Řeka jen pro otrlé

  S potěšením zaznamenáváme, že v Chotěboři začíná přibývat mladých lidí, kteří tvoří internetové stránky. Najdete je v naší rubrice Chotěbořské weby. V poslední době jsou to blogy 3D Mata Markéty Chrbolkové a Web na intelektuální níži Romana "Kopčema" Klose, a také tématický web Scooter  Jana "Paťase" Pátka věnovaný stejnojmenné techno skupině.  
(20.8.)

 

  Vilémov u Golčova Jeníkova, obec roku, má nové internetové stránky.. "Získali jsme grant z kraje, takže jsme stránky od základů změnili. Ještě pár věcí ale musíme doplnit," řekla starostka Jaroslava Dvořáková. Návštěvník najde na webu čerstvé zprávy a kromě jiného také odkazy do okolí. Nové stránky mají také novou  adresu: www.vilemov.info.
(20.8.)

 

  Hygienici vyhlásili zákaz koupání v rybnících Kachlička a Ředkovec na Havlíčkobrodsku. "Sinice se však zatím nevyskytují nijak masivně," řekla Jana Chocholáčová z hygienické stanice ve Žďáru nad Sázavou.
  Pro osoby se zvýšenou citlivostí není ke koupání vhodný rybník Řeka u Krucemburku, kam jezdí i Chotěbořáci.

(20.8.)

  <<<  Opuštěná prodejna


Foto: Jiří Novotný, MP

 

  Kdysi bývala ve Smetanově ulici prodejna potravin. Dnes se z ní stává místo, které navštěvují zejména děti a využívají přístupné prostory pro své hrátky. Útroby prodejny jsou nevábné a pro naše děti i nebezpečné.
  Chotěbořští strážníci již znají jméno osoby, která tento objekt v současné době vlastní a usilují s tímto člověkem navázat kontakt. Půjde především o to, aby si tento majitel svůj objekt co nejdříve zabezpečil.
 Mgr. Jiří Novotný, ředitel MP Chotěboř

(20.8.)

Krucemburské léto

 

UFO: Kosmonaut potvrzuje existenci

  Čtvrtý ročník Krucemburského kulturního léta finišuje. Jedna z nejzajímavějších akcí celého čtyřměsíčního maratonu se uskuteční právě tuto sobotu 21.8. Od 14 hodin se v areálu místní sokolovny mohou pobavit všichni, a to pouze za zlámanou krucemburskou grešli. Podrobnosti v dnešních Novinách Vysočiny zde.
(19.8.)

 

  Ruský kosmonaut Vladimir Kovalenko tvrdí, že ve vesmíru se to hemží neidentifikovatelnými létajícími objekty UFO. Současný prezident Ruské asociace kosmonautů říká, že jich viděl mnoho a obviňuje své kolegy, že o všem mlčí. "Nerozumím tomu, že ostatní kosmonauti tvrdí, že na oběžné dráze nic neviděli," rozhořčil se Kovalenko, který strávil ve vesmíru celkem 217 dnů v sovětské lodi Soljut 6 mezi lety 1977 a 1982. Dodal, že viděl UFO všech tvarů a velikostí. Podrobnosti si v češtině přečtěte v MF idnes zde, v originále anglicky pak na webu ruské agentury Ananova v článku Astronaut 'saw UFOs in space.
(19.8.)

Důsledky meliorací jsou po 30 letech neblahé

 ZUŠ zahájí 1. září

  Meliorace podmáčených luk a narovnání meandrujícího toku Doubravy se v sedmdesátých letech vydávaly za opatření proti pravidelným jarním záplavám a měly také rozšířit prostor pro zemědělskou výrobu. Už tehdy někteří z odborníků vyjadřovali pochybnosti a dokonce i obavu, že tyto zásahy do krajiny budou mít neblahý důsledek na prameniště pitné vody, které se nacházejí právě pod Železnými horami. Uplynulo třicet let a pochmurné předpovědi se naplňují, píše dnešní regionální vydání Práva. Svazek obcí Podoubraví se po smutných zkušenostech s živelními pohromami v posledních několika letech ujednotil na tom, že společných sil je nutné využít k tlaku na revitalizaci celého horního povodí řeky a na změnu hospodaření v území.
Úterní jednání starostů, zástupců Povodí Labe, CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, odboru životního prostředí Měú Chotěboř a odborníků reprezentovaných Ivanem Dejmalem, bývalým ministrem životního prostředí, a projektantem Miloslavem Šindlarem o možnostech revitalizace povodí řeky Doubravy byla zatím jen oťukáváním. Zúčastnění si vyjasňovali, kdo a co může pro věc udělat, jakou stanovit strategii v zájmu efektivního řešení. Na schůzce však chyběli zemědělci, kteří jsou pro obhospodařování krajiny rozhodující.
Celý článek si přečtěte v dnešním Právu zde.

(19.8.)

 

  Zahájení nového školního roku 2004 / 2005 na ZUŠ Chotěboř proběhne ve středu 1.září v době od 9,30 do 14 h podle informací vyvěšených ve výloze školy nebo pokynů zveřejněných na internetových stránkách ZUŠ. Škola rovněž přijímá nové žáky do oborů výtvarného a tanečního. Zájemci o studium těchto oborů se mohou přihlásit nejdéle do 17.9.2004 na ředitelství školy nebo si mohou domluvit osobní návštěvu školy telefonem 569 624 350, případně  emailem zuschot@harry.cz. ZUŠ přeje svým žákům hezký zbytek prázdnin a úspěšný nový školní rok.
Mgr. Milan Moc, ředitel školy.

(19.8.)

Turnaj veteránů

 

Všichni byli přijati

 Letní koncerty KOM

  V sobotu 28.8.2004 organizuje zdejší oddíl stolního tenisu TJ CHS Mezinárodní turnaj veteránů, tzv.Velkou cenu. Zápasy se budou konat od 8 hodin ve Sportovní hale a v Sokolovně.
(19.8.)

 

  Na Vyšší odbornou školu při OA v Chotěboři bylo včera v přijímacích zkouškách přijato na obor pojišťovnictví všech 30 přítomných (ze 46 přihlášek) a na obor řízení jakosti všech 50 přítomných (ze 75 přihlášek). Vedení školy se totiž rozhodlo přijmout všechny přítomné uchazeče, protože předpokládá, že někteří se dostanou na odvolání na vysoké školy, jiní náročné studium nezvládnou.
(18.8.)

 

  Zdejší Komorní orchestr mladých, člen YMCA Brno, je znám svým partnerstvím s Dětským sborem z Liverpoolu. Letos vystoupí společně na třech koncertech, 25.8. v 16 h v Děkanském chrámu v Havl. Brodě, 28.8. v 16.30 h v kostele kláštera v Želivě a 29.8. v 17 h v bazilice na Velehradě.
(17.8.)

Výstava zvířectva

 

5. show modelů v Libici

 Třetí Motopárty

  Okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže pořádá každoročně v parku zdejšího zámku Základní organizace Českého chovatelského svazu Chotěboř. Letos to bude o tomto víkendu, 21. a 22. srpna, v sobotu od 8 do 17 hodin, v neděli pak od 8 do 15 hodin. Pro všechny, kdo přijdou, je připraveno tradiční občerstvení a také bohatá tombola.
(17.8.)

 

  Rádiem řízené bezmotorové i motorové modely, obří akrobatické modely, volné soubojové modely a vrtulníky vzlétnou na V. ročníku modelářské show v Libici nad Doubravou tuto sobotu 21.8. Kromě špičkových strojů špičkových autorů se na louce mezi Libicí a Štěpánovem představí další letecké zajímavosti a bude tu dost prostoru a cen pro soutěže diváků. Hlavní program začíná ve 13.30 hodin, večer bude i táborák.
(17.8.)
)

 

  Po roce bude v Chotěboři opět Motopárty, a to o víkendu 27.-29.8. V pátek bude U Nádržky program Motorkáři dětem, vystoupí kapely Czech Frogs (místní dívčí rocková) a Artery a proběhne losování o Cenu večera. V sobotu dopoledne na náměstí soutěže a program pro diváky, odpoledne Spanilá jízda Chotěbořskem a další soutěže, večer U Nádržky kapely SnakeBite (místní rocková) a Stresor. Vše zakončí losování o Hlavní cenu Motopárty. Podrobnosti najdete na webu pořadatelů, Motoparta Chotěboř.
(16.8.)

Fotbalová sezóna začíná

 

Petrlík navrhuje Dům důchodců

 Ve Žďírci podesáté

  O tomto víkendu začínají fotbalové soutěže, kterých se zúčastňují i chotěbořská mužstva. Jako každou předchozí sezónu najdete naše fotbalové zpravodajství v rubrice Fotbal, kterou dnes pro novou sezónu otevřeme na stálé adrese.
(14.8.)

 

  Jak vhodně využít vojenský areál v Bílku až ho posádka opustí, navrhuje předseda osadního výboru Bílek Antonín Petrlík. Podle jeho názoru by hlavní budovy mohly po úpravách sloužit k výstavbě domova s pečovatelskou službou nebo domova důchodců pro seniory z Chotěbořska. Celý jeho návrh přinášejí Noviny Havlíčkobrodska zde.
(14.8.)

 

  Jubilejní 10. ročník cyklomaratonu  Lacman Vysočina Road 2004, odstartuje tuto sobotu 14.8.  v 8.00 v Chrudimské ulici ve Ždírci nad Doubravou. Otevřený silniční závod je zařazen do dvou tuzemských sérií - Cykloservis a Velo série silnice. Některé trasy závodu vedou také přes Chotěboř.
(13.8.)

Oběsil se tu další muž

 

Bílek má špatné vyhlídky?

 Přelety stíhaček vadí i ve Žďáře

Ve svém bytě ve Smetanově ulici byl nalezen jednačtyřicetiletý muž oběšený. Cizí zavinění nebylo zjištěno.  "Stalo se to asi minulý pátek, našla jej matka v úterý ráno,“ potvrdil informaci ředitel havlíčkobrodské policejní správy Josef Bačkovský. Muž napsal před smrtí dopis na rozloučenou a zajistil vše, co se týče rodiny. „Podle všeho se opravdu dobrovolně rozhodl svůj život skončit,“ dodal ředitel policie. Přesto byla nařízena soudní pitva. Po nedávném nálezu oběšeného v remízku poblíž Chotěboře (viz minulé Novinky) je to další případ tohoto smutného odchodu ze života.
(12.8.)

 

Na špatné vyhlídky občanů Bílku, což je místní část Chotěboře, si v dnešních Novinách Havlíčkobrodska stěžuje předseda tamního osadního výboru Antonín Petrlík. Kritizuje, že místní lidé musí nakupovat až v 5 km vzdálené Chotěboři. Vytýká městu Chotěboř, že peníze za prodej mateřské školy v Bílku nebyly do Bílku přesunuty. Celý článek si přečtěte zde.
(12.8.)

 

Dnešní regionální vydání MF Dnes přináší delší článek o stížnosti na přelety stíhaček nad Žďárem. I my dobře známe, co dokáží nad Chotěboří neukáznění piloti z Čáslavi, takže vás bude jistě zajímat, jak se jejich mluvčí dokáže vykrucovat a co na stížnost občana Žďáru říkají na tamní radnici. Celý článek čtěte zde.
(12.8.)

Okurková sezóna

 

Zásah hasičů na Koukalkách

Je až s podivem, čím vším plní noviny své stránky v okurkové sezóně, kdy není o čem psát, protože se nic neděje. Každá blbost, jindy nestojící za zmínku, je dobrá. I my bychom byli rádi, kdyby se tu něco dělo. Jó, jiné roky byly milosrdnější (stíhačky padaly, ohně hořely, tragedie se dály), letos zatím nic. Ani včerejší hustý kouř v oblasti Koukalek se neukázal býti senzací, hořel ohníček v místě zvaném Bojiště, rozhořel se na větší ploše a zdejší profi hasiči jej za spolupráce s hasiči z Malče a Libice briskně zlikvidovali. Škoda na porostu nepřesáhla 10 tisíc Kč. Takže jen dnešní večerní (po 23. hodině) pády meteoritů roje Perseid, kdy jich má být stovka za hodinu, snad budou stát za to.  (11.8.)

 Foto: Jiří Novotný, MP
Podrobnosti viz článek vlevo.

Pokusy a omyly

 

Sociálka na nové adrese

 Poslední Satelit v Klouzovech

Je-li vám divné, že už zase vidíte jiné provedení Harryho Novinek, pak vězte, že denně až do noci zkoušíme, který redakční systém bude pro nás nejvýhodnější (zvolili jsme nynější okurkovou sezónu, kdy je málo zpráv). Máme přitom na paměti vás čtenáře, takže hodnotíme čitelnost a přehlednost. Ovšem musíme hodnotit i časovou náročnost, kterou na nás ten který systém klade. Nové zprávy a zaslané články musí přijít do novin denně co nejdříve, nemůžeme si dovolit pachtit se celé dopoledne s články jenom pro uspokojení webdesignérů, kteří hlídají čistotu kódu. Nu, uvidíme...   
(9.8.)

 

Od pondělí 16.8. bude detašované pracoviště Státní sociální podpory (SSP) v Chotěboři přestěhováno z ulice F.X.Svobody do areálu Zimního stadionu, Svojsíkova 333, v 1. patře vedle pobočky Úřadu práce. Dochází též ke změně úředních hodin SSP: pondělí a středa 8-11 a 12-17 h, úterý a čtrvtek 8-11 a 12-14 h, v pátek pouze příjem nových žádostí v 8-11 a 12-13 h.
(10.8.)

 

V sobotu 14. srpna se uskuteční na kurtech v Klouzovech poslední podnik nohejbalového Satelitu 2004. Turnaj trojic začíná v 8:30 hodin a je otevřen i pro mužstva, která se neúčastní Satelitu. Dvanáct nejlepších týmů celé soutěže postoupí do finále, které se uskuteční poslední srpnový víkend v Chotěboři. 
Pavel Krupička

(10.8.)

Václav Adamec do Třebíče

Hokejista Dukly Jihlava Václav Adamec ml., chotěbořský rodák, bude po působení v Havlíčkově Brodě a Prostějově nyní hostovat v prvoligovém SK Horácká Slavia Třebíč (což je soupeř HC Rebel Havl. Brod).  Zprávu o tom přinášejí webové stránky jeho mateřského klubu Dukla Jihlava v rubrice Změny v kádru.
(10.8.)

Pilot Jan Adamec začal dobře

 

Lidi, sakra množte se !

 V Brodě otvírají koupaliště

Reprezentant ČR Honza Adamec z Chotěboře absolvoval na MS v letecké akrobacii AWAC 2004 první závod, tzv. Q-disciplínu. V poli 62 závodníků se umístil přesně v polovině na 31. místě (v seznamu uveden jako Adamek), což je na nováčka výborný výkon. Disciplínu vyhrál český pilot Martin Vecko. Nutno dodat, že webmaster stránek mistrovství se nepřetrhne a na novinky si musí zájemce počkat. 
(9.8.)

Od 22.června se tu narodily podle našich záznamů v rubrice Narodili se  jen čtyři dětičky, od začátku roku je to jen 30 kluků a holčiček, to je tak jedna třída do školy. Chotěbořáci, sakra dělejte už něco, teď je na to vhodný čas. My dva s mým pánem už to nevytrhneme, jsme oba před důchodem... (7.8.)

Nové letní koupaliště právě dnes zahajuje zkušební provoz. Plavčíci ještě včera čistili celý areál. Bazény i šatny jsou v plném komfortu, zatím chybí trávník a bufet. Po oba víkendové dny je pro návštěvníky vstup zdarma. Pokud nebudou žádné problémy, mělo by koupaliště fungovat až do konce letošní sezony. Další podrobnosti přineslo Právo zde. (7.8.)

Hasiči mají pilno

 

Pes se ztratil, majitel se našel

Hasiči z požární stanice v Chotěboři byli ve středu po poledni povolání k likvidaci uniklého benzínu z nádrže nákladního vozidla. Téměř každý den zasahují u rojů včel nebo likvidují sršně a vosy. Ani středa nebyla výjimkou. Dvakrát likvidovali roje včel v Chotěboři a Klokočově
(6.8.)

Minulou neděli se až ze Sloupna, které je několik kilometrů vzdálené od Chotěboře, ocitl na služebně chotěbořské městské policie zaběhnutý knírač. Ačkoli kompetence strážníků nesahají za hranice katastru města, byl pes umístěn do policejního kotce. Celé dva dny se celá MP pokoušela nalézt majitele psa. Knírač měl totiž pardubickou známku a tak jsme požádali pardubické kolegy o spolupráci. Na vypátrané adrese se ale nikdo nezdržoval. V úterý se však podařilo nashromáždit natolik indicií, že majitel psa byl vypátrán a vyrozuměn. Svého, již oplakávaného psa si v pořádku převzal. Kromě strážníkům nejvíce děkoval operátorce pultu centralizované ochrany, která se na hledání majitele nejvíce podílela. Mgr. Jiří Novotný, ředitel MP Chotěboř
(6.8.)

Léto v Železných horách

Turistický pochod a cyklojízda Léto v Železných horách startuje tuto sobotu 7.8. mezi šestou a devátou hodinou ranní od sobíňovského hostince U Štefana. Pěší budou mít před sebou trasy na 51, 35, 26 a 15 kilometrů, cyklisté pojedou 80, 42 nebo 20 kilometrů. Pořadatelé, obec Sobíňov a Klub českých turistů při TJ Jiskra v Havlíčkově Brodě, získali za dobu trvání akce už tisíce příznivců. Podle záznamů hlavního organizátora Jaroslava Jonáka se loni zúčastnilo 345 lidí, z nichž nejstarší byl 79letý Jindřich Prokopius z Litoměřic. Loni přijel z největší vzdálenosti Josef Bárta z Děčína, ale v předešlých ročnících tu byli turisté ze severní Moravy i ze Slovenska.
(5.8.)

 

Jízda motoráčku a výstava Sdružení přátel železnice

Desátý ročník populárního turistického pochodu a cyklojízdy Léto v Železných horách se koná v sobotu 7. srpna. Na start v Sobíňově odveze účastníky historický motorový vlak na trati Havlíčkův Brod - Chotěboř - Ždírec nad Doubravou. "Sdružení přátel železnice v Chotěboři představí v sobotu historický motorový vůz řady M 240.0 zvaný Singrovka z počátku 60. let a přípojný vůz typu Hurvínek z přelomu 40. a 50. let minulého století," řekl dnešnímu Právu zástupce sdružení Mgr. Stanislav Pavlíček. Z Havlíčkova Brodu vyjede historický motoráček v 6.56 hodin, v Chotěboři bude v 7.15 hodin, v Sobíňově v 7.25 hodin a ve Ždírci nad Doubravou v 7.30 hodin. "Tento spoj doporučujeme zejména všem zájemcům o turistický pochod a cyklojízdu," podotkl Pavlíček. O půl desáté pak pojede historický motoráček zpět do Chotěboře, ze Sobíňova o pět minut později. V 11.05 se vydá z Chotěboře znovu do Ždírce, odkud pak v 11.30 hodin - a v 11.35 hodin ze Sobíňova - vyjede na závěrečnou cestu. V Chotěboři bude v 11.45 hodin a v Havlíčkově Brodě skončí deset minut po poledni. Vlaky budou zastavovat též v Rozsochatci, Břevnici a Bílku. Jízdenky na historický motoráček se budou prodávat ve vlaku, jízdenky ČD v něm platit nebudou. Zajištěna bude také přeprava jízdních kol. "V železniční stanici Chotěboř bude celé sobotní dopoledne zpřístupněna výstavka historických drezín a techniky užívané při údržbě železničních tratí. Budete se moci svézt na šlapací drezíně nebo si třeba zkusit řezat kolejnici," představil další sobotní  program Sdružení přátel železnice v Chotěboři Stanislav Pavlíček.  
(5.8.)


Bigbítová sobota

Připomínáme, že v sobotu 7. srpna večer hraje chotěbořská kapela Faraon ve svém domácím městě na parketu U nádržky. Po městě visí dostatek plakátů s dalšími informacemi.
(5.8.)

 


Sportovní sobota

V sobotu 7. srpna se hraje na fotbalovém stadionu v Chotěboři první ročník turnaje mužů v kopané O pohár Chotěbořských strojíren - služeb a. s. Program - 11.30 h: I. semifinále Chotěboř - Valy, 13.00 h: II. semifinále Tesla Pardubice - Přibyslav, 15.00 h: zápas o třetí místo, 16.45 h: finále. Obě semifinále se hrají 2 x 35 minut, o třetí místo a finále 2 x 40 minut. Bez vkladu, všechna mužstva obdrží občerstvení, rozhodčí zajistí pořadatel. Bližší informace podá: Jaroslav Žejdlík, telefon 569 624 290 nebo TMB 776 747 284.

TJ Sokol Maleč pořádá v sobotu 7. srpna turnaj tříčlenných družstev o putovní pohár. Přihlášení na místě do 8.45 hodin, v 9.00 losování a začne se hrát. Startovné za družstvo činí 150 korun, občerstvení pro všechny zajištěno. Bližší informace: Bohumír Tomášek, 582 76 Maleč 47, TMB 728 634 219.
(5.8.)


Výluka na trati do Brodu

Cestující čeká ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14.20 hodin výluka na trati mezi Rozsochatcem a Chotěboří. Vrchní přednosta stanice v Havlíčkově Brodě Miroslav Havel oznámil, že bude zajištěna náhradní autobusová doprava za vlaky, které odjíždí z Chotěboře do Havlíčkova Brodu v 8.51, 9.20, 10.47 a ve 12.45, v opačném směru z Havlíčkova Brodu do Chotěboře v 10.21, 12.15 a ve 13.16.
(3.8.)

 


V Čachotíně bude kulturák

Obecní úřad v Čachotíně na Chotěbořsku připravuje ve spolupráci s projektanty z Chotěboře projekt na rekonstrukci objektu bývalé staré záložny, zvané Kampelička. V prostorách budovy by měl vzniknout kulturní sál pro veřejnost, klubovna a knihovna, která se dnes nachází v přízemí zrušené základní školy. Přestavba objektu se vzhledem k finančním nákladům uskuteční ve dvou etapách. V současné době  budova slouží jako klubovna čachotínského Sboru dobrovolných hasičů.
(4.8.)

 


Krádež na Borku

Do osobního auta Suzuki u lomu Borek (asi 10 km od Chotěboře, poblíž je hotel Harmonie) se v pondělí vloupal zloděj. Ukradl peněženku, doklady, 40 kusů CD, oblečení a fotoaparáty, vše v hodnotě minimálně 132 tisíce korun.
(4.8.)


Nový stadion v Libici

TJ Sokol Libice, fotbalový klub IV. třídy, slavnostně otevírá v sobotu 7. srpna v 15:00 nový stadion přípravným zápasem s Dekorou Ždírec.
(4.8.)


Pilot Jan Adamec z Chotěboře bude létat na MS v akrobacii
adamecjan.gif (4183 bytes)
Před časem jsme přinesli zprávu, že sportovní pilot Jan Adamec z Chotěboře (vedoucí velkoobchodu Jednota OVD) se stal členem reprezentace ČR v akrobatickém létání. Z leteckých kruhů se nyní dozvídáme, že je jedním ze šestice pilotů, kteří nás budou reprezentovat na Mistrovství světa v kategorii Advanced, Awac 2004 (Advanced World Aerobatic Championship) ve Švédsku, jež začíná v nastávajícím týdnu. Na uvedených odkazech budeme moci sledovat průběh Mistrovství a výsledky našich reprezentantů. Přejeme Honzovi hodně úspěchů na jeho prvním  mistrovském akrobatickém klání v cizině!
(1.8.)


Server v sobotu nefungoval

Sliboval jsem zde, že se prvních srpnových Novinek dočkáte již tuto sobotu, ale server, co nás připojuje na internet, od sobotního rána až do pozdního odpoledne nefungoval vůbec, takže se k práci na novinách dostáváme až v sobotu večer.
(1.8.)

 


Strážníci dohlédnou na skládku

V poslední době docházelo k protiprávnímu jednání některých jedinců na skládce Lapíkov u Chotěboře. Ukazuje se, že po ukončení provozní doby chodí do této lokality lidé, kteří zde nemají co pohledávat. Odpovědný pracovník této skládky potvrdil, že zde byly i nějaké pokusy o krádež motorové nafty z nádrží pracovních vozidel. Na základě těchto skutečností zintenzivnilichotěbořští strážníci monitorovací činnost v daném prostoru a ve večerních hodinách dne 29.7. zde „načapali“ skupinku 5 místních obyvatel. Častější kontroly provádějí městští policisté i u několika chotěbořských rybníků, kde často „hrozí“pytláci. Tuto činnost bude Městská policie Chotěboř provádět nadále, a to v nepravidelných časových úsecích.
Mgr. Jiří Novotný, ředitel MP Chotěboř

(1.8.)


Jízdy historického motorového vlaku na trati Havl. Brod - Chotěboř - Ždírec n. D.

Sdružení přátel železnice v Chotěboři pořádá v sobotu 7. srpna 2004 jízdy historického motorového vlaku na trati Havlíčkův Brod - Chotěboř - Ždírec nad Doubravou. Jízdy se konají v souvislosti s turistickým pochodem a cyklojízdou Léto v Železných horách se startem v Sobíňově a představí se při nich historický motorový vůz řady M 240.0 “Singrovka” (z počátku 60. let) a přípojný vůz typu “Hurvínek” (z přelomu 40. a 50. let). Z Havlíčkova Brodu vyjede historický motoráček v 6.56 hod., v Chotěboři bude v 7.15 a ve Ždírci nad Doubravou v 7.30 hod. Tento spoj doporučujeme zejména všem zájemcům o zmíněný turistický pochod a cyklojízdu. O půl desáté pak pojede historický motoráček zpět do Chotěboře. V 11.05 se vydá z Chotěboře znovu do Ždírce, odkud pak v 11.30 vyjede na závěrečnou cestu do Chotěboře (11.45) a Havlíčkova Brodu (12.10). Vlaky budou zastavovat též ve stanici Rozsochatec a na zastávkách Břevnice, Bílek a Sobíňov. Jízdenky na historický motoráček se budou prodávat ve vlaku, jízdenky ČD v něm platit nebudou. Zajištěna bude též přeprava jízdních kol.
V železniční stanici Chotěboř bude u příležitosti jízd historického motoráčku celé dopoledne zpřístupněna výstavka historických drezín a techniky užívané při údržbě železničních tratí. Budete se moci svézt na šlapací drezíně nebo si třeba zkusit řezat kolejnici.
Ať už se chystáte na pochod Léto v Železných horách nebo si jen chcete zpestřit sobotu 7. srpna 2004, náš historický motoráček je tu pro Vás.
Sdružení přátel železnice v Chotěboři

(1.8.)


Country Salon v Libici n.D.

Proběhne v areálu Pilnova statkuv Libici nad Doubravou v sobotu dne 7. srpna od 18 hodin. Účinkují: Pavel Bobek, Mirek Černý, Petr Kocman BAND, COUNTRY RANGER – Jiří Veisser ŠANCE. Předprodej: SOLETA Chotěboř. Vstupné: 120,- Kč( v předprodeji 90,- Kč) , děti do 150 cm zdarma. Akci pořádá obec Libice n.D. a J. V. Rangers, s.r.o.
(1.8.)

 


Peter Dvorský ve Vilémově

V neděli 15.srpna v 18 hodin vystoupí v zámeckém parku ve Vilémově populární slovenský tenor Peter Dvorský a s ním sopranistka Lada Biriucov za doprovodu orchestru a sólistů Státní opery Praha. Na programu jsou předehry, intermezza a árie ze slavných oper. Koncert pořádá Ars koncert s.r.o. jako součást Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, což je součást společného projektu tří zemí (Itálie, USA, ČR). Další koncert cyklu se koná v Telči a většina jich bude v areálu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Za zmínku stojí třeba závěrečný koncert v sobotu 21. srpna ve 20.30 v Jaroměřicích, kdy na závěr galavečera Evy Urbanové bude k vidění ojedinělý multimediální projekt – světelná show komponovaná na hudbu Bedřicha Smetany. Vstupenky na koncert ve Vilémově stojí 250 korun a lze si je objednat na zámku ve Vilémově na telefonním čísle 569 449 119 nebo zakoupit přímo na místě. Kapacita je tisíc návštěvníků, takže zakoupení lístků bude pravděpodobně možné i těsně před koncertem, ale zapotřebí vyjet včas, protože mohou být problémy s parkováním. V případě nepříznivého počasí se koncert nekoná a vstupné se vrací. (1.8.)


Harryho Redakční Systém HARES
© 2004 JP Data Systems Chotěboř

Minulé Novinky | Předminulé Novinky | Harryho Archív

Minulé Harryho Novinky 73 četlo: 5226